Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9622621
Thông báo đào tạo Thứ tư, 10/08/2022

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP: TC 3/4 - 4/4; TC 5/6 - 6/6; TC 6/7 - 7/7; TC 8/9 - 9/9

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

I+II

4

Giảng đường tầng II - A1

Đặng Châu Anh

2

TC 3/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Hoàng Hậu

3

TC 3/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

4

TC 3/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

3A - A2

Trọng Ánh

5

TC 3/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Xuân Cung

6

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Trang

7

TC 6/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

6D - A2

Quang Việt

8

TC 6/7 

Kèn gõ + AGO + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Huy Lâm

9

TC 8/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hoa

10

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

11

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

12

TC 3/4 + 6/7

Thanh nhạc B + Viola + Cello + C.Bass

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

13

TC 6/7

Kèn gõ + Jazz

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Tú Anh

14

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Âm nhạc truyền thống + AGO

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Tú Anh

15

TC 8/9

 Piano + Violon

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

16

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Kèn gõ + LSC + AGO + Jazz + Âm nhạc TT

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

17

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

Thanh nhạc + Piano + Dây 

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

18

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

1D - A2

Ngọc Bích

19

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

11h30

 

I+II

3

1D - A2

Ngọc Bích

20

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

21

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Thiều Hương

22

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

II

3

9C - A2

Phạm Thị Thu Hà

23

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

II

3

9C - A2

Phạm Thị Thu Hà

24

TC 4/4 

Thanh nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I

2

3A - A2

Lan Anh

25

TC 6/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

10A - A1

Huy Lâm

26

TC 7/7 

 AGO + Jazz + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

10C - A2

Thảo Nguyên

27

TC 9/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I

2

9C - A2

Hoàng Hoa

28

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

9h30

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương