Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9622935
Thông báo đào tạo Thứ tư, 10/08/2022

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ NĂM HỌC 2019 - 2020

HỆ TRUNG CẤP: TC 1/6 - 2/6; TC 1/7 - 3/7; TC 1/9 - 5/9

 

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 5

7h30

 

I+II

5

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

2

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

3

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

4

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

5

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống D

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

6

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống E

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

7

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống F

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

10A - A1

Thảo Nguyên

8

TC 2/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

9

TC 2/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

10

TC 1/7

Viola + Cello + C.bass + Guitar (A)

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

11

TC 1/7

Acc + Guitare + Organ (B)

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

12

TC 1/7

Kèn gõ + Organ (A)

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

13

TC 1/7

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

14

TC 1/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Quang Việt

15

TC 2/7 

Kèn Gõ A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

16

TC 2/7

Kèn Gõ B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

17

TC 2/7

Organ B + Guitare

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

18

TC 2/7 

Organ A + Acc

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Thu Thảo

19

TC 2/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Trần Lưu Hoàng

20

TC 2/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Trần Lưu Hoàng

21

TC 2/7 + 2/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

22

TC 3/7 

AGO A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Xuân Cung

23

TC 3/7 

AGO B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Xuân Cung

24

TC 3/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Quang Việt

25

TC 3/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Thanh Thủy

26

TC 3/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1C - A2

Trần Lưu Hoàng

27

TC 1/9

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9E - A2

Xuân Cung

28

TC 1/9

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Nhật Nam

29

TC 1/9

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

30

TC 1/9

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

31

TC 2/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

32

TC 2/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

33

TC 2/7 + 2/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

34

TC 3/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

3A - A2

Nhật Nam

35

TC 3/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Tú Uyên

36

TC 3/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

1A - A2

Tú Uyên

37

TC 4/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

38

TC 4/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

39

TC 4/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

40

TC 5/9 

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nhật Nam

41

TC 5/9 

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

5A - A2

Nhật Nam

42

TC 5/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

43

TC 5/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

3A - A2

Hoàng Hậu

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương