Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9622556
Thông báo đào tạo Thứ tư, 10/08/2022

KHOA VĂN HOÁ VÀ KIẾN THỨC CƠ BẢN


THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

I. KHỐI KIẾN THỨC CƠ BẢN

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Giảng viên

1

ĐH 2

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 3

 

14h00

I+II

2

Đặng Thị Mai

2

ĐH 1

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Đặng Thị Mai

3

ĐH 2

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 5

 

14h00

I+II

2

Đặng Thị Mai

4

ĐH 2

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 6

 

14h00

I+II

2

Đặng Thị Mai

5

ĐH 1

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Đặng Thị Mai

6

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

14h00

I+II

2

Đỗ Hải Nam

7

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Đỗ Hải Nam

8

ĐH 1

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 6

 

14h00

I+II

2

Đỗ Hải Nam

9

ĐH 2

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Đỗ Hải Nam

10

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

Đỗ Hải Nam

11

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Đỗ Hải Nam

12

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Đỗ Hải Nam

13

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

9.00

I+II

2

Hà Anh Tú

14

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Hà Anh Tú

15

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

Hà Anh Tú

16

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

Hà Anh Tú

17

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Theo TKB Văn Hoá

 

Thứ 6

7h30-11h

     

Hà Anh Tú

18

ĐH 1

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 3

 

14h00

I+II

2

Trần Anh Tuấn

19

ĐH 2

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Trần Anh Tuấn

20

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tổng hợp

Võ Takewondo

Thứ 2

 

14h00

I+II

2

Trần Anh Tuấn

21

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp tổng hợp

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Trần Anh Tuấn

22

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp tổng hợp

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Trần Anh Tuấn

23

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Theo TKB Văn Hoá

Thể dục THCS

Thứ 4

7h30-11h

 

I+II

5

Trần Anh Tuấn

24

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

Đặng Thị Thanh Hoa

25

TC 2/4

Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

Đặng Thị Thanh Hoa

26

TC 2/4 + 5/7

AGO + Kèn Gõ + Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

Đặng Thị Thanh Hoa

27

TC 2/4 + 4/6

LSC + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

Đặng Thị Thanh Hoa

28

TC 7/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

Đặng Thị Thanh Hoa

29

TC 2/4

Thanh Nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

Đặng Thị Thanh Hoa

30

ĐH 1

Lớp Tổng hợp A

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

13h30

II

3

Lê Anh Tuấn

31

ĐH 1

Lớp tổng hợp B

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

15h30

II

3

Lê Anh Tuấn

32

ĐH 2

Thanh nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h30

 

I+II

3

Lê Thanh Huyền

33

ĐH 2

Thanh Nhạc B + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h30

 

I+II

3

Lê Thanh Huyền

34

ĐH 2

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I + II

3

Lê Thanh Huyền

35

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h30

 

I+II

3

Lê Thanh Huyền

36

ĐH 1

Thanh nhạc + Piano  + LSC

Giáo dục học

Thứ 6

9h30

 

II

4

Lê Thị Thủy

37

ĐH 2

Lớp Tổng hợp B

Mỹ học

Thứ 2

9h45

 

II

3

Nguyễn Mai Hương

38

ĐH 3

Lớp Tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác III

Thứ 5

8h30

 

II

2

Nguyễn Hoài Thu

39

ĐH 3

Lớp Tổng hợp B

Đường lối Cách mạng Việt Nam

Thứ 5

9h30

 

II

3

Nguyễn Mai Hương

40

ĐH 1

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

8h30

 

I+II

3

Nguyễn Thanh Hoa

41

ĐH 1

Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

Nguyễn Thanh Hoa

42

ĐH 1

Thanh nhạc A + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h30

 

I+II

3

Nguyễn Thanh Hoa

43

ĐH 1

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

Nguyễn Thanh Hoa

44

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h30

 

I+II

3

Nguyễn Thanh Hoa

45

ĐH 3

Lớp Tổng hợp

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 3

8h30

 

II

3

Nguyễn Thu Cúc

46

TC 1/4 + 4/7

AGO + Kèn gõ + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

Nguyễn Thu Phương

47

TC 4/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

Nguyễn Thu Phương

48

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h30

 

II

3

Phạm Thị Thu Hà

49

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

II

3

Phạm Thị Thu Hà

50

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h30

 

I+II

3

Triệu Thị Kiều Trang

51

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

Triệu Thị Kiều Trang

52

TC 6/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 3

8h30

 

I+II

3

Triệu Thị Kiều Trang

53

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

Triệu Thị Kiều Trang

54

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

Triệu Thị Kiều Trang

II. KHỐI VĂN HOÁ CẤP 2

TT

Cấp học

Đối tượng HSSV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kì

Số tiết

Giáo viên

1

THCS

Lớp 7

Toán

Thứ 3

8h20 - 9h00

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

2

THCS

Lớp 8

Toán

Thứ 3

9h15 - 10h00

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

3

THCS

Lớp 7

Toán

Thứ 3

10h15-11h00

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

4

THCS

Lớp 7

Toán

Thứ 4

7h30 - 8h15

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

5

THCS

Lớp 7

Toán

Thứ 4

8h20 - 9h00

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

6

THCS

Lớp 8

Toán

Thứ 4

9h15 - 10h00

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

7

THCS

Lớp 8

Toán

Thứ 6

7h30 - 8h15

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

8

THCS

Lớp 8

Toán

Thứ 6

8h20 - 9h00

 

II

2

Nguyễn Thị Hồng Hà

9

THCS

Lớp 7

Văn

Thứ 2

8h20 - 9h00

 

II

2

Bùi Thị Thúy

10

THCS

Lớp 8

Văn

Thứ 2

9h15 - 10h00

 

II

2

Bùi Thị Thúy

11

THCS

Lớp 8

Văn

Thứ 2

10h15-10h50

 

II

2

Bùi Thị Thúy

12

THCS

Lớp 7

Văn

Thứ 2

11h00- 11h30

 

II

2

Bùi Thị Thúy

13

THCS

Lớp 6

Văn

Thứ 3

8h20 - 9h00

 

II

1

Bùi Thị Thúy

14

THCS

Lớp 6

Văn

Thứ 3

9h15 - 10h00

 

II

1

Bùi Thị Thúy

15

THCS

Lớp 8

Văn

Thứ 3

10h15-10h50

 

II

2

Bùi Thị Thúy

16

THCS

Lớp 9

Sử

Thứ 3

11h00- 11h30

 

II

2

Bùi Thị Thúy

17

THCS

Lớp 6

Văn

Thứ 4

7h30 - 8h15

 

II

2

Bùi Thị Thúy

18

THCS

Lớp 9

Sử

Thứ 4

8h20 - 9h00

 

II

2

Bùi Thị Thúy

19

THCS

Lớp 7

Văn

Thứ 4

9h15 - 10h00

 

II

2

Bùi Thị Thúy

20

THCS

Lớp 7

Văn

Thứ 4

10h15-10h50

 

II

2

Bùi Thị Thúy

21

THCS

Lớp 8

Văn

Thứ 5

7h30 - 8h15

 

II

2

Bùi Thị Thúy

22

THCS

Lớp 6

Văn

Thứ 5

8h20 - 9h00

 

II

1

Bùi Thị Thúy

23

THCS

Lớp 6

Toán

Thứ 3

7h30 - 8h15

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

24

THCS

Lớp 8

Vật lý

Thứ 3

8h20 - 9h00

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

25

THCS

Lớp 9

Toán

Thứ 3

9h15 - 10h00

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

26

THCS

Lớp 9

Toán

Thứ 3

10h15-10h50

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

27

THCS

Lớp 6

Vật lý

Thứ 3

11h00- 11h30

 

II

1

Lưu Thị Thu Thủy

28

THCS

Lớp 6

Toán

Thứ 4

8h20 - 9h00

 

II

1

Lưu Thị Thu Thủy

29

THCS

Lớp 6

Toán

Thứ 4

9h15 - 10h00

 

II

1

Lưu Thị Thu Thủy

30

THCS

Lớp 9

Vật lý

Thứ 4

10h15-10h50

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

31

THCS

Lớp 9

Vật lý

Thứ 4

11h00- 11h30

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

32

THCS

Lớp 9

Toán

Thứ 5

8h20 - 9h00

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

33

THCS

Lớp 9

Toán

Thứ 5

9h15 - 10h00

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

34

THCS

Lớp 6

Toán

Thứ 5

10h15-10h50

 

II

1

Lưu Thị Thu Thủy

35

THCS

Lớp 7

Vật lý

Thứ 5

11h00- 11h30

 

II

2

Lưu Thị Thu Thủy

36

THCS

Lớp 9

Anh

Thứ 2

8h20 - 9h00

 

II

2

Chu Lệ Thủy

37

THCS

Lớp 7

Anh

Thứ 2

9h15 - 10h00

 

II

2

Chu Lệ Thủy

38

THCS

Lớp 7

Anh

Thứ 2

10h15-10h50

 

II

2

Chu Lệ Thủy

39

THCS

Lớp 8

Anh

Thứ 2

11h00- 11h30

 

II

2

Chu Lệ Thủy

40

THCS

Lớp 8

Anh

Thứ 4

7h30 - 8h15

 

II

2

Chu Lệ Thủy

41

THCS

Lớp 8

Anh

Thứ 4

8h20 - 9h00

 

II

2

Chu Lệ Thủy

42

THCS

Lớp 9

Anh

Thứ 4

9h15 - 10h00

 

II

2

Chu Lệ Thủy

43

THCS

Lớp 6

Anh

Thứ 4

10h15-10h50

 

II

1

Chu Lệ Thủy

44

THCS

Lớp 7

Anh

Thứ 5

8h20 - 9h00

 

II

2

Chu Lệ Thủy

45

THCS

Lớp 6

Anh

Thứ 5

9h15 - 10h00

 

II

1

Chu Lệ Thủy

46

THCS

Lớp 9

Anh

Thứ 5

10h15-10h50

 

II

2

Chu Lệ Thủy

47

THCS

Lớp 6

Anh

Thứ 5

11h00- 11h30

 

II

1

Chu Lệ Thủy

48

THCS

Lớp 9

Văn

Thứ 3

7h30 - 8h15

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

49

THCS

Lớp 9

Văn

Thứ 3

8h20 - 9h00

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

50

THCS

Lớp 7

Sử

Thứ 3

9h15 - 10h00

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

51

THCS

Lớp 6

Sử

Thứ 3

10h15-10h50

 

II

1

Đặng Thị Hà Thu

52

THCS

Lớp 7

Sử

Thứ 3

11h00- 11h30

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

53

THCS

Lớp 9

Văn

Thứ 6

8h20 - 9h00

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

54

THCS

Lớp 8

Sử

Thứ 6

9h15 - 10h00

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

55

THCS

Lớp 9

Văn

Thứ 6

10h15-10h50

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

56

THCS

Lớp 9

Văn

Thứ 6

11h00- 11h30

 

II

2

Đặng Thị Hà Thu

57

THCS

Lớp 9

Hóa

Thứ 2

9h15 - 10h00

 

II

2

Đỗ Thị Hiếu

58

THCS

Lớp 9

Hóa

Thứ 2

10h15-10h50

 

II

2

Đỗ Thị Hiếu

59

THCS

Lớp 8

Hóa

Thứ 5

9h15 - 10h00

 

II

2

Đỗ Thị Hiếu

60

THCS

Lớp 8

Hóa

Thứ 5

10h15-10h50

 

II

2

Đỗ Thị Hiếu

61

THCS

Lớp 6

Địa

Thứ 5

7h30 - 8h15

 

II

1

Hoàng thi Định

62

THCS

Lớp 8

Địa

Thứ 5

8h20 - 9h00

 

II

2

Hoàng thi Định

63

THCS

Lớp 7

Địa

Thứ 5

9h15 - 10h00

 

II

2

Hoàng thi Định

64

THCS

Lớp 7

Địa

Thứ 5

10h15-10h50

 

II

2

Hoàng thi Định

65

THCS

Lớp 9

Địa

Thứ 6

9h15 - 10h00

 

II

2

Hoàng thi Định

66

THCS

Lớp 8

Địa

Thứ 6

10h15-10h50

 

II

2

Hoàng thi Định

III. KHỐI VĂN HOÁ CẤP 3

TT

Cấp học

Đối tượng HSSV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kì

Số tiết

Giảng Viên

1

THPT

Lớp 10

Văn

Thứ 2

 

15h-16h20

II

2

Nguyễn Thu Cúc

2

THPT

Lớp 11

Văn

Thứ 2

 

13h30-14h50

II

2

Nguyễn Thu Cúc

3

THPT

Lớp 11

Văn

Thứ 3

 

15h-16h20

II

2

Nguyễn Thu Cúc

4

THPT

Lớp 10

Văn

Thứ 5

 

13h30-14h50

II

2

Nguyễn Thu Cúc

5

THPT

Lớp 10

Toán

Thứ 3

 

13h30-14h50

II

2

Phạm Mai Phương

6

THPT

Lớp 10

Toán

Thứ 5

 

15h40-16h20

II

1

Phạm Mai Phương

7

THPT

Lớp 10

Toán

Thứ 6

 

13h30-14h50

II

2

Phạm Mai Phương

8

THPT

Lớp 10

Sử

Thứ 3

 

15h-16h20

II

2

Ngô Thị Vân Hương

9

THPT

Lớp 12

Sử

Thứ 5

 

13h30-14h50

II

2

Ngô Thị Vân Hương

10

THPT

Lớp 11

Sử

Thứ 5

 

15h-15h40

II

1

Ngô Thị Vân Hương

11

THPT

Lớp 10

Thứ 4

 

13h30-14h50

II

2

Trần Trí Tiến

12

THPT

Lớp 11

Thứ 2

 

15h-16h20

II

2

Trần Trí Tiến

13

THPT

Lớp 12

Thứ 3

 

13h30-14h50

II

2

Trần Trí Tiến

14

THPT

Lớp 10

Hóa

Thứ 4

 

15h-16h20

II

2

Đỗ Thị Hiếu

15

THPT

Lớp 11

Hóa

Thứ 3

 

13h30-14h50

II

2

Đỗ Thị Hiếu

16

THPT

Lớp 12

Hóa

Thứ 3

 

15h-16h20

II

2

Đỗ Thị Hiếu

17

THPT

Lớp 10

Địa

Thứ 5

 

15h-15h40

II

1

Nguyễn Thị Hường

18

THPT

Lớp 11

Địa

Thứ 5

 

14h10-14h50

II

1

Nguyễn Thị Hường

19

THPT

Lớp 12

Địa

Thứ 6

 

15h-16h20

II

2

Nguyễn Thị Hường

20

THPT

Lớp 10

Văn

Thứ 2

 

13h30-14h50

II

2

Đặng Thị Hà Thu

21

THPT

Lớp 10

Văn

Thứ 5

 

13h30-14h50

II

2

Đặng Thị Hà Thu

22

THPT

Lớp 10

Địa

Thứ 5

 

15h-15h40

II

1

Nguyễn Thị Định

23

THPT

Lớp 11

Địa

Thứ 6

 

14h10-14h50

II

1

Nguyễn Thị Định

24

THPT

Lớp 11

Văn

Thứ 2

 

13h30-14h50

II

2

Trần Thanh Bình

25

THPT

Lớp 12

Văn

Thứ 2

 

15h-16h20

II

2

Trần Thanh Bình

26

THPT

Lớp 11

Văn

Thứ 4

 

13h30-14h50

II

2

Trần Thanh Bình

27

THPT

Lớp 12

Văn

Thứ 4

 

15h-16h20

II

2

Trần Thanh Bình

28

THPT

Lớp 11

Toán

Thứ 4

 

15h-16h20

II

2

Nguyễn Thúy Vân

29

THPT

Lớp 11

Toán

Thứ 5

 

15h40-16h20

II

1

Nguyễn Thúy Vân

30

THPT

Lớp 11

Toán

Thứ 6

 

15h-16h20

II

2

Nguyễn Thúy Vân

31

THPT

Lớp 12

Toán

Thứ 2

 

13h30-14h50

II

2

Nguyễn Thanh Huyền

32

THPT

Lớp 12

Toán

Thứ 5

 

15h-15h40

II

1

Nguyễn Thanh Huyền

33

THPT

Lớp 12

Toán

Thứ 6

 

13h30-14h50

II

2

Nguyễn Thanh Huyền

34

THPT

Lớp 12

Sinh

Thứ 4

 

13h30-14h50

II

2

Đỗ Thị Hậu

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương