Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9622869
Thông báo đào tạo Thứ tư, 10/08/2022

KHOA KIẾN THỨC ÂM NHẠC


THỜI KHOÁ BIỂU CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

 

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 1 + HỆ DỰ BỊ HS LÀO

TT

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Số tiết

Giảng viên

1

Âm nhạc truyền thống

HÁT CHÈO

Thứ 4

8h00

 

2

Vân Huyền

2

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

4

Đặng Châu Anh

3

HS Lào

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

14h30

2

Quỳnh Trang

4

Lý - Sáng - Chỉ (HS Lào)

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h00

2

Tú Uyên

5

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

2

Minh Tâm

6

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

2

Minh Tâm

7

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

2

Trọng Ánh

8

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

2

Việt Anh

9

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

2

Hoàng Hoa

10

AGO + Kèn gõ + Âm nhạc TT (A)

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

2

Việt Anh

11

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

13h30

2

Việt Anh

12

Piano + Dây

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

2

Nguyễn Thị Loan

13

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

3

Hoàng Hoa

14

Thanh nhạc + Dây + Kèn gõ + AGO

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

3

Mai Anh

15

Piano + LSC + Âm nhạc TT + Jazz

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h30

3

Mai Anh

16

Thanh nhạc + Kèn gõ + AGO

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h30

3

Lê Văn Toàn

17

Piano + Dây + Jazz

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h30

3

Lê Văn Toàn

18

Âm nhạc truyền thống 

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

13h30

3

Đỗ Thanh Nhàn

19

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

2

Lưu Minh

20

Lý - Sáng - Chỉ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

15h00

3

Hải Yến

21

Lý - Sáng - Chỉ

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

2

Trần Lưu Hoàng

22

Lý - Sáng - Chỉ

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

3

Thiều Hương

23

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

4

Bùi Huyền Nga

24

Âm nhạc học

Âm nhạc học

Thứ 7

8h00

 

4

Bình Định

25

Lớp tổng hợp A

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

8h00

 

2.5

Nguyễn Mai Hương

26

Lớp tổng hợp B

Nguyên lý CN Mác  I

Thứ 3

9h30

 

2.5

Nguyễn Mai Hương

27

AGO + Âm nhạc truyền thống + Jazz + Dây + LSC + Kèn gõ

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 7

 

13h30

3

Lê Anh Tuấn (Nguyễn Thị Tố Mai)

28

Thanh nhạc + Piano

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 2

 

13h30

3

Nguyễn Thanh Hà

29

Thanh nhạc + Piano  + LSC + AGO + ÂNTT + Jazz + Kèn gõ + Dây

Giáo dục học

Thứ 6

9h30

 

4

Lê Thị Thủy

30

Thanh nhạc A + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

3

Nguyễn Thanh Hoa

31

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

3

Nguyễn Thanh Hoa

32

Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

3

Nguyễn Thanh Hoa

33

Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

3

Nguyễn Thanh Hoa

34

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

3

Nguyễn Thanh Hoa

35

Piano + Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 2

 

13h30

4

Vũ Văn Sử

36

Thanh nhạc A

Tin học

Thứ 3

 

13h30

4

Vũ Văn Sử

37

Thanh nhạc B

Tin học

Thứ 5

8h00

 

4

Vũ Văn Sử

38

AGO + Dây

Tin học

Thứ 6

8h00

 

4

Vũ Văn Sử

39

LSC + Jazz + Kèn gõ

Tin học

Thứ 6

 

13h30

4

Vũ Văn Sử

40

Lớp Tự chọn

Bóng bàn

Thứ 3

 

13h30

2

Trần Anh Tuấn

41

Lớp Tự chọn

Cầu lông

Thứ 3

 

15h00

2

Đặng Thị Mai

42

Lớp Tự chọn

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

2

Đỗ Hải Nam

43

Lớp Tự chọn

Dance Fitness

Thứ 6

 

15h00

2

Đặng Thị Mai

 

HỆ TRUNG CẤP 6, 7, 9 NĂM (TC 1/6 - 2/6; TC 1/7 - 3/7; TC 1/9 - 5/9)

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Số tiết

Giảng viên

1

Lớp 6 + 7 + 8 + 9

Lớp tổng hợp

Thể dục THCS

Thứ 5

7h30

 

5

Trần Anh Tuấn

2

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Nhật Nam

3

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

2

Hải Yến

4

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h00

2

Hải Yến

5

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống D

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

2

Thu Thảo

6

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống E

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

2

Thu Thảo

7

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống F

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Thảo Nguyên

8

TC 2/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

2

Xuân Cung

9

TC 2/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

2

Xuân Cung

10

TC 1/7

Viola + Cello + C.bass + Guitar (A)

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

2

Quỳnh Trang

11

TC 1/7

Acc + Guitare + Organ (B)

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

2

Hải Yến

12

TC 1/7

Kèn gõ + Organ (A)

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

2

Hải Yến

13

TC 1/7

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

2

Xuân Cung

14

TC 1/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

2

Quang Việt

15

TC 2/7 

Kèn Gõ A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

2

Nhật Nam

16

TC 2/7

Kèn Gõ B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

2

Nhật Nam

17

TC 2/7

Organ B + Guitare

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

2

Thu Thảo

18

TC 2/7 

Organ A + Acc

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

2

Thu Thảo

19

TC 2/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

2

Trần Lưu Hoàng

20

TC 2/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

2

Trần Lưu Hoàng

21

TC 2/7 + 2/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

2

Nhật Nam

22

TC 3/7 

AGO A

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

2

Xuân Cung

23

TC 3/7 

AGO B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

2

Xuân Cung

24

TC 3/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Quang Việt

25

TC 3/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Thanh Thủy

26

TC 3/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Trần Lưu Hoàng

27

TC 1/9

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Xuân Cung

28

TC 1/9

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

2

Nhật Nam

29

TC 1/9

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

2

Hoàng Hậu

30

TC 1/9

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

17h00

2

Quỳnh Trang

31

TC 2/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

2

Quỳnh Trang

32

TC 2/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

2

Hoàng Hậu

33

TC 2/7 + 2/9 

Violon + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

2

Nhật Nam

34

TC 3/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

2

Nhật Nam

35

TC 3/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

2

Tú Uyên

36

TC 3/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

2

Tú Uyên

37

TC 4/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

2

Lan Anh

38

TC 4/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

2

Tú Anh

39

TC 4/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Tú Anh

40

TC 5/9 

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

2

Nhật Nam

41

TC 5/9 

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

2

Nhật Nam

42

TC 5/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

2

Hoàng Hậu

43

TC 5/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

2

Hoàng Hậu

 

HỆ TRUNG CẤP 4, 6, 7, 9 NĂM (TC 3/4 - 4/4 ; TC 5/6 - 6/6 ; TC 6/7 - 7/7; TC 8/9 - 9/9)      

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Số tiết

Giảng viên

1

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

4

Đặng Châu Anh

2

TC 3/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

2

Hoàng Hậu

3

TC 3/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

2

Minh Tâm

4

TC 3/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

13h30

2

Trọng Ánh

5

TC 3/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

2

Xuân Cung

6

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

2

Quỳnh Trang

7

TC 6/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

2

Quang Việt

8

TC 6/7 

Kèn gõ + AGO + Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

2

Huy Lâm

9

TC 8/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

2

Hoàng Hoa

10

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

2

Lan Anh

11

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

2

Lan Anh

12

TC 3/4 + 6/7

Thanh nhạc B + Viola + Cello + C.Bass

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

2

Tú Anh

13

TC 6/7

Kèn gõ + Jazz

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

2

Tú Anh

14

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Âm nhạc truyền thống + AGO

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

2

Tú Anh

15

TC 8/9

 Piano + Violon

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

2

Lan Anh

16

TC 3/4 + 5/6 + 6/7

Kèn gõ + LSC + AGO + Jazz + Âm nhạc TT

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

3

Tú Anh

17

TC 3/4 + 6/7 + 8/9

Thanh nhạc + Piano + Dây 

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

3

Tú Anh

18

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

3

Ngọc Bích

19

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

11h30

 

3

Ngọc Bích

20

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h00

2

Trần Lưu Hoàng

21

TC 3/4

Lý - Sáng - Chỉ

Đối vị

Thứ 5

9h30

 

3

Thiều Hương

22

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp A

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8h00

 

3

Phạm Thị Thu Hà

23

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Lớp Tổng hợp B

Giáo dục chính trị

Thứ 2

9h30

 

3

Phạm Thị Thu Hà

24

TC 4/4 

Thanh nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

2

Lan Anh

25

TC 6/6 

Âm nhạc truyền thống

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

2

Huy Lâm

26

TC 7/7 

 AGO + Jazz + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

2

Thảo Nguyên

27

TC 9/9 

Piano + Violon

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

2

Hoàng Hoa

28

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

9h30

 

3

Thanh Thủy

 

HỆ TRUNG CẤP 4, 6, 7, 9 NĂM (TC 2/4; TC 4/6; TC 5/7; TC 7/9)

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Số tiết

Giảng viên

1

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

4

Đặng Châu Anh

2

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

8h00

 

3

Thúy Linh

3

TC 2/4 

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

2

Minh Tâm

4

TC 2/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

2

Minh Tâm

5

TC 2/4 

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

2

Quỳnh Trang

6

TC 2/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

2

Thu Thảo

7

TC 2/4 

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

2

Thu Thảo

8

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

2

Quang Việt

9

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Thiều Hương

10

TC 4/6 

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

2

Thu Thảo

11

TC 5/7 

Acc + Guitar + Organ + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

2

Thảo Nguyên

12

TC 5/7 

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

2

Trần Lưu Hoàng

13

TC 7/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

2

Phương Hoa

14

TC 7/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

2

Phương Hoa

15

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

2

Thảo Nguyên

16

TC 2/4

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

2

Nguyễn Thị Loan

17

TC 2/4

Lý - Sáng - Chỉ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

3

Ngọc Bích

18

TC 2/4

Kèn gõ + Âm nhạc truyền thống

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

2

Thảo Nguyên

19

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống  A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

9h30

 

2

Tú Uyên

20

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

2

Tú Uyên

21

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống C

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

2

Nguyễn Thị Loan

22

TC 5/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

2

Thảo Nguyên

23

TC 5/7

Acc + Guitar + Organ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

2

Nguyễn Thị Loan

24

TC 5/7

Jazz

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

2

Nguyễn Thị Loan

25

TC 7/9

Piano A + Violon A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

3

Việt Anh

26

TC 7/9

Piano B + Violon B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 7

 

15h00

2

Việt Anh

27

TC 2/4

Thanh nhạc

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

3

Thanh Thủy

28

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

8h00

 

3

Thanh Thủy

29

TC 2/4 + 4/6+ 5/7 + 7/9

Jazz + Tổng hợp

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

3

Thanh Thủy

30

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

LSC + Piano + Dây + Kèn gõ + AGO

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

3

Thanh Thủy

31

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

3

Đặng Thị Thanh Hoa

32

TC 2/4

Thanh Nhạc B 

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

3

Đặng Thị Thanh Hoa

33

TC 2/4

Thanh Nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

3

Đặng Thị Thanh Hoa

34

TC 2/4 + 4/6

LSC + Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

3

Đặng Thị Thanh Hoa

35

TC 4/7 + 7/9

Piano + Jazz + Dây

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

3

Đặng Thị Thanh Hoa

36

TC 2/4 + 4/7

AGO + Kèn Gõ

Tiếng Anh

Thứ 6

9h30

 

3

Đặng Thị Thanh Hoa

37

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

15h00

2

Hà Anh Tú

38

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

15h00

2

Hà Anh Tú

39

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

2

Đỗ Hải Nam

40

TC 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 2

 

15h00

2

Trần Anh Tuấn

41

TC Văn hóa 2/4 + 4/6 + 5/7 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

15h00

2

Đỗ Hải Nam

42

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

2

Đỗ Hải Nam

43

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

2

Trần Anh Tuấn

 

HỆ TRUNG CẤP 4, 6, 7, 9 NĂM (TC 1/4; TC 3/6; TC 4/7; TC 6/9)

TT

Cấp học

Đối tượng HS/SV

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Số tiết

Giảng viên

1

TC 1/4

Lý thuyết âm nhạc

Chuyên ngành Lý luận

Thứ 6

8h00

 

4

Đỗ Thanh Nhàn

2

TC 1/4 

Thanh nhạc A

Dân ca

Thứ 4

8h00

 

2

Hoàng Thanh

3

TC 1/4 

Thanh nhạc B

Dân ca

Thứ 4

9h30

 

2

Hoàng Thanh

4

TC 1/4 + 4/7

Lý - Sáng - Chỉ + AGO

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

2

Hoàng Thanh

5

TC 3/6

 Âm nhạc truyền thống C

Dân ca

Thứ 6

9h30

 

2

Hoàng Thanh

6

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống A + Jazz

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

2

Hoàng Thanh

7

TC 3/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống B + Kèn gõ

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

2

Hoàng Thanh

8

TC 4/7 + 6/9

Dây + Piano A

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

2

Hoàng Thanh

9

TC 6/9

Piano B

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

2

Hoàng Thanh

10

Toàn bộ HS/SV khoa LSC

Lý - Sáng - Chỉ

Hợp xướng

Thứ 4

8h00

 

4

Đặng Châu Anh

11

TC 1/4

Lý - Sáng - Chỉ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

2

Trọng Ánh

12

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

2

Hoàng Hậu

13

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

2

Quỳnh Trang

14

TC 1/4

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

2

Minh Tâm

15

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

13h30

2

Thanh Thủy

16

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h00

2

Thu Thảo

17

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống C

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

2

Thu Thảo

18

TC 4/7 

Jazz 

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

2

Hoàng Hậu

19

TC 4/7 

AGO

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

2

Tú Anh

20

TC 4/7 

Viola + Cello + C.Bass

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

2

Thu Thảo

21

TC 4/7 

Kèn Gõ

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

2

Nhật Nam

22

TC 6/9 

Piano A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

2

Việt Anh

23

TC 6/9 

Piano B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

2

Việt Anh

24

TC 6/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

2

Xuân Cung

25

TC 1/4

Thanh nhạc A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

8h00

 

2

Thiều Hương

26

TC 1/4

Thanh nhạc B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

2

Thảo Nguyên

27

TC 1/4

Thanh nhạc C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

2

Tú Uyên

28

TC 1/4

Lý - Sáng - Chỉ

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

2

Thiều Hương

29

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

2

Tú Uyên

30

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

2

Tú Uyên

31

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống C

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

2

Nguyễn Thị Loan

32

TC 4/7

Jazz

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

2

Nguyễn Thị Loan

33

TC 4/7

AGO A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

2

Nguyễn Thị Loan

34

TC 4/7

AGO B + Viola + Cello + C.bass B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

 

13h30

2

Thảo Nguyên

35

TC 4/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass (A)

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

9h30

 

2

Nguyễn Thị Loan

36

TC 6/9

Piano A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

17h00

2

Thiều Hương

37

TC 6/9

Piano B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

2

Tú Uyên

38

TC 6/9

Violon

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

2

Hồng Dung

39

TC 1/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

3

Triệu Thị Kiều Trang 

40

TC 1/4

Thanh Nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

3

Triệu Thị Kiều Trang 

41

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

3

Triệu Thị Kiều Trang 

42

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

3

Triệu Thị Kiều Trang 

43

TC 4/7

Jazz + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

3

Nguyễn Thu Phương

44

TC 1/4 + 4/7

AGO + Kèn gõ + Lý - Sáng - Chỉ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

3

Nguyễn Thu Phương

45

TC 6/9

Piano + Violon

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

3

Triệu Thị Kiều Trang 

46

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

2

Đỗ Hải Nam

47

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

2

Đỗ Hải Nam

48

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Võ Takewondo

Thứ 2

 

13h30

2

Trần Anh Tuấn

49

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Bóng bàn

Thứ 2

 

16h30

2

Trần Anh Tuấn

50

TC Văn hóa 1/4 + 2/4 + 3/6 + 4/6 + 4/7 + 5/7 + 6/9 + 7/9

Lớp Tự Chọn

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

2

Đỗ Hải Nam

51

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 2

 

13h30

2

Hà Anh Tú

52

TC Văn hóa 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp Tự Chọn

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

2

Hà Anh Tú

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương