Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9622683
Thông báo đào tạo Thứ tư, 10/08/2022

KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI HKII NĂM HỌC 2019-2020

 

KHOA

CHƯƠNG TRÌNH THI KHỐI TRUNG CẤP                

CHƯƠNG TRÌNH THI KHỐI ĐẠI HỌC                    

CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP                                  

CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC                                     

KÈN-GÕ

Giảm 1 chương (Concerto, sonata)

Giảm 1 chương (Concerto, sonata)

Giữ nguyên SL TP chỉ giảm chương

Giữ nguyên SL TP chỉ giảm chương

 

Thi 04 tác phẩm (Concerto, Sonata, Tiểu phẩm, VN)

Thi 04 tác phẩm (Concerto, Sonata, Tiểu phẩm, VN)

Thi 04 tác phẩm (Concerto, Sonata, Tiểu phẩm, VN)

Thi 03 tác phẩm (Concerto hoặc Sonata; 1 Tiểu phẩm, 1 VN)

ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG

Giảm 1 TP

Giảm 1 TP

Giảm 2 TP

Giảm 2 TP

 

Thi 02 TP: 1 gam, 1 tiểu phẩm, 1 bài luyện ngón

Thi 02 TP: 1 Cổ, 1 mới

Thi 04 TP: đủ phong cách

Thi 04 TP: đủ phong cách

SÁNG TÁC-CHỈ HUY-ÂM NHẠC HỌC

CH Giảm 1 TP; Thi 2 TP

CH Giảm 1 TP; Thi 2 TP

 

 

 

ST thi: Trình bày TP qua tổng phổ

ST thi : Trình bày TP qua tổng phổ

Không có HS tốt nghiệp

Không có SV tốt nghiệp

 

C/N ANH: Giữ nguyên

C/N ANH: Giữ nguyên

 

 

JAZZ

Giảm 2 TP; Thi 3 TP

Yêu cầu giảm 30% 

HS chuyển cấp: Giảm 2 TP

 

 

Thi 4 TP

Piano Jazz thi 5 TP;                  CN khác thi 4 TP

 

Yêu cầu Giảm 30% C/trình

THANH NHẠC

Giảm 1 TP

ĐH1, 2 giảm 1 TP; ĐH3 giảm 2 TP

Giảm 2 TP

Giảm 3 TP

 

Thi 2 TP

ĐH1 và 2 thi 2TP; ĐH3 thi 3TP

Thi 3 TP: Aria, Romace, VN

Thi 5 TP: 2 Aria, 2 Romace, 1 VN

DÂY

Giảm 2 TP

Giảm 2 TP

Giảm 2 TP

Giảm 1 TP

 

Violin thi 2 TP: Concerto, Etude hoặc CĐ solo;                                Viola thi: Concerto 2 chương hoặc 1 chương và 1 tự chọn 

Violin Thi 2 TP: Concerto,            2 phần solo Bach

Violin thi 2 TP: Concerto và 1 tự chọn                        

Thi 3 TP: Concerto, 2 phần Bach, Tiểu phẩm

PIANO

Giảm 2 TP 

Giảm 2 TP 

Giảm 2TP (Bach, VN)

Giảm 1TP (Bach hoặc VN)

 

Thi 2TP: 1 Sonata, 1 tự chọn

Thi 2TP: 1Sonata, 1 tự chọn

Thi 3TP: Sonata, Tiểu phẩm và 1 tự chọn Bach hoặc Etude

Thi 4 TP: Concerto, Sonata, Tiểu phẩm và 1 tự chọn Bach hoặc VN

A-G-O

Giảm 2 TP: Sonata hoặc Bach; Đương đại và tự do chọn 1

Giảm 2 TP: Sonata hoặc Bach; Đương đại và tự do chọn 1

Giảm 2 TP: 1 Bach hoặc Sonata; 1 Tự do hoặc Suite

Giảm 2 TP: Chọn 1 Bach, Đương đại hoặc Sonata; 1 Tự do

 

Thi 2 TP

Thi 2 TP

Thi 2 TP

Thi 3 TP: 1 Bach hoặc Sonata; 1 Tự do, 1 VN; Riêng Keyboard thi 1 Đương đại, 2 chủ đề và solo

CÁC KHOA

Miễn các môn học sau: Hòa tấu, Đệm, Hợp xướng, GD Thể chất, Điền dã (LSC)

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương