Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9622629
Thông báo đào tạo Thứ tư, 10/08/2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

HỆ ĐÀO TẠO TÀI NĂNG TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC 

NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của HVANQGVN;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030”

Căn cứ Công văn số 2025/BVHTTDL-ĐT ngày 11/5/2017 của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thực hiện Đề án Đào tạo tài năng lĩnh vực VHNT giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 494A/QĐ-HVÂNQGVN ngày 12/6/2017 của Giám đốc HVANQGVN về việc Thành lập Ban Quản lý Dự án “Đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực âm nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017 - 2025 tầm nhìn đến 2030;

Căn cứ Công văn số 1214/QĐ-BVHTTDL ngày 05/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao các cơ sở đào tạo, đơn vị trực thuộc Bộ triển khai nhiệm vụ năm 2020 của 02 Đề án về đào tạo nhân lực văn hoá nghệ thuật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Căn cứ Công văn số 1535/QĐ-BHVTTDL ngày 08/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao chỉ tiêu đào tạo tài năng năm học 2020 - 2021 cho các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật theo Đề án 1341.

Căn cứ khả năng và yêu cầu đào tạo của HVANQGVN năm học 2020 - 2021.

 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng hệ Trung cấp, Đại học năm học 2020-2021 như sau:

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

- Trình độ Trung cấp: 30 chỉ tiêu.

- Trình độ Đại học: 20 chỉ tiêu.

2. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH 

- Trung cấp:

+ Ngành Piano.

+ Biểu diễn nhạc cụ phương Tây: Viola, Cello, Contrabass, Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Trumpet, Horn, Trombone, Tuba, Gõ giao hưởng, Accordion, Guitar. 

+ Biểu diễn nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây, Gõ dân tộc.

- Đại học: 

+ Ngành Piano

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

3.1. Đối tượng

- Học sinh Trung cấp 5/9 đối với các chuyên ngành Piano.

- Học sinh Trung cấp 3/7 đối với các ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây.

- Học sinh Trung cấp 2/6 đối với các ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

- Sinh viên Đại học năm thứ nhất, năm thứ hai (có thể xét một số trường hợp đặc biệt năm thứ ba đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist).

- Có thể xét một số trường hợp đặc biệt cho học sinh Trung cấp có trình độ trước hoặc sau các đối tượng xét tuyển đã nêu trên với điều kiện đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

3.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

- Điều kiện xét tuyển:

Những học sinh học Trung cấp và các sinh viên Đại học có năng khiếu vượt trội và có kết quả học tập chuyên ngành đạt loại giỏi trở lên.

- Tiêu chí xét tuyển:

* Bậc Trung cấp

- Xét kết quả học tập của học sinh trong 2 học kỳ trước thời điểm xét tuyển;

- Điểm chuyên ngành: đạt loại giỏi trở lên;

- Điểm xướng âm, ghi âm: đạt loại khá trở lên;

- Điểm rèn luyện: xếp loại khá trở lên;

- Ưu tiên những học sinh đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

* Bậc Đại học

- Sinh viên năm thứ nhất có kết quả tuyển sinh Đại học đoạt loại giỏi trở lên (hoặc được đặc cách tuyển thẳng);

- Sinh viên năm thứ hai đạt điểm chuyên ngành loại giỏi và các điểm cần thiết khác ở học kỳ trước liền kề;

- Điểm trung bình các môn cơ sở ngành (không kể chuyên ngành) đạt loại khá trở lên;

- Điểm rèn luyện: đạt loại khá trở lên

+ Ưu tiên những sinh viên đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi âm nhạc quốc gia, khu vực, quốc tế hoặc tham gia các chương trình biểu diễn với tư cách là solist (nộp tờ chương trình để minh chứng).

4. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH (xét tuyển kết hợp với thi tuyển)

- Xét tuyển: dựa trên tiêu chí đã trình bày ở mục 3.2. (Điều kiện tuyển sinh)

- Thi tuyển: biểu diễn trực tiếp.  

- Riêng đối với sinh viên chuẩn bị thi tuyển vào hệ Đại học chỉ căn cứ trên kết quả thi tuyển sinh của HVANQGVN năm học 2020-2021 và đề xuất của Hội đồng chấm thi chuyên ngành thay vì phải thi tuyển.

5. NỘI DUNG THI CHUYÊN NGÀNH

- Trung cấp: trình bày tác phẩm dự thi trong 10 phút.

- Đại học: trình bày tác phẩm dự thi trong 15 phút.

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

6.1. Thời gian thi dự kiến

- Trung cấp: từ 24/07/2020 đến 26/07/2020

- Đại học: từ 24/07/2020 đến 26/07/2020

* Thí sinh cần theo dõi lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi nhận phiếu thi.

6.2. Địa điểm thi

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

7. HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

7.1. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi Hệ đào tạo tài năng năm 2020-2021 (theo mẫu)

- Bằng khen, giấy xác nhận giải thưởng âm nhạc hoặc các minh chứng khác (nếu có)

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng trở về đây), 02 phong bì thư.

*  Thí sinh ghi rõ chuyên ngành dự thi và đầy đủ tên các giấy tờ ngoài bìa hồ sơ theo thứ tự trên. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế không nhận hồ sơ không đủ giấy tờ, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

7.2. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi:

- Nhận hồ sơ từ ngày: 20/07/2020 đến 22/07/2020.

- Lưu ý: Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các sở GD&ĐT.

- Nộp trực tiếp tại: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Tầng 4 nhà Hiệu bộ (A3), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội, ĐT: (024)38516212.

- Thời gian nhận phiếu thi: Thí sinh nhận phiếu thi tại Học viện vào ngày 23/07/2020.

Tải mẫu đơn dự thi

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương