Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12198002
Thông báo đào tạo Thứ hai, 15/04/2024

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021

 

- Căn cứ tình hình dịch Covid-19 hiện nay tại Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp

- Căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp mở rộng của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Học viện với toàn thể lãnh đạo các phòng ban, khoa ngày 14 tháng 5 năm 2021.

- Căn cứ lịch đào tạo năm học 2020-2021 sắp hết thời gian thực học

- Để công tác phòng chống dịch được đảm bảo tốt nhất.

Ban giám đốc quyết định ban hành hướng dẫn về việc tổ chức thi đánh giá cuối học kỳ II năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

1. Đối với các môn khối Kiến thức Đại cương, Kiến thức âm nhạc:

- Lịch thực học kết thúc từ ngày 16/5/2021

- Ban chủ nhiệm khoa tiến hành tổ chức thi trực tuyến (online) với hình thức phù hợp với từng môn thi để đảm bảo sự khách quan, công bằng và đánh giá chính xác nhất có thể kiến thức của học sinh, sinh viên.

- Đảm bảo việc thi trực tuyến diễn ra an toàn, nghiêm túc.

- Ban chủ nhiệm khoa và trưởng bộ môn chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chọn đề thi và  giám sát các buổi thi được diễn ra nghiêm túc, phù hợp và đúng quy định.

2. Đối với khối Chuyên ngành biểu diễn (trừ tốt nghiệp):

Do đặc thù của chuyên ngành biểu diễn đòi hỏi về chất lượng âm thanh, chương trình thi cuối HK đòi hỏi có người đệm đàn, việc thi trực tuyến là không khả thi. Vì vậy, các chuyên ngành biểu diễn sẽ tiến hành thi cuối HKII bằng hình thức cho điểm đánh giá, cụ thể như sau:

- Lịch thực học kết thúc từ ngày 30/05/2021

- Căn cứ điểm thi gần nhất của học sinh, sinh viên làm cơ sở để cho điểm đánh giá HKII.

- Giảng viên dạy chuyên ngành căn cứ sự chuyên cần, ý thức học tập và sự thể hiện trong quá trình học từ đầu học kỳ tới nay để cho điểm đánh giá ở các mức: Tiến bộ hơn; Không tiến bộ; Kém hơn.

- Khi được đánh giá không tiến bộ thì cho điểm HKII bằng với điểm thi gần nhất của học sinh, sinh viên; Khi được đánh giá tiến bộ hoặc kém hơn thì cho điểm đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn điểm thi gần nhất của học sinh, sinh viên nhưng điểm chênh lệch đảm bảo không quá 0,5 điểm so với điểm thi gần nhất của học sinh, sinh viên.

- Bảng điểm cần có chữ ký của giảng viên dạy, trưởng bộ môn và BCN Khoa. 

3. Đối với khối tốt nghiệp biểu diễn Trung cấp, Đại học:

- Tổ chức thi trực tiếp theo lịch được sắp xếp của nhà trường để đảm bảo việc phòng chống dịch.

- Lịch thực học kết thúc từ ngày 30/05/2021

- Lịch thi tốt nghiệp dự kiến từ ngày 17/6/2021

- BCN các Khoa đề xuất giảm tải chương trình thi trình BGĐ phê duyệt.

- BCN các khoa đề xuất danh sách giảng viên chấm thi theo tinh thần tinh gọn, vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo việc phòng chống dịch.

- Bộ phận Đào tạo lên danh sách và lịch thi cụ thể cho từng chuyên ngành đảm bảo sự giãn cách, không tập trung đông người.

- Phòng Hành chính tổng hợp căn cứ lịch thi lên phương án kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh và phòng chống dịch.

4. Hệ Đào tạo tài năng:

- Lịch thực học kết thúc từ ngày 30/05/2021

- Phòng Đào tạo, NCKH và HTQT lên phương án tổ chức thi trực tiếp đảm bảo công tác phòng chống dịch.

5. Khối Văn hóa:

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đề nghị các phòng ban, khoa thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, trong quá trình thực hiện có vướng mắc cần báo cáo ngay Ban giám đốc và Ban chỉ đạo phòng chống dịch để giải quyết kịp thời./.

                                                                                

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn