Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
Đại học tại chức
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11487520
Thông báo đào tạo Thứ hai, 04/12/2023

LỊCH TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP ĐỢT 1 NĂM 2021

(Cập nhật 8/6/2021)

TT

Khoa

Chuyên ngành

Số lượng

Ngày 21/6/2021

Ngày 22/6/2021

Địa điểm

1

AGO - 08

01 Acc, 04 K.board: TC 01, ĐH 03

4 + 1

8 giờ 00

     

1D-A1

04 Guitare

4

 

Thi cùng HĐ T/cấp sáng 17/6/21

   

1D-A1

2

Dây - 01

01 Cello

1

 

Thi cùng HĐ T/cấp sáng 17/6/21

   

1C-A1

3

ANTT - 06

04 Bầu

4

   

8 giờ 00

 

9B-A2

01 Nhị, 01 Sáo

3

     

13 giờ 30

9B-A2

4

 

Jazz 06+3 (ĐH+TC)

06 Piano jazz

4 + 2

8 giờ 00

     

Phòng hòa nhạc nhỏ

ĐH: 01 Gõ, 01 Sax;    TC: 1 Gõ

2 + 1

 

13 giờ 30

   

Phòng hòa nhạc nhỏ

5

Kèn Gõ - 01

01 Oboe

   

Thi cùng HĐ T/cấp sáng 17/6/21

     

6

Piano - 07

04 Piano

4

   

8 giờ 00

 

1B-A1

03 Piano

3

     

13 giờ 30

1B-A1

7

SCA - 06

05 Âm nhạc học

5

 

Tổ chức thi sau dịch- TB sau

8A-A1

 

01 Sáng tác

1

 

Tổ chức thi sau dịch- TB sau

   

Phòng Hòa nhạc nhỏ

8

Thanh nhạc - 16

06 sv

6

8 giờ 00

     

13D-A1

06 sv

6

 

13 giờ 30

   

13D-A1

06 sv

4

   

8 giờ 00

 

13D-A1

 

Lưu ý ! Thực hiện nghiêm chỉnh hướng dẫn 5k về phòng chống dịch.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương