Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595563
Thông báo đào tạo Thứ hai, 24/06/2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập năm học 2021 – 2022

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

-Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

-Căn cứ vào Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/12/2014 về Học bổng khuyến khích học tập đối với HSSV trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục Đại học và Trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân.

-Căn cứ vào ngân sách và mức thu học phí năm 2021.

-Căn cứ trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên ĐHCQ năm học 2020 – 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sinh viên Đại học chính quy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam được xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Điều 2. Tiêu chuẩn và mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập căn cứ trên kết quả học tập năm học 2020 – 2021 như sau:

2.1. Học bổng loại 1:

- SV đạt điểm TBCN từ 9.8 trở lên, TBC từ 8.0 trở lên.

- SV các bộ môn Oboe, Fagotte. Cor, Trombone, Tuba, Viola, Contrebass đạt điểm TBCN từ 9.5 trở lên, điểm TBC từ 7.5 trở lên.

Mức học bổng: 300.000đ/tháng x 10 tháng

2.2. Học bổng loại 2:

- SV đạt điêm TBCN từ 9.5 trở lên, điểm TBC từ 7.5 trở lên.

- SV các bộ môn Oboe, Fagotte. Cor, Trombone, Tuba, Viola, Contrebass đạt điểm TBCN từ 9.0 trở lên, điểm TBC từ 7.0 trở lên.

Mức học bổng: 250.000đ/tháng x 10 tháng

2.3. Học bổng loại 3:

- SV đạt điêm TBCN từ 9.0 trở lên, điểm TBC từ 7.0 trở lên.

- SV các bộ môn Oboe, Fagotte. Cor, Trombone, Tuba, Viola, Contrebass đạt điểm TBCN từ 8.5 trở lên, điểm TBC từ 7.0 trở lên.

Mức học bổng: 200.000đ/tháng x 10 tháng

Điều 3. Học sinh TC, SC 1,2/6; 1,2,3/7; 1,2,3,4,5/9 năm học 2020 – 2021 không được xét cấp học bổng khuyến khích học tập.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và HTQT, Phòng Công tác Học sinh Sinh viên, BCN các khoa chuyên ngành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn