Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595116
Thông báo đào tạo Thứ hai, 24/06/2024

BÁO CÁO

 KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

 

Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC KHẢO SÁT

- Nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo tốt cho công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng đồng thời góp phần thực hiện quy chế;

- Dân chủ trong cơ sở giáo dục;

- Kết quả khảo sát là căn cứ để các đơn vị đào tạo chủ động đề xuất biện pháp cải thiện chất lượng đào tạo để nâng cao khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo hợp lý hàng năm;

          - Thông tin của sinh viên tốt nghiệp là cơ sở dữ liệu lưu trữ hồ sơ về tình hình việc làm sinh viên, phục vụ cho công tác liên lạc cựu sinh viên;

          - Tạo kênh thông tin gắn kết giữa nhà trường và các đơn vị tuyển dụng lao động.

II. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT, THỜI GIAN TỔ CHỨC, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN, LÝ DO LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC KHẢO SÁT

1. Đối tượng khảo sát: sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2022.

2. Thời gian tổ chức: từ ngày 01/02/2023 đến 30/03/2023.

3. Phương thức và lý do lựa chọn thực hiện:

- Khảo sát trực tiếp và gọi điện thoại.

- Lý do thực hiện bằng phương thức trên: Do số lượng sinh viên tốt nghiệp không nhiều nên phương thức khảo sát trực tiếp khi sinh viên đến lấy bằng tốt nghiệp nhanh và thuận tiện.

- Những sinh viên tốt nghiệp không khảo sát được trực tiếp đã được gọi điện thoại để khảo sát ngay sau đó. Hiệu quả mang lại ngay lập tức, chính xác.

III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã khảo sát 65 sinh viên chính quy trình độ đại học, tốt nghiệp năm 2022 thuộc 06 ngành đào tạo, kết quả thu về:        

- Tỉ lệ phản hồi: 100% sinh viên được khảo sát có phản hồi.

- Tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 97% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp.

- Tỉ lệ sinh viên chưa có việc làm chiếm 3% trên tổng số sinh viên tốt nghiệp.

- Tình hình việc làm của sinh viên (sv) trên tổng số sinh viên tốt nghiệp: Đúng ngành 39/65sv, việc làm liên quan đến ngành 22/65sv, việc làm không liên quan đến ngành học 2/65sv và chưa có việc làm 2/65sv. 

- Khu vực làm việc: Nhà nước 1/65sv, tư nhân 8/65sv, tự tạo việc làm 54/65 sv.

IV. THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM  2022

Khóa trúng tuyển 2018: 94 sinh viên
Khóa tốt nghiệp 2022: 65 sinh viên

STT

Mã ngành

Tên ngành đào tạo

Số SVTN

Số SV phản hồi

Tình hình việc làm

Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi

Tỷ lệ SV có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp

Khu vực làm việc

Có việc làm

Tiếp tục học

Chưa có việc làm

Tổng số

Nữ

Tổng số

Nữ

Đúng ngành đào tạo

Liên quan đến ngành đào tạo

Không liên quan đến ngành đào tạo

Nhà nước

Tư nhân

Tự tạo việc làm

Có yếu tố nước ngoài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

1

7210201

Âm nhạc học

3

2

3

2

1

1

0

0

1

100%

67%

0

0

2

0

2

7210205

Thanh nhạc

28

24

28

24

22

5

0

0

1

100%

96%

0

3

24

0

3

7210207

Biểu diễn nhạc cụ phương Tây

13

5

13

5

12

1

0

0

0

100%

100%

1

3

9

0

4

7210208

Piano

6

3

6

3

3

2

1

0

0

100%

100%

0

1

5

0

5

7210209

Nhạc Jazz

2

1

2

1

1

0

1

0

0

100%

100%

0

1

1

0

6

7210210

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống

13

5

13

5

0

13

0

0

0

100%

100%

0

0

13

0

Tổng

6 mã ngành

 

65

40

65

40

39

22

2

0

2

100%

97%

1

8

54

0

 

V. DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

TT

Mã sinh viên

Họ và tên

Nữ

Mã ngành đào tạo

Hình thức khảo sát (Online, điện thoại, email,…)

Có phản hồi

 
 

1

18-DC-LL-54

ĐẶNG MINH TRANG

1

7210201

Điện thoại

Có phản hồi

 

2

15-DC-LL-49

NGUYỄN HOÀNG LONG

 

7210201

Điện thoại

Có phản hồi

 

3

18-DC-LL-64

VŨ LÊ MAI KHANH

1

7210201

Điện thoại

Có phản hồi

 

4

18-DC-TN-39

NGUYỄN MINH HUYỀN

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

5

18-DC-TN-21

HỒ THỊ KIM LIÊN

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

6

18-DC-TN-27

NGUYỄN THỊ HÀ AN

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

7

17-DC-TN-28

PHAN THỊ PHƯƠNG ANH

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

8

17-DC-TN-79

VŨ NGỌC CHÚC QUỲNH

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

9

18-DC-TN-58

CAO THỌ TÚ

 

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

10

17-DC-TN-58

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

11

18-DC-TN-48

PHẠM HUYỀN GIÁNG NGỌC

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

12

17-DC-TN-33

NGÔ THỊ DIỆU THÚY

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

13

18-DC-TN-53

NGUYỄN THIỆN THANH

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

14

17-DC-TN-88

VƯƠNG  XUÂN ANH
(VƯƠNG THỊ XUÂN)

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

15

18-DC-TN-07

NGUYỄN THỊ HÀ MY

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

16

17-DC-TN-70

HÀ THU HẰNG

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

17

16-DC-TN-69

ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

18

16-DC-TN-88

HOÀNG THỊ NGỌC THÚY

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

19

18-DC-TN-03

NGUYỄN THÀNH NAM

 

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

20

18-DC-TN-55

NGUYỄN THỊ THU TRANG

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

21

18-DC-TN-11

NGUYỄN VŨ HÀ GIANG

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

22

18-DC-TN-32

VŨ MINH ĐỨC

 

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

23

18-DC-TN-13

NGUYỄN THỦY TIÊN

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

24

18-DC-TN-33

NGUYỄN THỊ NGỌC

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

25

18-DC-TN-22

NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

26

18-DC-TN-31

LÊ MẠNH KHÁNH

 

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

27

18-DC-TN-44

NGUYỄN HOÀNG HUỆ ANH

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

28

18-DC-TN-91

CÀ THỊ KIM CHI

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

29

18-DC-TN-47

HOÀNG THU TRANG

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

30

18-DC-TN-23

TRẦN HOÀNG MY

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

31

18-DC-TN-87

NGUYỄN HUỆ PHƯƠNG

1

7210205

Điện thoại

Có phản hồi

 

32

16-DC-AC-41

NGUYỄN ĐÌNH TIỆP

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

33

17-DC-CL-41

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

1

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

34

18-DC-FL-14

PHẠM QUỲNH TRANG

1

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

35

17-DC-GT-02

VŨ ĐỨC HỮU

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

36

18-DC-GT-34

LÊ ĐỖ THANH

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

37

18-DC-GT-66

ĐẶNG TRƯỜNG GIANG

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

38

18-DC-GT-65

NGUYỄN KIỀU THẨM

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

39

18-DC-GT-01

TRẦN VĂN TRƯỜNG

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

40

18-DC-KB-06

TRẦN THU TRANG

1

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

41

18-DC-KB-37

PHẠM HOÀNG ANH

1

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

42

17-DC-KB-80

NGUYỄN HẢI NAM

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

43

18-DC-KB-49

TRẦN QUỐC ĐẠT

 

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

44

18-DC-VN-84

NGUYỄN HÀ LINH

1

7210207

Điện thoại

Có phản hồi

 

45

18-DC-PN-57

VŨ CÔNG TUẤN

 

7210208

Điện thoại

Có phản hồi

 

46

16-DC-PN-62

NGUYỄN HỒNG LINH

1

7210208

Điện thoại

Có phản hồi

 

47

17-DC-PN-67

NGUYỄN QUANG HUY

 

7210208

Điện thoại

Có phản hồi

 

48

18-DC-PN-24

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

1

7210208

Điện thoại

Có phản hồi

 

49

16-DC-PN-07

NGUYỄN LÊ THANH HẰNG

1

7210208

Điện thoại

Có phản hồi

 

50

18-DC-PN-45

VŨ TUẤN TÀI

 

7210208

Điện thoại

Có phản hồi

 

51

16-DC-GNN-80

LÊ MINH HIẾU

 

7210209

Điện thoại

Có phản hồi

 

52

15-DC-PNJ-22

NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH

1

7210209

Điện thoại

Có phản hồi

 

53

18-DC-TT-70

NGUYỄN MAI NGỌC

1

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

54

18-DC-BA-36

ÂU THỊ HÀ ANH

1

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

55

18-DC-NG-42

TRẦN VÂN LONG

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

56

18-DC-NH-17

ĐINH QUỐC TRỌNG

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

57

18-DC-NH-18

NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

58

18-DC-TR-77

MAI HUYỀN TRANG

1

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

59

18-DC-TR-75

HOÀNG HẢI YẾN

1

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

60

17-DC-SA-20

NGUYỄN ĐÌNH SONG

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

61

18-DC-SA-35

PHẠM ÁNH LINH

1

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

62

18-DC-SA-51

NGUYỄN VĂN QUYỀN

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

63

18-DC-SA-83

MAI CÔNG HOAN

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

64

18-DC-SA-79

LÊ QUÝ TRUNG

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

65

18-DC-SA-60

NGUYỄN HỮU NGHĨA

 

7210210

Điện thoại

Có phản hồi

 

 

VI. DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2022

Khóa trúng tuyển 2018: 94 sinh viên
Khóa tốt nghiệp 2022: 65 sinh viên

TT

Mã sinh viên

Mã ngành

Họ và tên

Tình hình việc làm

Khu vực làm việc

Nơi làm việc (Tỉnh/TP)

Đúng ngành đào tạo

Liên quan đến ngành đào tạo

Không liên quan đến ngành đào tạo

Tiếp tục học

Chưa có việc làm

Nhà nước

Tư nhân

Tự tạo việc làm

Có yếu tố nước ngoài

1

18-DC-LL-54

7210201

ĐẶNG MINH TRANG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

2

15-DC-LL-49

7210201

NGUYỄN HOÀNG LONG

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Thành phố Hà Nội

3

18-DC-LL-64

7210201

VŨ LÊ MAI KHANH

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

4

18-DC-TN-39

7210205

NGUYỄN MINH HUYỀN

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

5

18-DC-TN-21

7210205

HỒ THỊ KIM LIÊN

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

6

18-DC-TN-27

7210205

NGUYỄN THỊ HÀ AN

 

 

 

 

x

 

 

 

 

Thành phố Hà Nội

7

17-DC-TN-28

7210205

PHAN THỊ PHƯƠNG ANH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hồ Chí Minh

8

17-DC-TN-79

7210205

VŨ NGỌC CHÚC QUỲNH

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

9

18-DC-TN-58

7210205

CAO THỌ TÚ

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

10

17-DC-TN-58

7210205

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

11

18-DC-TN-48

7210205

PHẠM HUYỀN GIÁNG NGỌC

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

12

17-DC-TN-33

7210205

NGÔ THỊ DIỆU THÚY

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

13

18-DC-TN-53

7210205

NGUYỄN THIỆN THANH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

14

17-DC-TN-88

7210205

VƯƠNG  XUÂN ANH
(VƯƠNG THỊ XUÂN)

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

15

18-DC-TN-07

7210205

NGUYỄN THỊ HÀ MY

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

16

17-DC-TN-70

7210205

HÀ THU HẰNG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

17

16-DC-TN-69

7210205

ĐINH THỊ PHƯƠNG THẢO

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

18

16-DC-TN-88

7210205

HOÀNG THỊ NGỌC THÚY

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

19

18-DC-TN-03

7210205

NGUYỄN THÀNH NAM

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

20

18-DC-TN-55

7210205

NGUYỄN THỊ THU TRANG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

21

18-DC-TN-11

7210205

NGUYỄN VŨ HÀ GIANG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

22

18-DC-TN-32

7210205

VŨ MINH ĐỨC

x

 

 

 

 

 

 

X

 

Thành phố Hà Nội

23

18-DC-TN-13

7210205

NGUYỄN THỦY TIÊN

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

24

18-DC-TN-33

7210205

NGUYỄN THỊ NGỌC

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

25

18-DC-TN-22

7210205

NGUYỄN THỊ THƯƠNG THƯƠNG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

26

18-DC-TN-31

7210205

LÊ MẠNH KHÁNH

X

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

27

18-DC-TN-44

7210205

NGUYỄN HOÀNG HUỆ ANH

X

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

28

18-DC-TN-91

7210205

CÀ THỊ KIM CHI

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

29

18-DC-TN-47

7210205

HOÀNG THU TRANG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

30

18-DC-TN-23

7210205

TRẦN HOÀNG MY

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

31

18-DC-TN-87

7210205

NGUYỄN HUỆ PHƯƠNG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

32

16-DC-AC-41

7210207

NGUYỄN ĐÌNH TIỆP

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Tỉnh Bắc Ninh

33

17-DC-CL-41

7210207

NGUYỄN PHƯƠNG ANH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

34

18-DC-FL-14

7210207

PHẠM QUỲNH TRANG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

35

17-DC-GT-02

7210207

VŨ ĐỨC HỮU

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

36

18-DC-GT-34

7210207

LÊ ĐỖ THANH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

37

18-DC-GT-66

7210207

ĐẶNG TRƯỜNG GIANG

x

 

 

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

38

18-DC-GT-65

7210207

NGUYỄN KIỀU THẨM

x

 

 

 

 

X

 

 

 

Thành phố Hà Nội

39

18-DC-GT-01

7210207

TRẦN VĂN TRƯỜNG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

40

18-DC-KB-06

7210207

TRẦN THU TRANG

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

41

18-DC-KB-37

7210207

PHẠM HOÀNG ANH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

42

17-DC-KB-80

7210207

NGUYỄN HẢI NAM

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

43

18-DC-KB-49

7210207

TRẦN QUỐC ĐẠT

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

44

18-DC-VN-84

7210207

NGUYỄN HÀ LINH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

45

18-DC-PN-57

7210208

VŨ CÔNG TUẤN

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

46

16-DC-PN-62

7210208

NGUYỄN HỒNG LINH

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

47

17-DC-PN-67

7210208

NGUYỄN QUANG HUY

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

48

18-DC-PN-24

7210208

NGUYỄN THỊ THANH HẢI

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

49

16-DC-PN-07

7210208

NGUYỄN LÊ THANH HẰNG

 

x

 

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

50

18-DC-PN-45

7210208

VŨ TUẤN TÀI

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

51

16-DC-GNN-80

7210209

LÊ MINH HIẾU

 

 

x

 

 

 

x

 

 

Thành phố Hà Nội

52

15-DC-PNJ-22

7210209

NGUYỄN THỊ THUÝ QUỲNH

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

53

18-DC-TT-70

7210210

NGUYỄN MAI NGỌC

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

54

18-DC-BA-36

7210210

ÂU THỊ HÀ ANH

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

55

18-DC-NG-42

7210210

TRẦN VÂN LONG

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

56

18-DC-NH-17

7210210

ĐINH QUỐC TRỌNG

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

57

18-DC-NH-18

7210210

NGUYỄN ĐÌNH CÔNG

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

58

18-DC-TR-77

7210210

MAI HUYỀN TRANG

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

59

18-DC-TR-75

7210210

HOÀNG HẢI YẾN

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

60

17-DC-SA-20

7210210

NGUYỄN ĐÌNH SONG

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

61

18-DC-SA-35

7210210

PHẠM ÁNH LINH

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

62

18-DC-SA-51

7210210

NGUYỄN VĂN QUYỀN

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

63

18-DC-SA-83

7210210

MAI CÔNG HOAN

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

64

18-DC-SA-79

7210210

LÊ QUÝ TRUNG

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

65

18-DC-SA-60

7210210

NGUYỄN HỮU NGHĨA

 

x

 

 

 

 

 

x

 

Thành phố Hà Nội

Tổng cộng

39

22

2

 

2

1

8

54

 

 

 

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn