Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734038
Thông báo đào tạo Thứ bảy, 13/07/2024

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP TẬP THỂ HỆ TRUNG CẤP VÀ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

NĂM HỌC 2023-2024

(Áp dụng từ ngày 05/9/2023. Cập nhật 20/9/2023)

 

TT

Tổng cấp

Cấp học

Đối tượng HS-SV
(thuộc các khoa chuyên ngành)

Môn học

Ngày học

Giờ học sáng

Giờ học chiều

Học kỳ

Số tiết

Phòng học/Tòa nhà

Giảng viên

1

TC 1/4

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

2

TC 1/4

TC 1/4

Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

3

TC 1/4

TC 1/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

4

TC 1/4

TC 1/4

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Diệu Anh

5

TC 1/4

TC 1/4

Thanh nhạc B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

6

TC 1/4

TC 1/4

Thanh nhạc A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Thiều Hương

7

TC 1/4

TC 1/4

Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Tú Uyên

8

TC 1/4

TC 1/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Thiều Hương

9

TC 1/4

TC 1/4 

Piano 1/4

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

10

TC 1/4

TC 1/4 

Thanh nhạc B + Jazz B 1/4

Dân ca

Thứ 7

9h30

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

11

TC 1/4

TC 1/4

Âm nhạc truyền thống B 1/4+ Kèn gõ 1/4

Dân ca

Thứ 3

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

12

TC 1/4

TC 1/4 

Violon 1/4  + Viola  1/4 + Cello 1/4 + C.Bass 1/4 + SCA 1/4

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

13

TC 1/4

TC 1/4 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

14

TC 1/4

TC 1/4 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

15

TC 1/4

TC 1/4 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

16

Lớp Văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 7A1+9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

9h10

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

17

Lớp Văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 8A1+9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

18

Lớp Văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 6A1+8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

19

TC 1/4

TC 1/4

Thanh Nhạc+ Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 2

9H30

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang

20

TC 1/4

TC 1/4 

Jazz + Dây + Piano

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

21

TC 1/4

TC 1/4

AGO 1/4

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

22

TC 1/4

TC 1/4

Thanh Nhạc  + Âm nhạc truyền thống 

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang

23

TC 1/4

TC 1/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

6A - A2

Tú Uyên

24

TC 1/4

TC 1/4 

Thanh nhạc C + Biểu diễn Tổng hợp

Dân ca

Thứ 3

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

25

TC 1/4

TC 1/4 

Thanh nhạc A 1/4

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

26

TC 1/4

TC 1/4

AGO + Sáng tác -Chỉ huy- LTAN - Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Lê Thanh Huyền

1

TC 2/4

TC 2/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10C - A2

Việt Anh

2

TC 2/4

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

3

TC 2/4

TC 2/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Nhật Nam

4

TC 2/4

TC 2/4 

Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành 

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Thảo Nguyên

5

TC 2/4

TC 2/4

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Thảo Nguyên

6

TC 2/4

TC 2/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Huy Lâm

7

TC 2/4

TC 2/4

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

8

TC 2/4

TC 2/4

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Tú Uyên

9

TC 2/4

TC 2/4 + 4/6 +  5/7

Âm nhạc truyền thống B + SCA + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

10

TC 2/4

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống A+ Kèn gõ A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

11

TC 2/4

TC 2/4 + 4/6 + 5/7

Âm nhạc truyền thống B + Kèn gõ B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Diệu Anh

12

TC 2/4

TC 2/4 + 5/7

Thanh nhạc B +AGO B + Jazz B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

13

TC 2/4

TC 2/4 +7/9

Piano + Violin + Thanh nhạc C

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

14

TC 2/4

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

Piano B + Dây B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

15

TC 2/4

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + Dây A + Piano A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

16

TC 2/4

TC 2/4

Thanh Nhạc A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

15h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

17

TC 2/4

TC 2/4 + 4/6

Thanh Nhạc B + Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

18

TC 2/4

TC 2/4 + 5/7

Acc - Guitare - Organ + Kèn gõ ++ Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

19

TC 2/4

TC 2/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

20

TC 2/4

TC 2/4 +5/7

Thanh nhạc, AGO, Jazz A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

21

TC 2/4

TC 2/4

Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1E - A2

Tú Uyên

1

TC3/4

TC 3/4

Biểu diễn nhạc cụ các chuyên ngành

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thảo Nguyên

2

TC3/4

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

15h00

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

3

TC3/4

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8H00

 

I

3

Giảng đường tầng IV-A1

Phạm Thị Thu Hà

4

TC3/4

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

5

TC3/4

TC 3/4

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Xuân Cung

6

TC3/4

TC 3/4

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

10A - A1

Cẩm Ly

7

TC3/4

TC 3/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Ngọc

8

TC3/4

TC 3/4 

Thanh nhạc C

Ký Xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Nhật Nam

9

TC3/4

TC 3/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Ký xướng âm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Thiều Hương

10

TC3/4

TC 3/4

Thanh nhạc B

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Tú Anh

11

TC3/4

TC 3/4 + 6/7

AGO, Kèn gõ, Jazz B

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

10A - A1

Huy Lâm

12

TC3/4

TC 3/4

Thanh nhạc A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Anh

13

TC3/4

TC 3/4+ 5/6 + 6/7 + 8\/9

Các chuyên ngành Biểu diễn (tổng hợp) + Thanh nhạc C

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

14

TC3/4

TC 3/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

9C - A2

Ngọc Bích

15

TC3/4

TC  3/4 + 5/6 + 6/7

Thanh nhạc A, ANTT A, Dây 7 năm, Piano

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

16

TC3/4

TC 3/4 + 8/9 

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc , Dây A, Piano A

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

18

TC3/4

TC  3/4 + 5/6 + 6/7

Thanh nhạc B, ANTT B, Dây 7 năm

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 2

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Tú Anh

19

TC3/4

TC  3/4 + 5/6 + 6/7

ANTT C + Kèn gõ, Violon, piano

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

10C - A2

Thúy Linh

20

TC3/4

TC 3/4 

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

22

TC3/4

TC 3/4 + 6/7

AGO, JAZZ

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

23

TC3/4

TC 3/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Đối vị

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10A - A1

Thiều Hương

24

TC3/4

TC 3/4

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

9C - A2

Ngọc Bích

1

TC4/4

TC 4/4 

Thanh nhạc B, C

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

7A - A2

Minh Tâm

2

TC4/4

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp C

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

8h00

 

I

3

1A - A2

Tú Anh

3

TC4/4

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp B

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

 

13h30

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

4

TC4/4

TC 4/4 

Violin, Kèn gõ, ANTT,Guitar, Piano, Organ, SCA

Ký Xướng âm

Thứ 4

8h00

 

I

2

10A - A1

Quang Việt

5

TC4/4

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp A

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

8h00

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

6

TC4/4

TC 4/4 

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

7A - A2

Minh Tâm

7

TC4/4

TC 4/4 + 6/6 + 9/9 

Kèn gõ (4/4) + Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + Âm nhạc truyền thống + Piano A + Violon A

Tin học

Thứ 3

8h00

 

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

8

TC4/4

TC 4/4 + 7/7

Thanh nhạc + Kèn gõ (7/7) + AGO 

Tin học

Thứ 6

8h00

 

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

9

TC4/4

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành A

Pháp luật

Thứ 4

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

10

TC4/4

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành B

Pháp luật

Thứ 4

 

14h00

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

1

TC1,2/6

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

17h00

I+II

2

7A - A2

Hải Yến

2

TC1,2/6

TC 2/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Tú Anh

3

TC1,2/6

TC 2/6

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Diệu Anh

4

TC1,2/6

TC 1/6

Âm nhạc truyền thống A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Tú Anh

1

TC3/6

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1E - A2

Quỳnh Ngọc

2

TC3/6

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A 

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

3

TC3/6

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

1E - A2

Thảo Nguyên

4

TC3/6

TC 1/4 + 3/6

  Thanh nhạc A + Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang

5

TC3/6

TC 1/4 + 3/6 

 Thanh nhạc B + Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang

6

TC3/6

TC 3/6

 Âm nhạc truyền thống B (3/6)

Dân ca

Thứ 3

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

7

TC3/6

TC 6/9 + 3/6

Âm nhạc truyền thống C+ Piano + Violin

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang

8

TC3/6

TC 3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

9

TC3/6

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Fitness

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

10

TC3/6

TC 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

11

TC3/6

TC 1/4 + 3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

12

TC3/6

TC 1/4 + 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

13

TC3/6

TC 3/6 + 4/7 + 6/9

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

14

Lớp Văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 7A1+9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

9h10

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

15

Lớp Văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 8A1+9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

16

Lớp Văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 6A1+8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

17

TC3/6

TC 3/6 

Âm nhạc truyền thống B

Ký Xướng âm

Thứ 4

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Quỳnh Ngọc

18

TC3/6

TC 3/6

Âm nhạc truyền thống A (3/6)

Dân ca

Thứ 6

8h00

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

1

TC4/6

TC 4/6 + 4/7

Âm nhạc truyền thống A + Kèn gõ A + AGO A

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Nhật Nam

2

TC4/6

TC 2/4 + 4/6 +  5/7

Âm nhạc truyền thống B

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

3

TC4/6

TC 2/4 + 4/6

Âm nhạc truyền thống A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

4

TC4/6

TC 2/4 + 4/6 + 5/7

Âm nhạc truyền thống B + Acc - Guitare - Organ

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Diệu Anh

5

TC4/6

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

6

TC4/6

TC 4/6

Âm nhạc truyền thống A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Tú Uyên

7

TC4/6

TC 2/4 + 4/6 

Âm nhạc truyền thống A

Tiếng Anh

Thứ 4

 

13h30

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

1

TC5/6

TC 5/6

Âm nhạc truyền thống B+ E

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

10A - A1

Huy Lâm

2

TC5/6

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

14h00

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

3

TC5/6

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8H00

 

I

3

Giảng đường tầng IV-A1

Phạm Thị Thu Hà

4

TC5/6

TC 5/6

Âm nhạc truyền thống A + C+D

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Huy Lâm

5

TC5/6

TC 5/6 

Âm nhạc truyền thống A

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

6

TC5/6

TC  3/4 + 5/6 + 6/7+ 8/9

Các chuyên ngành biểu diễn

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

3

1C - A2

Lan Anh

7

TC5/6

TC  3/4 + 5/6

Thanh nhach A + ANTT A

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10C - A2

Thúy Linh

8

TC5/6

TC  3/4 + 5/6

Thanh nhach B + ANTT B

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 2

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Tú Anh

9

TC5/6

TC  3/4 + 5/6 + 6/7

ANTT C + Kèn gõ

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

15h00

I+II

3

10C - A2

Thúy Linh

1

TC6/6

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp C

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

8h00

 

I

3

1A - A2

Tú Anh

2

TC6/6

TC 6/6 

Âm nhạc truyền thống A + B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h30

I

2

2A - A2

Hoàng Hậu

3

TC6/6

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp B

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

 

13h30

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

4

TC6/6

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành A

Pháp luật

Thứ 4

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

5

TC6/6

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành B

Pháp luật

Thứ 4

 

14h00

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

6

TC6/6

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp A

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

8h00

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

7

TC6/6

TC 4/4 + 6/6 + 9/9 

Kèn gõ (4/4) + Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + Âm nhạc truyền thống + Piano A + Violon A

Tin học

Thứ 3

8h00

 

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

1

TC 1,2,3/7

TC 1/7

Viola + Cello + C.bass + Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

17h00

I+II

2

10A - A1

Cẩm Ly

2

TC 1,2,3/7

TC 1/7

AGO + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

17h00

I+II

2

5A - A2

Hải Yến

3

TC 1,2,3/7

TC 2/7

AGO

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

4

TC 1,2,3/7

TC 2/7

Viola + Cello + C.bass + Jazz + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

5

TC 1,2,3/7

TC 3/7

AGO  B +Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Ngọc

6

TC 1,2,3/7

TC 3/7

AGO A + (Viola, Cello, C.Bass)

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

1

TC 4/7

TC 4/6+ 4/7

ANTT  + Kèn gõ + AGO, Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Nhật Nam

2

TC 4/7

TC 1/4 + 4/7

Acc - Guitare - Organ (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

8h00

 

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

3

TC 4/7

TC 4/7

Jazz

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

4

TC 4/7

TC 4/7

Jazz

Ký Xướng âm

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

6A - A2

Quang Việt

5

TC 4/7

TC 4/7

Acc - Guitare - Organ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Quang Việt

6

TC 4/7

TC 4/7 + 4/9

Piano A + (Viola + Cello, C.Bas)A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

7

TC 4/7

TC 4/9 + 4/7

Piano B + (Viola + Cello, C.Bas)B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

8

TC 4/7

TC 4/6+ 4/7

ANTT  + Kèn gõ + AGO (B+C)

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Huyền Trang

9

TC 4/7

TC 4/7

Dây+ Kèn gõ 

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

10C- A2

Thảo Nguyên

10

TC 4/7

TC 4/7

(Acc - Guitare - Organ) A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

10E - A2

Thảo Nguyên

11

TC 4/7

TC 4/7

(Acc - Guitare - Organ) B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

1C- A1

Quỳnh Ngọc

12

TC 4/7

TC 1/4 + 4/7

Jazz + Viola + Cello + C.bass, Dây, Piano 

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

13

TC 4/7

TC 1/4 + 4/7

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

14

TC 4/7

TC 3/6+ 4/7

Âm nhạc truyền thống B (3/6) + Kèn gõ (4/7)

Dân ca

Thứ 3

9h30

 

II

2

9E - A2

Hoàng Thanh

15

TC 4/7

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Violon (1/4+6/9) + Viola, cello (1/4 + 4/7), Piano A (6/9) + SCA(1/4) +

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

16

TC 4/7

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

17

TC 4/7

TC  1/4 + 3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Fitness

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

18

TC 4/7

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Fitness

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

19

TC 4/7

TC  1/4 + 3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

20

TC 4/7

TC  1/4 + 3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

21

TC 4/7

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

22

Lớp văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 7A1+9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

9h10

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

23

Lớp văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 8A1+9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

24

Lớp văn hóa

THCS

Lớp Văn hóa 6A1+8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

1

TC 5/7

TC 2/4 + 4/6 +  5/7

Âm nhạc truyền thống B+Sáng tác-chỉ huy-Lý thhuyết âm nhạc+ Jazz

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

2

TC 5/7

TC 5/7

Jazz

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Thảo Nguyên

3

TC 5/7

TC 5/7

AGO A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

4

TC 5/7

TC 5/7

(Acc - Guitare - Organ)B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Huyền Trang

5

TC 5/7

TC 5/7

Kèn gõ + Viola + Cello + C.bass + Organ A

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

7A - A2

Huyền Trang

6

TC 5/7

TC 5/7 

Jazz B

Ký Xướng âm

Thứ 4

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Quang Việt

7

TC 5/7

TC 5/7 

Jazz A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9H30

 

I+II

2

6A - A2

Quang Việt

8

TC 5/7

TC 5/7

(Acc - Guitare - Organ)A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

10A - A1

Nhật Nam

9

TC 5/7

TC 5/7

AGO B + Dây + Kèn

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

10

TC 5/7

TC 2/4 +5/7

Thanh nhạc, AGO, Jazz A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

11

TC 5/7

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + Dây A + Piano A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

12

TC 5/7

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

Piano B + Dây B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

13

TC 5/7

TC 2/4 + 5/7

Thanh nhạc B +AGO B + Jazz B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

14

TC 5/7

TC 5/7

 AGO, Jazz B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

 

15h30

I+II

3

1A - A2

Diệu Anh

15

TC 5/7

TC 2/4 + 5/7

Acc - Guitare - Organ + Kèn gõ + Viola + Cello + C. Bass

Tiếng Anh

Thứ 5

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

1

TC 6/7

TC 3/4 + 6/7

AGO, JAZZ

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

2

TC 6/7

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8H00

 

I

3

Giảng đường tầng IV-A1

Phạm Thị Thu Hà

3

TC 6/7

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

14h00

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

4

TC 6/7

TC 6/7 

 Acc - Guitare - Organ

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

5

TC 6/7

TC 3/4 + 6/7

AGO, Kèn gõ, Jazz B

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

10A - A1

Huy Lâm

6

TC 6/7

TC 3/4+ 5/6 + 6/7 + 8\/9

Các chuyên ngành Biểu diễn (tổng hợp) + Thanh nhạc C

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

7

TC 6/7

TC  3/4 + 5/6 + 6/7

ANTT C + Kèn gõ + (Viola, Cello, C.bass)

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

15h00

I+II

3

10C - A2

Thúy Linh

8

TC 6/7

TC 6/7 

(Viola + Cello + C.Bass)  + Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Quỳnh Trang

9

TC 6/7

TC 6/7 

Jazz A+B

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

10

TC 6/7

TC 6/7

AGO, Kèn gõ, JazzA

Hình thức âm nhạc

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

9C - A2

Huy Lâm

1

TC 7/7

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp A

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

8h00

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

2

TC 7/7

TC 7/7

(Viola + Cello + C.bass) và các chuyên ngành khác

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I

2

2A - A2

Nhật Nam

3

TC 7/7

TC 7/7

Kèn gõ

Ký Xướng âm

Thứ 2

 

15h00

I

2

7A - A2

Quỳnh Trang

4

TC 7/7

TC 7/7 

AGO A+B

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

9E - A2

Huy Lâm

5

TC 7/7

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp B

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

 

13h30

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

6

TC 7/7

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp C

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

8h00

 

I

3

1A - A2

Tú Anh

7

TC 7/7

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành A

Pháp luật

Thứ 4

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

8

TC 7/7

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành B

Pháp luật

Thứ 4

 

14h00

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

9

TC 7/7

TC 7/7 + 9/9

Piano B + Violon B + Viola + Cello + C.bass + jazz

Tin học

Thứ 6

 

13h30

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

10

TC 7/7

TC 4/4+ 7/7 

Thanh nhạc + Kèn gõ(7/7) + AGO

Tin học

Thứ 6

8h00

 

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

1

TC 1,2,3,4,5/9

TC 1/9

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Ngọc

2

TC 1,2,3,4,5/9

TC 1/9

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Trang

3

TC 1,2,3,4,5/9

TC 2/9

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 7

8h00

 

I+II

2

1A - A2

Tú Uyên

4

TC 1,2,3,4,5/9

TC 2/9

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

5A - A2

Quỳnh Trang

5

TC 1,2,3,4,5/9

TC 3/9 

Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

6

TC 1,2,3,4,5/9

TC 3/9 

Piano A 

Ký xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

7

TC 1,2,3,4,5/9

TC 3/9 

Piano B

Ký xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

1A - A2

Tú Uyên

8

TC 1,2,3,4,5/9

TC 3/9 

Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h00

I+II

2

2A - A2

Quỳnh Ngọc

9

TC 1,2,3,4,5/9

TC 4/9

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Quỳnh Ngọc

10

TC 1,2,3,4,5/9

TC 4/7 + 4/9

Piano A + (Viola + Cello, C.Bas)A

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

14h00

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

11

TC 1,2,3,4,5/9

TC 4/9 + 4/7

Piano B + (Viola + Cello, C.Bas)B

Ký Xướng âm

Thứ 7

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Nhật Nam

12

TC 1,2,3,4,5/9

TC 5/9 

Violon

Ký Xướng âm

Thứ 5

 

17h00

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

13

TC 1,2,3,4,5/9

TC 5/9 

Piano

Ký Xướng âm

Thứ 7

 

15h30

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

1

TC 6/9 

TC 6/9 + 3/6

Âm nhạc truyền thống C+ Piano + Violin

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Triệu Thị Kiều Trang

2

TC 6/9 

TC 6/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

1C - A2

Hoàng Hậu

3

TC 6/9 

TC 6/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 3

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Quỳnh Trang

4

TC 6/9 

TC 6/9

Piano A  + Violon A

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

5

TC 6/9 

TC 6/9

Piano B + Violon B

Lý thuyết âm nhạc

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Thiều Hương

6

TC 6/9 

TC 1/4 + 4/7 + 6/9

Violon (1/4 + 6/9)  + Viola (1/4 + 4/7) + Cello (1/4 + 4/7) + C.Bass (1/4 + 4/7)

Dân ca

Thứ 7

 

13h30

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

7

TC 6/9 

TC 1/4 + 6/9

Piano (1/4 + 6/9)

Dân ca

Thứ 7

 

15h00

II

2

10E - A2

Hoàng Thanh

8

TC 6/9 

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 7

 

16h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

9

TC 6/9 

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam + Trần Anh Tuấn

10

TC 6/9 

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

11

TC 6/9 

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

12

TC 6/9 

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 7

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

13

TC 6/9 

TC  3/6 + 4/7  + 6/9 

Lớp tự chọn học sinh chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 2

 

16h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Bùi Thị Mận

14

TC 6/9 

Lớp Văn hóa

Lớp Văn hóa 7A1+9A2

Thể dục THCS

Thứ 6

9h10

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

15

TC 6/9 

Lớp Văn hóa

Lớp Văn hóa 8A1+9A1

Thể dục THCS

Thứ 6

7h30

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Bùi Thị Mận

16

TC 6/9 

Lớp Văn hóa

Lớp Văn hóa 6A1+8A2

Thể dục THCS

Thứ 4

8h20

 

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

1

TC 7/9

TC 2/4 +7/9

Piano + Violin

Tiếng Anh

Thứ 6

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Đặng Thị Thanh Hoa

2

TC 7/9

TC 7/9

Piano A  + Violon A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

6A - A2

Ngọc Bích

3

TC 7/9

TC 7/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 5

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

4

TC 7/9

TC 7/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 6

 

15h30

I+II

2

1A - A2

Hoàng Hậu

5

TC 7/9

TC 7/9

Piano B + Violon B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

6

TC 7/9

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + Dây A + Piano A

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

7

TC 7/9

TC 2/4 + 5/7 + 7/9

Piano B + Dây B

Trích giảng Âm nhạc 2

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

1

TC 8/9

TC 8/9

Piano A +Violon A

Hình thức âm nhạc

Thứ 6

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

2

TC 8/9

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

 

14h00

I

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

3

TC 8/9

TC 3/4 + 5/6 + 6/7 + 8/9

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục chính trị

Thứ 2

8H00

 

I

3

Giảng đường tầng IV-A1

Phạm Thị Thu Hà

4

TC 8/9

TC 8/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

7A - A2

Hoàng Hoa

5

TC 8/9

TC 8/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 2

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Hoàng Hoa

6

TC 8/9

TC 8/9

Piano B + Violon B

Hình thức âm nhạc

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

7

TC 8/9

TC 3/4 + 8/9 

Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc , Dây A, Piano A

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

9h30

 

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

8

TC 8/9

TC 3/4 + 8/9 

Piano B, Dây B

Trích giảng Âm nhạc 3

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

5A - A2

Tú Anh

1

TC 9/9

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp C

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 5

8h00

 

I

3

1A - A2

Tú Anh

2

TC 9/9

TC 9/9 

Piano A + Violon A

Ký Xướng âm

Thứ 6

8h00

 

I

2

9C - A2

Hoàng Hoa

3

TC 9/9

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp A

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

8h00

 

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

4

TC 9/9

TC 9/9 

Piano B + Violon B

Ký Xướng âm

Thứ 4

 

14h00

I

2

7A - A2

Hoàng Hoa

5

TC 9/9

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Lớp tổng hợp B

Trích giảng Âm nhạc 4

Thứ 3

 

13h30

I

3

5A - A2

Thanh Thủy

6

TC 9/9

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành A

Pháp luật

Thứ 4

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

7

TC 9/9

TC 4/4 + 6/6 + 7/7 + 9/9

Tất cả các chuyên ngành B

Pháp luật

Thứ 4

 

14h00

I

3

9E - A2

Nguyễn Thị Thoa

8

TC 9/9

TC 7/7 + 9/9 

Piano B + Violon B + Viola + Cello + C.bass + Jazz 

Tin học

Thứ 6

 

13h30

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

9

TC 9/9

TC 4/4 + 6/6 + 9/9 

Kèn gõ (4/4) + Sáng tác - Chỉ huy - Lý thuyết âm nhạc + Âm nhạc truyền thống + Piano A + Violon A

Tin học

Thứ 3

8h00

 

II

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

1

ĐH1

ĐH 1

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

ÂM NHẠC HỌC

Thứ 5

8h00

 

I+II

4

1D - A2

Bình Định

2

ĐH1

ĐH 1

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

1C - A2

Hoàng Hậu

3

ĐH1

ĐH 1

Dây + Acc - Guitare - Organ  + Piano + Jazz

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

1E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

4

ĐH1

ĐH 1

Piano + Dây

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

8h00

 

I+II

2

10C - A2

Hoàng Hoa

5

ĐH1

ĐH 1

Sáng tác-Chỉ huy- Âm nhạc học

Phức điệu

Thứ 2

 

13h30

I+II

3

9C - A2

Thiều Hương

6

ĐH1

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

7

ĐH1

ĐH 1

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Tính năng nhạc cụ

Thứ 4

 

15h30

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

8

ĐH1

ĐH 1

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

9

ĐH1

ĐH 1

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 2

8H00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

10

ĐH1

ĐH 1

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

11

ĐH1

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

12

ĐH1

ĐH 1

AGO+ Kèn gõ

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

9h30

 

I+II

2

10C - A2

Việt Anh

13

ĐH1

ĐH 1

Thanh nhạc A

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

2A - A2

Nguyễn Thị Loan

14

ĐH1

ĐH 1

Thanh nhạc B

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

10C - A2

Nguyễn Thị Loan

15

ĐH1

ĐH 1

Sáng tác-Chỉ huy- Âm nhạc học

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

9C - A2

Hoàng Hoa

16

ĐH1

ĐH 1

Thanh nhạc + AGO+ Jazz +  Kèn Gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

15h00

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

17

ĐH1

ĐH 1

Piano  +Dây +  Sáng chỉ âm + Âm nhạc truyền thống

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 1

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Mai Anh

18

ĐH1

ĐH 1

Biểu diễn tổng hợp

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

13h00

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

19

ĐH1

ĐH 1

Biểu diễn tổng hợp

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 4

 

15h00

I+II

3

5A - A2

Lê Văn Toàn

20

ĐH1

ĐH 1

Sáng tác-Chỉ huy- Âm nhạc học

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 2

 

15h30

I+II

3

5A - A2

Hải Yến

21

ĐH1

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Âm nhạc Dân tộc cổ truyền

Thứ 5

 

15h00

I+II

3

10C - A2

Đỗ Thanh Nhàn

22

ĐH1

ĐH 1

Thanh Nhạc A + Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Tiếng Anh

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

23

ĐH1

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành B

Triết học 

Thứ 2

9h30

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

24

ĐH1

ĐH 1 

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

25

ĐH1

ĐH 1

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

26

ĐH1

ĐH 1

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 3

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

27

ĐH1

ĐH 1

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 6 

 

15h00

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

28

ĐH1

ĐH 1

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Võ Takewondo

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

29

ĐH1

ĐH 1

Thanh nhạc

Tin học

Thứ 2

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

30

ĐH1

ĐH 1

   Dây + Kèn gõ + Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Tin học

Thứ 3

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

31

ĐH1

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tin học

Thứ 5

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

32

ĐH1

ĐH 1

Acc - Guitare - Organ + Jazz

Tin học

Thứ 6

 

13h30

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

33

ĐH1

ĐH 1

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 6

 

13h30

II

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

34

ĐH1

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục học

Thứ 6

8h30

 

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

35

ĐH1

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành

Giáo dục học

Thứ 6

 

13h30

II

4

Giảng đường tầng IV - A1

Lê Thị Thủy

36

ĐH1

ĐH 1

Piano

Tin học

Thứ 6

8h00

 

I

4

9D - A2

Vũ Văn Sử

37

ĐH1

ĐH 1

Kèn gõ + Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

8E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

38

ĐH1

ĐH 1

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

9E - A2

Nguyễn Thanh Hoa

39

ĐH1

ĐH 1

Tất cả các chuyên ngành A

Triết học 

Thứ 2

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

1

ĐH2

ĐH 2

Piano + Jazz + Dây + AGO + Kèn gõ

Tiếng Anh

Thứ 3

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

2

ĐH2

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống

Tiếng Anh

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

3

ĐH2

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống + Kèn gõ + Thanh nhạc 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 3

 

15h00

I+II

3

5A - A2

Thanh Thủy

4

ĐH2

ĐH 2

Âm nhạc học

Phê bình âm nhạc

Thứ 2

8h00

 

I+II

4

1D - A2

Cù Lệ Duyên

5

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Hòa thanh lý thuyết

Thứ 3

8h00

 

I

3

6A - A2

Hoàng Hoa

6

ĐH2

ĐH 2

Thanh nhạc B

Ký Xướng âm

Thứ 3

8h00

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

7

ĐH2

ĐH 2

Thanh nhạc B

Tiếng Anh

Thứ 5

8h00

 

I+II

3

7E - A2

Lê Thanh Huyền

8

ĐH2

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

9

ĐH2

ĐH 2

Thanh nhạc A

Ký Xướng âm

Thứ 5

9h30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

10

ĐH2

ĐH 2

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

11

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Hòa thanh trên đàn

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

6A - A2

Hoàng Hoa

12

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học + AGO  + Jazz + Piano + Dây 

Lịch sử âm nhạc Phương Tây 2

Thứ 6

 

13h30

I+II

3

1A - A2

Hoàng Hậu

13

ĐH2

ĐH 2

Thanh nhạc A

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Huy Lâm

14

ĐH2

ĐH 2

Thanh nhạc B

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

1C - A2

Huy Lâm

15

ĐH2

ĐH 2

Acc - Guitare - Organ

Phân tích tác phẩm

Thứ 2

9H30

 

I+II

2

7A - A2

Minh Tâm

16

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Phân tích tác phẩm

Thứ 2

 

15h00

I+II

3

1C - A2

Lan Anh

17

ĐH2

ĐH 2

Âm nhạc truyền thống 

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

18

ĐH2

ĐH 2

Kèn gõ; Jazz

Phân tích tác phẩm

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

1C - A2

Lan Anh

19

ĐH2

ĐH 2

Piano + Dây

Phân tích tác phẩm

Thứ 6

9h30

 

I+II

2

8A - A1

Phương Hoa

20

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Phối khí

Thứ 6

 

15h30

I+II

3

1D - A2

Cao Đình Thắng

21

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Phức điệu

Thứ 5

 

13h30

I+II

3

10C - A2

Thiều Hương

22

ĐH2

ĐH 2

Piano

Phức điệu

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

9C - A2

Thiều Hương

23

ĐH2

ĐH 2

Thanh Nhạc A + Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Tiếng Anh

Thứ 3

9h30

 

I+II

3

10E - A2

Lê Thanh Huyền

24

ĐH2

ĐH 2

Lớp tự chọn sinh viên theo 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

25

ĐH2

ĐH 2

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 6

 

15h00

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Đỗ Hải Nam

26

ĐH2

ĐH 2

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Cầu lông

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà GDTC Tầng 3

Trần Anh Tuấn

27

ĐH2

ĐH 2

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 3

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

28

ĐH2

ĐH 2

Lớp tự chọn sinh viên chọn 1 lớp duy nhất phù hợp với mình

Dance Sport

Thứ 6

 

13h30

I+II

2

Nhà KTX A Tầng 1

Chu Thị Minh

29

ĐH2

ĐH 2

Âm nhạc học

Dân tộc nhạc học

Thứ 2

 

13h30

I

4

1D - A2

Bùi Huyền Nga

30

ĐH2

ĐH 2

Thanh nhạc + Dây + Acc - Guitare - Organ + Jazz

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

13h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

31

ĐH2

ĐH 2

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học + Piano + Âm nhạc TT + Kèn gõ

Nghệ thuật học

Thứ 7

 

15h30

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Thị Tố Mai

32

ĐH2

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành

Tâm lý học

Thứ 6

 

13h30

I

4

Giảng đường tầng II - A1

Đỗ Thu Hiền

33

ĐH2

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành B

Kinh tế chính trị

Thứ 5

9h30

 

I

3

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

34

ĐH2

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành B

Mỹ học

Thứ 5

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

35

ĐH2

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành

Tâm lý học

Thứ 6

8h00

 

I

4

Giảng đường tầng II - A1

Đỗ Thu Hiền

36

ĐH2

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành A

Mỹ học

Thứ 5

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

37

ĐH2

ĐH 2

Tất cả các chuyên ngành A

Kinh tế chính trị

Thứ 5

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

1

ĐH 3

ĐH 3

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 6

8h00

 

II

3

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

2

ĐH 3

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Cơ sở Văn hóa Việt Nam

Thứ 5

8h00

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc

3

ĐH 3

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Đường lối Văn hóa Văn nghệ

Thứ 5

8h00

 

II

3

9E - A2

Phạm Thị Thu Hà

4

ĐH 3

ĐH 3

Jazz

Hòa thanh jazz

Thứ 2

 

15h00

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

5

ĐH 3

ĐH 3 

Jazz

Lịch sử Jazz

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

6F - A2

Lưu Minh

6

ĐH 3

ĐH 3

Jazz

Sáng tác Jazz

Thứ 5

 

15h00

I+II

2

6D - A2

Trần Lưu Hoàng

7

ĐH 3

ĐH 3

AGO + Jazz + Kèn Gõ + Âm nhạc truyền thống + Dây + Piano

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 2

8h00

 

I+II

3

1A - A2

Quỳnh Trang

8

ĐH 3

ĐH 3

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học + Thanh nhạc + Jazz + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Phương Đông

Thứ 6

10h00

 

I+II

3

1A - A2

Bình Định

9

ĐH 3

ĐH 3

Thanh nhạc A + Âm nhạc TT + AGO + Jazz + Kèn gõ

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 2

9h30

 

I+II

3

1A - A2

Thúy Linh

10

ĐH 3

ĐH 3

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học + Thanh nhạc B + Piano + Dây

Lịch sử âm nhạc Việt Nam

Thứ 5

 

15h00

I+II

3

5A - A2

Việt Anh

11

ĐH 3

Toàn bộ HS/SV khoa SCA

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học - Lý thuyết âm nhạc

Hợp xướng

Thứ 4

9h30

 

I+II

4

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

12

ĐH 3

ĐH 3

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Đọc tổng phổ

Thứ 5

 

13h30

I+II

2

1D - A2

Cao Đình Thắng

13

ĐH 3

ĐH 3

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Phối khí

Thứ 3

 

13h30

I

3

1D - A2

Phạm Minh Thành

14

ĐH 3

ĐH 3

Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học

Phân tích tác phẩm

Thứ 4

 

15h30

I

3

1A - A2

Mai Anh

15

ĐH 3

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Tìm hiểu về cộng đồng Châu Á qua văn hóa và âm nhạc 

Thứ 5

9h30

 

I

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc

16

ĐH 3

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Thứ 3

9h30

 

II

3

Giảng đường tầng IV - A1

Nguyễn Hoài Thu

17

ĐH 3

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Lịch sử Đảng

Thứ 3

8h00

 

II

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

18

ĐH 3

ĐH 3

Tất cả các chuyên ngành

Lịch sử Văn minh thế giới

Thứ 5

9h30

 

II

3

9E - A2

Nguyễn Thu Cúc

1

ĐH4

ĐH 4

Tất cả các chuyên ngành

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5

8h00

 

I

3

Giảng đường tầng II - A1

Nguyễn Mai Hương

2

ĐH4

ĐH 4

Âm nhạc học + Sáng tác

Chỉ huy cơ bản

Thứ 3

 

15h30

I

3

1D - A2

Đỗ Kiên Cường

3

ĐH4

ĐH 4

Tất cả các chuyên ngành

Pháp luật đại cương

Thứ 3

 

13h30

I

4

Giảng đường tầng II-A1

Phạm Thị Thu Hà

4

ĐH4

ĐH 4

Tất cả các chuyên ngành

Pháp luật đại cương

Thứ 5

 

13h30

I

4

Giảng đường tầng II-A1

Phạm Thị Thu Hà

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn