Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734268
Giáo trình Thứ bảy, 13/07/2024

Danh mục sách Nhạc cụ truyền thống
(Xếp theo năm xuất bản)

1. Sách học đàn Nhị
Tác giả: Thao Giang.
Năm xuất bản: 1974

2. Sách học đàn Nguyệt
Tác giả: Xuân Khải.
Năm xuất bản: 1994

3. Sách học đàn Tranh
Tác giả: Ngô Bích Vượng, Đinh Thị Nội.
Năm xuất bản: 1994

4. Sách học đàn Bầu
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trần Quốc Lộc.
Năm xuất bản: 1995

5. Tuyển tập khí nhạc dân tộc tập 1
Tác giả: Xuân Khải.
Năm xuất bản: 1996

6. Tuyển tập khí nhạc dân tộc tập 2
Tác giả: Xuân Khải.
Năm xuất bản: 1996

7. Tuyển tập chèo cổ cho đàn bầu
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm và bộ môn đàn bầu.
Năm xuất bản: 1998

8. Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu tập 1
Tác giả: Thanh Tâm.
Năm xuất bản: 2002

9. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tam thập lục tập 1
Tác giả: Xuân Dung, Hồng Phúc.
Năm xuất bản: 2002

10. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tranh tập 1
Tác giả: Ngô Bích Vượng.
Năm xuất bản: 2002

11. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nguyệt tập 1
Tác giả: Đỗ Văn Đễ, Cồ Huy Hùng, Trịnh Lan Hương.
Năm xuất bản: 2003

12. Bài tập kỹ thuật cho đàn Sáo tập 1
Tác giả: Lê Văn Phổ.
Năm xuất bản: 2003

13. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tập 1
Tác giả: Vũ Mai Phương.
Năm xuất bản: 2003

14. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn 36 dây
Tác giả: Hồng Phúc.
Năm xuất bản: 2004

15. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Nguyệt
Tác giả: Cồ Huy Hùng.
Năm xuất bản: 2004

16. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Nhị
Tác giả: Thế Dân.
Năm xuất bản: 2004

17. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Tranh
Tác giả: Bích Vượng.
Năm xuất bản: 2004

18. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho đàn Tỳ bà
Tác giả: Mai Phương.
Năm xuất bản: 2004

19. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam và nước ngoài cho Sáo trúc
Tác giả: Lê Phổ.
Năm xuất bản: 2004

20. Bài tập kỹ thuật cho đàn Bầu tập 2
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm.
Năm xuất bản: 2005

21. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nhị tập 1
Tác giả: Nguyễn Thế Dân.
Năm xuất bản: 2005

22. Bài tập kỹ thuật cho đàn Sáo tập 2
Tác giả: Lê Văn Phổ.
Năm xuất bản: 2005

23. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tam thập lục tập 2
Tác giả: Nguyễn Hồng Phúc.
Năm xuất bản: 2005

24. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tranh tập 2
Tác giả: Ngô Bích Vượng.
Năm xuất bản: 2005

25. Bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tập 2
Tác giả: Vũ Mai Phương.
Năm xuất bản: 2005

26. Bài tập kỹ thuật cho đàn Nguyệt tập 2
Tác giả: Cồ Huy Hùng.
Năm xuất bản: 2006

27. Tuyển tập tác phẩm cho đàn Tranh
Tác giả: Đinh Thị Nội.
Năm xuất bản: 2006

28. Tuyển tập chèo cổ cho bộ gõ dân tộc
Tác giả: Hồng Thái, Tiến Ninh.
Năm xuất bản: 2007

29. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Nguyệt
Tác giả: Đặng Xuân Khải, Đỗ Văn Đễ, Cồ Huy Hùng, Trịnh Hương Lan.
Năm xuất bản: 2007

30. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Nhị
Tác giả: Nguyễn Thế Dân.
Năm xuất bản: 2007

31. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tam thập lục
Tác giả: Xuân Dung, Hồng Phúc, Thu Hải, Thanh Hằng.
Năm xuất bản: 2007

32. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tranh
Tác giả: Ngô Bích Vượng và bộ môn đàn tranh.
Năm xuất bản: 2007

33. Tuyển tập chèo cổ cho đàn Tỳ bà
Tác giả: Vũ Mai Phương, Mai Huệ.
Năm xuất bản: 2007

34. Tuyển tập chèo cổ cho sáo trúc
Tác giả: Hồng Thái, Lê Phổ, Tiến Vượng.
Năm xuất bản: 2007

35. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Bầu
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Hồ Hoài Anh.
Năm xuất bản: 2007

36. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Nguyệt
Tác giả: Đỗ Văn Đễ, Trịnh Hương Lan.
Năm xuất bản: 2007

37. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Nhị
Tác giả: Nguyễn Thế Dân.
Năm xuất bản: 2007

38. Tuyển tập nhạc Huế cho đàn Tranh
Tác giả: Ngô Bích Vượng .
Năm xuất bản: 2007

39. Tuyển tập nhạc Huế cho Sáo trúc
Tác giả: Lê Văn Phổ
Năm xuất bản: 2007

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn