Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733668
Giáo trình Thứ bảy, 13/07/2024
Danh mục giáo trình nhạc cụ phương Tây
(Xếp theo năm xuất bản)

Accordion - Guitar - Keyboard

1. Tuyển tập giáo trình Accordeon tập 1
Tác giả: Bộ môn Accordeon.
Năm xuất bản: 1978

2. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Accordion độc tấu
Tác giả: Lưu Quang Minh.
Năm xuất bản: 2001

3. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Accordion hoà tấu
Tác giả: Lưu Quang Minh
Năm xuất bản: 2001

4. Tuyển tập tác phẩm cho Accordion và Keyboard
Tác giả: Phúc Linh - Lưu Minh.
Năm xuất bản: 2005


Kèn - Gõ

1. Tác phẩm kèn gỗ 1
Tác giả: Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997

2. Tác phẩm kèn gỗ 2
Tác giả: Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997

3. Tuyển tập tác phẩm cho kèn gỗ Giao hưởng tập 1
Tác giả: Nguyễn Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997

4. Tuyển tập tác phẩm cho kèn gỗ Giao hưởng tập 2
Tác giả: Nguyễn Phúc Linh.
Năm xuất bản: 1997


Đàn Dây

1. Giáo trình Violoncelle
Tác giả: Hoàng Dương.
Năm xuất bản: 1976

2. Tuyển tập Violon
Tác giả: Bộ môn Violon.
Năm xuất bản: 1982

3. Tuyển tập tác phẩm cho đàn Dây tập 1-2
Tác giả: Hoàng Dương.
Năm xuất bản: 1996

4. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Violon & Piano tập 1
Tác giả: Ngô Văn Thành.
Năm xuất bản: 1999

5. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Violon & Piano tập 2
Tác giả: Ngô Văn Thành.
Năm xuất bản: 2001

6. Tuyển tập tác phẩm Concerto & Sonatina cho Violin
Tác giả: Ngô Văn Thành.
Năm xuất bản: 2001

7. Kỹ thuật thực hành Violin
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.
Năm xuất bản: 2002

8. Tuyển tập tác phẩm dân ca
Tác giả: Đỗ Xuân Tùng.
Năm xuất bản: 2002

9. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Cello tập 1
Tác giả: Bùi Gia Tường.
Năm xuất bản: 2003

10. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Cello tập 2
Tác giả: Bùi Gia Tường.
Năm xuất bản: 2003


Piano

1. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Piano tập 2
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn.
Năm xuất bản: 1998

2. Tuyển tập tác phẩm cho Piano bậc đại học
Tác giả: Trần Thu Hà.
Năm xuất bản: 2005

3. Tuyển tập tác phẩm Việt Nam cho Piano tập 1
Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn.
Năm xuất bản: 2005

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn