Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595679
Đại học chính quy Thứ hai, 24/06/2024
HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Khoa Lý luận, Sáng tác, Chỉ huy:
- Sáng tác
- Lý luận
- Chỉ huy giao hưởng

Khoa Piano:
- Piano

Khoa đàn Dây:
- Violin
- Viola
- Cello
- Contrebasse

Khoa Thanh nhạc:
- Thanh nhạc

Khoa Kèn-Gõ:
- Flute
- Oboe
- Clarinette
- Bassoon (Fargotte)
- Cor
- Trompette
- Trombone
- Tuba
- Gõ giao hưởng;

Khoa Accordion, Guitar, Jazz:
- Accordion
- Guitar
- Jazz: Keyboard (Piano, Electone); Gõ jazz; Guitar solo; Guitar bass; Saxophone.

Khoa nhạc cụ truyền thống:
- Thập lục
- Tam thập lục
- Sáo
- Nhị
- Bầu
- Nguyệt
- Tỳ bà
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn