Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12404661
Thông tin nghiên cứu KH Thứ ba, 21/05/2024
Kính gửi: các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Viện thuộc Học viện

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Học viện về việc đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học trong tình hình mới, Phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học đề nghị các tập thể, cá nhân trong Học viện đăng ký tham gia công tác nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2012, cấp Bộ năm 2013 trước 15 giờ ngày 15 tháng 6 năm 2012.

Hồ sơ đăng ký xin gửi về Phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học - Tầng 4, nhà A3 Học viện.

Mẫu Hồ sơ đăng kí thực hiện đề tài khoa học và công nghệ năm 2012 có tại website: www.vnam.edu.vn mục Nghiên cứu / Biểu mẫu NCKH

Hoặc liên hệ đ/c Đoàn Quang Trung:
ĐT: 0912.169.666
Email: trungvnam@yahoo.com

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn