Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734098
Thông tin nghiên cứu KH Thứ bảy, 13/07/2024
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
Số: 50/HĐCDGSNN

Lịch và Tập huấn xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012
Hà Nội, ngày 15 tháng 5  năm 2012


Kính gửi:
- GS thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
- GS Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành
- Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học

Thường trực Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã phê duyệt Lịch và Chương trình Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2012. Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xin gửi Lịch xét (kèm theo) và thông báo nội dung cụ thể của Tập huấn 2012 như sau:

1. Thời gian, địa điểm:
a) Khu vực miền Bắc: Từ 8h30 đến 11h30 sáng Thứ tư ngày 20/6/2012 tại Trường Đại học Giao thông vận tải, Cầu Giấy, Hà Nội.
b) Khu vực miền Nam: Từ 8h30 đến 11h30 sáng Thứ tư ngày 27/6/2012 tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần:
- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở năm 2012.
- Đại diện các cơ sở giáo dục đại học.
- Ứng viên được xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012.

3. Nội dung:
- Hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp quy (Quyết định 174/2008/QĐ-TTg, Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT, Quyết định 3932/2009/QĐ-BGDĐT và các văn bản sửa đổi, bổ sung các Quyết

định, Thông tư nói trên, như Quyết định 20/2012/QĐ-TTg).
- Hướng dẫn quy trình xét, thẩm định; hồ sơ, thủ tục đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2012.
- Giải đáp các thắc mắc liên quan.

4. Kinh phí:
a) Hội nghị không thu phí tham dự của tất cả đại biểu.
b) Chi phí ăn ở, đi lại:
- Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành do Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đài thọ theo quy định.
- Thành viên các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, đại diện các cơ sở giáo dục đại học do các cơ sở giáo dục đại học đài thọ theo quy định.
- Các đại biểu khác: Tự túc.

5. Tài liệu:
Toàn bộ tài liệu tập huấn được in trong cuốn sách Văn bản pháp quy 2012 sẽ phát và bán tại hội nghị.

6. Tổ chức thực hiện:
a) Hội đồng Chức danh giáo sư các cấp, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức triển khai việc xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012 theo Lịch được Thường trực phê duyệt và cử cán bộ tham dự tập huấn.
b) Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi lịch và nội dung tập huấn tới các ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2012.

7. Liên hệ:
- Vấn đề chung: Ông Nguyễn Khắc Cơ, Trưởng phòng Hành chính-Tổng hợp
Điện thoại: 0913.516.926
Email: nkco1010@gmail.com

- Kinh phí:      
Bà Nguyễn Thị Thuần, Kế toán
Điện thoại: 0912.096.676
Email: nguyenthithuan.hh@yahoo.com

- Địa chỉ Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước: Tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

TỔNG THƯ KÝ
Trần Văn Nhung
(Đã ký)


Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn