Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12199755
Thông tin nghiên cứu KH Thứ ba, 16/04/2024

THÔNG BÁO MỜI VIẾT BÀI
CHO TẠP CHÍ “GIÁO DỤC ÂM NHẠC”
CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã từng xuất bản tạp chí “Đời sống âm nhạc” định kỳ hàng tháng từ năm 1997 đến năm 2006. Sau thời gian gián đoạn, hiện nay, Ban Giám đốc Học viện nhận thấy việc xuất bản lại tạp chí trở thành Tạp chí Giáo dục âm nhạc đăng tải những bài viết trong lĩnh vực Đào tạo, Biểu diễn, Nghiên cứu âm nhạc, công bố các công trình khoa học, luận án, luận văn xuất sắc của các giảng viên, học viên, sinh viên của Học viện cũng như của các học giả trong và ngoài nước là hết sức cần thiết.

Nội dung của tạp chí Giáo dục Âm nhạc gồm có:
1. Bài viết về đào tạo âm nhạc
2. Bài viết về biểu diễn âm nhạc
3. Bài viết về nghiên cứu âm nhạc
4. Giới thiệu Công trình khoa học, Luận án, Luận văn
5. Tư liệu âm nhạc nước ngoài (những bài viết của học giả nước ngoài về đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu âm nhạc)
6. Tin hoạt động của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Vậy kính mời quý độc giả gửi bài về cho Ban Biên tập để nội dung của Nội san ngày càng trở nên phong phú và chất lượng. Bài viết xin gửi về:

Phòng Quản lý Sau Đại học và Nghiên cứu khoa học
Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Điện thoại: (04) 3217 1516
Email: banbientapvnam@gmail.com

                                Thể lệ gửi bài cho Ban biên tập  

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn