Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741161
Thông tin nghiên cứu KH Thứ hai, 15/07/2024
Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2015-2016

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám Đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học xin thông báo và hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện năm học 2015-2016 như sau:

1. Đăng ký Đề tài KH&CN cấp cơ sở. Hồ sơ đăng ký thực hiện Đề tài KH&CN cấp cơ sở bao gồm: 1) Đơn đăng ký, 2) Lý lịch khoa học của cá nhân, chủ nhiệm đề tài đăng ký, 3) Thuyết minh đề tài.Hồ sơ đăng ký Đề tài KH&CN cấp cơ sở phải được thông qua và có chữ ký xác nhận của Ban lãnh đạo đơn vị trực thuộc. Mẫu Hồ sơ có tại đây  

2. Đề xuất đăng ký Hội thảo năm 2015-2016

3. Đề xuất đăng ký thực hiện Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017-2018

Hồ sơ đăng ký và các phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin gửi về Phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước ngày 05/10/2015 để Phòng SĐH và NCKH tổng hợp và trình Ban Giám đốc. 

Tải mẫu hồ sơ đang ký NKCH

Đầu trang
Các tin khác
  Hướng dẫn đăng ký tham gia công tác nghiên cứu khoa học năm 2014-2015 (18/09/2014)
  Thể lệ gửi bài cho Tập chí Giáo dục Âm nhạc của Học viện (18/09/2014)
  Thông báo mời viết bài cho tạp chí "Giáo dục Âm nhạc" của Học viện (18/09/2014)
  Hướng dẫn đăng ký tham gia công tác nghiên cứu khoa học năm 2013-2014 (01/08/2013)
  Thông báo đăng ký xét công nhận danh hiệu GS, PGS năm 2013 (01/05/2013)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn