Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595548
Thông tin nghiên cứu KH Thứ hai, 24/06/2024

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đề nghị các Các Khoa, Trung tâm, Viện, Phòng, Ban trực thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2016-2017. Nội dung đề xuất bao gồm:

1. Đề xuất nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp cơ sở năm học 2016-2017 (tải xuống)

2. Đề xuất đề tài nghiên cứu dành cho sinh viên năm học 2016-2017 (tải xuống)

3. Đề xuất tổ chức hội thảo năm học 2016-2017 (tải xuống)

4. Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018-2019 (tải xuống)

Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ (có tại www.vnam.edu.vn) đề nghị gửi về Phòng Quản lý Sau đại học và Nghiên cứu khoa học, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trước ngày 08/04/2016, văn bản điện tử qua địa chỉ email: nckhvnam@gmail.com để tổng hợp và trình Ban Giám đốc.

Phòng QLSĐH&NCKH

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn