Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Thông báo đào tạo
Trung cấp chính quy
Đại học chính quy
ĐH vừa làm vừa học
Sau đại học
Liên kết đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595102
Sau đại học Thứ hai, 24/06/2024

DANH MỤC

Tạp chí Khoa học chuyên ngành được công nhận trong đào tạo Tiến sĩ

tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2016.

(Kèm theo QĐ số  136E/QĐ-HVAN-SĐH, Ký ngày 13/ 04/2016 của Giám đốc HVANQGVN)

TT

Tên tạp chí

Loại

Cơ quan xuất bản

1

Di sản văn hóa

T/c

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2

Thông báo khoa học (Nghiên cứu Âm nhạc)

T/c

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

3

Văn hóa nghệ thuật

T/c

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

4

Nghiên cứu Văn hóa

T/c

Đại học Văn hóa Hà Nội

5

Nghiên cứu văn hóa dân gian

T/c

Viện Văn hóa dân gian

6

Dân tộc học

T/c

Viện dân tộc học

7

Diễn đàn văn nghệ Việt Nam

T/c

Hội liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam

8

Tạp chí Khoa học

 

Đại học Quốc gia Hà Nội

9

Tạp chí Khoa học xã hội VN

 

Viện Hàn lâm KHXH VN

10

Tạp chí lý luận phê bình văn học nghệ thuật

 

Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật TW

11

Giáo dục âm nhạc

Nội san

Học viện Âm nhạc QGVN

Danh sách gồm 11 Tạp chí. 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn