Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8428405
Tuyển sinh Chủ nhật, 13/06/2021
Thông tin tuyển sinh
     Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021
     Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021
     Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến hệ Đại học
     Đăng ký tuyển sinh hệ Đại học 2021
     Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến hệ Trung cấp
     Đăng ký tuyển sinh hệ Trung cấp 2021
     .
     Thông báo tuyển sinh năm 2021 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (cập nhật ngày 19/5/2021)
     Đề án tuyển sinh năm 2021 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
     Thông báo thời gian thi tuyển Cao học và Nghiên cứu sinh năm 2020
     Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2020
     Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020
     Thông bảo tuyển sinh các cấp năm 2020
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020
     Lịch thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2019 của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Cao học năm 2019
     Điểm xét tuyển tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2019
     Điểm xét tuyển tuyển sinh Trung cấp hệ chính quy năm 2019
     Điểm tuyển sinh 2019 Trung cấp khoa Piano
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2019
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2019
Các biểu mẫu
     Danh sách các biểu mẫu tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh
     Kết quả tuyển sinh hệ Trung cấp đợt 2 năm 2020
     Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020
     Danh sách xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020
     Quy định điểm xét tuyển tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020
     Kết quả tuyển sinh hệ Trung cấp đợt 1 năm 2020
     Quy định điểm xét tuyển tuyển sinh các hệ Trung cấp năm 2020
     Bảng điểm tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020
     Bảng điểm tuyển sinh các hệ Trung cấp năm 2020
     Kết quả tuyển sinh đợt 1 hệ Trung cấp năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Thanh nhạc đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Âm nhạc Truyền thống đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Kèn - Gõ đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Jazz đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp Guitar và Electronic Keyboardđợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Dây đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Piano đợt 1 năm 2019
     Kết quả tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2019
     Điểm tuyển sinh 2019 Đại học chính quy
     Điểm tuyển sinh 2019 Trung cấp khoa Lý Sáng Chỉ
     Điểm tuyển sinh 2019 Trung cấp khoa Thanh nhạc
Các chuyên ngành
     Các chuyên ngành đào tạo
Trung tâm đào tạo
     Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn