Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 8948591
Tuyển sinh Thứ hai, 06/12/2021
Thông tin tuyển sinh
     Thông báo lùi thời gian tổ chức thi Cao học và Nghiên cứu sinh năm 2021
     Thông báo lùi thời gian tổ chức thi Cao học và Nghiên cứu sinh năm 2021
     Bảng điểm tuyển sinh Tài năng hệ Trung cấp năm 2021
     Bảng điểm tuyển sinh Tài năng hệ Đại học năm 2021
     Kết quả tuyển sinh các hệ Trung cấp và hệ Đại học chính quy năm 2021
     Bảng điểm tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021
     Thông báo thay đổi hình thức tuyển sinh hệ Đào tạo tài năng trình độ Trung cấp và Đại học năm 2021
     Thông báo về việc lùi thời gian tổ chức thi Cao học và Nghiên cứu sinh năm 2021
     Quy định về thể thức thi trực tuyến và gửi video chương trình dự thi tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2021
     Thông báo điều chỉnh tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2021
     Lịch thi tuyển sinh trực tuyến hệ Trung cấp năm 2021
     Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2021 (cập nhật 30/7/2021)
     Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021
     Quy định về thể thức thi trực tuyến và gửi video chương trình dự thi tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021
     Lịch truyển sinh trực tuyến đại học chính quy năm 2021
     Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh hệ đại học năm 2021
     Thông báo điều chỉnh lịch tuyển sinh 2021
     Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến hệ Đại học
     Đăng ký tuyển sinh hệ Đại học 2021
     Hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến hệ Trung cấp
     Đăng ký tuyển sinh hệ Trung cấp 2021
Các biểu mẫu
     Danh sách các biểu mẫu tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh
     Quy định điểm xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021
     Quy định về điểm xét tuyển Trung cấp hệ chính quy năm 2021
     Bảng điểm tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2021
     Thông báo quan trọng về điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2021
     Kết quả tuyển sinh hệ Trung cấp đợt 2 năm 2020
     Danh sách trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020
     Danh sách xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2020
     Quy định điểm xét tuyển tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020
     Kết quả tuyển sinh hệ Trung cấp đợt 1 năm 2020
     Quy định điểm xét tuyển tuyển sinh các hệ Trung cấp năm 2020
     Bảng điểm tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2020
     Bảng điểm tuyển sinh các hệ Trung cấp năm 2020
     Kết quả tuyển sinh đợt 1 hệ Trung cấp năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Thanh nhạc đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Âm nhạc Truyền thống đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Kèn - Gõ đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Jazz đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp Guitar và Electronic Keyboardđợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Dây đợt 1 năm 2019
     Danh sách trúng tuyển hệ Trung cấp khoa Piano đợt 1 năm 2019
Các chuyên ngành
     Các chuyên ngành đào tạo
Trung tâm đào tạo
     Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương