Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733840
Tuyển sinh Thứ bảy, 13/07/2024
Thông tin tuyển sinh
     Thông báo thời gian đệm đàn cho các thí sinh thi tuyển sinh chuyên ngành thanh nhạc hệ trung cấp, đại học chính quy năm 2024
     Thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển sinh các cấp năm 2024
     Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo tài năng trình độ Trung cấp và Đại học năm học 2024-2025
     Thông báo tổ chức các lớp ôn thi hệ đại học vừa làm vừa học năm 2024
     Thông báo tuyển sinh hệ Trung cấp, hệ Đại học chính quy năm 2024
     Thông báo tuyển sinh hệ vừa làm vừa học năm 2024
     Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2024
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2024
     Kế hoạch triển khai tuyển sinh Đại học năm 2024
     Nội dung thi hệ Trung cấp 7 năm
     Nội dung thi hệ Trung cấp 4 năm
     Nội dung thi hê Đại học chính quy
     Lịch thi tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh năm 2023
     Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học năm 2023
     Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2023
     Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo tài năng trình độ trung cấp và đại học năm học 2023-2024
     Thông báo gia hạn thời gian thu hồ sơ tuyển sinh các cấp năm 2023
     Thông báo tuyển sinh hệ đại học và hệ trung cấp chính quy năm 2023
     Thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2023
     Thông báo tuyển nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học năm 2023
     Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2023
Các biểu mẫu
     Danh sách các biểu mẫu tuyển sinh
Kết quả tuyển sinh
     Danh sách trúng tuyển cao học và nghiên cứu sinh năm 2023
     Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 4 năm và 9 năm - năm 2023 (đợt 2 bổ sung)
     Bảng điểm tuyển sinh cao học và nghiên cứu sinh năm 2023
     ​ Kết quả trúng tuyển các hệ Trung cấp năm 2023 (đợt 2)
     Kết quả trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 2)
     Quyết định công nhận trúng tuyển các hệ đào tạo hệ trung cấp đợt 2 năm 2023
     Quyết định công nhận trúng tuyển các ngành đào tạo hệ đại học chính quy đợt 2 năm 2023
     Kết quả trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 1)
     Kết quả trúng tuyển các hệ Trung cấp năm 2023 (đợt 1)
     Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 9 năm - đợt 1 năm 2023
     Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 7 năm - đợt 1 năm 2023
     Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 6 năm - đợt 1 năm 2023
     Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 4 năm - đợt 1 năm 2023
     Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo hệ Đại học chính quy của HVÂNQGVN năm 2023
     Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển các ngành đào tạo hệ Trung cấp của HVÂNQGVN năm 2023
     Bảng điểm tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2023
     Bảng điểm tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2023
     Bảng điểm tuyển sinh Thạc sĩ năm 2022
     Kết quả xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2022
     Kết quả xét tuyển hệ Đại học chính quy năm 2022
     Thông báo điểm chuẩn xét trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2022 - đợt 2
Các chuyên ngành
     Các chuyên ngành đào tạo
Trung tâm đào tạo
     Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn