Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11100889
Kết quả tuyển sinh Thứ sáu, 29/09/2023

Kết quả trúng tuyển các hệ Trung cấp năm 2023 (theo Quyết định số 662/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023 (theo Quyết định số 661/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2023 (Theo Quyết định số 627/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển các hệ Trung cấp năm 2023 (Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 9 năm - đợt 1 năm 2023 (Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 7 năm - đợt 1 năm 2023 (Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 6 năm - đợt 1 năm 2023 (Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Kết quả trúng tuyển hệ Trung cấp 4 năm - đợt 1 năm 2023 (Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Theo QĐ số 495/QĐ-HVANQGVN ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương