Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8823369
Kết quả tuyển sinh Thứ sáu, 22/10/2021

Do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp và căn cứ theo chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid của thành phố Hà Nội, Hội đồng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định điều chỉnh thời gian thi tuyển sinh hệ Trung cấp năm 2021 như sau:

Theo Quyết định số 721/QĐ-HVANQGVN ngày 14 tháng 9 năm 2020.

Theo Quyết định số 708 /QĐ-HVANQGVN ký ngày 08 tháng 9 năm 2020

Theo Quyết định số 708/QĐ-HVANQGVN ký ngày 08 tháng 9 năm 2020

Phương thức xét tuyển chung: Tổng điểm = Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm TB KTTH + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm điều kiện (Tiêu chí phụ) xét tuyển đối với từng Chuyên ngành gồm Điểm Chuyên ngành, Điểm trung bình Kiến thức tổng hợp, Điểm trung bình môn Văn từ 5.0 (năm điểm) trở lên.

Phương thức xét tuyển chung: Tổng điểm = Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm Năng khiếu hoặc Xướng âm + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển theo 02 tiêu chí: Xét theo căn cứ điểm Chuyên ngành, Tổng điểm và tiêu chí riêng cho  từng chuyên ngành: Xét điểm từ cao xuống thấp căn cứ chỉ tiêu từng chuyên ngành...

Phương thức xét tuyển chung: Tổng điểm = Điểm chuyên ngành hệ số 2 + Điểm năng khiếu + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển theo 02 tiêu chí: Xét theo căn cứ Tổng điểm và chỉ tiêu cho từng ngành, chuyên ngành; Xét theo căn cứ điểm chuẩn của từng chuyên ngành.

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương