Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8273119
Thông tin tuyển sinh Chủ nhật, 11/04/2021

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển. Hệ đào tạo: Tập trung 03 năm. Ngành đào tạo: Âm nhạc học, Mã số: 9210201. Thời gian xét tuyển dự kiến: từ ngày 30 tháng 09 năm 2020 (Thời gian xét tuyển chính thức sẽ được thông báo trước 30 ngày so với thời gian dự kiến).

Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020. Các ngành và chuyên ngành đào tạo: 1. Âm nhạc học (mã số 8210201): 06 chỉ tiêu; 2. Nghệ thuật âm nhạc (mã số 8210202): 10 chỉ tiêu; 3. Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc (mã số 8140111): 07 chỉ tiêu. Thời gian thi dự kiến: từ ngày 30 tháng 09 năm 2020. Thời gian thi tuyển chính thức sẽ được thông báo trước 30 ngày so với thời gian dự kiến.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2020 đối với các chuyên ngành: Âm nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Piano; Thanh nhạc; Nhạc cụ phương Tây: Violon; Viola; Cello; Contrebass; Flute; Obois; Clarinette; Fagott; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Guitare; Phím điện tử (Electric Keyboard); Nhóm nhạc Jazz: Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone jazz; Nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây.

Quyết định của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2020. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tuyển: 40. Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: 39. Tổng số thí sinh không đủ điều kiện dự thi tuyển: 01. Danh sách chi tiết kèm theo...

9h00 ngày 20/08/2019 toàn bộ thí sinh nhận phiếu dự thi và nhận Quy chế thi tại phòng QL SĐH&NCKH. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút, đem theo phiếu dự thi và chứng minh thư nhân dân. Thời gian thi: sáng từ 8h30, chiều từ 13h30.

Căn cứ Quyết định số  553/QĐ-HVAN-SĐH ngày 14 tháng 8 năm 2019 do Giám đốc HVANQGVN ký về việc thành lập các Ban, Tiểu ban phục vụ công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2019; Căn cứ Biên bản xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi Thạc sĩ ngày 15 tháng 8năm 2019...

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2019 như sau: 

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét tuyển Trung cấp hệ chính quy (09 năm, 07 năm, 06 năm, 04 năm) năm 2019 như sau: 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học theo hình thức xét tuyển. Hệ đào tạo tập trung 03 năm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 17/06/2019 đến ngày 10/07/2019. Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 25 tháng 08 năm 2019.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm các chuyên ngành: Âm nhạc học, Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn Thanh nhạc, Chỉ huy, Sáng tác, Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc; Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. Thời gian thi dự kiến từ ngày 25 tháng 08 năm 2019...

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2019 đối với các ngành và chuyên ngành hệ Đại học: Âm nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Piano; Thanh nhạc; Nhạc cụ phương Tây: Violon; Viola; Cello; Contrebasse; Flute; Oboe; Clarinette; Fagotte; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Gõ GH; Accordeon; Guitar; Phím điện tử (Electric Keyboard); Nhóm nhạc Jazz: Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone; Nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây... Các chuyên ngành hệ Trung cấp 4 năm, 6 năm, 7 năm, 9 năm; Các chuyên ngành hệ Sơ cấp 2 năm, 3 năm, 5 năm...

09h00 ngày 20/08/2018 toàn bộ thí sinh nhận phiếu dự thi và nhận Quy chế thi tại phòng quản lý Sau đại học và Nghiên cứu Khoa học. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút, đem theo phiếu dự thi và chứng minh thư nhân dân. Thời gian thi: sáng từ 8h00, chiều từ 13h30.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ gồm các chuyên ngành: Âm nhạc học; Nghệ thuật âm nhạc: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây, biểu diễn Thanh nhạc, Chỉ huy, Sáng tác, Phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc; Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc. Thời gian thi dự kiến từ ngày 25 tháng 08 năm 2018

Đề cương ôn thi Cao học năm 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học theo hình thức xét tuyển. Hệ đào tạo tập trung 03 năm. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 01/06/2018 đến ngày 30/06/2018. Thời gian xét tuyển dự kiến: từ ngày 25 tháng 08 năm 2018.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh năm 2018 đối với các ngành và chuyên ngành hệ Đại học: Âm nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Piano; Thanh nhạc; Nhạc cụ phương Tây: Violon; Viola; Cello; Contrebass; Flute; Oboe; Clarinette; Fagotte; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Gõ GH; Accordeon; Guitar; Phím điện tử (Electric Keyboard); Nhóm nhạc Jazz: Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone; Nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây... Các chuyên ngành hệ Trung cấp 4 năm, 6 năm, 7 năm, 9 năm; Các chuyên ngành hệ Sơ cấp 2 năm, 3 năm, 5 năm...

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-HVAN-SĐH ngày 13 tháng 07 năm 2017 do Giám đốc HVANQGVN ký về việc thành lập Hội đồng xét duyệt hồ sơ dự thi Sau đại học năm 2017 và Biên bản xét duyệt hồ sơ tuyển sinh Cao học ngày  13  tháng 07  năm 2017, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi cao học năm 2017 như sau

Lịch tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2017. Thời gian: ngày 11/07/2017. Địa điểm: 77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tầng 3 nhà A3. Điện thoại: (042) 3851 7093. Giờ thi sáng: 8h00, chiều: 13h30. Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút tại địa điểm thi, mang theo phiếu dự thi, CMND. 

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn