Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12740997
Thông tin tuyển sinh Thứ hai, 15/07/2024

Căn cứ Thông báo tuyển sinh hệ hệ trung cấp, đại học chính quy Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2024, Hội đồng Tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo lịch gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh các cấp năm 2024 như sau

Căn cứ Quyết định số 1498/QĐ-BHVTTDL ngày 06/06/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Giao chỉ tiêu đào tạo tài năng năm học 2024 - 2025 cho các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật theo Đề án 1341, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng hệ Trung cấp, Đại học năm học 2024-2025 như sau:

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp; Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-HVANQGVN ký ngày 28/03/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học; Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam về nội dung chi tiết Thông báo tuyển sinh năm 2024...

9h00 ngày 24/08/2023 toàn bộ thí sinh nhận phiếu dự thi và nhận Quy chế thi tại phòng Đào tạo, Quản lý NCKH và HTQT...

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo tài năng hệ Trung cấp, Đại học năm học 2023 - 2024 như sau:

Hội đồng Tuyển sinh Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thông báo lịch gia hạn thu hồ sơ tuyển sinh các cấp năm 2023 đối với các thí sinh đăng ký dự thi hệ trung cấp và hệ đại học chính quy. Gia hạn thời gian thu hồ sơ: từ ngày 17/06/2023 đến hết ngày 23/06/2023.

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh hệ đại học và hệ trung cấp chính quy năm 2023. [Cập nhật 15/6/2023] 

  Căn cứ vào quyết định số 480/QĐ-HVANQGVN, ngày 26 tháng 5 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2023. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học như sau: 

  Căn cứ quyết định số 480/QĐ-HVANQGVN, ngày 26 tháng 5 năm 2023 về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học năm 2023. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển Nghiên cứu sinh ngành Âm nhạc học như sau:

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn