Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8273085
Thông tin tuyển sinh Chủ nhật, 11/04/2021

 HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC CẤP NĂM 2019

 

 • Căn cứ Quyết định số 3648QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
 • Căn cứ Quy chế tuyển sinh Cao đẳng  và Đại học năm 2017 kèm theo Thông tư số 05/2017 ngày 02/ 03/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
 • Căn cứ Quyết định số 102/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/01/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng vào các trường khối VH-NT
 • Căn cứ thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01/ 3/2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH sửa đổi, bổ sung một số điều về quy chế tuyển sinh đại học, Trung cấp kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/ 3/2017
 • Căn cứ thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Bộ GD-ĐT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 • Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Căn cứ công văn số 1257/BGDĐT-KHTC ngày 29/3/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học
 • Căn cứ Đề án tuyển sinh hệ Đại học của Học viện ANQGVN năm 2019 đã được hoàn thiện trên cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019

I. TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tổng chỉ tiêu: 150

1. CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

Âm nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Piano; Thanh nhạc; Nhạc cụ phương Tây: Violon; Viola; Cello; Contrebass; Flute; Oboe; Clarinette; Fagotte; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Gõ Giao hưởng; Accordeon; Guitare; Phím điện tử (Electric Keyboard); 

Nhóm nhạc Jazz: Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone; 

Nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1. Đối tượng dự tuyển nằm trong Quy chế tuyển sinh 2019 do Bộ GD-ĐT ban hành.

2.2. Điều kiện dự tuyển.

 •  Bằng tốt nghiệp THPT, THBT hoặc TCCN.
 • Thí sinh là học sinh của Học viện, đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT nhưng chưa tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam nếu có nguyện vọng dự thi tuyển phải có đơn và xác nhận đồng ý của giảng viên chuyên môn, Trưởng khoa và Phòng Đào tạo.

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Bao gồm hai phương thức  tuyển sinh: 

3.1 Phương thức xét tuyển và tuyển thẳng:

- Tuyển thẳng: Tuyển thẳng đối với các thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT ban hành.

- Xét tuyển: Căn cứ kết quả học tập của thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội đồng tuyển sinh năm 2019 của Học viện ANQGVN sẽ quyết định cụ thể các tiêu chí.

 - Chỉ tiêu xét tuyển và tuyển thẳng không quá 15%/ tổng chỉ tiêu.

3.2 Phương thức thi kết hợp xét tuyển môn Ngữ văn:

3.2.1. CÁC MÔN THI TUYỂN

Môn kiến thức cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp

Môn kiến thức cơ sở: Chuyên ngành dự thi 

 (xem yêu cầu nội dung chi tiết của từng C/ngành).

 

NỘI DUNG THI KIẾN THỨC ÂM NHẠC TỔNG HỢP

a. Đối với các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ: Thi viết

Hòa thanh: phân tích hòa thanh, viết ký hiệu công năng hòa thanh từng hợp âm.

Phân tích tác phẩm: phân tích một trích đoạn tác phẩm âm nhạc ở hình thức từ 01 đến 03  đoạn đơn (thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn).

- Đối với chuyên ngành Thanh nhạc ngoài phần thi Hòa thanh, Phân tích tác phẩm có thêm phần thi Ghi âm: Bài Ghi âm gồm hai phần, đơn điệu và hợp điệu (có từ 2 đến 3 dấu hóa; có biến âm, ly điệu; có đảo phách, Nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). 

b. Đối với các Chuyên ngành Âm nhạc học, Sáng tác, Chỉ huy:

Piano cơ bản: Biểu diễn hai bài trên đàn Piano ở trình độ Trung cấp, tải xuống danh sách tại đây 

Hòa thanh: Phân tích hòa thanh của một trích đoạn âm nhạc trong đó có ly điệu và chuyển điệu cấp I (thi viết).

Phân tích tác phẩm: Phân tích một trích đoạn tác phẩm âm nhạc ở hình thức từ 01 đến 03  đoạn đơn thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn (thi viết).

- Ghi âm: Một bài Ghi âm gồm hai phần, đơn điệu và hợp điệu (có từ 2 đến 3 dấu hóa; có biến âm, ly điệu; có đảo phách, Nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). (thi viết).

3.2.2 MÔN XÉT TUYỂN (đối với tất cả các chuyên ngành)

 Môn Văn từ 5.0 điểm trở lên theo quy định áp dụng với khối các trường VHNT, thí sinh lựa chọn đăng ký xét tuyển dựa trên một trong các kết quả sau:

 1. Điểm trung bình chung môn Văn của 03 năm học THPT, THBT hoặc 03 năm  học cuối của chương trình văn hoá hệ TCCN

b. Điểm thi môn Văn trong kỳ thi THPT, THBT Quốc gia.

* Điểm Văn là điểm điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm tuyển sinh.

        

 NỘI DUNG THI CHUYÊN NGÀNH

1. Chuyên ngành Âm nhạc học: (Thi viết 180 phút).

Viết một bài luận theo đề cho sẵn về những vấn đề liên quan đến lịch sử âm nhạc, cấu trúc tác phẩm và ngôn ngữ âm nhạc…của một trong các tác giả, tác phẩm âm nhạc cổ điển, lãng mạn thế kỷ XVIII - XIX như: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Grieg, Glinka,  Tchaikovsky.

2. Chuyên ngành Sáng tác: (Thi viết 180 phút).

Phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một tác phẩm hoàn chỉnh ở hình thức ba đoạn đơn (có thể viết cho một nhạc cụ độc tấu có phần đệm Piano, hoặc viết cho đàn Piano).

3. Chuyên ngành Chỉ huy:

3.1 Chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc: Chỉ huy một tác phẩm thuộc một trong các loại hình Ouveture, Poeme Symphonie hoặc một chương Giao hưởng trên đàn Piano 4 tay.

3.2 Chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng: Chỉ huy hai tác phẩm (trên đàn Piano) ở trình độ tốt nghiệp trung cấp có tốc độ, loại nhịp và tính chất âm nhạc khác nhau; trong đó có một tác phẩm hợp xướng không có nhạc đệm (acapella) và một chương của một tác phẩm hợp xướng có nhạc đệm.

4.Chuyên ngành Piano: Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một bài tập kỹ thuật (Etude).

- Một bài phức điệu.

- Một chương Concerto hoặc Sonate (chương I hoặc chương II&III).

- Một tiểu phẩm nước ngoài.

5. Nhóm chuyên ngành đàn Dây: (Violon, Viola, Cello, Contrebass)

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

5.1 Chuyên ngành Violon:

- Một bài tập trong các sách Kreuzert, Rode, Dont, Paganini…

- Hai phần Partita có tính chất tương phản viết không phần đệm của J.S.Bach.

- Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

- Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

5.2 Chuyên ngành Viola:

- Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp.

- Hai chương cổ điển solo có tính chất tương phản.

- Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

- Một tiểu phẩm nước ngoài.

5.3 Chuyên ngành Cello:

- Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp.

- Hai chương cổ điển solo có tính chất tương phản.

- Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

- Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

5.4 Chuyên ngành Contrebasse:

- Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp hoặc hai phần solo cổ điển.

- Hai chương Concerto hoặc hai chương Sonate.

- Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

6.  Nhóm chuyên ngành Kèn - Gõ

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

6.1 Các Chuyên ngành Kèn:

- Một gam Trưởng - Thứ nguyên âm 2 quãng tám.

- Hai bài luyện tập (Etudes) có tốc độ khác nhau.

- Một chương Concerto, Sonate (chương I hoặc chương II&III).

- Một tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

6.2 Chuyên ngành Gõ giao hưởng:

- Một gam Trưởng - thứ song song 2 quãng tám.

- Một bài tập cho Trống con với phần đệm Piano.

- Một bài tập cho Timpani có tremollo.

- Một tác phẩm Marimba solo.

- Một chương Concerto.

7.  Chuyên ngành Accordeon:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một bài phức điệu.

- Một chương tác phẩm ở hình thức lớn (Concerto, Sonate, Suite, Variation).

- Một tác phẩm nước ngoài.

- Một tác phẩm Việt Nam.

8. Chuyên ngành Guitare:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một bài kỹ thuật (Etude).

- Một chương tác phẩm ở hình thức lớn (Concerto, Sonate, Suite, Variation).

- Một bài phức điệu.

- Một tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

9. Chuyên ngành Phím điện tử: (Electric Keyboard).

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một tác phẩm phức điệu tiền cổ điển (Bình quân luật, suitte).

- Một chương Sonata cổ điển.

- Một tác phẩm đương đại.

- Trình bày một chủ đề (Nước ngoài hoặc Việt Nam) gồm: Chủ đề, solo theo phong cách Pop, Latin, Rock.v.v..

10. Nhóm chuyên ngành Jazz

10.1 Chuyên ngành Piano Jazz:

 Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz  transcription.

- Ba bài ngẫu hứng Jazz standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

10.2 Chuyên ngành Gõ Jazz:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một bài tổng hợp cho bộ trống Jazz khác nhau về dạng và chất.

- Hai tác phẩm với ban nhạc (có thể chơi với CD) khác nhau về tính chất.

- Một solo tự do trên bộ trống Jazz.

10.3 Chuyên ngành Guitare Jazz và Bass Jazz (Guitare bass-Contrebasse):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiêp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một tác phẩm cổ điển mang tính kỹ thuật của Lobos, Tarrega, Sor…

- Một tác phẩm Jazz nguyên bản  hoặc Jazz transcription.

- Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

10.4 Chuyên ngành Saxophone Jazz:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một tác phẩm cổ điển.

- Một tác phẩm Jazz transcription.

- Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

11. Chuyên ngành Thanh nhạc

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

- Một Aria trích trong nhạc kịch Việt Nam hoặc nước ngoài (hát tiếng gốc).

- Một Romance hát tiếng gốc.

- Một ca khúc Việt Nam.

- Một bài dân ca Việt Nam.

12. Nhóm Nhạc cụ truyền thống (Bầu, Nhị, Sáo, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây)

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Nhạc cụ 1:

- 01 bài trong các phong cách Bắc, Trung, Nam (Chèo, Huế, Cải lương).

- 01 tác phẩm tự chọn.

Nhạc cụ 2:

 -  01 bài phong cách Bắc, Trung hoặc Nam 

 -  01 tác phẩm.

 

TUYỂN SINH CÁC HỆ:  TRUNG CẤP 4 NĂM, 6 NĂM, 7 NĂM, 9 NĂM

Chỉ tiêu Trung cấp: 250

TUYỂN SINH TRUNG CẤP  HỆ 4 NĂM: 

Bao gồm các chuyên ngành: Lý thuyết âm nhạc; Sáng tác; Chỉ huy hợp xướng; Thanh nhạc. 

1.1 Điều kiện dự tuyển:

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

- Đủ trình độ và năng khiếu về chuyên ngành dự thi

* Riêng đối với chuyên ngành Thanh nhạc yêu cầu:

   Nữ từ 15 tuổi trở lên; Nam từ 16 tuổi trở lên.

1.2 NỘI DUNG THI HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM

1.2.1. Chuyên ngành Sáng tác:

a. Chuyên ngành: Thi viết 180 phút.

- Phổ 01 bài thơ cho sẵn thành một bài hát( không có phần đệm Piano).

- Phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một hoặc hai đoạn đơn hoàn chỉnh( có thể viết cho một nhạc cụ độc tấu không có phần đệm hoặc viết cho đàn Piano).

b. Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm)

Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn.

c. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng có từ 0 đến 2 dấu hóa; những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

1.2.2. Chuyên ngành Lý thuyết âm nhạc (lý luận):

a. Chuyên ngành:Thi viết 120 phút.

Viết một bài luận về một ca khúc Việt Nam. 

b. Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm):

 Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn.

c. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng có từ 0 đến 2 dấu hóa; những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

1.2.3. Chỉ huy hợp xướng:

a. Chuyên ngành:

Chỉ huy hai bài ca khúc có tính chất âm nhạc khác nhau với phần đệm Piano.

b. Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm):

 Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn 

c. Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở  các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

1.3.4.  Thanh nhạc:

a. Chuyên ngành:

Biểu diễn 01 ca khúc Việt Nam và  01 nước ngoài (lời Việt hoặc lời gốc).

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Kiểm tra cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

 

TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 6 NĂM

Bao gồm các chuyên ngành nhạc cụ truyền thống:  Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây, Gõ dân tộc.

2.1  Điều kiện dự tuyển:

 Học sinh học xong lớp 6/12.

2.2  Nội dung các môn thi:

a. Chuyên ngành:Biểu diễn 02 bài tự chọn 

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc. Các thí sinh biết xướng âm được ưu tiên trong xét tuyển.

 

TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 7 NĂM

Bao gồm các chuyên ngành (biểu diễn nhạc cụ phương Tây): Viola; Cello; Contrebasse; Flute; Oboe; Clarinette; Fagotte; Trumpette; Cor; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Electronic Key board (Phím điện tử); Guitare; Nhóm nhạc Jazz: Guitare Jazz; Bass Jazz; Gõ Jazz; Piano Jazz; Saxophone Jazz.

3.1 Điều kiện dự tuyển:

Học sinh học xong lớp 5/12.

3.2 Nội dung các môn thi:

a. Chuyên ngành:Biểu diễn 03 bài tự chọn

 - Đối với nhóm nhạc Jazz yêu cầu tối thiểu 03 bài trong đó có 2 bài jazz

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

    (Nhóm nhạc Jazz: kiểm tra hợp âm, thang âm cơ bản nhạc Jazz) 

 • Các thí sinh biết xướng âm được ưu tiên trong xét tuyển.

 

TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 9 NĂM

Bao gồm các chuyên ngành:Piano; Violon

4.1. Điều kiện dự tuyển:

Học sinh học xong lớp 3/12.

4.2. Nội dung các môn thi.

a. Chuyên ngành Piano: 

Biểu diễn 03 bài gồm: 01 bài kỹ thuật, 01 bài phức điệu, 01 Sonatine hoặc biến tấu.

- Kiểm tra năng khiếu âm nhạc:Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc, cảm thụ âm nhạc. Các thí sinh biết xướng âm được ưu tiên trong xét tuyển.

b. Chuyên ngành Violon:

Biểu diễn 03 bài gồm: 01 Gam; 01 bài Etude, 01 Sonatine hoặc 01 chương Concerto 

- Kiểm tra năng khiếu âm nhạc:Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc, cảm thụ âm nhạc.  Các thí sinh biết xướng âm được ưu tiên trong xét tuyển.

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

Thời gian thi: 

- Trung cấp: Ngày 06, 07  tháng 07 năm 2019

- Đại học: Ngày 08, 09  tháng 07 năm 2019

     * Thí sinh cần  theo dõi lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi nhận phiếu thi. 

Địa điểm thi: 

Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

 

HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, LỆ PHÍ THI

1. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi năm 2019: 

- Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp và học bạ văn hóa (phiếu điểm hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh thi Đại học năm 2019). 

- Bằng Trung cấp âm nhạc hoặc giấy chứng nhận trình độ tương đương (nếu có).

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

- Bản sao Giấy khai sinh.

- 02 ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng trở về đây), 02 phong bì thư.

2. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi:

- Nhận hồ sơ từ ngày: 10/05/2019 đến 24/06/2019; hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ trên qua đường bưu điện (hạn cuối trên tem thư là: 20/06/2019).

- Lưu ý: Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các sở GD&ĐT.

- Nộp trực tiếp tại:

Phòng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

Số 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

* Thời gian nhận phiếu thi

Thí sinh nhận phiếu thi tại Phòng tuyển sinh Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào ngày 04, 05 tháng 07 năm 2019.

3. Lệ phí thi: 

 • Lệ phí dự thi :                                    600.000đ
 • Lệ phí xét tuyển môn Văn:                  30.000đ
 • Lệ phí xét tuyển thẳng:                        30.000đ

Nộp trực tiếp tại văn phòng tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Chuyển khoản: số TK 1281000006529 tại ngân hàng BIDV chi nhánh Chương Dương (ghi rõ tên người gửi là thí sinh hoặc ghi chú lệ phí tuyển sinh cho thí sinh) 

Không sử dụng hình thức nộp lệ phí thi chuyển tiền qua bưu điện.

4. MỘT SỐ LƯU Ý::

- Thí sinh có thể xem chi tiết thông báo tuyển sinh năm học 2019 tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hoặc tại trang thông tin  www.vnam.edu.vn

- Thí sinh được tư vấn trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh tại Học viện hoặc qua điện thoại:  024 38517093 – 024 35141617.

- Kết quả tuyển sinh sẽ thông báo công khai tại Học viện, trên trang www.vnam.edu.vn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi giấy báo kết quả thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn