Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8542360
Thông tin tuyển sinh Thứ sáu, 30/07/2021

 

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

KHOA PIANO

 

STT

Số BD

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH 

KHOA    

CN THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

Ghi chú

1

9N

1

006

Nữ

26.04.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

6.93

5.00

0.00

 

2

9N

3

008

Nữ

17.11.2010

Piano

Piano

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 3

KV2

 

6.00

7.50

0.25

 

3

9N

4

009

Nữ

29.03.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

4

9N

5

010

Nữ

05.12.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.67

7.00

0.00

 

5

9N

6

011

Nam

22.04.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.43

7.00

0.00

 

6

9N

7

012

Nữ

07.03.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.93

4.00

0.00

 

7

9N

8

013

Nam

01.02.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.47

9.00

0.00

 

8

9N

10

015

Nam

28.01.2010

Piano

Piano

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 3

KV1

 

7.13

8.66

0.75

 

9

9N

11

016

Nữ

28.11.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.57

5.00

0.00

 

10

9N

12

017

Nam

08.10.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

9.00

9.00

0.00

 

11

9N

13

018

Nữ

27.03.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

7.20

8.50

0.00

 

12

9N

14

019

Nam

12.12.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV2

 

7.07

6.50

0.25

 

13

9N

15

020

Nữ

05.10.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.57

7.50

0.00

 

14

9N

16

021

Nữ

23.11.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.07

7.50

0.00

 

15

9N

17

022

Nam

12.07.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

6.83

4.00

0.00

 

16

9N

18

023

Nữ

04.05.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.93

8.30

0.00

 

17

9N

19

024

Nam

28.01.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.87

8.00

0.00

 

18

9N

20

025

Nữ

19.11.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.87

8.00

0.00

 

19

9N

21

026

Nữ

02.02.2010

Piano

Piano

Kinh

Phú Thọ

Lớp 3

KV2

 

8.67

3.00

0.25

 

20

9N

22

027

Nam

28.07.2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

6.00

6.00

0.00

 

21

9N

23

028

Nam

16.02.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.47

5.50

0.00

 

22

9N

24

029

Nam

07.08.2008

Piano

Piano

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 5

KV2

 

6.10

3.00

0.25

 

23

9N

26

031

Nữ

25.12.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

6.50

6.00

0.00

 

24

9N

27

032

Nam

03.11.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

6.00

8.00

0.00

 

25

9N

28

033

Nữ

24.06.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.00

6.00

0.00

 

26

9N

29

034

Nữ

04.09.2004

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

6.00

5.00

0.00

 

27

9N

30

035

Nữ

25.07.2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

6.80

5.00

0.00

 

28

9N

33

038

Nữ

12.12.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.37

4.00

0.00

 

29

9N

34

039

Nữ

20.03.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.07

8.50

0.00

 

30

9N

35

040

Nữ

31.12.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.00

7.00

0.00

 

31

9N

36

041

Nam

09.02.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nam

Lớp 4

KV2

 

6.73

4.00

0.25

 

32

9N

37

042

Nam

29.08.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

8.10

9.00

0.00

 

33

9N

39

044

Nữ

07.06.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 3

KV2

 

8.67

6.00

0.25

 

34

9N

40

045

Nữ

06.05.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.87

4.00

0.00

 

35

9N

42

047

Nam

12.02.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

9.30

7.00

0.00

 

36

9N

45

050

Nam

03.04.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

6.30

5.00

0.00

 

37

9N

47

052

Nữ

10.05.2007

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.43

9.00

0.00

 

38

9N

48

053

Nam

16.12.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

7.50

6.00

0.00

 

39

9N

49

054

Nam

11.07.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

6.40

7.00

0.00

 

40

9N

50

055

Nữ

06.01.2009

Piano

Piano

Kinh

Lào Cai

Lớp 4

KV1

 

8.17

7.00

0.75

 

41

9N

51

056

Nữ

13.09.2004

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.30

8.50

0.00

 

42

9N

52

057

Nam

07.08.2007

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.20

8.00

0.00

 

43

9N

53

058

Nữ

19.10.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

6.30

6.00

0.00

Thi 2 CN

44

9N

55

060

Nữ

13.03.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.87

6.25

0.00

 

45

9N

56

061

Nữ

28.11.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

7.17

6.00

0.00

 

46

9N

57

062

Nữ

01.11.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

6.40

3.00

0.00

 

47

9N

60

065

Nam

10.09.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

9.00

8.00

0.00

 

48

9N

61

066

Nữ

11.03.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.57

8.00

0.00

 

49

9N

63

068

Nữ

31.03.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.00

8.00

0.00

 

50

9N

64

069

Nữ

18.06.2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

6.60

7.00

0.00

 

51

9N

65

070

Nữ

29.09.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.70

8.50

0.00

 

52

9N

66

071

Nữ

20.03.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

9.03

8.25

0.00

 

53

9N

68

073

Nữ

14.05.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

7.00

8.25

0.00

 

54

9N

70

075

Nữ

08.04.2008

Piano

Piano

Tày

Lào Cai

Lớp 5

KV1

1

8.67

8.50

2.00

 

55

9N

71

076

Nam

24.01.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.00

6.50

0.00

 

56

9N

73

078

Nam

12.02.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

7.43

8.55

0.00

 

57

9N

77

082

Nữ

29.07.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

7.80

8.25

0.00

 

58

9N

79

084

Nữ

05.09.2007

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

6.37

5.25

0.00

 

59

9N

81

086

Nữ

19.04.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.93

7.00

0.00

 

60

9N

82

087

Nữ

23.01.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV2

 

6.20

8.25

0.25

 

61

9N

83

088

Nam

25.12.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.97

8.00

0.00

 

62

9N

84

089

Nam

24.10.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.77

9.00

0.00

 

63

9N

86

091

Nữ

20.09.2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 7

KV2

 

7.00

4.50

0.25

 

64

9N

87

092

Nữ

20.09.2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 7

KV2

 

7.03

4.00

0.25

 

65

9N

88

093

Nam

15.05.2007

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

6.00

4.25

0.00

 

66

9N

89

094

Nữ

20.10.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.13

7.25

0.00

 

67

9N

93

098

Nữ

28.12.2008

Piano

Piano

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 5

KV2

 

6.43

7.00

0.25

 

68

9N

94

099

Nữ

27.09.2009

Piano

Piano

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 4

KV2-NT

 

7.00

8.00

0.50

 

69

9N

95

100

Nữ

10.03.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

70

9N

97

102

Nữ

07.07.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

9.00

8.50

0.00

 

71

9N

98

103

Nữ

28.06.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

KV3

 

6.00

7.25

0.00

 

72

9N

99

104

Nữ

27.09.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

7.00

8.50

0.00

 

73

9N

100

105

Nữ

18.12.2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

6.17

5.00

0.00

 

74

9N

101

106

Nữ

08.01.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

8.53

9.50

0.00

 

75

9N

102

107

Nữ

20.10.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

7.57

7.00

0.00

 

76

9N

103

108

Nam

16.10.2008

Piano

Piano

Kinh

Hải Phòng

Lớp 5

KV3

 

6.37

6.25

0.00

 

77

9N

105

110

Nữ

11.11.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

KV3

 

6.43

4.00

0.00

 

78

9N

106

111

Nam

17.03.2005

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

6.53

5.00

0.00

 

79

9N

109

114

Nữ

31.10.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

80

9N

110

115

Nữ

27.04.2007

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

6.00

3.25

0.00

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn