Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8428690
Kết quả tuyển sinh Chủ nhật, 13/06/2021

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2019

KHOA THANH NHẠC

 

STT

Số BD

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

CN DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

Ghi chú

1

4N

1

332

Nam

02.05.2001

Thanh Nhạc

Tày

Hà Giang

Hà Giang

Lớp 12

KV1

1

6.50

5.30

2.00

 

2

4N

2

333

Nữ

08.12.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

4.00

6.50

0.00

 

3

4N

3

334

Nam

17.10.2000

Thanh Nhạc

Kinh

     Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

4.33

5.50

0.00

 

4

4N

4

335

Nam

04.02.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV2

 

8.17

8.80

0.25

 

5

4N

5

336

Nữ

03.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Sơn La

Sơn La

Lớp 12

KV1

 

6.17

6.00

0.75

 

6

4N

6

337

Nữ

03.09.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

5.33

4.50

0.00

 

7

4N

7

338

Nữ

19.09.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

5.67

8.80

0.00

 

8

4N

8

339

Nam

23.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 11

KV3

2

6.33

7.80

1.00

 

9

4N

9

340

Nữ

28.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

Lớp 12

KV2

 

0.00

0.00

0.25

Bỏ thi

10

4N

10

341

Nam

28.09.2002

Thanh Nhạc

Mường

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 11

KV1

1

8.07

8.00

2.00

 

11

4N

11

342

Nam

23.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Giang

Bắc Giang

Lớp 12

KV1

 

5.00

4.00

0.75

 

12

4N

12

343

Nữ

18.08.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.50

9.50

0.00

 

13

4N

13

344

Nữ

07.06.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

Lớp 11

KV2-NT

2

5.00

9.00

1.00

 

14

4N

14

345

Nữ

27.11.2001

Thanh Nhạc

Tày

Bắc Kạn

Bắc Kạn

Lớp 12

KV1

1

6.00

7.50

2.00

 

15

4N

15

346

Nam

22.11.2002

Thanh Nhạc

Mường

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 10

KV1

1

4.50

7.80

2.00

 

16

4N

16

347

Nam

02.09.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

4.33

2.80

0.00

 

17

4N

17

348

Nam

07.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Kiên Giang

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

5.17

7.30

0.00

 

18

4N

18

349

Nam

09.06.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

8.00

8.00

0.00

 

19

4N

19

350

Nam

18.10.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV2

 

7.00

7.50

0.25

 

20

4N

20

351

Nữ

04.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 12

KV2-NT

 

8.33

9.00

0.50

 

21

4N

21

352

Nữ

02.07.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hồ Chí Minh

Lớp 9

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

22

4N

22

353

Nam

16.11.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

6.67

7.30

0.00

 

23

4N

23

354

Nữ

28.09.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.00

7.00

0.00

 

24

4N

24

355

Nữ

08.06.2000

Thanh Nhạc

Nùng

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 12

KV1

1

6.17

8.50

2.00

 

25

4N

25

356

Nữ

06.01.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

6.17

9.50

0.00

 

26

4N

26

357

Nữ

20.01.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 11

KV2

 

8.33

6.00

0.25

 

27

4N

27

358

Nam

15.06.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Quảng Ninh

Lớp 11

KV3

 

4.33

5.00

0.00

 

28

4N

28

359

Nữ

26.01.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 11

KV2-NT

 

8.00

9.50

0.50

 

29

4N

29

360

Nữ

30.03.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 10

KV3

 

7.67

7.80

0.00

 

30

4N

30

361

Nữ

26.10.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 12

KV2

 

3.33

4.00

0.25

 

31

4N

31

362

Nữ

29.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2

 

8.57

7.80

0.25

 

32

4N

33

364

Nam

11.10.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 10

KV2

 

8.17

8.00

0.25

 

33

4N

34

365

Nam

18.05.2000

Thanh Nhạc

Tày

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lớp 12

KV1

1

6.67

5.50

2.00

 

34

4N

35

366

Nam

11.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 12

KV2

 

5.33

6.80

0.25

 

35

4N

36

367

Nữ

28.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 12

KV1

 

5.00

6.00

0.75

 

36

4N

37

368

Nam

29.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

Lớp 12

KV2-NT

 

5.00

6.30

0.50

 

37

4N

39

370

Nữ

11.04.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

6.17

7.00

0.00

 

38

4N

40

371

Nữ

20.01.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

5.00

7.50

0.00

 

39

4N

41

372

Nam

19.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

3.80

0.50

 

40

4N

42

373

Nữ

03.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

7.00

6.00

0.50

 

41

4N

43

374

Nữ

27.08.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

THPT

KV2-NT

 

6.83

7.80

0.50

 

42

4N

44

375

Nam

20.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

6.33

6.00

0.00

 

43

4N

45

376

Nam

21.07.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

THPT

KV1

 

8.00

6.50

0.75

 

44

4N

46

377

Nam

09.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.50

8.00

0.00

 

45

4N

47

378

Nữ

03.09.2002

Thanh Nhạc

Nùng

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lớp 11

KV1

1

8.00

8.80

2.00

 

46

4N

48

379

Nữ

25.02.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.57

8.50

0.00

 

47

4N

49

380

Nữ

05.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

48

4N

50

381

Nữ

17.09.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 9

KV2-NT

 

8.07

6.80

0.50

 

49

4N

51

382

Nữ

14.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2

 

8.50

8.80

0.25

 

50

4N

52

383

Nữ

08.12.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 10

KV3

 

6.17

4.80

0.00

 

51

4N

53

384

Nam

19.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

5.17

8.00

0.50

 

52

4N

54

385

Nữ

20.06.2003

Thanh Nhạc

Tày

Cao Bằng

Hà Nội

Lớp 10

KV1

1

6.17

7.30

2.00

 

53

4N

55

386

Nam

01.01.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 12

KV1

 

8.00

4.80

0.75

 

54

4N

56

387

Nam

25.10.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Giang

Bắc Giang

Lớp 12

KV2

 

8.00

7.50

0.25

 

55

4N

57

388

Nam

06.04.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 11

KV2-NT

 

8.07

7.80

0.50

 

56

4N

58

389

Nam

02.02.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

5.50

5.80

0.50

 

57

4N

59

390

Nữ

31.01.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

7.33

9.00

0.00

 

58

4N

60

391

Nam

04.07.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.00

6.80

0.00

 

59

4N

61

392

Nữ

13.07.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 10

KV2-NT

 

8.53

7.00

0.50

 

60

4N

62

393

Nam

26.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 12

KV1

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

61

4N

63

394

Nam

21.03.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Sơn La

Sơn La

THPT

KV1

 

6.17

4.00

0.75

 

62

4N

64

395

Nam

05.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

63

4N

66

397

Nữ

26.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV1

 

5.17

5.50

0.75

 

64

4N

67

398

Nữ

18.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2

 

5.33

3.50

0.25

 

65

4N

68

399

Nữ

04.06.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 10

KV3

 

8.50

8.50

0.00

 

66

4N

69

400

Nam

09.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2

 

7.17

6.50

0.25

 

67

4N

70

401

Nam

02.07.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2-NT

 

5.67

4.50

0.50

 

68

4N

71

402

Nữ

18.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2

 

6.00

4.50

0.25

 

69

4N

72

403

Nữ

11.09.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

5.83

8.50

0.00

 

70

4N

73

404

Nam

16.05.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

7.00

8.00

0.00

 

71

4N

74

405

Nữ

25.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 12

KV2-NT

 

8.40

8.00

0.50

 

72

4N

75

406

Nữ

25.10.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 11

KV1

 

7.17

5.00

0.75

 

73

4N

76

407

Nam

09.09.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 11

KV2

 

6.83

6.50

0.25

 

74

4N

78

409

Nam

14.09.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 11

KV3

 

8.50

9.00

0.00

 

75

4N

79

410

Nữ

01.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV1

1

8.00

4.50

2.00

Cả  3 sửa điểm 7

76

4N

80

411

Nữ

02.06.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

THPT

KV2-NT

 

7.17

7.00

0.50

 

77

4N

81

412

Nữ

08.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2

1

5.00

4.00

2.00

 

78

4N

82

413

Nữ

27.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 12

KV2-NT

 

6.17

4.50

0.50

 

79

4N

83

414

Nam

08.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

5.83

4.00

0.50

 

80

4N

84

415

Nam

17.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

5.33

4.00

0.50

 

81

4N

85

416

Nữ

13.08.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

THCS

KV2-NT

 

6.17

6.50

0.50

 

82

4N

87

418

Nữ

01.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

5.33

5.00

0.50

 

83

4N

88

419

Nữ

25.07.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 11

KV2

 

6.67

4.00

0.25

 

84

4N

89

420

Nam

07.05.1993

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

THPT

KV2

 

6.00

4.00

0.25

 

85

4N

90

421

Nam

11.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 12

KV2-NT

 

6.83

5.50

0.50

 

86

4N

91

422

Nam

12.11.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

8.50

4.50

0.00

 

87

4N

92

423

Nam

05.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2-NT

 

8.33

4.00

0.50

 

88

4N

93

424

Nữ

13.09.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THCS

KV3

 

6.67

6.50

0.00

 

89

4N

94

425

Nam

27.02.2001

Thanh Nhạc

Mường

Hòa Bình

Hòa Bình

Lớp 12

KV1

1

5.83

7.50

2.00

 

90

4N

95

426

Nữ

08.03.2001

Thanh Nhạc

Thái

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV1

1

6.00

5.00

2.00

 

91

4N

96

427

Nữ

12.04.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Giang

Bắc Giang

Lớp 11

KV1

 

5.67

4.50

0.75

 

92

4N

97

428

Nam

17.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 12

KV1

 

6.17

7.50

0.75

 

93

4N

98

429

Nữ

30.05.1994

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV1

 

8.60

7.00

0.75

 

94

4N

99

430

Nữ

30.08.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV2

 

6.33

6.00

0.25

 

95

4N

100

431

Nam

22.07.2000

Thanh Nhạc

Mường

Hòa Bình

Hòa Bình

Lớp 12

KV1

1

8.50

7.00

2.00

 

96

4N

101

432

Nữ

05.11.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2

 

8.50

9.00

0.25

 

97

4N

102

433

Nữ

28.03.2004

Thanh Nhạc

Tày

Hà Nội

Thái Nguyên

Lớp 9

KV3

2

6.00

1.50

1.00

 

98

4N

103

434

Nữ

10.08.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Giang

Bắc Giang

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

5.50

0.50

 

99

4N

104

435

Nam

09.08.1997

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2-NT

 

8.50

8.50

0.50

 

100

4N

105

436

Nữ

22.08.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

7.50

0.50

 

101

4N

106

437

Nam

26.04.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Điện Biên

Điện Biên

Lớp 12

KV1

 

0.00

0.00

0.00

Bỏ thi

102

4N

107

438

Nữ

13.10.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 11

KV2

 

5.83

4.00

0.25

 

103

4N

108

439

Nữ

06.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 12

KV2

 

5.83

2.50

0.25

 

104

4N

109

440

Nam

27.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Đắc Lăk

Đắc Lăk

Lớp 12

KV1

 

8.50

6.50

0.75

 

105

4N

110

441

Nam

16.09.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

5.83

4.50

0.00

 

106

4N

112

443

Nam

30.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

5.17

5.00

0.50

 

107

4N

113

444

Nữ

01.12.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 10

KV2-NT

 

5.83

5.50

0.50

 

108

4N

114

445

Nữ

07.06.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Nam Định

Lớp 11

KV2-NT

 

6.17

7.50

0.50

 

109

4N

115

446

Nam

24.09.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 10

KV1

 

5.83

5.50

0.75

 

110

4N

116

447

Nữ

18.11.2004

Thanh Nhạc

Mường

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 9

KV1

1

5.83

4.00

2.00

 

111

4N

117

448

Nam

24.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.50

8.00

0.00

 

112

4N

118

449

Nữ

20.10.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV2

 

6.33

4.50

0.25

 

113

4N

119

450

Nam

21.10.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 11

KV2-NT

 

6.50

6.50

0.50

 

114

4N

120

451

Nữ

18.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2

 

5.83

4.50

0.25

 

115

4N

121

452

Nam

07.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

6.50

6.50

0.25

 

116

4N

122

453

Nam

11.11.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

THCS

KV2-NT

1

8.50

4.50

2.00

QN Xuất ngũ

117

4N

123

454

Nam

12.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2

 

6.00

3.50

0.25

 

118

4N

124

455

Nam

22.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

119

4N

125

456

Nam

29.08.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2

 

8.50

8.00

0.25

 

120

4N

126

457

Nữ

17.08.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 12

KV2-NT

 

6.50

6.00

0.50

 

121

4N

127

458

Nữ

10.07.1987

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2

2

5.17

2.00

1.00

 

122

4N

128

459

Nam

16.03.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

THPT

KV2-NT

 

6.33

5.50

0.50

 

123

4N

129

460

Nữ

23.07.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lớp 10

KV1

 

8.50

8.50

0.75

 

124

4N

130

461

Nữ

04.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2-NT

 

5.67

6.00

0.50

 

125

4N

131

462

Nam

14.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.00

3.00

0.00

 

126

4N

132

463

Nam

26.01.1992

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

5.67

4.50

0.00

 

127

4N

133

464

Nam

19.07.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

THPT

KV2-NT

 

8.40

8.50

0.50

 

128

4N

134

465

Nữ

02.11.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 11

KV2

 

6.67

3.00

0.25

 

129

4N

135

466

Nữ

14.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

130

4N

136

467

Nữ

22.01.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

THPT

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

131

4N

137

468

Nam

23.06.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

7.33

7.50

0.50

 

132

4N

138

469

Nữ

21.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

6.00

6.00

0.50

 

133

4N

139

470

Nam

02.05.2001

Thanh Nhạc

Ê đê

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Lớp 12

KV1

1

4.33

6.50

2.00

 

134

4N

140

471

Nam

09.01.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.10

6.50

0.00

 

135

4N

141

472

Nam

14.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Lớp 12

KV1

 

4.83

6.00

0.75

 

136

4N

142

473

Nữ

19.10.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THCS

KV3

 

5.67

3.00

0.00

 

137

4N

144

475

Nữ

06.09.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

8.50

9.00

0.50

 

138

4N

145

476

Nam

19.03.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hòa Bình

Hòa Bình

THPT

KV1

 

6.33

7.00

0.75

 

139

4N

146

477

Nữ

27.07.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

5.00

2.00

0.00

 

140

4N

147

478

Nam

07.12.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

5.00

5.00

0.00

 

141

4N

148

479

Nam

23.08.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

6.17

6.50

0.00

 

142

4N

150

481

Nam

13.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

8.43

8.50

0.50

 

143

4N

151

482

Nữ

28.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2

 

8.00

7.00

0.25

 

144

4N

152

483

Nam

26.12.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

THPT

KV2

 

6.67

3.00

0.25

 

145

4N

153

484

Nữ

26.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2

 

6.17

4.00

0.25

 

146

4N

155

486

Nữ

05.09.2001

Thanh Nhạc

Mường

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV1

1

6.67

3.00

2.00

 

147

4N

156

487

Nam

02.05.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 10

KV2

 

7.67

3.00

0.25

 

148

4N

157

488

Nam

16.08.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

THPT

KV1

 

4.67

5.00

0.75

 

149

4N

158

489

Nam

20.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 12

KV2

 

6.17

4.00

0.25

 

150

4N

159

490

Nữ

02.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2

 

5.67

3.50

0.25

 

151

4N

160

491

Nam

09.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 12

KV2

 

6.00

2.00

0.25

 

152

4N

161

492

Nữ

13.07.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Lớp 12

KV1

1

5.50

4.00

2.00

 

153

4N

162

493

Nữ

10.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

Lớp 12

KV2-NT

 

6.33

4.00

0.50

 

154

4N

163

494

Nam

04.05.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 11

KV1

 

5.83

5.00

0.75

 

155

4N

164

495

Nam

03.08.1995

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

8.20

4.00

0.00

 

156

4N

165

496

Nam

04.03.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Liên bang Nga

THPT

KV2

 

6.83

3.00

0.25

 

157

4N

166

497

Nam

20.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 12

KV2

 

0.00

0.00

0.25

Bỏ thi

158

4N

167

498

Nữ

05.01.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.40

6.00

0.00

 

159

4N

168

499

Nữ

18.07.2000

Thanh Nhạc

Tày

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2

2

6.83

7.00

1.00

 

160

4N

169

500

Nữ

18.05.1997

Thanh Nhạc

Kinh

Phú Thọ

Phú Thọ

Lớp 12

KV2-NT

 

5.33

4.00

0.50

 

161

4N

170

501

Nữ

22.03.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

8.50

7.50

0.50

 

162

4N

171

502

Nam

17.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV2

 

5.83

4.50

0.25

 

163

4N

172

503

Nam

11.02.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

7.17

4.00

0.00

 

164

4N

173

504

Nam

24.08.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

6.67

2.00

0.00

 

165

4N

174

505

Nam

27.10.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 11

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

166

4N

175

506

Nữ

25.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

6.33

3.50

0.00

 

167

4N

176

507

Nam

09.04.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

THPT

KV2

 

6.50

4.50

0.25

 

168

4N

177

508

Nữ

07.02.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

THCS

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

169

4N

178

509

Nữ

03.04.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV2

 

4.67

7.00

0.25

 

170

4N

179

510

Nữ

15.08.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

THCS

KV2

 

5.33

4.00

0.25

 

171

4N

180

511

Nữ

12.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Nam Định

Lớp 12

KV2

 

6.67

6.50

0.25

 

172

4N

181

512

Nữ

29.01.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

6.17

6.50

0.50

 

173

4N

182

513

Nữ

25.07.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Lớp 12

KV1

 

6.33

3.00

0.75

 

174

4N

183

514

Nam

13.09.2001

Thanh Nhạc

Nùng

Thái Nguyên

Tây Bắc

Lớp 12

KV2

 

8.50

8.00

0.25

 

175

4N

185

516

Nữ

22.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 12

KV1

 

8.33

8.00

0.75

 

176

4N

186

517

Nữ

22.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

Lớp 12

KV2-NT

 

6.67

6.50

0.50

 

177

4N

187

518

Nữ

27.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 12

KV1

 

7.00

7.50

0.75

 

178

4N

189

520

Nam

15.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

8.33

5.00

0.50

 

179

4N

190

521

Nam

20.05.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

THPT

KV2

 

7.23

5.00

0.25

 

180

4N

192

523

Nam

10.01.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

THPT

KV1

 

7.10

6.00

0.75

 

181

4N

193

524

Nam

20.01.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

THPT

KV2

 

6.33

5.50

0.25

 

182

4N

194

525

Nữ

23.03.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

5.50

5.50

0.00

 

183

4N

195

526

Nam

10.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 12

KV2

 

5.50

2.00

0.25

 

184

4N

196

527

Nam

05.02.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Nam Định

Nam Định

THPT

KV2-NT

 

6.67

7.00

0.50

 

185

4N

197

528

Nam

09.10.1995

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Giang

Bắc Giang

THPT

KV1

 

8.00

2.00

0.75

 

186

4N

198

529

Nam

04.11.2000

Thanh Nhạc

Thái

Lai Châu

Lai Châu

THPT

KV1

1

5.83

3.00

2.00

 

187

4N

200

531

Nữ

13.04.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 9

KV2-NT

 

6.50

7.00

0.50

 

188

4N

201

532

Nam

28.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

5.67

5.50

0.00

 

189

4N

202

533

Nam

31.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

4.83

6.40

0.25

 

190

4N

203

534

Nam

22.04.1997

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

THPT

KV2-NT

 

6.17

3.00

0.50

 

191

4N

204

535

Nữ

23.08.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

7.07

6.00

0.50

 

192

4N

206

537

Nam

11.07.1998

Thanh Nhạc

Thái

Sơn La

Sơn La

THPT

KV1

1

6.93

5.50

2.00

 

193

4N

207

538

Nữ

07.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

0.00

0.00

0.50

Bỏ thi

194

4N

208

539

Nam

15.09.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 11

KV2-NT

 

5.83

6.75

0.50

 

195

4N

209

540

Nữ

17.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 12

KV2-NT

 

6.33

5.50

0.50

 

196

4N

210

541

Nữ

05.02.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 11

KV2-NT

 

5.17

7.50

0.50

 

197

4N

211

542

Nữ

25.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

6.00

7.50

0.25

 

198

4N

212

543

Nam

16.01.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

8.00

6.00

0.00

 

199

4N

213

544

Nam

01.03.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 11

KV2

 

6.93

5.65

0.25

 

200

4N

214

545

Nữ

25.03.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2

 

6.50

7.80

0.25

 

201

4N

215

546

Nam

25.11.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2-NT

 

6.83

5.50

0.50

 

202

4N

216

547

Nam

07.04.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 12

KV3

 

8.00

2.50

0.00

 

203

4N

217

548

Nữ

21.02.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

6.10

5.30

0.00

 

204

4N

218

549

Nam

03.09.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

7.50

0.50

 

205

4N

219

550

Nam

19.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

6.00

2.00

0.25

 

206

4N

220

551

Nam

11.06.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 12

KV2-NT

 

6.50

4.10

0.50

 

207

4N

221

552

Nữ

22.06.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

7.00

6.75

0.00

 

208

4N

222

553

Nữ

03.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

5.50

0.50

 

209

4N

223

554

Nữ

02.02.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2

 

5.50

6.25

0.25

 

210

4N

224

555

Nữ

11.10.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 9

KV2

 

6.17

5.00

0.25

 

211

4N

225

556

Nữ

24.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2-NT

 

0.00

9.00

0.50

Bỏ thi CN

212

4N

226

557

Nam

01.08.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

7.00

0.50

 

213

4N

227

558

Nam

10.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hòa Bình

Hòa Bình

Lớp 12

KV1

 

5.00

3.00

0.75

 

214

4N

228

559

Nam

17.12.1997

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 12

KV2-NT

 

5.17

3.00

0.50

 

215

4N

229

560

Nữ

20.01.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

6.17

4.00

0.00

 

216

4N

230

561

Nữ

11.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

6.00

5.50

0.50

 

217

4N

231

562

Nữ

05.07.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

8.00

5.00

0.50

 

218

4N

232

563

Nữ

11.10.1998

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2

 

8.17

8.00

0.25

 

219

4N

233

564

Nữ

21.10.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Phú Thọ

Phú Thọ

THPT

KV2-NT

 

5.83

5.90

0.50

 

220

4N

234

565

Nữ

17.09.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

6.23

4.00

0.00

 

221

4N

235

566

Nam

26.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2

 

5.00

3.50

0.25

 

222

4N

236

567

Nữ

09.10.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

7.00

6.50

0.50

 

223

4N

237

568

Nữ

01.06.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

THPT

KV3

 

8.00

7.50

0.00

 

224

4N

238

569

Nữ

16.12.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

THPT

KV2-NT

 

8.00

6.00

0.50

 

225

4N

239

570

Nữ

24.05.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

THPT

KV2

 

8.00

5.25

0.25

 

226

4N

240

571

Nam

11.05.1999

Thanh Nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lạng Sơn

THPT

KV1

 

6.50

7.50

0.75

 

227

4N

241

572

Nữ

22.02.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

THPT

KV2

 

6.83

5.75

0.25

 

228

4N

242

573

Nữ

23.09.2003

Thanh Nhạc

Kinh

Sơn La

Sơn La

Lớp 9

KV1

 

4.50

3.00

0.75

 

229

4N

243

574

Nam

17.05.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Lớp 12

KV3

 

5.00

7.50

0.00

 

230

4N

244

575

Nam

24.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Đà Nẵng

Quảng Nam

Lớp 12

KV3

 

5.83

5.00

0.00

 

231

4N

245

576

Nam

25.04.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2-NT

 

3.33

1.25

0.50

 

232

4N

246

577

Nam

24.09.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 11

KV2

 

8.00

7.65

0.25

 

233

4N

247

578

Nữ

19.01.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

Lớp 12

KV2-NT

 

5.33

6.00

0.50

 

234

4N

248

579

Nữ

08.10.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV2-NT

 

5.83

5.90

0.50

 

235

4N

249

580

Nữ

10.11.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 12

KV2

 

5.67

5.30

0.25

 

236

4N

250

581

Nữ

17.03.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Bắc Giang

Bắc Giang

Lớp 12

KV2

 

6.33

4.00

0.25

 

237

4N

251

582

Nữ

27.12.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2

 

6.17

6.50

0.25

 

238

4N

252

583

Nữ

18.09.2001

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2

 

5.17

7.00

0.25

 

239

4N

253

584

Nữ

03.09.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 9

KV2-NT

 

8.50

7.00

0.50

 

240

4N

254

585

Nữ

01.06.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

6.67

8.00

0.00

 

241

4N

255

586

Nữ

10.09.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

3.83

7.00

0.00

 

242

4N

256

587

Nữ

30.12.2004

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

5.33

7.00

0.00

 

243

4N

257

588

Nữ

02.06.2000

Thanh Nhạc

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

THPT

KV1

 

8.50

5.00

0.75

 

244

4N

258

589

Nữ

04.11.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

8.00

9.50

0.00

 

245

4N

259

590

Nữ

30.05.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 11

KV2

 

7.50

6.80

0.25

 

246

4N

260

591

Nam

22.12.2002

Thanh Nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 10

KV2-NT

 

7.00

4.00

0.50

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn