Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8542404
Thông tin tuyển sinh Thứ sáu, 30/07/2021

ĐIỂM XÉT TUYỂN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY 09 NĂM, 07 NĂM, 06 NĂM, 04 NĂM - NĂM 2019

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét tuyển Trung cấp hệ chính quy (09 năm, 07 năm, 06 năm, 04 năm) năm 2019 như sau: 

Phương thức xét tuyển chung:

1.   Tổng điểm = Điểm chuyên ngành hệ số 2 + Điểm năng khiếu + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Xét tuyển theo 02 tiêu chí:
  1. Xét theo căn cứ Tổng điểm và chỉ tiêu cho từng ngành, chuyên ngành.
  2. Xét theo căn cứ điểm chuẩn của từng chuyên ngành.
 1. HỆ TRUNG CẤP 09 NĂM:

  1. Chuyên ngành Piano:

 • Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 80
 • Tổng số thí sinh dự thi: 77
 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 11

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

26.0

8.5

11

2 .Chuyên ngành Violon:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 30

- Tổng số thí sinh dự thi: 30

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 16

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

23.5 

8.5 

16

 

  *Số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  09 năm: 27

 1. HỆ TRUNG CẤP  07 NĂM:

1. Chuyên ngành Viola – Cello - Contrebasse:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 10

- Tổng số thí sinh dự thi: 10

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08(02 Cello; 02 C.Bass; 04 Viola)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

21.0 

8.0 

08

 

2. Chuyên ngành Kèn - Gõ giao hưởng:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 14

- Tổng số thí sinh dự thi: 14

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

20.5

8.0

05

 

 1. a/ Chuyên ngành Electric Keyboard:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 32

- Tổng số thí sinh dự thi: 32

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

26.2

9.0

05

 

 1. b/ Chuyên ngành Guitare:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 26

- Tổng số thí sinh dự thi: 26

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

25.5

9.0

05

 

 

 

 1. a/ Chuyên ngành Guitare jazz, Bass jazz, Gõ jazz, Saxophone:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 27

- Tổng số thí sinh dự thi: 25

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 10

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.3

8.9

10

   

       b/ Chuyên ngành Piano jazz:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 35

- Tổng số thí sinh dự thi: 29

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

25.8

9.1

08

 

 

*Số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  07 năm: 41

 

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 06 NĂM (Các chuyên ngành Nhạc cụ Truyền thống):

       a/ Chuyên ngành Tỳ Bà, Bầu

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 14

- Tổng số thí sinh dự thi: 14

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 13

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

21.5

8.0 

13

 

a/ Chuyên ngành 36 Dây:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 08

- Tổng số thí sinh dự thi: 08

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

21.7

8.4 

05

b/ Chuyên ngành Gõ dân tộc, Nguyệt, Nhị:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 15

- Tổng số thí sinh dự thi: 14

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 10

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

23.5

8.5 

10

 

c/ Chuyên ngành Sáo trúc:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 17

- Tổng số thí sinh dự thi: 17

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 03

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

25.0

8.5 

03

 

c/ Chuyên ngành Tranh:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 18

- Tổng số thí sinh dự thi: 18

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 04

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

25.2

8.6 

04

 

   *Số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  06 năm: 35

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 04 NĂM:

1. Chuyên ngành Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng, :

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 14

- Tổng số thí sinh dự thi: 14

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 09

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Điểm Piano CB

Chỉ tiêu

19.2

8.0

3.0

09

 

2. Chuyên ngành Thanh nhạc:

- Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 246

- Tổng số thí sinh dự thi: 232

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 20

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

 

Tổng điểm

Điểm Chuyên ngành

Chỉ tiêu

24.3

8.5 

20

 

        * Số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 04 năm: 29

 

* Tổng số thí sinh trúng tuyển các hệ trung cấp (4, 6, 7, 9 năm): 132

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn