Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9809567
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 05/10/2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP KHOA ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG ĐỢT 1 NĂM 2019

TT

Số

BD

HỌ VÀ 

TÊN

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm C/ngành

Điểm N/khiếu

Điểm cộng

Tổng điểm

Kết quả

1

6N

60

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

319

Nam

11.10.2007

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.4

7.0

0.00

25.8

Trúng tuyển

2

6N

19

HOÀNG NAM

KHÁNH

278

Nam

08.06.2006

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.6

7.5

0.00

24.8

Trúng tuyển

3

6N

69

PHẠM HOÀNG XUÂN

THẢO

328

Nữ

30.08.2004

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.4

6.5

0.00

23.3

Trúng tuyển

4

6N

58

NGÔ PHƯƠNG

UYÊN

317

Nữ

07.07.2007

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.6

5.0

0.00

22.2

Trúng tuyển

5

6N

59

VŨ THỊ MỸ

TÂM

318

Nữ

26.06.2007

36 Dây

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.6

4.5

0.00

21.7

Trúng tuyển

6

6N

43

TRẦN PHI

HÙNG

302

Nam

03.02.2006

Bầu

Kinh

Đăk Lăk

Đăk Lăk

Lớp 7

KV1

 

9.5

8.5

0.75

28.3

Trúng tuyển

7

6N

15

ĐỖ TÚ

UYÊN

274

Nữ

27.12.2007

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.4

8.0

0.00

26.8

Trúng tuyển

8

6N

34

TRẦN PHƯƠNG

ANH

293

Nữ

08.09.2005

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.0

7.5

0.00

25.5

Trúng tuyển

9

6N

55

PHẠM VŨ THIÊN

HƯƠNG

314

Nữ

11.10.2005

Bầu

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 8

KV1

 

9.0

6.5

0.75

25.3

Trúng tuyển

10

6N

66

HÀ PHƯƠNG 

TRANG

325

Nữ

23.03.2006

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.5

7.0

0.00

24.0

Trúng tuyển

11

6N

42

TRẦN VIẾT

HỌC

301

Nam

21.10.2005

Bầu

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 8

KV2-NT

 

8.9

5.0

0.50

23.3

Trúng tuyển

12

6N

44

NGUYỄN THỦY

TIÊN

303

Nữ

23.11.2002

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

8.1

6.5

0.00

22.8

Trúng tuyển

13

6N

3

HOÀNG 

LÂM

262

Nam

07.08.2005

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.0

8.5

0.00

26.5

Trúng tuyển

14

6N

16

ĐỖ PHÙNG HƯƠNG

GIANG

275

Nữ

09.03.2005

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

KV3

 

9.0

8.5

0.00

26.5

Trúng tuyển

15

6N

50

TRẦN NHẬT

ANH

309

Nam

25.04.2007

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.9

7.0

0.00

24.8

Trúng tuyển

16

6N

21

ĐOÀN VŨ

TUÂN

280

Nam

11.07.2002

Nguyệt

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 11

KV2-NT

 

9.0

8.8

0.50

27.3

Trúng tuyển

17

6N

72

ĐẶNG GIA

HUY

331

Nam

04.01.2006

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.7

7.0

0.00

24.4

Trúng tuyển

18

6N

11

NGUYỄN TRẦN NHẬT

MINH

270

Nam

20.01.2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.6

8.0

0.00

25.1

Trúng tuyển

19

6N

10

NGUYỄN PHƯƠNG

ANH

269

Nữ

10.12.2007

Nhị

Kinh

Lâm Đồng

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.0

7.0

0.00

25.0

Trúng tuyển

20

6N

32

KHỔNG NGUYỄN ANH

MINH

291

Nam

15.03.2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.7

7.5

0.00

24.9

Trúng tuyển

21

6N

9

TRỊNH ĐÌNH

NAM

268

Nam

22.11.2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.6

7.5

0.00

24.7

Trúng tuyển

22

6N

14

NGUYỄN MAI

PHƯƠNG

273

Nữ

29.06.2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.7

6.0

0.00

23.5

Trúng tuyển

23

6N

51

NGUYỄN ĐỨC

QUÂN

310

Nam

25.11.2006

Sáo Trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

2

9.0

8.0

1.00

27.0

Trúng tuyển

24

6N

18

NGÔ MINH

DƯƠNG

277

Nam

20.09.2007

Sáo Trúc

Kinh

Sơn La

Sơn La

Lớp 6

KV1

 

9.1

7.5

0.75

26.5

Trúng tuyển

25

6N

30

PHẠM THÙY

CHI

289

Nữ

10.08.2007

Sáo Trúc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 6

KV2-NT

 

8.5

7.5

0.50

25.0

Trúng tuyển

26

6N

13

ĐỖ THU

TRANG

272

Nữ

28.08.2007

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

9.4

8.0

0.00

26.9

Trúng tuyển

27

6N

37

TRƯƠNG TUỆ

ANH

296

Nữ

18.12.2004

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

9.1

8.3

0.00

26.5

Trúng tuyển

28

6N

4

ĐINH THỊ MAI

CHI

263

Nữ

13.09.2006

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

KV3

 

8.9

8.0

0.00

25.7

Trúng tuyển

29

6N

25

NGUYỄN BẢO

284

Nữ

30.06.2007

Tranh

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 6

KV3

 

8.6

8.0

0.00

25.2

Trúng tuyển

30

6N

46

NGUYỄN LÊ TRÀ

MY

305

Nữ

27.12.2007

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

KV3

 

8.9

7.7

0.00

25.6

Trúng tuyển

31

6N

71

NGUYỄN QUỐC

ĐẠT

330

Nam

01.10.1996

Tỳ Bà

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

THPT

KV2

 

9.1

6.5

0.25

24.9

Trúng tuyển

32

6N

26

NGUYỄN PHƯƠNG 

ANH

285

Nữ

23.08.2004

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.2

8.3

0.00

24.6

Trúng tuyển

33

6N

48

HOÀNG BẢO

CHÂU

307

Nữ

23.12.2002

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

8.2

8.0

0.00

24.4

Trúng tuyển

34

6N

2

NGUYỄN MINH

HƯƠNG

261

Nữ

08.12.2004

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.0

6.5

0.00

22.5

Trúng tuyển

35

6N

35

CHỬ THỊ THU

PHƯƠNG

294

Nữ

23.07.2004

Tỳ Bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

8.0

5.5

0.00

21.5

Trúng tuyển

Tổng số trúng tuyển: 35 (07 Bầu, 04 Tranh, 03 Sáo, 05 Nhị, 02 Nguyệt, 06 Tỳ Bà, 03 Gõ DT, 05 36 Dây).

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương