Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9809847
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 05/10/2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP KHOA SÁNG TÁC - CHỈ HUY - ÂM NHẠC HỌC ĐỢT 1 NĂM 2019

TT

Số

BD

HỌ VÀ 

TÊN

Mã số thí sinh

GIỚI

NĂM SINH

C/NGÀNH DỰ THI

TỈNH

VĂN HÓA

KV

Điểm C/ngành

Điểm Piano CB

    Điểm    XÂ

Điểm cộng

Tổng điểm

Kết quả

1

4N

111

ĐÀO MINH

TÂM

442

Nữ

13.09.2004

CHHX

Hà Nội

THCS

KV3

8.5

6.3

9.0

0.00

26.0

Trúng tuyển

2

4N

38

PHAN LÊ

HOÀNG

369

Nam

18.10.2004

CHHX

Hà Nội

Lớp 9

KV3

8.0

5.3

8.5

0.00

24.5

Trúng tuyển

3

4N

199

TRẦN MAI VÂN

GIANG

530

Nữ

07.12.2001

CHHX

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.0

5.0

6.3

0.00

24.3

Trúng tuyển

4

4N

149

ĐÀO TÂM

TRANG

480

Nữ

04.06.2004

LTAN

Hà Nội

Lớp 9

KV3

9.0

7.5

9.0

0.00

27.0

Trúng tuyển

5

4N

154

HOÀNG LINH

HƯƠNG

485

Nữ

26.03.2001

LTAN

Hà Nội

Lớp 12

KV3

8.5

8.0

9.3

0.00

26.3

Trúng tuyển

6

4N

86

PHẠM THỊ HUYỀN

MAI

417

Nữ

06.12.2004

LTAN

Hà Nam

THCS

KV2

8.2

5.5

8.0

0.25

24.7

Trúng tuyển

7

4N

143

HOÀNG

MẪN

474

Nữ

12.04.2003

LTAN

Hà Nội

Lớp 10

KV3

8.6

6.0

2.0

0.00

19.2

Trúng tuyển

8

4N

77

KIỀU GIA 

LINH

408

Nữ

22.11.2004

Sáng tác

Hà Nội

THCS

KV2

9.1

6.0

9.5

0.25

28.0

Trúng tuyển

9

4N

191

NGUYỄN TRỌNG HÀ

PHƯƠNG

522

Nữ

02.09.2004

Sáng tác

Hà Nội

THCS

KV3

9.0

3.0

5.0

0.00

23.0

Trúng tuyển

Tổng số trúng tuyển: 9 (04 Lý thuyết âm nhạc, 02 Sáng tác, 03 Chỉ huy hợp xướng)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương