Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9809489
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 05/10/2022

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH CÁC HỆ TRUNG CẤP NĂM 2020

 

TT

SỐ

BD

MÃ SỐ Thí sinh

GIỚI TÍNH

NĂM SINH 

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm Chuyên ngành

Điểm Năng khiếu

Điểm XÂ

Điểm Piano CB

GHI CHÚ

1

4N

1

06

Nữ

07.03.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

6.75

 

 

 

2

4N

2

07

Nam

01.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.50

7.00

 

 

 

3

4N

3

08

Nam

29.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

5.00

3.50

 

 

 

4

4N

4

09

Nữ

06.06.2003

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 11

8.00

8.25

 

 

 

5

4N

5

10

Nam

08.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.50

4.25

 

 

 

6

4N

6

11

Nam

15.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

5.83

8.75

 

 

 

7

4N

7

12

Nữ

02.04.2005

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.50

 

6.00

 

 

8

4N

8

13

Nam

20.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.00

5.00

 

 

 

9

4N

9

14

Nam

28.07.2006

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.58

 

7.00

 

 

10

4N

10

15

Nữ

03.10.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 9

8.50

9.50

 

 

 

11

4N

11

16

Nam

12.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

7.00

8.25

 

 

 

12

4N

12

17

Nam

12.10.2003

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.50

4.00

 

 

 

13

4N

13

18

Nữ

18.01.2006

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.40

 

6.50

 

 

14

4N

14

19

Nữ

13.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 10

6.50

7.75

 

 

 

15

4N

15

20

Nữ

18.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 11

7.17

5.00

 

 

 

16

4N

16

21

Nữ

22.05.2005

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.00

 

7.00

6.30

 

17

4N

17

22

Nữ

25.12.2003

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.30

 

9.00

 

 

18

4N

18

23

Nữ

18.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

6.83

5.50

 

 

 

19

4N

19

24

Nữ

20.12.2003

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.50

 

8.50

8.40

 

20

4N

20

25

Nữ

23.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

8.25

 

 

 

21

4N

21

26

Nữ

30.10.2001

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

5.50

6.50

 

 

 

22

4N

22

27

Nữ

12.10.2005

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.60

 

8.00

8.40

 

23

4N

23

28

Nam

19.04.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.00

5.75

 

 

 

24

4N

24

29

Nữ

26.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

5.83

5.25

 

 

 

25

4N

25

30

Nữ

21.07.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

5.00

6.00

 

 

 

26

4N

26

31

Nữ

21.05.2006

Đàn Tranh

Kinh

Thái Bình

Lớp 8

8.00

 

3.00

 

Chuyển 36 dây

27

4N

27

32

Nữ

25.10.2003

Đàn Tranh

Kinh

Thái Bình

Lớp 11

6.63

 

3.00

 

 

28

4N

28

33

Nữ

31.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

9.00

 

 

 

29

4N

29

34

Nữ

03.08.2004

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.00

 

8.00

6.80

 

30

4N

30

35

Nam

21.11.2003

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

 

4.50

 

 

31

4N

31

36

Nữ

16.05.2003

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

6.00

5.00

 

 

 

32

4N

32

37

Nam

11.09.2002

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

6.17

4.25

 

 

 

33

4N

33

38

Nữ

24.10.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.33

5.00

 

 

 

34

4N

34

39

Nữ

19.09.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.50

9.50

 

 

 

35

4N

35

40

Nam

23.06.2003

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.00

 

9.20

8.50

 

36

4N

36

41

Nữ

03.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

5.00

4.25

 

 

 

37

4N

37

42

Nam

29.03.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

7.33

3.50

 

 

 

38

4N

38

43

Nam

20.01.2000

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.87

 

7.50

 

 

39

4N

39

44

Nữ

04.08.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

7.17

8.50

 

 

 

40

4N

40

45

Nữ

30.03.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 10

8.50

6.25

 

 

 

41

4N

41

46

Nữ

02.11.2005

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 9

8.50

8.50

 

 

 

42

4N

42

47

Nữ

24.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 12

8.00

4.50

 

 

 

43

4N

43

48

Nam

19.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

5.67

4.50

 

 

 

44

4N

44

49

Nữ

19.03.2005

Lý thuyết AN

Tày

Hà Nội

Lớp 9

9.30

 

6.50

8.00

 

45

4N

45

50

Nam

17.09.2002

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

6.17

8.75

 

 

 

46

4N

46

51

Nữ

23.03.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 11

6.17

5.50

 

 

 

47

4N

47

52

Nam

20.10.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.83

8.75

 

 

 

48

4N

48

53

Nữ

20.02.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.00

9.25

 

 

 

49

4N

49

54

Nữ

10.04.2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

Lớp 10

5.83

3.75

 

 

 

50

4N

50

55

Nữ

03.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.67

8.00

 

 

 

51

4N

51

56

Nữ

16.04.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

9.00

 

 

 

52

4N

52

57

Nam

14.06.2002

Sáng tác

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

4.00

 

3.00

4.00

 

53

4N

53

58

Nữ

07.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

8.00

7.50

 

 

 

54

4N

54

59

Nam

04.07.2004

Đàn Nhị

Kinh

Nghệ An

Lớp 10

8.00

 

4.00

 

Chuyển Nguyệt

55

4N

55

60

Nữ

06.11.2003

Thanh nhạc

Thái

Sơn La

Lớp 11

7.67

7.00

 

 

 

56

4N

56

61

Nam

04.01.2002

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Lớp 12

8.50

9.00

 

 

 

57

4N

57

62

Nữ

27.05.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

8.50

8.50

 

 

 

58

4N

58

63

Nữ

04.02.2002

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

3.33

7.25

 

 

 

59

4N

59

64

Nam

21.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

6.83

8.75

 

 

 

60

4N

60

65

Nữ

03.08.2005

Chỉ huy HX

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

7.00

 

6.50

6.50

 

61

4N

61

66

Nữ

09.06.2003

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.20

 

9.20

7.60

 

62

4N

62

67

Nam

26.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.67

6.50

 

 

 

63

4N

63

68

Nam

22.06.1997

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

THPT

6.00

4.75

 

 

 

64

4N

64

69

Nam

22.10.2005

Chỉ huy HX

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

 

7.00

7.00

 

65

4N

65

70

Nữ

17.06.2005

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.13

 

3.00

 

 

66

4N

66

71

Nữ

21.09.2006

Đàn 36 dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.33

 

7.00

 

 

67

4N

67

72

Nam

08.09.2005

E.Keyboard

Dao

Hà Nội

Lớp 9

9.30

 

7.00

 

 

68

4N

68

73

Nam

27.07.2005

E.Keyboard

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

9.00

 

7.00

 

 

69

4N

69

74

Nữ

29.05.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

9.00

 

 

 

70

4N

70

75

Nam

01.02.2006

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.58

 

9.00

 

 

71

4N

71

76

Nữ

19.11.2002

Piano

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

3.00

 

0.00

 

Bỏ thi

72

4N

72

77

Nam

13.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.17

5.75

 

 

 

73

4N

73

78

Nam

06.03.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.00

5.50

 

 

 

74

4N

74

79

Nữ

17.01.2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 10

8.50

7.25

 

 

 

75

4N

75

80

Nữ

24.12.2003

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.00

 

8.70

5.00

 

76

4N

76

81

Nam

27.11.2001

Chỉ huy HX

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

8.50

 

4.00

6.00

 

77

4N

77

82

Nam

09.02.2006

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.03

 

3.00

 

 

78

4N

78

83

Nam

13.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.67

6.50

 

 

 

79

4N

79

84

Nam

18.08.2001

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

5.00

8.25

 

 

 

80

4N

80

85

Nữ

18.11.2004

Thanh nhạc

Mường

Yên Bái

Lớp 10

8.50

8.50

 

 

 

81

4N

81

86

Nữ

25.12.1998

Thanh nhạc

Thái

Điện Biên

THPT

8.50

6.00

 

 

 

82

4N

82

87

Nữ

27.02.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 10

8.27

7.25

 

 

 

83

4N

83

88

Nữ

05.06.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 11

6.67

7.25

 

 

 

84

4N

84

89

Nữ

13.12.2005

Clarinette

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.20

 

5.00

 

 

85

4N

85

90

Nữ

31.01.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

7.50

 

 

 

86

4N

86

91

Nam

29.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

9.25

 

 

 

87

4N

87

92

Nữ

02.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

5.17

3.00

 

 

 

88

4N

88

93

Nữ

25.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.50

8.75

 

 

 

89

4N

89

94

Nữ

01.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

9.50

 

 

 

90

4N

90

95

Nữ

24.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.00

5.25

 

 

 

91

4N

91

96

Nam

18.03.1995

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

THPT

6.67

8.25

 

 

 

92

4N

92

97

Nữ

13.07.2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.20

 

6.50

 

 

93

4N

93

98

Nữ

01.02.2006

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

8.45

 

8.00

 

 

94

4N

94

99

Nam

09.06.2004

Thanh nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 10

6.83

6.50

 

 

 

95

4N

95

100

Nữ

09.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 9

5.33

8.75

 

 

 

96

4N

96

101

Nữ

04.05.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.00

9.50

 

 

 

97

4N

97

102

Nữ

02.03.2006

Piano

Kinh

Hải Phòng

Lớp 8

8.30

 

5.00

 

 

98

4N

98

103

Nữ

27.05.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 9

8.33

9.50

 

 

 

99

4N

99

104

Nữ

27.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 11

6.33

2.25

 

 

 

100

4N

100

105

Nam

08.06.2005

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.73

 

9.20

 

 

101

4N

101

106

Nam

01.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

7.83

9.25

 

 

 

102

4N

102

107

Nữ

05.10.2002

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.05

 

6.00

 

 

103

4N

103

108

Nam

08.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

7.00

6.00

 

 

 

104

4N

104

109

Nữ

20.01.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 10

8.50

9.25

 

 

 

105

4N

105

110

Nữ

05.03.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 10

8.50

9.25

 

 

 

106

4N

106

111

Nữ

05.03.2004

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.80

 

8.00

7.25

 

107

4N

107

112

Nữ

27.06.2005

Đàn 36 dây

Kơ tu

Tuyên Quang

Lớp 9

9.43

 

7.50

 

 

108

4N

108

113

Nam

07.11.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.33

6.50

 

 

 

109

4N

109

114

Nam

02.12.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

6.83

6.25

 

 

 

110

4N

110

115

Nữ

24.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.67

6.25

 

 

 

111

4N

111

116

Nam

22.04.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

7.33

7.00

 

 

 

112

4N

112

117

Nam

01.01.2002

Sáo trúc

Kinh

Lào Cai

Lớp 12

9.23

 

5.00

 

 

113

4N

113

118

Nữ

21.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

6.67

5.50

 

 

 

114

4N

114

119

Nam

16.01.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

9.50

 

 

 

115

4N

115

120

Nữ

04.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 9

6.33

6.75

 

 

Khiếm thị

116

4N

116

121

Nữ

18.05.2001

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

6.50

7.00

 

 

 

117

4N

117

122

Nữ

17.07.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

7.17

8.00

 

 

 

118

4N

118

123

Nam

22.01.2004

E.Keyboard

Kinh

Hải Phòng

Lớp 10

9.17

 

8.00

 

 

119

4N

119

124

Nam

17.06.2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.20

 

6.50

 

 

120

4N

120

125

Nam

19.09.2005

Chỉ huy HX

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

 

7.50

5.50

 

121

4N

121

126

Nam

03.02.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

0.00

 

0.00

 

Bỏ thi

122

4N

122

127

Nam

20.10.2001

E.Keyboard

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

6.67

 

6.00

 

 

123

4N

123

128

Nam

21.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

6.67

7.00

 

 

 

124

4N

124

129

Nữ

12.05.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

6.00

 

 

 

125

4N

125

130

Nữ

01.03.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

5.50

 

 

 

126

4N

126

131

Nữ

22.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.33

4.50

 

 

 

127

4N

127

132

Nữ

13.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.27

6.00

 

 

 

128

4N

128

133

Nam

01.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

8.50

3.50

 

 

 

129

4N

129

134

Nữ

26.10.2005

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

Lớp 9

5.67

4.50

 

 

 

130

4N

130

135

Nam

19.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

7.17

7.25

 

 

 

131

4N

131

136

Nam

28.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

8.50

 

 

 

132

4N

132

137

Nữ

07.02.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

9.25

 

 

 

133

4N

133

138

Nam

24.04.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

4.33

8.00

 

 

 

134

4N

134

139

Nữ

30.04.2005

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 9

7.50

3.50

 

 

 

135

4N

135

140

Nữ

02.01.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

7.17

7.00

 

 

 

136

4N

136

141

Nam

24.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

9.00

 

 

 

137

4N

137

142

Nam

11.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Lạng Sơn

THPT

8.43

7.50

 

 

 

138

4N

138

143

Nam

31.12.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.50

7.25

 

 

 

139

4N

139

144

Nam

14.05.2006

E.Keyboard

Kinh

Nghệ An

Lớp 8

9.63

 

9.00

 

 

140

4N

140

145

Nam

19.01.2002

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.50

6.25

 

 

 

141

4N

141

146

Nam

23.11.2001

Guitare Jazz

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 12

0.00

 

0.00

 

Bỏ thi

142

4N

142

147

Nam

15.03.2001

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

9.00

 

9.50

7.80

 

143

4N

143

148

Nữ

19.05.2005

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.57

 

6.70

 

 

144

4N

144

149

Nữ

01.12.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 9

8.50

9.00

 

 

 

145

4N

145

150

Nam

24.01.2002

Thanh nhạc

Tày

Lạng Sơn

Lớp 12

6.33

6.50

 

 

 

146

4N

146

151

Nữ

17.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Lạng Sơn

Lớp 12

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

147

4N

147

152

Nam

01.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

5.83

4.75

 

 

 

148

4N

148

153

Nữ

02.07.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.00

7.75

 

 

 

149

4N

149

154

Nam

19.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.07

7.00

 

 

 

150

4N

150

155

Nữ

17.06.2005

Lý thuyết AN

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

 

8.50

7.50

 

151

4N

151

156

Nam

23.08.2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 10

8.00

6.25

 

 

 

152

4N

152

157

Nữ

28.09.2003

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

5.00

 

3.00

5.50

 

153

4N

153

158

Nữ

04.11.2003

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

 

6.00

6.50

 

154

4N

154

159

Nam

14.06.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

8.25

 

 

 

155

4N

155

160

Nữ

30.12.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.40

8.25

 

 

 

156

4N

156

161

Nữ

18.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

6.83

4.00

 

 

 

157

4N

157

162

Nữ

14.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.50

2.00

 

 

 

158

4N

158

163

Nữ

05.02.2000

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

7.33

7.50

 

 

 

159

4N

159

164

Nam

09.02.2001

Bass Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

6.00

 

3.50

 

 

160

4N

160

165

Nữ

04.10.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

161

4N

161

166

Nữ

11.04.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

9.00

 

 

 

162

4N

162

167

Nữ

13.04.2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 10

8.50

7.25

 

 

 

163

4N

163

168

Nữ

10.12.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

7.00

 

 

 

164

4N

164

169

Nam

20.10.2001

E.Keyboard

Kinh

Nghệ An

THPT

8.00

 

8.00

 

 

165

4N

165

170

Nam

20.12.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

THPT

6.50

4.50

 

 

 

166

4N

166

171

Nữ

28.01.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.00

4.25

 

 

 

167

4N

167

172

Nam

06.04.2004

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Giang

Lớp 10

9.50

 

3.00

 

 

168

4N

168

173

Nam

18.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

7.17

5.75

 

 

 

169

4N

169

174

Nữ

26.04.2004

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 10

5.83

5.00

 

 

 

170

4N

170

175

Nam

29.05.2000

Thanh nhạc

Kinh

Đắc Lắc

THPT

8.00

8.25

 

 

 

171

4N

171

176

Nữ

12.04.2005

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 9

8.00

7.00

 

 

 

172

4N

172

177

Nữ

10.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

5.83

4.75

 

 

 

173

4N

173

178

Nữ

12.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.83

2.25

 

 

 

174

4N

174

179

Nữ

10.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

Lớp 12

6.67

7.00

 

 

 

175

4N

175

180

Nữ

19.08.2003

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 11

7.50

8.50

 

 

 

176

4N

176

181

Nữ

01.09.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.00

5.25

 

 

 

177

4N

177

182

Nữ

02.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

7.33

8.00

 

 

 

178

4N

178

183

Nam

01.11.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

179

4N

179

184

Nam

03.11.2001

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

7.50

4.00

 

 

 

180

4N

180

185

Nữ

30.03.2004

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 9

7.17

4.50

 

 

 

181

4N

181

186

Nữ

02.05.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.33

8.00

 

 

 

182

4N

182

187

Nữ

01.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.43

9.75

 

 

 

183

4N

183

188

Nam

14.05.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.00

5.00

 

 

 

184

4N

184

189

Nữ

03.08.2001

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

THPT

0.00

5.75

 

 

 

185

4N

185

190

Nam

17.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

8.00

 

 

 

186

4N

186

191

Nam

23.08.2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 10

8.50

9.00

 

 

 

187

4N

187

192

Nam

08.11.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

8.00

8.00

 

 

 

188

4N

188

193

Nam

28.12.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.33

6.25

 

 

 

189

4N

189

194

Nữ

05.09.2001

Thanh nhạc

Mường

Hà Nội

THPT

6.50

3.50

 

 

 

190

4N

190

195

Nữ

13.02.2004

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 10

8.43

9.50

 

 

 

191

4N

191

196

Nữ

03.07.2004

Thanh nhạc

Tày

Lạng Sơn

Lớp 10

5.83

8.25

 

 

 

192

4N

192

197

Nam

13.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.00

9.50

 

 

 

193

4N

193

198

Nam

04.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

Lớp 12

6.10

4.00

 

 

 

194

4N

194

199

Nữ

19.01.2006

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.13

 

3.00

 

 

195

4N

195

200

Nữ

03.01.2005

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 9

8.53

6.00

 

 

 

196

4N

196

201

Nam

04.01.2003

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

7.58

 

5.00

 

Chuyển Nguyệt

197

4N

197

202

Nam

23.06.2001

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

7.00

9.00

 

 

 

198

4N

198

203

Nam

23.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

Lớp 12

8.67

7.00

 

 

 

199

4N

199

204

Nữ

21.09.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

THPT

8.30

7.25

 

 

 

200

4N

200

205

Nam

24.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

201

4N

201

206

Nữ

16.12.2005

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 9

8.50

9.00

 

 

 

202

4N

202

207

Nam

15.05.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

5.83

7.75

 

 

 

203

4N

203

208

Nam

04.12.2003

Piano

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 11

9.25

 

9.00

 

 

204

4N

204

209

Nữ

20.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

6.50

9.50

 

 

 

205

4N

205

210

Nam

08.05.1997

Thanh nhạc

Kinh

Gia Lai

THPT

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

206

4N

206

211

Nam

19.09.2004

E.Keyboard

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 10

8.87

 

4.50

 

 

207

4N

207

212

Nam

02.07.2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

 

7.50

 

 

208

4N

208

213

Nữ

16.06.2005

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 9

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

209

4N

209

214

Nam

11.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

5.17

8.00

 

 

 

210

4N

210

215

Nữ

01.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

6.67

6.50

 

 

 

211

4N

211

216

Nữ

17.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.33

7.00

 

 

 

212

4N

212

217

Nữ

19.09.2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.50

8.50

 

 

 

213

4N

213

218

Nữ

02.04.2005

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.93

 

8.00

 

 

214

4N

214

219

Nam

19.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

8.00

7.75

 

 

 

215

4N

215

220

Nam

17.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

6.17

6.75

 

 

 

216

4N

216

221

Nam

15.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

Lớp 12

8.63

8.50

 

 

 

217

4N

217

222

Nữ

15.12.2003

Đàn Tỳ bà

Kinh

Gia Lai

Lớp 11

7.70

 

3.50

 

 

218

4N

218

223

Nữ

22.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.60

9.50

 

 

 

219

4N

219

224

Nam

20.02.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.50

6.75

 

 

 

220

4N

220

225

Nữ

24.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

8.30

3.75

 

 

 

221

4N

221

226

Nam

04.05.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.67

7.75

 

 

 

222

4N

222

227

Nữ

15.09.2000

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

THPT

6.50

5.25

 

 

 

223

4N

223

228

Nữ

20.01.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

6.50

6.00

 

 

 

224

4N

224

229

Nam

06.10.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.00

8.00

 

 

 

225

4N

225

230

Nam

18.03.1998

Violon

Kinh

Yên Bái

THPT

6.20

 

2.50

 

 

226

4N

226

231

Nữ

18.04.2003

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

5.83

8.50

 

 

 

227

4N

227

232

Nữ

20.12.2002

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.25

 

8.50

6.50

 

228

4N

228

233

Nữ

16.12.1999

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

7.00

8.00

 

 

 

229

4N

229

234

Nữ

16.04.2001

Thanh nhạc

Mường

Thanh Hóa

THPT

6.33

4.00

 

 

 

230

4N

230

235

Nam

25.06.2001

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

2.00

5.25

 

 

 

231

4N

231

236

Nữ

25.10.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.17

7.50

 

 

 

232

4N

232

237

Nữ

02.06.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.50

6.00

 

 

 

233

4N

233

238

Nữ

05.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.00

6.50

 

 

 

234

4N

234

239

Nam

26.11.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 12

5.67

8.25

 

 

 

235

4N

235

240

Nữ

04.02.2001

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

8.40

5.50

 

 

 

236

4N

236

241

Nam

05.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.40

8.75

 

 

 

237

4N

237

242

Nữ

11.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Đắk Nông

THPT

6.00

8.75

 

 

 

238

4N

238

243

Nam

14.07.2002

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.38

 

2.50

 

 

239

4N

239

244

Nữ

05.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

5.00

6.50

 

 

 

240

4N

240

245

Nam

01.10.2003

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 11

6.50

4.75

 

 

 

241

4N

241

246

Nam

14.09.2002

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

6.17

5.50

 

 

 

242

4N

242

247

Nữ

14.06.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.50

6.50

 

 

 

243

4N

243

248

Nữ

19.09.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.50

8.00

 

 

 

244

4N

244

249

Nam

26.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

8.50

7.50

 

 

 

245

4N

245

250

Nam

14.02.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

8.10

6.50

 

 

 

246

4N

246

251

Nữ

23.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Sơn La

Lớp 9

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

247

4N

247

252

Nữ

14.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

6.67

7.50

 

 

 

248

4N

248

253

Nữ

30.05.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

249

4N

249

254

Nữ

13.06.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 11

7.20

2.75

 

 

 

250

4N

250

255

Nữ

24.06.2002

Thanh nhạc

Tày

Lạng Sơn

Lớp 12

6.10

5.25

 

 

 

251

4N

251

256

Nữ

21.10.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

8.33

8.25

 

 

 

252

4N

252

257

Nữ

29.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

Lớp 11

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

253

4N

253

258

Nữ

12.04.2002

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

8.30

6.50

 

 

 

254

4N

254

259

Nữ

22.01.2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 11

6.50

5.00

 

 

 

255

4N

255

260

Nữ

02.01.2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.50

9.50

 

 

 

256

4N

256

261

Nam

27.03.2003

E.Keyboard

Kinh

Bắc Giang

Lớp 11

9.07

 

8.50

 

 

257

4N

257

262

Nữ

04.10.2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 11

5.83

6.25

 

 

 

258

4N

258

263

Nam

10.10.2005

Guitare

Kinh

Thái Bình

Lớp 9

9.00

 

7.50

 

 

259

6N

1

264

Nữ

23.04.2007

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.33

7.50

 

 

Khiếm thị

260

6N

2

265

Nữ

19.01.2007

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.35

10.00

 

 

 

261

6N

3

266

Nam

01.11.2008

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

9.75

 

 

 

262

6N

4

267

Nữ

06.05.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.53

10.00

 

 

Khiếm thị

263

6N

5

268

Nam

18.02.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.15

6.50

 

 

 

264

6N

6

269

Nữ

01.07.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.23

8.50

 

 

 

265

6N

7

270

Nữ

16.11.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.48

9.75

 

 

 

266

6N

8

271

Nữ

20.12.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.40

4.75

 

 

 

267

6N

9

272

Nữ

17.07.2008

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.15

9.00

 

 

 

268

6N

10

273

Nữ

12.10.2008

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.23

7.75

 

 

 

269

6N

11

274

Nam

04.11.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nam

Lớp 6

9.10

9.00

 

 

 

270

6N

12

275

Nữ

17.10.2008

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.40

6.00

 

 

 

271

6N

13

276

Nữ

11.12.2007

Đàn 36 dây

Kinh

Hải Dương

Lớp 7

9.05

8.75

 

 

 

272

6N

14

277

Nam

29.06.2008

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.30

4.00

 

 

 

273

6N

15

278

Nam

10.12.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.95

9.75

 

 

 

274

6N

16

279

Nữ

20.11.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.00

5.75

 

 

Chuyển Tỳ

275

6N

17

280

Nam

18.11.2005

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.58

6.25

 

 

 

276

6N

18

281

Nữ

11.12.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.13

3.50

 

 

Chuyển Tỳ

277

6N

19

282

Nữ

18.10.2008

Đàn 36 dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.73

7.75

 

 

Khiếm thị

278

6N

20

283

Nam

28.06.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

9.25

 

 

 

279

6N

21

284

Nữ

31.01.2008

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.95

3.00

 

 

 

280

6N

22

285

Nam

01.12.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.73

8.50

 

 

 

281

6N

23

286

Nữ

21.08.2005

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.98

9.00

 

 

 

282

6N

24

287

Nữ

25.11.2008

Đàn Nhị

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 6

9.20

6.40

 

 

 

283

6N

25

288

Nam

24.03.2003

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.00

5.50

 

 

Chuyển 36 Dây

284

6N

26

289

Nữ

15.01.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.00

3.25

 

 

 

285

6N

27

290

Nam

26.12.2008

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

8.00

 

 

 

286

6N

28

291

Nữ

09.06.2008

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.20

7.00

 

 

 

287

6N

29

292

Nữ

17.10.2008

Đàn Tranh

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 6

9.25

7.50

 

 

 

288

6N

30

293

Nam

30.12.2008

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.95

8.00

 

 

 

289

6N

31

294

Nữ

03.04.2008

Đàn 36 dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.23

8.50

 

 

 

290

6N

32

295

Nữ

24.03.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.05

8.50

 

 

 

291

6N

33

296

Nữ

03.07.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.60

9.25

 

 

 

292

6N

34

297

Nữ

23.07.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.00

6.00

 

 

Chuyển 36 dây

293

6N

35

298

Nữ

26.04.2008

Đàn Bầu

Kinh

Nam Định

Lớp 6

8.83

3.50

 

 

 

294

6N

36

299

Nam

20.03.2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

9.50

9.50

 

 

 

295

6N

37

300

Nữ

21.10.2008

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.10

5.50

 

 

 

296

6N

38

301

Nữ

18.09.2008

Đàn Tranh

Tày

Thái Nguyên

Lớp 6

8.00

6.00

 

 

Chuyển 36 dây

297

6N

39

302

Nữ

01.04.2006

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.00

8.00

 

 

 

298

6N

40

303

Nữ

09.09.2006

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.23

10.00

 

 

 

299

6N

41

304

Nữ

23.07.2007

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.88

8.50

 

 

 

300

6N

42

305

Nam

07.08.2008

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

8.50

 

 

 

301

6N

43

306

Nữ

28.07.2003

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.00

7.75

 

 

 

302

6N

44

307

Nữ

30.12.2004

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nam

Lớp 10

8.65

7.25

 

 

 

303

6N

45

308

Nam

18.09.2005

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.20

6.00

 

 

 

304

6N

46

309

Nam

24.05.2005

Sáo trúc

Mông

Hà Giang

Lớp 9

9.48

9.50

 

 

 

305

6N

47

310

Nam

21.06.2002

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.00

8.00

 

 

Chuyển Nguyệt

306

6N

48

311

Nam

22.09.2005

Sáo trúc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 9

7.88

3.00

 

 

Chuyển Nguyệt

307

6N

49

312

Nữ

15.12.2008

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.25

7.00

 

 

 

308

6N

50

313

Nam

04.04.2002

Sáo trúc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

7.38

7.25

 

 

Chuyển Nguyệt

309

6N

51

314

Nữ

30.07.2008

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.38

8.25

 

 

 

310

6N

52

315

Nữ

28.06.2008

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.80

3.50

 

 

 

311

6N

53

316

Nữ

10.08.2005

Đàn Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.65

9.00

 

 

 

312

7N

1

317

Nam

07.08.2006

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.50

7.75

 

 

 

313

7N

2

318

Nam

03.04.2009

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

4.50

6.20

 

 

 

314

7N

3

319

Nữ

18.08.2008

Viola

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 6

9.30

8.75

 

 

 

315

7N

4

320

Nam

09.05.2006

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

7.50

 

 

 

316

7N

5

321

Nữ

10.08.2009

Flute

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

9.50

 

 

 

317

7N

6

322

Nam

29.06.2007

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.57

6.50

 

 

 

318

7N

7

323

Nam

21.08.2008

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.20

8.80

 

 

 

319

7N

8

324

Nam

16.11.2008

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

6.03

6.00

 

 

 

320

7N

9

325

Nam

02.11.2008

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.67

8.00

 

 

 

321

7N

10

326

Nam

13.09.2007

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.20

8.30

 

 

 

322

7N

11

327

Nam

16.07.2009

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

4.00

5.75

 

 

 

323

7N

12

328

Nữ

01.05.2009

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.40

3.25

 

 

 

324

7N

13

329

Nữ

08.04.2009

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.57

9.00

 

 

 

325

7N

14

330

Nam

07.01.2008

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

7.00

 

 

 

326

7N

15

331

Nữ

24.06.2008

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.67

8.20

 

 

 

327

7N

16

332

Nữ

09.12.2007

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

7.03

8.70

 

 

 

328

7N

17

333

Nữ

11.06.2009

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.10

7.70

 

 

 

329

7N

18

334

Nam

23.02.2008

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.60

8.00

 

 

 

330

7N

19

335

Nữ

07.12.2007

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.60

7.20

 

 

 

331

7N

20

336

Nam

08.11.2009

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

3.03

9.25

 

 

 

332

7N

21

337

Nam

24.07.2008

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.50

5.70