Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 9809790
Kết quả tuyển sinh Thứ tư, 05/10/2022

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

TT

SỐ

BD

Mã số thí sinh

GIỚI TÍNH

NĂM SINH 

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm Chuyên ngành

Điểm KTTH

Điểm Ghi âm

Điểm Piano CB

Điểm cộng

GHI CHÚ

1

ĐH

1

Đ6

Nữ

28.08.1998

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV3

 

8.50

7.60

5.80

 

0.00

 

2

ĐH

2

Đ7

Nam

05.06.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

2.18

0.50

 

0.00

 

3

ĐH

3

Đ8

Nữ

18.09.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

10.00

10.00

 

 

0.00

 

4

ĐH

4

Đ9

Nam

02.10.2001

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.53

8.32

 

 

0.00

 

5

ĐH

5

Đ10

Nam

06.07.1994

Chỉ huy GH

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

5.43

9.90

7.00

0.00

 

6

ĐH

6

Đ11

Nữ

11.07.2000

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.35

9.00

 

 

0.00

 

7

ĐH

7

Đ12

Nữ

19.08.2000

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.60

9.82

 

 

0.00

 

8

ĐH

8

Đ13

Nam

06.12.2001

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.58

7.78

 

 

0.00

 

9

ĐH

9

Đ14

Nam

03.11.1993

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.00

8.82

 

 

0.00

 

10

ĐH

10

Đ15

Nữ

19.10.2001

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.65

7.78

 

 

0.00

 

11

ĐH

11

Đ16

Nam

28.07.2001

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

9.50

 

 

0.00

 

12

ĐH

12

Đ17

Nam

01.12.2002

Đàn Nguyệt

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

KV3

 

9.23

8.64

 

 

0.00

 

13

ĐH

13

Đ18

Nữ

19.10.2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

7.30

8.32

 

 

0.00

 

14

ĐH

14

Đ19

Nam

23.07.2001

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.80

6.46

9.90

8.20

0.00

 

15

ĐH

15

Đ20

Nữ

04.03.2000

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

9.82

 

 

0.00

 

16

ĐH

16

Đ21

Nam

23.11.2001

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.40

7.32

 

 

0.00

 

17

ĐH

17

Đ22

Nam

02.11.1997

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.30

8.32

 

 

0.00

 

18

ĐH

18

Đ23

Nam

07.06.2001

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.50

7.82

 

 

0.00

 

19

ĐH

19

Đ24

Nữ

09.01.2000

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

5.78

 

 

0.00

 

20

ĐH

20

Đ25

Nữ

13.01.2001

Đàn Bầu

Kinh

Quảng Bình

THPT

KV3

 

9.00

8.50

 

 

0.00

 

21

ĐH

21

Đ26

Nữ

18.10.1999

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.67

9.32

 

 

0.00

 

22

ĐH

22

Đ27

Nữ

05.04.2001

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

23

ĐH

23

Đ28

Nữ

07.07.2002

Piano

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

24

ĐH

24

Đ29

Nữ

21.11.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

25

ĐH

25

Đ30

Nữ

20.12.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

26

ĐH

26

Đ31

Nam

17.06.1995

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.80

9.32

 

 

0.00

 

27

ĐH

27

Đ32

Nam

05.06.2001

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.28

6.28

 

 

0.00

 

28

ĐH

28

Đ33

Nam

01.07.2001

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV2

 

8.50

6.64

4.20

 

0.25

 

29

ĐH

29

Đ34

Nữ

04.03.1999

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

8.80

8.90

7.70

6.00

0.25

 

30

ĐH

30

Đ35

Nữ

23.02.1994

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.70

6.56

8.70

6.75

0.00

 

31

ĐH

31

Đ36

Nam

25.10.2000

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.63

8.50

 

 

0.00

 

32

ĐH

32

Đ37

Nữ

13.07.1999

Piano

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV2

 

8.00

6.32

 

 

0.25

 

33

ĐH

33

Đ38

Nam

04.11.1984

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.75

6.90

7.30

5.25

0.00

 

34

ĐH

34

Đ39

Nam

28.07.2001

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.45

6.14

 

 

0.00

 

35

ĐH

35

Đ40

Nam

07.04.2002

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.50

5.00

 

 

0.00

 

36

ĐH

36

Đ41

Nam

25.09.2000

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

8.00

5.28

 

 

0.25

 

37

ĐH

37

Đ42

Nữ

20.11.2000

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

38

ĐH

38

Đ43

Nam

10.07.1998

Sáo trúc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

KV2 - NT

 

8.50

5.82

 

 

0.50

 

39

ĐH

39

Đ44

Nam

21.09.1995

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

KV2

 

9.00

3.92

5.00

 

0.25

 

40

ĐH

40

Đ45

Nam

14.11.1998

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV2

 

8.50

8.32

5.60

 

0.25

 

41

ĐH

41

Đ46

Nam

10.11.2001

Đàn Nhị

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

 

9.10

6.82

 

 

0.25

 

42

ĐH

42

Đ47

Nam

26.10.2001

Oboe

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

5.00

 

 

0.00

 

43

ĐH

43

Đ48

Nam

13.04.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

9.00

4.92

9.30

 

0.25

 

44

ĐH

44

Đ49

Nam

27.07.2001

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

6.82

 

 

0.00

 

45

ĐH

45

Đ50

Nam

30.10.2002

Đàn Nguyệt

Tày

Tuyên Quang

Lớp 12

KV2

1

8.65

4.74

 

 

2.00

 

46

ĐH

46

Đ51

Nam

19.09.2001

Sáo trúc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

KV3

 

9.50

8.00

 

 

0.00

 

47

ĐH

47

Đ52

Nam

09.04.2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.30

7.32

 

 

0.00

 

48

ĐH

48

Đ53

Nam

26.01.1994

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

4.74

9.30

 

0.00

 

49

ĐH

49

Đ54

Nam

28.11.1999

Guitare

Kinh

Hải Phòng

THPT

KV3

 

9.00

8.14

 

 

0.00

 

50

ĐH

50

Đ55

Nam

13.12.2000

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.70

6.46

 

 

0.00

 

51

ĐH

51

Đ56

Nữ

24.05.1999

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.93

9.64

 

 

0.00

 

52

ĐH

52

Đ57

Nữ

13.10.1996

E.Keyboard

Kinh

Hải Dương

THPT

 

 

XT

XT

 

 

 

Khiếm thị

53

ĐH

53

Đ58

Nữ

03.04.2002

Piano Jazz

Kinh

Hải Phòng

THPT

KV3

 

9.50

9.62

 

 

0.00

 

54

ĐH

54

Đ59

Nữ

11.04.2001

Đàn 36 dây

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.53

6.46

 

 

0.00

 

55

ĐH

55

Đ60

Nam

28.09.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

56

ĐH

56

Đ61

Nam

13.01.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

10.00

8.50

 

 

0.00

 

57

ĐH

57

Đ62

Nữ

11.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV2 - NT

 

8.50

7.42

7.10

 

0.50

 

58

ĐH

58

Đ63

Nữ

25.12.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

THPT

KV2 - NT

 

8.50

6.64

9.40

 

0.50

 

59

ĐH

59

Đ64

Nam

18.05.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2 - NT

 

8.27

9.00

9.20

 

0.50

 

60

ĐH

60

Đ65

Nam

14.11.1999

Guitare Jazz

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2

 

9.50

8.96

 

 

0.25

 

61

ĐH

61

Đ66

Nam

01.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

THPT

KV1

 

8.50

5.06

3.50

 

0.75

 

62

ĐH

62

Đ67

Nam

23.02.2000

Guitare

Kinh

Hà Nam

THPT

KV3

 

9.50

7.92

 

 

0.00

 

63

ĐH

63

Đ68

Nữ

04.03.1993

E.Keyboard

Kinh

Quảng Ninh

THPT

KV2

 

9.27

8.64

 

 

0.25

 

64

ĐH

64

Đ69

Nữ

23.09.2001

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

KV3

 

7.50

6.28

1.50

 

0.00

 

65

ĐH

65

Đ70

Nữ

17.04.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

XT

XT

 

 

0.00

Xét tuyển

66

ĐH

66

Đ71

Nam

03.04.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

67

ĐH

67

Đ72

Nữ

28.06.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.13

9.32

 

 

0.00

 

68

ĐH

68

Đ73

Nam

12.06.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.50

7.96

 

 

0.00

 

69

ĐH

69

Đ74

Nam

02.05.2000

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

5.26

 

 

0.00

 

70

ĐH

70

Đ75

Nữ

25.11.1998

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

KV2 - NT

 

8.30

7.10

5.80

 

0.50

 

71

ĐH

71

Đ76

Nam

30.11.2002

Gõ Jazz

Kinh

Lào Cai

Lớp 12

KV3

 

9.30

7.82

 

 

0.00

 

72

ĐH

72

Đ77

Nam

19.01.2002

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

73

ĐH

73

Đ78

Nam

04.12.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.50

9.50

9.90

 

0.00

 

74

ĐH

74

Đ79

Nữ

07.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

2.22

5.20

 

0.00

 

75

ĐH

75

Đ80

Nam

02.03.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2

 

8.50

6.10

7.00

 

0.25

 

76

ĐH

76

Đ81

Nữ

18.12.1987

Chỉ huy HX

Kinh

Phú Thọ

THPT

KV3

 

7.00

0.76

1.60

4.00

0.00

 

77

ĐH

77

Đ82

Nữ

28.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.20

7.28

6.00

 

0.00

 

78

ĐH

78

Đ83

Nam

28.11.1999

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

8.14

 

 

0.00

 

79

ĐH

79

Đ84

Nữ

18.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

KV1

 

8.50

7.28

6.40

 

0.75

 

80

ĐH

80

Đ85

Nam

30.07.1996

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

7.00

6.10

6.40

5.00

0.00

 

81

ĐH

81

Đ86

Nam

06.09.1996

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

6.00

1.26

5.20

7.75

0.00

 

82

ĐH

82

Đ87

Nữ

27.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

5.74

4.10

 

0.00

 

83

ĐH

83

Đ88

Nam

17.03.1996

E.Keyboard

Kinh

Nam Định

THPT

KV2

 

9.23

7.14

 

 

0.25

 

84

ĐH

84

Đ89

Nam

02.03.2001

Piano

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

 

8.77

6.78

 

 

0.25

 

85

ĐH

85

Đ90

Nam

28.06.2001

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.20

6.64

 

 

0.00

 

86

ĐH

86

Đ91

Nam

26.12.2000

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.90

8.82

 

 

0.00

 

87

ĐH

87

Đ92

Nam

08.09.2001

Sáo trúc

Tày

Tuyên Quang

THPT

KV2

1

8.05

4.88

 

 

2.00

 

88

ĐH

88

Đ93

Nữ

25.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.33

8.14

8.70

 

0.00

 

89

ĐH

89

Đ94

Nữ

02.08.2002

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

 

 

XT

XT

 

 

 

Xét tuyển

90

ĐH

90

Đ95

Nam

07.09.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.50

5.24

 

 

0.00

 

91

ĐH

91

Đ96

Nữ

21.01.1997

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

KV2 - NT

 

8.50

8.28

8.10

 

0.50

 

92

ĐH

92

Đ97

Nữ

22.12.2002

Đàn Nguyệt

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

KV2

 

8.85

7.00

 

 

0.25

 

93

ĐH

93

Đ98

Nam

28.11.2002

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.07

6.26

 

 

0.00

 

94

ĐH

94

Đ99

Nữ

22.11.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

6.64

4.70

 

0.00

 

95

ĐH

95

Đ100

Nam

04.10.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 12

KV2

 

8.50

1.36

1.50

 

0.25

 

96

ĐH

96

Đ101

Nam

09.11.2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

 

8.70

1.04

1.00

 

0.25

 

97

ĐH

97

Đ102

Nữ

21.09.1999

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.20

6.30

4.60

5.00

0.00

 

98

ĐH

98

Đ103

Nam

20.07.2002

Oboe

Kinh

Gia Lai

Lớp 12

KV3

 

9.60

6.64

 

 

0.00

 

99

ĐH

99

Đ104

Nam

30.12.2002

Đàn Bầu

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV3

 

9.50

6.96

 

 

0.00

 

100

ĐH

100

Đ105

Nữ

03.08.2001

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

THPT

KV1

 

8.50

4.76

3.80

 

0.75

 

101

ĐH

101

Đ106

Nữ

01.09.1996

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

 

8.33

3.74

5.80

 

0.25

 

102

ĐH

102

Đ107

Nam

08.11.1993

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2 - NT

 

8.50

6.78

6.50

 

0.50

 

103

ĐH

103

Đ108

Nữ

11.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

THPT

KV1

 

8.50

7.78

9.90

 

0.75

 

104

ĐH

104

Đ109

Nam

11.02.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

8.60

2.90

1.90

 

0.25

 

105

ĐH

105

Đ110

Nữ

08.07.2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.33

5.96

8.00

 

0.00

 

106

ĐH

106

Đ111

Nữ

06.10.2000

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.58

8.00

 

 

0.00

 

107

ĐH

107

Đ112

Nữ

28.07.1998

Đàn Tranh

Kinh

Quảng Bình

THPT

KV2

 

8.75

7.50

 

 

0.25

 

108

ĐH

108

Đ113

Nam

06.12.2002

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.40

8.32

 

 

0.00

 

109

ĐH

109

Đ114

Nữ

17.01.2001

Đàn Nguyệt

Kinh

Thái Bình

THPT

KV3

 

8.53

7.46

 

 

0.00

 

110

ĐH

110

Đ115

Nữ

26.12.2001

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.00

6.70

5.80

6.00

0.00

 

111

ĐH

111

Đ116

Nữ

25.03.2002

Violon

Kinh

Bình Định

Lớp 12

KV3

 

10.00

8.50

 

 

0.00

 

112

ĐH

112

Đ117

Nam

13.11.1997

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THPT

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

113

ĐH

113

Đ118

Nam

01.05.2001

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.20

6.64

 

 

0.00

 

114

ĐH

114

Đ119

Nữ

30.11.1997

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2 - NT

 

8.50

5.10

1.50

 

0.50

 

115

ĐH

115

Đ120

Nữ

15.01.2000

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV3

 

8.50

6.74

4.90

 

0.00

 

116

ĐH

116

Đ121

Nữ

08.06.2002

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.50

5.30

6.70

5.00

0.00

 

117

ĐH

117

Đ122

Nữ

14.10.1994

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

2.94

6.00

 

0.00

 

118

ĐH

118

Đ123

Nữ

07.07.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

6.83

8.50

7.00

 

0.25

 

119

ĐH

119

Đ124

Nữ

27.10.1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

8.50

5.42

2.50

 

0.25

 

120

ĐH

120

Đ125

Nữ

16.01.2002

Contrebasse

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

10.00

9.32

 

 

0.00

 

121

ĐH

121

Đ126

Nam

05.10.2001

Oboe

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

KV3

 

9.30

3.70

 

 

0.00

 

122

ĐH

122

Đ127

Nữ

13.03.2001

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

KV3

 

8.20

3.82

1.00

 

0.00

 

123

ĐH

123

Đ128

Nam

11.08.2002

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

Bỏ thi

124

ĐH

124

Đ129

Nữ

07.12.1998

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

KV2 - NT

 

8.13

5.60

2.50

 

0.50

 

125

ĐH

125

Đ130

Nữ

28.04.2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

7.00

5.64

1.70

 

0.25

 

126

ĐH

126

Đ131

Nữ

10.02.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.50

5.66

8.50

 

0.00

 

127

ĐH

127

Đ132

Nữ

18.08.1998

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV2

 

8.50

5.00

5.80

 

0.25

 

128

ĐH

128

Đ133

Nữ

31.07.1999

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV2

 

8.50

7.10

6.80

 

0.25

 

129

ĐH

129

Đ134

Nam

01.08.2002

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.00

6.78

 

 

0.00

 

130

ĐH

130

Đ135

Nam

01.03.1999

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

0.00

0.00

 

 

 

Bỏ thi

131

ĐH

131

Đ136

Nam

20.12.1994

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

KV1

 

8.50

7.82

7.80

 

0.75

 

132

ĐH

132

Đ137

Nam

31.10.1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

6.83

6.60

4.40

 

0.25

 

133

ĐH

133

Đ138

Nữ

15.07.1998

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV2 - NT

 

8.33

9.32

5.20

 

0.50

 

134

ĐH

134

Đ139

Nam

25.07.1993

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV2 - NT

 

8.50

5.50

3.00

 

0.50

 

135

ĐH

135

Đ140

Nam

01.06.1996

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

 

 

0.00

0.00

 

 

 

Bỏ thi

136

ĐH

136

Đ141

Nữ

09.04.1998

Đàn Tỳ bà

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV1

 

9.10

6.82

 

 

0.75

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương