Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12392654
Kết quả tuyển sinh Chủ nhật, 19/05/2024

KẾT QUẢ TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP ĐỢT 1 NĂM 2020

 

TT

SỐ

BD

sốThí sinh

GIỚI TÍNH

NĂM SINH 

Chuyên ngành dự thi

Dân tộc

Điểm Chuyên ngành

Điểm Năng khiếu

Điểm XÂ

Điểm cộng (KV; ƯT)

TỔNG ĐIỂM

Piano CB

KV

ƯT 

Kết quả 

GHI CHÚ

1

4N

7

12

Nữ

02.04.2005

Violon

Kinh

9.5

 

6.0

0

25.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

4N

9

14

Nam

28.07.2006

Piano

Kinh

8.6

 

7.0

0

24.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

4N

10

15

Nữ

03.10.2005

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

4N

13

18

Nữ

18.01.2006

Đàn Tranh

Kinh

9.4

 

6.5

0

25.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

4N

16

21

Nữ

22.05.2005

Lý thuyết AN

Kinh

8.0

 

7.0

0

23.0

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

4N

17

22

Nữ

25.12.2003

Violon

Kinh

9.3

 

9.0

0

27.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

4N

19

24

Nữ

20.12.2003

Lý thuyết AN

Kinh

9.5

 

8.5

0

27.5

8.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

4N

22

27

Nữ

12.10.2005

Lý thuyết AN

Kinh

8.6

 

8.0

0

25.2

8.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

4N

28

33

Nữ

31.03.2002

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

4N

29

34

Nữ

03.08.2004

Lý thuyết AN

Kinh

8.0

 

8.0

0

24.0

7.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

4N

34

39

Nữ

19.09.2004

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

4N

35

40

Nam

23.06.2003

Sáng tác

Kinh

8.0

 

9.2

0

25.2

8.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

4N

41

46

Nữ

02.11.2005

Thanh nhạc

Kinh

8.5

8.5

 

0.5

26.0

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

14

4N

44

49

Nữ

19.03.2005

Lý thuyết AN

Tày

9.3

 

6.5

1.00

26.1

8.0

KV3

2

Trúng tuyển

 

15

4N

47

52

Nam

20.10.2004

Thanh nhạc

Kinh

8.8

8.8

 

0

26.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

4N

51

56

Nữ

16.04.2003

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0.25

26.3

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

17

4N

56

61

Nam

04.01.2002

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0.75

26.8

 

KV1

 

Trúng tuyển

 

18

4N

60

65

Nữ

03.08.2005

Chỉ huy HX

Kinh

7.0

 

6.5

0

20.5

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

4N

61

66

Nữ

09.06.2003

Lý thuyết AN

Kinh

8.2

 

9.2

0

25.6

7.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

4N

64

69

Nam

22.10.2005

Chỉ huy HX

Kinh

9.0

 

7.0

0.25

25.3

7.0

KV2

 

Trúng tuyển

 

21

4N

65

70

Nữ

17.06.2005

Accordeon

Kinh

9.1

 

3.0

0.25

21.5

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

22

4N

66

71

Nữ

21.09.2006

Đàn 36 dây

Kinh

9.3

 

7.0

0

25.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

4N

67

72

Nam

08.09.2005

E.Keyboard

Dao

9.3

 

7.0

1.00

26.6

 

KV3

2

Trúng tuyển

 

24

4N

68

73

Nam

27.07.2005

E.Keyboard

Kinh

9.0

 

7.0

0.5

25.5

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

25

4N

69

74

Nữ

29.05.2002

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

26

4N

70

75

Nam

01.02.2006

Piano

Kinh

9.6

 

9.0

0

28.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

27

4N

75

80

Nữ

24.12.2003

Sáng tác

Kinh

8.0

 

8.7

0

24.7

5.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

28

4N

76

81

Nam

27.11.2001

Chỉ huy HX

Kinh

8.5

 

4.0

0.5

21.5

6.0

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

29

4N

80

85

Nữ

18.11.2004

Thanh nhạc

Mường

8.5

8.5

 

2.00

27.5

 

KV1

1

Trúng tuyển

 

30

4N

84

89

Nữ

13.12.2005

Clarinette

Kinh

9.3

 

5.0

0

23.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

31

4N

86

91

Nam

29.09.2003

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.3

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

32

4N

88

93

Nữ

25.07.2003

Thanh nhạc

Kinh

8.5

8.8

 

0.25

26.0

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

33

4N

89

94

Nữ

01.06.2002

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

34

4N

92

97

Nữ

13.07.2006

Guitare

Kinh

9.2

 

6.5

0

24.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

35

4N

93

98

Nữ

01.02.2006

Piano

Kinh

8.5

 

8.0

0

24.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

36

4N

97

102

Nữ

02.03.2006

Piano

Kinh

8.4

 

5.0

0

21.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

37

4N

100

105

Nam

08.06.2005

Đàn Bầu

Kinh

9.7

 

9.2

0

28.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

38

4N

102

107

Nữ

05.10.2002

Đàn Tỳ bà

Kinh

8.3

 

6.0

0

22.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

39

4N

104

109

Nữ

20.01.2004

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.3

 

0.5

26.8

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

40

4N

105

110

Nữ

05.03.2004

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.3

 

0.5

26.8

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

41

4N

106

111

Nữ

05.03.2004

Lý thuyết AN

Kinh

8.8

 

8.0

0

25.6

7.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

42

4N

107

112

Nữ

27.06.2005

Đàn 36 dây

Kơ tu

9.4

 

7.0

2.00

27.9

 

KV1

1

Trúng tuyển

 

43

4N

112

117

Nam

01.01.2002

Sáo trúc

Kinh

9.2

 

5.0

0.75

24.2

 

KV1

 

Trúng tuyển

 

44

4N

114

119

Nam

16.01.2003

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

45

4N

118

123

Nam

22.01.2004

E.Keyboard

Kinh

9.2

 

8.0

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

46

4N

119

124

Nam

17.06.2003

Guitare

Kinh

9.2

 

6.5

0

24.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

47

4N

120

125

Nam

19.09.2005

Chỉ huy HX

Kinh

8.5

 

7.5

0

24.5

5.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

48

4N

132

137

Nữ

07.02.2005

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.3

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

49

4N

136

141

Nam

24.10.2002

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

50

4N

139

144

Nam

14.05.2006

E.Keyboard

Kinh

9.6

 

9.0

0.25

28.5

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

51

4N

142

147

Nam

15.03.2001

Sáng tác

Kinh

9.0

 

9.5

0

27.5

7.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

52

4N

143

148

Nữ

19.05.2005

E.Keyboard

Kinh

9.6

 

6.7

0

25.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

53

4N

144

149

Nữ

01.12.2005

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

54

4N

150

155

Nữ

17.06.2005

Lý thuyết AN

Kinh

9.0

 

8.5

0

26.5

7.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

55

4N

153

158

Nữ

04.11.2003

Sáng tác

Kinh

8.5

 

6.0

0

23.0

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

56

4N

161

166

Nữ

11.04.2003

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

57

4N

186

191

Nam

23.08.2004

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0.5

26.5

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

58

4N

201

206

Nữ

16.12.2005

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.0

 

0.5

26.5

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

59

4N

203

208

Nam

04.12.2003

Piano

Kinh

9.3

 

9.0

0.25

27.8

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

60

4N

207

212

Nam

02.07.2005

Guitare

Kinh

9.0

 

7.5

0

25.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

61

4N

218

223

Nữ

22.08.1999

Thanh nhạc

Kinh

8.6

9.5

 

0.5

27.2

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

62

4N

227

232

Nữ

20.12.2002

Sáng tác

Kinh

8.3

 

8.5

0

25.0

6.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

63

4N

255

260

Nữ

02.01.2005

Thanh nhạc

Kinh

8.5

9.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

64

4N

256

261

Nam

27.03.2003

E.Keyboard

Kinh

9.1

 

8.5

0.5

27.1

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

65

4N

258

263

Nam

10.10.2005

Guitare

Kinh

9.0

 

7.5

0.5

26.0

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

66

6N

1

264

Nữ

23.04.2007

Đàn Nguyệt

Kinh

9.3

7.5

 

1

27.2

 

KV3

2

Trúng tuyển

Khiếm thị

67

6N

2

265

Nữ

19.01.2007

Đàn Tranh

Kinh

9.4

10.0

 

0.25

29.0

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

68

6N

3

266

Nam

01.11.2008

Sáo trúc

Kinh

9.5

9.8

 

0

28.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

69

6N

4

267

Nữ

06.05.2008

Đàn Bầu

Kinh

9.5

10.0

 

1

30.1

 

KV3

2

Trúng tuyển

Khiếm thị

70

6N

5

268

Nam

18.02.2008

Đàn Bầu

Kinh

9.2

6.5

 

0

24.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

71

6N

6

269

Nữ

01.07.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.2

8.8

 

0

27.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

72

6N

7

270

Nữ

16.11.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.5

9.8

 

0

28.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

73

6N

8

271

Nữ

20.12.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.4

4.8

 

0.25

23.8

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

74

6N

9

272

Nữ

17.07.2008

Đàn Tỳ bà

Kinh

9.2

9.0

 

0

27.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

75

6N

10

273

Nữ

12.10.2008

Đàn Tỳ bà

Kinh

9.2

7.8

 

0

26.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

76

6N

11

274

Nam

04.11.2008

Đàn Bầu

Kinh

9.1

9.0

 

0.25

27.5

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

77

6N

12

275

Nữ

17.10.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.4

6.0

 

0

24.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

78

6N

13

276

Nữ

11.12.2007

Đàn 36 dây

Kinh

9.1

8.8

 

0.25

27.1

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

79

6N

14

277

Nam

29.06.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.3

4.0

 

0

22.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

80

6N

15

278

Nam

10.12.2008

Đàn Bầu

Kinh

9.0

9.8

 

0

27.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

81

6N

17

280

Nam

18.11.2005

Đàn Nhị

Kinh

8.6

6.3

 

0

23.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

82

6N

19

282

Nữ

18.10.2008

Đàn 36 dây

Kinh

8.7

7.8

 

1

26.2

 

KV3

2

Trúng tuyển

Khiếm thị

83

6N

20

283

Nam

28.06.2008

Đàn Bầu

Kinh

9.0

9.3

 

0

27.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

84

6N

22

285

Nam

01.12.2008

Đàn Bầu

Kinh

8.7

8.5

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

85

6N

23

286

Nữ

21.08.2005

Đàn Bầu

Kinh

9.0

9.0

 

0

27.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

86

6N

24

287

Nữ

25.11.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.2

8.3

 

0.5

27.2

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

87

6N

27

290

Nam

26.12.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.5

8.0

 

0

27.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

88

6N

28

291

Nữ

09.06.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.2

7.0

 

0

25.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

89

6N

29

292

Nữ

17.10.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.3

7.5

 

0.5

26.5

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

90

6N

30

293

Nam

30.12.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.0

8.0

 

0

25.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

91

6N

31

294

Nữ

03.04.2008

Đàn 36 dây

Kinh

9.2

8.5

 

0

27.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

92

6N

32

295

Nữ

24.03.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.1

8.5

 

0

26.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

93

6N

33

296

Nữ

03.07.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.6

9.3

 

0

28.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

94

6N

36

299

Nam

20.03.2001

Sáo trúc

Kinh

9.5

9.5

 

0.25

28.8

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

95

6N

37

300

Nữ

21.10.2008

Đàn Nhị

Kinh

9.1

5.5

 

0.25

24.0

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

96

6N

40

303

Nữ

09.09.2006

Đàn Bầu

Kinh

9.2

10.0

 

0

28.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

97

6N

41

304

Nữ

23.07.2007

Đàn Bầu

Kinh

8.9

8.5

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

98

6N

42

305

Nam

07.08.2008

Đàn Nguyệt

Kinh

9.0

8.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

99

6N

43

306

Nữ

28.07.2003

Đàn Nhị

Kinh

9.0

7.8

 

0

25.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

100

6N

44

307

Nữ

30.12.2004

Đàn Tỳ bà

Kinh

8.7

7.3

 

0.5

25.1

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

101

6N

45

308

Nam

18.09.2005

Đàn Nguyệt

Kinh

9.2

6.0

 

0.25

24.7

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

102

6N

46

309

Nam

24.05.2005

Sáo trúc

Mông

9.5

9.5

 

2.00

30.5

 

KV1

1

Trúng tuyển

 

103

6N

49

312

Nữ

15.12.2008

Đàn Tranh

Kinh

9.3

7.0

 

0

25.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

104

6N

51

314

Nữ

30.07.2008

Đàn Bầu

Kinh

9.4

8.3

 

0

27.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

105

6N

53

316

Nữ

10.08.2005

Đàn Bầu

Kinh

8.7

9.0

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

106

7N

1

317

Nam

07.08.2006

Gõ Jazz

Kinh

9.5

7.8

 

0

26.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

107

7N

3

319

Nữ

18.08.2008

Viola

Kinh

9.3

8.8

 

0.25

27.6

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

108

7N

4

320

Nam

09.05.2006

Gõ Jazz

Kinh

9.0

7.5

 

0

25.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

109

7N

5

321

Nữ

10.08.2009

Flute

Kinh

9.2

9.5

 

0

27.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

110

7N

6

322

Nam

29.06.2007

Guitare

Kinh

9.6

6.5

 

0

25.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

111

7N

7

323

Nam

21.08.2008

Piano Jazz

Kinh

9.2

8.8

 

0

27.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

112

7N

10

326

Nam

13.09.2007

Guitare Jazz

Kinh

9.2

8.5

 

0

26.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

113

7N

12

328

Nữ

01.05.2009

Cello

Kinh

9.4

3.3

 

0

22.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

114

7N

13

329

Nữ

08.04.2009

E.Keyboard

Kinh

9.6

9.0

 

0

28.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

115

7N

14

330

Nam

07.01.2008

Guitare

Kinh

9.5

7.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

116

7N

17

333

Nữ

11.06.2009

E.Keyboard

Kinh

9.1

7.7

 

0

25.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

117

7N

18

334

Nam

23.02.2008

Gõ Jazz

Kinh

8.6

8.0

 

0

25.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

118

7N

19

335

Nữ

07.12.2007

E.Keyboard

Kinh

9.6

7.2

 

0

26.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

119

7N

21

337

Nam

24.07.2008

E.Keyboard

Kinh

9.3

5.7

 

0

24.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

120

7N

25

341

Nam

21.12.2009

Guitare

Kinh

9.3

5.0

 

0

23.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

121

7N

28

344

Nam

11.01.2008

Piano Jazz

Kinh

9.2

10.0

 

0.25

28.6

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

122

7N

29

345

Nam

03.12.2009

Gõ giao hưởng

Kinh

9.0

8.5

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

123

7N

30

346

Nam

18.08.2006

E.Keyboard

Kinh

9.3

8.6

 

0

27.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

124

7N

31

347

Nữ

23.06.2009

E.Keyboard

Kinh

9.1

8.3

 

0

26.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

125

7N

32

348

Nam

20.06.2009

E.Keyboard

Kinh

9.1

8.0

 

0

26.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

126

7N

34

350

Nữ

31.05.2008

Cello

Kinh

9.0

7.5

 

0

25.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

127

7N

35

351

Nam

15.09.2008

Piano Jazz

Kinh

9.0

5.2

 

0

23.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

128

7N

38

354

Nam

04.08.2006

Gõ Jazz

Kinh

9.0

7.0

 

0.25

25.3

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

129

7N

39

355

Nữ

17.08.2007

E.Keyboard

Kinh

9.3

6.0

 

0

24.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

130

7N

40

356

Nam

26.10.2008

Piano Jazz

Kinh

9.2

7.5

 

0.5

26.4

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

131

7N

42

358

Nữ

23.04.2009

E.Keyboard

Kinh

9.1

8.2

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

132

7N

43

359

Nữ

18.12.2009

Cello

Kinh

9.3

7.0

 

0

25.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

133

7N

44

360

Nam

12.05.2008

Clarinette

Kinh

9.2

5.5

 

0

23.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

134

7N

47

363

Nữ

08.06.2009

E.Keyboard

Kinh

9.5

8.2

 

0

27.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

135

7N

49

365

Nữ

01.11.2007

Piano Jazz

Kinh

9.5

8.8

 

0.5

28.3

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

136

7N

54

370

Nam

13.07.2009

Guitare

Kinh

9.3

8.3

 

0

26.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

137

7N

57

373

Nam

18.06.2003

Saxophone

Kinh

9.5

9.0

 

0.75

28.8

 

KV1

 

Trúng tuyển

 

138

7N

59

375

Nam

23.01.2008

Piano Jazz

Kinh

9.3

6.5

 

0

25.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

139

7N

60

376

Nam

29.08.2007

Guitare Jazz

Kinh

9.3

3.0

 

0.25

21.8

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

140

7N

61

377

Nam

13.02.2006

E.Keyboard

Kinh

9.0

8.5

 

0.25

26.8

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

141

7N

63

379

Nam

25.11.2005

Piano Jazz

Kinh

9.3

9.5

 

0

28.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

142

7N

64

380

Nữ

17.05.2009

Guitare

Kinh

9.2

9.0

 

0

27.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

143

7N

66

382

Nữ

18.06.2009

E.Keyboard

Kinh

9.3

8.0

 

0.25

26.9

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

144

7N

67

383

Nữ

20.01.2006

Flute

Kinh

9.3

8.5

 

0

27.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

145

7N

69

385

Nam

11.07.2005

Piano Jazz

Kinh

9.4

9.0

 

0

27.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

146

7N

70

386

Nữ

29.03.2009

E.Keyboard

Kinh

9.1

9.0

 

0

27.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

147

7N

72

388

Nam

12.06.2009

Saxophone

Kinh

9.0

9.8

 

0.25

28.0

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

148

7N

73

389

Nữ

01.10.2005

Accordeon

Kinh

9.3

9.0

 

0.25

27.9

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

149

7N

74

390

Nữ

06.09.2009

E.Keyboard

Kinh

9.0

6.5

 

0

24.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

150

7N

75

391

Nam

20.04.2008

E.Keyboard

Kinh

9.1

8.8

 

0

26.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

151

7N

77

393

Nam

28.12.2007

Guitare

Kinh

9.0

8.3

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

152

7N

78

394

Nam

27.09.2009

E.Keyboard

Kinh

9.1

9.0

 

0.25

27.4

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

153

7N

80

396

Nam

04.08.2009

Guitare

Kinh

9.2

7.5

 

0

25.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

154

7N

83

399

Nam

05.08.2006

Bass Jazz

Kinh

8.5

6.8

 

0.5

24.3

 

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

155

7N

86

402

Nam

21.06.2006

Trompette

Kinh

8.6

5.5

 

0

22.7

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

156

7N

88

404

Nam

21.07.2000

Guitare Jazz

Kinh

9.8

7.3

 

0

26.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

157

7N

89

405

Nam

19.06.2008

E.Keyboard

Kinh

9.0

7.3

 

0

25.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

158

7N

90

406

Nam

26.04.2004

Cor

Kinh

8.5

2.8

 

0.25

20.0

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

159

7N

91

407

Nam

23.03.2002

Guitare Jazz

Kinh

9.5

4.3

 

0

23.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

160

7N

92

408

Nữ

27.11.2004

Guitare Jazz

Kinh

9.0

8.0

 

0

26.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

161

7N

93

409

Nam

20.12.2009

Flute

Kinh

8.8

4.5

 

0

22.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

162

7N

95

411

Nam

03.04.2005

Guitare Jazz

Kinh

8.8

7.0

 

0

24.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

163

7N

97

413

Nữ

05.03.2007

Guitare

Kinh

9.0

8.0

 

1.00

27.0

 

KV2

2

Trúng tuyển

Khiếm thị

164

7N

98

414

Nam

16.03.2005

Gõ giao hưởng

Kinh

9.5

9.8

 

0

28.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

165

7N

100

416

Nữ

03.04.2006

Contrebasse

Kinh

8.8

8.3

 

0

25.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

Chuyển TC 4 năm

166

7N

101

417

Nữ

06.05.2009

Contrebasse

Kinh

9.0

9.8

 

0

27.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

167

9N

3

421

Nam

07.05.2011

Piano

Kinh

9.3

5.0

 

0

23.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

168

9N

4

422

Nữ

15.11.2009

Violon

Kinh

9.4

7.8

 

0

26.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

169

9N

5

423

Nữ

26.10.2011

Piano

Kinh

9.6

8.2

 

0

27.4

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

170

9N

7

425

Nam

13.10.2010

Piano

Kinh

9.3

6.0

 

0

24.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

171

9N

8

426

Nữ

07.03.2009

Piano

Kinh

9.0

7.0

 

0

25.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

172

9N

16

434

Nữ

12.09.2011

Piano

Kinh

9.7

7.5

 

0.25

27.1

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

173

9N

17

435

Nam

22.09.2011

Violon

Kinh

9.0

7.0

 

0

25.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

174

9N

18

436

Nữ

30.03.2011

Violon

Kinh

9.0

8.3

 

0

26.3

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

175

9N

19

437

Nam

01.12.2011

Violon

Kinh

9.5

6.0

 

0

25.0

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

176

9N

21

439

Nam

11.07.2010

Piano

Kinh

9.6

8.0

 

0

27.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

177

9N

27

445

Nữ

24.12.2011

Violon

Kinh

9.0

9.5

 

0

27.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

178

9N

29

447

Nữ

28.04.2011

Violon

Kinh

9.1

10.0

 

0

28.2

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

179

9N

31

449

Nữ

03.06.2011

Piano

Kinh

9.3

8.0

 

0

26.6

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

180

9N

41

459

Nữ

04.02.2011

Piano

Kinh

9.1

8.7

 

0

26.9

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

181

9N

58

476

Nam

21.07.2011

Violon

Kinh

9.5

5.8

 

0

24.8

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

182

9N

61

479

Nam

25.01.2008

Piano

Kinh

9.0

8.0

 

0.25

26.3

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

183

9N

65

483

Nữ

10.02.2010

Violon

Kinh

9.3

9.5

 

0

28.1

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

184

9N

74

492

Nữ

12.05.2011

Violon

Kinh

9.3

7.5

 

0.25

26.4

 

KV2

 

Trúng tuyển

 

185

9N

75

493

Nam

04.09.2011

Piano

Kinh

9.0

5.5

 

0

23.5

 

KV3

 

Trúng tuyển

 

Tổng số trúng tuyển đợt 1: 185 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn