Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595118
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 24/06/2024

QUY ĐỊNH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

HỆ CHÍNH QUY 09 NĂM, 07 NĂM, 06 NĂM, 04 NĂM - NĂM 2020

 

 

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét tuyển Trung cấp hệ chính quy (09 năm, 07 năm, 06 năm, 04 năm) năm 2020 như sau: 

Phương thức xét tuyển chung:

1. Tổng điểm = Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + Điểm Năng khiếu hoặc Xướng âm + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Xét tuyển theo 02 tiêu chí:

 1. Xét theo căn cứ điểm Chuyên ngành, Tổng điểm và tiêu chí riêng cho  từng chuyên ngành.
 2. Xét điểm từ cao xuống thấp căn cứ chỉ tiêu từng chuyên ngành.

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 09 NĂM:

  1/ Chuyên ngành Piano:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 10

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

5.0

23.5

10

2/ Chuyên ngành Violon:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 09

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

5.8

24.8

09

 

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  09 năm: 19

 

 

 1. HỆ TRUNG CẤP  07 NĂM:

1/ Chuyên ngành Viola: 

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển:  01

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.3

8.8

27.6

01

 

2/ Chuyên ngành Cello, Contrebasse: 

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 04 (03 Cello;01 C.Bass)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

3.3

22.1

04

 

3/ Chuyên ngành Kèn - Gõ giao hưởng:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08 

(01 Cla, 01 Cor, 03 Flute, 02 Gõ GH, 01 Trompette)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.5

2.8

20.0

08

 

4/ Khoa Acc, Guitare, E.Keyboard

4.1 Chuyên ngành Electric Keyboard:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 17

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

5.7

24.4

17

 

4.2 Chuyên ngành Guitare:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

5.0

23.6

08

 

 

 1. Chuyên ngành Accordeone:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 01

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.3

9.0

27.9

01

 

 1. Khoa Jazz

5.1 Chuyên ngành Guitare jazz:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 06

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.8

3.0

21.8

06

   

 1. Chuyên ngành Bass jazz:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 01

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.5

6.8

24.3

01

 

 1. Chuyên ngành Gõ jazz:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 04

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.6

7.0

25.2

04

 

 1. Chuyên ngành Saxophone:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 02

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

9.0

28.0

02

 

    5.5 Chuyên ngành Piano jazz:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08

 

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

5.2

23.2

08

 

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  07 năm: 60

 

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 06 NĂM (Các chuyên ngành Âm nhạc Truyền thống):

1/ Chuyên ngành Tỳ Bà, Bầu, Đàn 36 dây

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 17 (03 Tỳ bà; 11 Bầu; 03 Đàn 36 dây)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.7

6.5

24.8

17

 

2/  Chuyên ngành Nguyệt, Nhị:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 12 (03 Nguyệt; 09 Nhị)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ têu

8.6

4.0

22.6

12

 

3/ Chuyên ngành Sáo trúc:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 03

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.5

9.0

28.0

03

 

4/ Chuyên ngành Tranh:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 08

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.1

4.8

23.8

08

 

   Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  06 năm: 40 

 

 

 

 1. HỆ TRUNG CẤP 04 NĂM:

  1/ Chuyên ngành Piano hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 05

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.4

5.0

21.7

05

 

  2/ Chuyên ngành Violon hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 02

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.3

6.0

25.0

02

 

  3/ Chuyên ngành C.Bass hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 01

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.8

8.3

25.9

01

 

  3/ Chuyên ngành Accordeon hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 01

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.1

3.0

21.5

01

 

  4/ Chuyên ngành E.Keyboard, Guitare hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 10 (06 E.keyboard, 04 Guitare)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.0

6.5

24.9

10

 

 

 

 

  5/ Chuyên ngành Đàn 36 Dây, Tỳ bà, Tranh, Bầu, Sáo trúc hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 06 (02 Đàn 36 Dây, 01 Tỳ bà; 01 Tranh, , 01 Bầu; 01Sáo trúc)

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.3

5.0

22.6

06

 

  6/ Chuyên ngành Kèn Clarinette hệ 04 năm:

 • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 01 

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

9.3

5.0

23.6

01

 

7/ Chuyên ngành Lý thuyết âm nhạc, Sáng tác, Chỉ huy hợp xướng:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 17 

(04 Chỉ huy HX, 08 Lý thuyết ÂN, 05 Sáng tác)

Điểm chuẩn trúng tuyển:

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Điểm Piano CB

Tổng điểm

Chỉ tiêu

7.0

4.0

5.0

20.5

17

 

8/ Chuyên ngành Thanh nhạc:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 23 

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.5

8.5

26.0

23

 

        Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 04 năm: 66

* Tổng số thí sinh trúng tuyển các hệ trung cấp (4, 6, 7, 9 năm): 185

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn