Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 10661834
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 29/05/2023

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020                                   

 (Kèm theo Quyết định số 708 /QĐ-HVANQGVN ký ngày 08 tháng 9 năm 2020)     

TT

Số

BD

Mã số  thí sinh

Giới tính

Năm sinh

Khoa

Chuyên ngành 

Dân tộc

Tỉnh

Văn hóa

KV

Điểm Chuyên ngành

Điểm KTAN

Điểm Ghi âm

Điểm TB KTTH

Điểm Piano CB

Điểm Văn

Điểm cộng

TỔNG ĐIỂM

Kết quả

1

ĐH

113

Đ118

Nam

01.05.2001

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.2

6.6

 

6.6

 

Đạt

0.00

25.0

Trúng tuyển

2

ĐH

44

Đ49

Nam

27.07.2001

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

6.8

 

6.8

 

Đạt

0.00

24.8

Trúng tuyển

3

ĐH

63

Đ68

Nữ

04.03.1993

AGO

E.Keyboard

Kinh

Quảng Ninh

THPT

KV2

9.3

8.6

 

8.6

 

Đạt

0.25

27.4

Trúng tuyển

4

ĐH

83

Đ88

Nam

17.03.1996

AGO

E.Keyboard

Kinh

Nam Định

THPT

KV2

9.2

7.1

 

7.1

 

Đạt

0.25

25.9

Trúng tuyển

5

ĐH

93

Đ98

Nam

28.11.2002

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.1

6.3

 

6.3

 

Đạt

0.00

24.4

Trúng tuyển

6

ĐH

129

Đ134

Nam

01.08.2002

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.0

6.8

 

6.8

 

Đạt

0.00

24.8

Trúng tuyển

7

ĐH

15

Đ20

Nữ

04.03.2000

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

9.8

 

9.8

 

Đạt

0.00

27.8

Trúng tuyển

8

ĐH

16

Đ21

Nam

23.11.2001

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.4

7.3

 

7.3

 

Đạt

0.00

26.0

Trúng tuyển

9

ĐH

17

Đ22

Nam

02.11.1997

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.3

8.3

 

8.3

 

Đạt

0.00

27.0

Trúng tuyển

10

ĐH

49

Đ54

Nam

28.11.1999

AGO

Guitare

Kinh

Hải Phòng

THPT

KV3

9.0

8.1

 

8.1

 

Đạt

0.00

26.1

Trúng tuyển

11

ĐH

56

Đ61

Nam

13.01.2002

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

10.0

8.5

 

8.5

 

Đạt

0.00

28.5

Trúng tuyển

12

ĐH

62

Đ67

Nam

23.02.2000

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nam

THPT

KV3

9.5

7.9

 

7.9

 

Đạt

0.00

26.8

Trúng tuyển

13

ĐH

68

Đ73

Nam

12.06.2002

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.5

8.0

 

8.0

 

Đạt

0.00

27.0

Trúng tuyển

14

ĐH

3

Đ8

Nữ

18.09.2002

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

10.0

10.0

 

10.0

 

Đạt

0.00

30.0

Trúng tuyển

15

ĐH

85

Đ90

Nam

28.06.2001

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.2

6.6

 

6.6

 

Đạt

0.00

25.0

Trúng tuyển

16

ĐH

90

Đ95

Nam

07.09.2002

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.5

5.2

 

5.2

 

Đạt

0.00

24.2

Trúng tuyển

17

ĐH

54

Đ59

Nữ

11.04.2001

ANTT

Đàn 36 dây

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

6.5

 

6.5

 

Đạt

0.00

23.5

Trúng tuyển

18

ĐH

99

Đ104

Nam

30.12.2002

ANTT

Đàn Bầu

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV3

9.5

7.0

 

7.0

 

Đạt

0.00

26.0

Trúng tuyển

19

ĐH

20

Đ25

Nữ

13.01.2001

ANTT

Đàn Bầu

Kinh

Quảng Bình

THPT

KV3

9.0

8.5

 

8.5

 

Đạt

0.00

26.5

Trúng tuyển

20

ĐH

109

Đ114

Nữ

17.01.2001

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Thái Bình

THPT

KV3

8.5

7.5

 

7.5

 

Đạt

0.00

24.5

Trúng tuyển

21

ĐH

12

Đ17

Nam

01.12.2002

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

KV3

9.2

8.6

 

8.6

 

Đạt

0.00

27.1

Trúng tuyển

22

ĐH

34

Đ39

Nam

28.07.2001

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.5

6.1

 

6.1

 

Đạt

0.00

25.0

Trúng tuyển

23

ĐH

45

Đ50

Nam

30.10.2002

ANTT

Đàn Nguyệt

Tày

Tuyên Quang

Lớp 12

KV2

8.7

4.7

 

4.7

 

Đạt

2.00

24.0

Trúng tuyển

24

ĐH

92

Đ97

Nữ

22.12.2002

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

KV2

8.9

7.0

 

7.0

 

Đạt

0.25

25.0

Trúng tuyển

25

ĐH

8

Đ13

Nam

06.12.2001

ANTT

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.6

7.8

 

7.8

 

Đạt

0.00

24.9

Trúng tuyển

26

ĐH

10

Đ15

Nữ

19.10.2001

ANTT

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.7

7.8

 

7.8

 

Đạt

0.00

25.1

Trúng tuyển

27

ĐH

11

Đ16

Nam

28.07.2001

ANTT

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

9.5

 

9.5

 

Đạt

0.00

27.5

Trúng tuyển

28

ĐH

27

Đ32

Nam

05.06.2001

ANTT

Đàn Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.3

6.3

 

6.3

 

Đạt

0.00

24.8

Trúng tuyển

29

ĐH

41

Đ46

Nam

10.11.2001

ANTT

Đàn Nhị

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

9.1

6.8

 

6.8

 

Đạt

0.25

25.3

Trúng tuyển

30

ĐH

6

Đ11

Nữ

11.07.2000

ANTT

Đàn Tranh

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.4

9.0

 

9.0

 

Đạt

0.00

25.7

Trúng tuyển

31

ĐH

107

Đ112

Nữ

28.07.1998

ANTT

Đàn Tranh

Kinh

Quảng Bình

THPT

KV2

8.8

7.5

 

7.5

 

Đạt

0.25

25.3

Trúng tuyển

32

ĐH

106

Đ111

Nữ

06.10.2000

ANTT

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.6

8.0

 

8.0

 

Đạt

0.00

25.2

Trúng tuyển

33

ĐH

108

Đ113

Nam

06.12.2002

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.4

8.3

 

8.3

 

Đạt

0.00

27.1

Trúng tuyển

34

ĐH

35

Đ40

Nam

07.04.2002

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

8.5

5.0

 

5.0

 

Đạt

0.00

22.0

Trúng tuyển

35

ĐH

36

Đ41

Nam

25.09.2000

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

8.0

5.3

 

5.3

 

Đạt

0.25

21.5

Trúng tuyển

36

ĐH

38

Đ43

Nam

10.07.1998

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

KV2 - NT

8.5

5.8

 

5.8

 

Đạt

0.50

23.3

Trúng tuyển

37

ĐH

46

Đ51

Nam

19.09.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

KV3

9.5

8.0

 

8.0

 

Đạt

0.00

27.0

Trúng tuyển

38

ĐH

47

Đ52

Nam

09.04.2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.3

7.3

 

7.3

 

Đạt

0.00

25.9

Trúng tuyển

39

ĐH

87

Đ92

Nam

08.09.2001

ANTT

Sáo trúc

Tày

Tuyên Quang

THPT

KV2

8.1

4.9

 

4.9

 

Đạt

2.00

23.0

Trúng tuyển

40

ĐH

120

Đ125

Nữ

16.01.2002

Dây

Contrebasse

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

10.0

9.3

 

9.3

 

Đạt

0.00

29.3

Trúng tuyển

41

ĐH

111

Đ116

Nữ

25.03.2002

Dây

Violon

Kinh

Bình Định

Lớp 12

KV3

10.0

8.5

 

8.5

 

Đạt

0.00

28.5

Trúng tuyển

42

ĐH

50

Đ55

Nam

13.12.2000

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.7

6.5

 

6.5

 

Đạt

0.00

25.9

Trúng tuyển

43

ĐH

71

Đ76

Nam

30.11.2002

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Lào Cai

Lớp 12

KV3

9.3

7.8

 

7.8

 

Đạt

0.00

26.4

Trúng tuyển

44

ĐH

26

Đ31

Nam

17.06.1995

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.8

9.3

 

9.3

 

Đạt

0.00

26.9

Trúng tuyển

45

ĐH

60

Đ65

Nam

14.11.1999

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2

9.5

9.0

 

9.0

 

Đạt

0.25

28.2

Trúng tuyển

46

ĐH

18

Đ23

Nam

07.06.2001

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.5

7.8

 

7.8

 

Đạt

0.00

26.8

Trúng tuyển

47

ĐH

53

Đ58

Nữ

03.04.2002

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hải Phòng

THPT

KV3

9.5

9.6

 

9.6

 

Đạt

0.00

28.6

Trúng tuyển

48

ĐH

98

Đ103

Nam

20.07.2002

Kèn - Gõ

Oboe

Kinh

Gia Lai

Lớp 12

KV3

9.6

6.6

 

6.6

 

Đạt

0.00

25.8

Trúng tuyển

49

ĐH

121

Đ126

Nam

05.10.2001

Kèn - Gõ

Oboe

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

KV3

9.3

3.7

 

3.7

 

Đạt

0.00

22.3

Trúng tuyển

50

ĐH

42

Đ47

Nam

26.10.2001

Kèn - Gõ

Oboe

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

5.0

 

5.0

 

Đạt

0.00

23.0

Trúng tuyển

51

ĐH

69

Đ74

Nam

02.05.2000

Kèn - Gõ

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

5.3

 

5.3

 

Đạt

0.00

23.3

Trúng tuyển

52

ĐH

78

Đ83

Nam

28.11.1999

Kèn - Gõ

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

8.1

 

8.1

 

Đạt

0.00

25.1

Trúng tuyển

53

ĐH

86

Đ91

Nam

26.12.2000

Kèn - Gõ

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.9

8.8

 

8.8

 

Đạt

0.00

28.6

Trúng tuyển

54

ĐH

7

Đ12

Nữ

19.08.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.6

9.8

 

9.8

 

Đạt

0.00

27.0

Trúng tuyển

55

ĐH

19

Đ24

Nữ

09.01.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

5.8

 

5.8

 

Đạt

0.00

23.8

Trúng tuyển

56

ĐH

21

Đ26

Nữ

18.10.1999

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.7

9.3

 

9.3

 

Đạt

0.00

26.7

Trúng tuyển

57

ĐH

31

Đ36

Nam

25.10.2000

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.6

8.5

 

8.5

 

Đạt

0.00

27.8

Trúng tuyển

58

ĐH

51

Đ56

Nữ

24.05.1999

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.9

9.6

 

9.6

 

Đạt

0.00

27.5

Trúng tuyển

59

ĐH

67

Đ72

Nữ

28.06.2002

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

9.1

9.3

 

9.3

 

Đạt

0.00

27.6

Trúng tuyển

60

ĐH

84

Đ89

Nam

02.03.2001

Piano

Piano

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

8.8

6.8

 

6.8

 

Đạt

0.25

24.6

Trúng tuyển

61

ĐH

4

Đ9

Nam

02.10.2001

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

8.3

 

8.3

 

Đạt

0.00

25.4

Trúng tuyển

62

ĐH

97

Đ102

Nữ

21.09.1999

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.2

6.3

4.6

5.5

5.0

Đạt

0.00

23.9

Trúng tuyển

63

ĐH

110

Đ115

Nữ

26.12.2001

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

9.0

6.7

5.8

6.3

6.0

Đạt

0.00

24.3

Trúng tuyển

64

ĐH

116

Đ121

Nữ

08.06.2002

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

8.5

5.3

6.7

6.0

5.0

Đạt

0.00

23.0

Trúng tuyển

65

ĐH

14

Đ19

Nam

23.07.2001

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.8

6.5

9.9

8.2

8.2

Đạt

0.00

25.8

Trúng tuyển

66

ĐH

29

Đ34

Nữ

04.03.1999

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

8.8

8.9

7.7

8.3

6.0

Đạt

0.25

26.2

Trúng tuyển

67

ĐH

30

Đ35

Nữ

23.02.1994

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.7

6.6

8.7

7.6

6.8

Đạt

0.00

25.0

Trúng tuyển

68

ĐH

5

Đ10

Nam

06.07.1994

SCA

Chỉ huy GH

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

5.4

9.9

7.7

7.0

Đạt

0.00

24.7

Trúng tuyển

69

ĐH

33

Đ38

Nam

04.11.1984

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.8

6.9

7.3

7.1

5.3

Đạt

0.00

24.6

Trúng tuyển

70

ĐH

80

Đ85

Nam

30.07.1996

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

7.0

6.1

6.4

6.3

5.0

Đạt

0.00

20.3

Trúng tuyển

71

ĐH

102

Đ107

Nam

08.11.1993

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2 - NT

8.5

6.8

6.5

6.6

 

Đạt

0.50

24.1

Trúng tuyển

72

ĐH

103

Đ108

Nữ

11.10.1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

THPT

KV1

8.5

7.8

9.9

8.8

 

Đạt

0.75

26.6

Trúng tuyển

73

ĐH

115

Đ120

Nữ

15.01.2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV3

8.5

6.7

4.9

5.8

 

Đạt

0.00

22.8

Trúng tuyển

74

ĐH

126

Đ131

Nữ

10.02.1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

5.7

8.5

7.1

 

Đạt

0.00

24.1

Trúng tuyển

75

ĐH

128

Đ133

Nữ

31.07.1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV2

8.5

7.1

6.8

7.0

 

Đạt

0.25

24.2

Trúng tuyển

76

ĐH

131

Đ136

Nam

20.12.1994

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

KV1

8.5

7.8

7.8

7.8

 

Đạt

0.75

25.6

Trúng tuyển

77

ĐH

28

Đ33

Nam

01.07.2001

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV2

8.5

6.6

4.2

5.4

 

Đạt

0.25

22.7

Trúng tuyển

78

ĐH

40

Đ45

Nam

14.11.1998

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV2

8.5

8.3

5.6

7.0

 

Đạt

0.25

24.2

Trúng tuyển

79

ĐH

43

Đ48

Nam

13.04.2001

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

9.0

4.9

9.3

7.1

 

Đạt

0.25

25.4

Trúng tuyển

80

ĐH

48

Đ53

Nam

26.01.1994

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

4.7

9.3

7.0

 

Đạt

0.00

24.0

Trúng tuyển

81

ĐH

1

Đ6

Nữ

28.08.1998

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV3

8.5

7.6

5.8

6.7

 

Đạt

0.00

23.7

Trúng tuyển

82

ĐH

57

Đ62

Nữ

11.12.1998

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV2 - NT

8.5

7.4

7.1

7.3

 

Đạt

0.50

24.8

Trúng tuyển

83

ĐH

58

Đ63

Nữ

25.12.2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

THPT

KV2 - NT

8.5

6.6

9.4

8.0

 

Đạt

0.50

25.5

Trúng tuyển

84

ĐH

73

Đ78

Nam

04.12.2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

8.5

9.5

9.9

9.7

 

Đạt

0.00

26.7

Trúng tuyển

85

ĐH

79

Đ84

Nữ

18.12.1998

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

KV1

8.5

7.3

6.4

6.8

 

Đạt

0.75

24.6

Trúng tuyển

86

ĐH

91

Đ96

Nữ

21.01.1997

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

THPT

KV2 - NT

8.5

8.3

8.1

8.2

 

Đạt

0.50

25.7

Trúng tuyển

87

ĐH

94

Đ99

Nữ

22.11.1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

8.5

6.6

4.7

5.7

 

Đạt

0.00

22.7

Trúng tuyển

            Tổng số trúng tuyển: 87                                                                                             

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương