Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12198276
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 15/04/2024

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP NĂM 2020 (Đợt 2) - (Theo Quyết định số 721/QĐ-HVANQGVN ngày 14 tháng 9 năm 2020)                                

 

TT

TT Khoa

SỐ

BD

MÃ SỐ Thí sinh

GIỚI TÍNH

NĂM SINH 

KHOA

CHUYÊN NGÀNH 

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm chuyên ngành

Điểm Năng khiếu

Điểm XÂ

Điểm cộng (KV; ƯT)

TỔNG ĐIỂM

KV

ƯT

Kết quả 

GHI CHÚ

1

1

4N

30

35

Nam

21.11.2003

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.0

 

4.5

0

22.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

2

4N

38

43

Nam

20.01.2000

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.9

 

7.5

0

25.2

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

3

4N

164

169

Nam

20.10.2001

AGO

Accordeon

Kinh

Nghệ An

THPT

8.0

 

8.0

0.5

24.5

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

Thi E.Keyboard

4

4

4N

194

199

Nữ

19.01.2006

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.1

 

3.0

0

21.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

5

4N

206

211

Nam

19.09.2004

AGO

E.Keyboard

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 10

8.9

 

4.5

0.3

22.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

6

6

7N

9

325

Nam

02.11.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.7

8.0

 

0

25.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

7

7N

15

331

Nữ

24.06.2008

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.7

8.2

 

0

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

8

8

7N

24

340

Nam

07.02.2006

AGO

Guitare

Kinh

Sơn La

Lớp 8

9.3

3.5

 

0.8

22.9

KV1

 

Trúng tuyển

 

9

9

7N

41

357

Nam

20.10.2007

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.2

3.5

 

0

21.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

10

7N

46

362

Nam

07.11.2007

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hải Dương

Lớp 7

8.9

8.8

 

0.5

27.0

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

11

11

7N

50

366

Nam

08.07.2009

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.3

4.8

 

0.3

23.7

KV2

 

Trúng tuyển

 

12

12

7N

53

369

Nam

31.01.2009

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.7

8.0

 

0

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

13

7N

55

371

Nữ

24.04.2007

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.8

7.0

 

0

24.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

14

7N

79

395

Nam

15.09.2007

AGO

E.Keyboard

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 7

8.0

8.2

 

0.3

24.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

15

15

7N

81

397

Nữ

09.12.2009

AGO

E.Keyboard

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.0

7.9

 

0

23.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

16

7N

87

403

Nam

11.12.2007

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.2

4.0

 

0

22.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

1

4N

167

172

Nam

06.04.2004

ANTT

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Giang

Lớp 10

9.5

 

3.00

0.8

22.8

KV1

 

Trúng tuyển

 

18

2

4N

196

201

Nam

04.01.2003

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

7.6

 

5.00

0.3

20.4

KV2

 

Trúng tuyển

Thi CN Sáo

19

3

6N

16

279

Nữ

20.11.2008

ANTT

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.0

5.8

 

0

19.8

KV3

 

Trúng tuyển

Thi CN Tranh

20

4

6N

18

281

Nữ

11.12.2008

ANTT

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

7.1

3.5

 

0

17.8

KV3

 

Trúng tuyển

Thi CN Tranh

21

5

6N

21

284

Nữ

31.01.2008

ANTT

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

9.0

3.0

 

0.3

21.2

KV2

 

Trúng tuyển

 

22

6

6N

25

288

Nam

24.03.2003

ANTT

Đàn 36 dây

Kinh

Nam Định

Lớp 11

8.0

5.5

 

0.5

22.0

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

Thi CN Sáo

23

7

6N

34

297

Nữ

23.07.2008

ANTT

Đàn 36 dây

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.0

6.0

 

0

22.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi CN Tranh

24

8

6N

35

298

Nữ

26.04.2008

ANTT

Đàn Bầu

Kinh

Nam Định

Lớp 6

8.8

3.5

 

0.5

21.7

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

25

9

6N

38

301

Nữ

18.09.2008

ANTT

Đàn 36 dây

Tày

Thái Nguyên

Lớp 6

8.0

6.0

 

1.00

23.0

KV2

2

Trúng tuyển

Thi CN Tranh

26

10

6N

39

302

Nữ

01.04.2006

ANTT

Đàn Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

6.0

8.0

 

0

20.0

KV3

 

Trúng tuyển

Thi CN Tranh

27

11

6N

47

310

Nam

21.06.2002

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.0

8.0

 

0.3

24.3

KV2

 

Trúng tuyển

Thi CN Sáo

28

12

6N

50

313

Nam

04.04.2002

ANTT

Đàn Nguyệt

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

7.4

7.3

 

0.3

22.3

KV2

 

Trúng tuyển

Thi CN Sáo

29

13

6N

52

315

Nữ

28.06.2008

ANTT

Gõ Dân tộc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.8

3.5

 

0.5

21.6

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

30

1

9N

10

428

Nữ

16.11.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.2

3.5

 

0

21.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

31

2

9N

22

440

Nữ

11.01.2011

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.7

9.3

 

0

26.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

32

3

9N

28

446

Nữ

08.01.2011

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.8

4.5

 

0

22.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

33

4

9N

51

469

Nữ

27.02.2008

Dây

Violon

Kinh

Đà Nẵng

Lớp 6

9.0

4.0

 

0

22.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

34

5

9N

52

470

Nữ

21.10.2011

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.4

9.5

 

0

26.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

35

6

9N

55

473

Nam

10.07.2010

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.3

7.0

 

0

23.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

36

7

9N

64

482

Nữ

22.10.2011

Dây

Violon

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 3

8.9

8.8

 

0.5

27.1

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

37

8

9N

71

489

Nữ

21.11.2011

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

7.3

 

0

24.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

38

1

9N

11

429

Nữ

02.02.2010

Piano

Piano

Kinh

Phú Thọ

Lớp 4

9.4

4.5

 

0.3

23.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

39

2

9N

14

432

Nữ

26.04.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.1

8.5

 

0

24.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

40

3

9N

20

438

Nữ

09.12.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.6

8.2

 

0

25.4

KV3

 

Trúng tuyển

 

41

4

9N

30

448

Nữ

28.04.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.5

9.5

 

0

26.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

42

5

9N

35

453

Nam

21.09.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.6

6.5

 

0

23.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

43

6

9N

39

457

Nữ

23.07.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.7

7.5

 

0

24.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

44

7

9N

43

461

Nữ

29.07.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.0

8.7

 

0

26.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

45

8

9N

44

462

Nữ

12.12.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.7

8.5

 

0

25.9

KV3

 

Trúng tuyển

 

46

9

9N

45

463

Nữ

20.10.2009

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.9

8.7

 

0

26.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

47

10

9N

46

464

Nữ

28.01.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.8

8.7

 

0

26.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

48

11

9N

50

468

Nam

11.01.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.8

9.0

 

0

26.7

KV3

 

Trúng tuyển

 

49

12

9N

56

474

Nữ

02.12.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.6

8.8

 

0

26.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

50

13

9N

59

477

Nữ

28.11.2008

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 6

8.5

6.0

 

0

23.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

51

14

9N

60

478

Nữ

01.01.2011

Piano

Piano

Kinh

Nghệ An

Lớp 3

8.9

8.0

 

0.5

26.3

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

52

15

9N

63

481

Nam

15.10.2010

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.7

8.0

 

0

25.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

53

16

9N

66

484

Nữ

20.06.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.8

5.5

 

0

23.1

KV3

 

Trúng tuyển

 

54

17

9N

67

485

Nữ

01.09.2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.8

8.0

 

0

25.6

KV3

 

Trúng tuyển

 

55

1

4N

1

06

Nữ

07.03.2005

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.5

6.8

 

0.3

24.0

KV2

 

Trúng tuyển

 

56

2

4N

20

25

Nữ

23.03.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.5

8.3

 

0

25.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

57

3

4N

40

45

Nữ

30.03.2004

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 10

8.5

6.3

 

0

23.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

58

4

4N

57

62

Nữ

27.05.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 12

8.5

8.5

 

0.3

25.8

KV2

 

Trúng tuyển

 

59

5

4N

62

67

Nam

26.08.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.7

6.5

 

0

23.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

60

6

4N

74

79

Nữ

17.01.2004

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 10

8.5

7.3

 

0.3

24.5

KV2

 

Trúng tuyển

 

61

7

4N

81

86

Nữ

25.12.1998

T/nhạc

Thanh nhạc

Thái

Điện Biên

THPT

8.5

6.0

 

2.00

25.0

KV1

1

Trúng tuyển

 

62

8

4N

85

90

Nữ

31.01.2003

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.5

7.5

 

0

24.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

63

9

4N

124

129

Nữ

12.05.2005

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.5

6.0

 

0.3

23.3

KV2

 

Trúng tuyển

 

64

10

4N

125

130

Nữ

01.03.2005

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.5

5.5

 

0

22.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

65

11

4N

131

136

Nam

28.07.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.5

8.5

 

0.3

25.8

KV2

 

Trúng tuyển

 

66

12

4N

140

145

Nam

19.01.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.5

6.3

 

0.8

24.0

KV1

 

Trúng tuyển

 

67

13

4N

154

159

Nam

14.06.2000

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.5

8.3

 

0

25.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

68

14

4N

162

167

Nữ

13.04.2004

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 10

8.5

7.3

 

0

24.3

KV3

 

Trúng tuyển

 

69

15

4N

163

168

Nữ

10.12.2003

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.5

7.0

 

0

24.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

70

16

4N

185

190

Nam

17.07.2003

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.5

8.0

 

0

25.0

KV3

 

Trúng tuyển

 

71

17

4N

195

200

Nữ

03.01.2005

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 9

8.5

6.0

 

0.5

23.6

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

72

18

4N

198

203

Nam

23.03.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hòa Bình

Lớp 12

8.7

7.0

 

0.8

25.1

KV1

 

Trúng tuyển

 

73

19

4N

212

217

Nữ

19.09.2004

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.5

8.5

 

0

25.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

74

20

4N

216

221

Nam

15.06.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Phú Thọ

Lớp 12

8.6

8.5

 

0

25.8

KV3

 

Trúng tuyển

 

75

21

4N

232

237

Nữ

02.06.1998

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.5

6.0

 

0.5

23.5

KV2 - NT

 

Trúng tuyển

 

76

22

4N

242

247

Nữ

14.06.2003

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.5

6.5

 

0

23.5

KV3

 

Trúng tuyển

 

77

23

4N

244

249

Nam

26.06.2002

T/nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

8.5

7.5

 

0.8

25.3

KV1

 

Trúng tuyển

 

 

            Tổng số trúng tuyển: 77                                                                                                                                              

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn