Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh
Hướng tới kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 8736099
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 25/09/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

                   HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2021

-       Căn cứ Quyết định số 3648QĐ-BVHTTDL ngày 01/10/2018 của Bộ   Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; 

-       Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

-       Căn cứ Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp;

-       Căn cứ thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh năm 2020;

-       Căn cứ thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ LĐTBXH ban hành về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp;

-       Căn cứ văn bản chỉ đạo số 2663/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng chính phủ chỉ đạo về việc đào tạo đặc thù, chuyên sâu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật hệ trung cấp;

-       Căn cứ Đề án và xác định chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học của Học viện ANQGVN năm 2021; 

-       Căn cứ sự thống nhất ý kiến của hội nghị công tác tuyển sinh ngày 28/04/2021 của tập thể lãnh đạo các bộ phận Học viện về nội dung chi tiết thông báo tuyển sinh năm 2021;

   

    Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo tuyển sinh  năm 2021

            I.         TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC

            -  Hệ đại học chính quy: Chỉ tiêu 150

NỘI DUNG CHI TIẾT

1.  CÁC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH TẠI HỌC VIỆN:

Âm nhạc học; Sáng tác; Chỉ huy dàn nhạc; Chỉ huy hợp xướng; Piano; Thanh nhạc; 

Nhạc cụ phương Tây: Violon; Viola; Cello; Contrebass; Flute; Obois; Clarinette; 

Fagotte; Cor; Trompette; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Guitare; Organ (Phím điện tử); Nhóm nhạc Jazz: Piano jazz, Gõ jazz, Guitare jazz, Bass jazz, Saxophone jazz; 

Nhạc cụ truyền thống: Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây.

2.  ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

2.1.  Đối tượng dự tuyển nằm trong Quy chế tuyển sinh do Bộ GD-ĐT ban hành.

2.2.  Điều kiện dự tuyển.

 Bằng tốt nghiệp THPT, THBT hoặc TCCN.

 Thí sinh là học sinh của Học viện, đã có bằng tốt nghiệp THPT, THBT nhưng chưa tốt nghiệp Trung cấp âm nhạc tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam nếu có nguyện vọng dự thi tuyển phải có đơn và xác nhận đồng ý của giảng viên chuyên môn, Trưởng khoa và Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT

3.  PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Bao gồm các phương thức  tuyển sinh: 

3.1 Phương thức tuyển thẳng:

 • Xét tuyển thẳng đối với các thí sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD-ĐT ban hành.

3.2 Phương thức xét tuyển: Căn cứ kết quả học tập của thí sinh đã tốt nghiệp hệ Trung cấp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội đồng tuyển sinh năm 2021 của Học viện ANQGVN sẽ quyết định cụ thể các tiêu chí và được quy định chi tiết tại Đề án tuyển sinh riêng.

 * Chỉ tiêu xét tuyển không quá 15%/ tổng chỉ tiêu.

3.3 Phương thức thi kết hợp xét tuyển môn Ngữ văn:

3.3.1 CÁC MÔN THI TUYỂN:

a/ Môn kiến thức cơ bản: Kiến thức âm nhạc tổng hợp                              

b/ Môn kiến thức cơ sở: Chuyên ngành dự thi 

 (xem yêu cầu nội dung chi tiết của từng C/ngành).

4. NỘI DUNG THI KIẾN THỨC ÂM NHẠC TỔNG HỢP

a/ Đối với các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ: Thi viết

 • Hòa thanh: Phân tích hòa thanh, viết ký hiệu công năng hòa thanh dưới từng hợp âm. 
 •  Phân tích hình thức tác phẩm: phân tích hình thức (có sơ đồ và diễn giải) một trích đoạn tác phẩm âm nhạc ở hình thức từ 01 đến 03  đoạn đơn (thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn).

b/ Đối với chuyên ngành Thanh nhạc ngoài phần thi Hòa thanh, Phân tích tác phẩm có thêm phần thi Ghi âm: Bài Ghi âm gồm hai phần, đơn điệu và hợp điệu (có từ 1 đến 3 dấu hóa; có biến âm, ly điệu; có đảo phách, Nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). 

c/ Đối với các Chuyên ngành Âm nhạc học, Sáng tác, Chỉ huy:

 • Piano cơ bản:  Biểu diễn hai bài trên đàn Piano ở trình độ Trung cấp danh mục các bài thi xem tại đây
 • Hòa thanh: Phân tích hòa thanh của một trích đoạn âm nhạc trong đó có ly điệu và chuyển điệu cấp I (thi viết).
 • Phân tích hình thức tác phẩm: Phân tích hình thức (có sơ đồ và diễn giải) một trích đoạn tác phẩm âm nhạc ở hình thức từ 01 đến 03  đoạn đơn thuộc phong cách cổ điển, lãng mạn (thi viết).
 • Ghi âm: Một bài Ghi âm gồm hai phần, đơn điệu và hợp điệu (có từ 2 đến 3 dấu hóa; có biến âm, ly điệu, chuyển điệu cấp 1, có đảo phách, nhịp 2/4, 3/4, 4/4, 6/8). 

5.   MÔN XÉT TUYỂN (đối với tất cả các chuyên ngành)

 Môn Văn từ 5.0 điểm trở lên theo quy định áp dụng với khối các trường VHNT , thí sinh lựa chọn đăng ký xét tuyển dựa trên một trong các kết quả sau: 

a/ Điểm trung bình chung môn Văn theo học bạ của 03 năm học THPT, THBT hoặc 03 năm  học cuối của chương trình văn hoá hệ TCCN

b/ Điểm thi môn Văn trong kỳ thi THPT, THBT Quốc gia.

* Điểm Văn là điểm điều kiện xét tuyển, không tính vào tổng điểm tuyển sinh.

         

NỘI DUNG THI CHUYÊN NGÀNH

 Âm nhạc học: Mã ngành 7210201

  (Thi viết 180 phút).

Viết một bài luận theo đề cho sẵn về những vấn đề liên quan đến lịch sử âm nhạc, cấu trúc tác phẩm và ngôn ngữ âm nhạc…của một trong các tác giả, tác phẩm âm nhạc cổ điển, lãng mạn thế kỷ XVIII - XIX như: Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Grieg, Glinka,  Tchaikovsky.

 6.2  Sáng tác: Mã ngành 7210203  (Thi viết 180 phút).

Phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một tác phẩm hoàn chỉnh ở hình thức ba đoạn đơn (có thể viết cho một nhạc cụ độc tấu có phần đệm Piano, hoặc viết cho đàn Piano).

6.3  Chỉ huy: Mã ngành 7210204

6.3.1 Chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc: Chỉ huy một tác phẩm thuộc một trong các loại hình Ouveture, Poeme Symphonie hoặc một chương Giao hưởng trên đàn Piano 4 tay.

6.3.2 Chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng: Chỉ huy hai tác phẩm (trên đàn Piano) ở trình độ tốt nghiệp trung cấp có tốc độ, loại nhịp và tính chất âm nhạc khác nhau; trong đó có một tác phẩm hợp xướng không có nhạc đệm (acapella) và một chương của một tác phẩm hợp xướng có nhạc đệm.

      6.4  Chuyên ngành Piano: Mã ngành 7210208

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:  

Bao gồm 04 tác phẩm

 • Một bài tập kỹ thuật (Etude).
 • Một bài phức điệu.
 • Một chương Concerto hoặc một Sonate trọn vẹn.
 • Một tiểu phẩm nước ngoài.
 •  
 • Biểu diễn nhạc cụ Phương tây: Mã ngành 7210207

6.5.1 Đàn DâyViolon, Viola, Cello, Contrebass

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Đối với Chuyên ngành Violon:

 • Một bài tập trong các sách Kreuzert, Rode, Dont, Paganini…
 • Hai phần Partita có tính chất tương phản viết không phần đệm của J.S.Bach.
 • Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).
 • Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Đối với Chuyên ngành Viola:

-  Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp.

-  Hai chương cổ điển solo có tính chất tương phản.

-  Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

-  Một tiểu phẩm nước ngoài.

Đối với Chuyên ngành Cello:

-  Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp.

-  Hai chương cổ điển solo có tính chất tương phản.

-  Một chương Concerto (chương I hoặc chương II&III).

-  Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Đối với Chuyên ngành Contrebass:

-  Một bài tập kỹ thuật (Etude) ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp hoặc hai phần solo cổ điển.

-  Hai chương Concerto hoặc hai chương Sonate.

-  Một tiểu phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

6.5.2 Kèn – Gõ

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Đối với Chuyên ngành Kèn:

-  Một gam Trưởng - Thứ nguyên âm 2 quãng tám.

-  Hai bài luyện tập (Etudes) có tốc độ khác nhau.

-  Một chương Concerto, Sonate (chương I hoặc chương II&III).

-  Một tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Đối với Chuyên ngành Gõ giao hưởng

-  Một gam Trưởng - thứ song song 2 quãng tám.

-  Một bài tập cho Trống con với phần đệm Piano.

-  Một bài tập cho Timpani có tremollo.

-  Một tác phẩm Marimba solo.

-  Một chương Concerto.

6.5.3 Accordeon, Guitare, Organ

Đối với Chuyên ngành Accordeon:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một bài phức điệu.

-  Một chương tác phẩm ở hình thức lớn (Concerto, Sonate, Suite, Variation).

-  Một tác phẩm nước ngoài.

-  Một tác phẩm Việt Nam.

Đối với Chuyên ngành Guitare:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một bài kỹ thuật (Etude).

-  Một chương tác phẩm ở hình thức lớn (Concerto, Sonate, Suite, Variation).

-  Một bài phức điệu.

-  Một tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài.

Đối với Chuyên ngành Organ (Phím điện tử):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một tác phẩm phức điệu tiền cổ điển (Bình quân luật, suitte).

-  Một chương Sonata cổ điển.

-  Một tác phẩm đương đại.

-  Trình bày một chủ đề (Nước ngoài hoặc Việt Nam) gồm: Chủ đề, solo theo phong cách Pop, Latin, Rock.v.v..

 

6.6 Nhạc Jazz: Mã ngành 7210209

6.6.1 Chuyên ngành Piano Jazz: 

 Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một tác phẩm Jazz nguyên bản hoặc Jazz  transcription.

-  Ba bài ngẫu hứng Jazz standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

6.6.2 Chuyên ngành Gõ Jazz:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một bài tổng hợp cho bộ trống Jazz khác nhau về dạng và chất.

-  Hai tác phẩm với ban nhạc (có thể chơi với CD) khác nhau về tính chất.

-  Một solo tự do trên bộ trống Jazz.

6.6.3 Chuyên ngành Guitare Jazz và Bass Jazz (Guitare bass-Contrebass):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiêp Trung cấp với chương trình quy định như sau: - Một tác phẩm cổ điển mang tính kỹ thuật của Lobos, Tarrega, Sor… - Một tác phẩm Jazz nguyên bản  hoặc Jazz transcription.

-  Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

6.6.4 Chuyên ngành Saxophone Jazz:

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một tác phẩm cổ điển.

-  Một tác phẩm Jazz transcription.

-  Hai bài ngẫu hứng Jazz Standard khác nhau về phong cách (Swing, Bebop, Ballad, Funk, Latin..).

 

7. Thanh nhạc: Mã ngành 7210205

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

-  Một Aria trích trong nhạc kịch Việt Nam hoặc nước ngoài (hát tiếng gốc).

-  Một Romance hát tiếng gốc.

-  Một ca khúc Việt Nam.

-  Một bài dân ca Việt Nam.

 

8. Biểu diễn Nhạc cụ truyền thống: Mã ngành 7210210  (Bầu, Nhị, Sáo, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây):

Biểu diễn ở trình độ tốt nghiệp Trung cấp với chương trình quy định như sau:

Chuyên ngành ( Chỉ thi một loại nhạc cụ đã đăng kí):

- 01 tác phẩm trong các phong cách Bắc, Trung hoặc Nam (Chèo, Huế, Cải lương).  - 01 tác phẩm tự chọn.

  II. TUYỂN SINH CÁC HỆ:  TRUNG CẤP 4 NĂM, 6 NĂM, 7 NĂM, 9 NĂM

Tổng chỉ tiêu Trung cấp (Dự kiến): 200

 

1.TUYỂN SINH TRUNG CẤP  HỆ 4 NĂM:

 

Bao gồm các chuyên ngành: Lý thuyết âm nhạc; Sáng tác; Chỉ huy hợp xướng; Thanh nhạc; Piano; Violon; Viola; Cello; Contrebasse; Flute; Obois; Clarinette; 

Fagott; Trumpette; Cor; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Organ (Phím điện tử); Guitare;  Bầu; Nhị; Sáo trúc; Nguyệt; Tỳ bà; Tranh, 36 dây; Gõ dân tộc; Ngành nhạc Jazz:Guitare Jazz; Bass Jazz; Gõ Jazz; Piano Jazz; Saxophone Jazz.

1.1 Điều kiện dự tuyển: Yêu cầu chung: 

-                Đủ trình độ chuyên ngành (xem nội dung thi)

-                Phù hợp độ tuổi theo từng chuyên ngành.       

 

1.2 Nội dung thi hệ Trung cấp 4 năm

1.2.1 Sáng tác: Mã ngành 5210217

-                Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

a/ Chuyên ngành: Thi viết 180 phút.

 • Phổ 01 bài thơ cho sẵn thành một bài hát( không có phần đệm Piano).
 • Phát triển chủ đề âm nhạc cho sẵn thành một hoặc hai đoạn đơn hoàn chỉnh( có thể viết cho một nhạc cụ độc tấu không có phần đệm hoặc viết cho đàn Piano).

b/ Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm)

Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn.

c/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng có từ 0 đến 2 dấu hóa; những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

 

1.2.2 Lý thuyết âm nhạc (Lý luận)Mã ngành 5210226

-                Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

 a/ Chuyên ngành: Thi viết 120 phút.

Viết một bài luận về một ca khúc Việt Nam. 

b/ Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm):

 Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn.

c/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng có từ 0 đến 2 dấu hóa; những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

 

1.2.3 Chỉ huy hợp xướng: Mã ngành 5210228 

-                Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

a/ Chuyên ngành:

Chỉ huy hai bài ca khúc có tính chất âm nhạc khác nhau với phần đệm Piano.

b/ Piano cơ bản (môn điều kiện không tính trong tổng điểm) Biểu diễn 02 bài Piano tự chọn c/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở  các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4,3/4,4/4.

 

1.2.4  Thanh nhạc: mã ngành 5210225

-                Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

-                Nữ từ 15 tuổi trở lên; Nam từ 16 tuổi trở lên

a/ Chuyên ngành:

Biểu diễn 01 ca khúc Việt Nam và  01 nước ngoài (lời Việt hoặc lời gốc).

b/ Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Kiểm tra cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

 

1.2.5  Piano: Mã ngành 5210221

-                Đã học xong lớp 8/12 trở lên

 a/ Chuyên ngành:

Thi 04 bài  tương đương  trình độ năm thứ 5/9 hệ trung cấp 9 năm của Học viện. 

-     01 Gam (quãng 3, 6; Rải 11 kiểu; Bán cung 1, 2, 3;)

-     01 bài  Etude

-     01 bài Phức điệu 

-     01 Tác phẩm nước ngoài 

-     01 tác phẩm hình thức lớn ( Chương 1 hoặc 2, 3 sonate cổ điển,  "Biến tấu " hoặc 

"Rondo") 

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

1.2.6  Violon: Mã ngành 5210223

-                Đã học xong lớp 8/12 trở lên

 a/ Chuyên ngành:

Thi 3 bài  tương đương  trình độ năm thứ năm hệ Sơ cấp 5 năm của Học viện. -  01 gam 3 quãng 8-gam rải; Gam 2 dây quãng 3, 6, 8 (luyến 2 hoặc 4)

-     01 bài  etude hoặc 01 Phức điệu (Bach, Teleman) 

-     01 tác phẩm lớn: Concerto hoặc 2 chương sonate cổ điển (G.F.Handel)  

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

1.2.7  Biểu diễn nhạc cụ Phương tây: Mã ngành 5210217

-                Đã học xong lớp 8/12 trở lên

1.2.7.1 Đàn Dây Viola, Cello, Contrebass

 a/ Chuyên ngành:

-     Biểu diễn nhạc cụ bao gồm: 01 Gam; 01 Etude; 01 Sonatine hoặc 01 chương 

Concerto 

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

1.2.7.2 Kèn Gỗ, Đồng và Gõ giao hưởng

Đối với Các nhạc cụ kèn Gỗ và Đồng

      a/ Chuyên ngành:

-     Biểu diễn: 01 Gam; 01 Etude; 01 Sonatine hoặc  chương 1 Concerto

-     Kiểm tra năng khiếu chuyên ngành (bàn tay, độ nhạy của ngón tay; hơi, môi, răng phù hợp chuyên ngành kèn). 

      b/ Xướng âm:

  Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách       đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

Đối với Gõ giao hưởng

 a/ Chuyên ngành:

-     Biểu diễn 01 gam, 01 etude cho Xylophone, 01 etude cho trống con, 01 chương sonatine hoặc concerto.

  b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

     1.2.7.3 Accordeon, Guitare 

Đối với Accordeon

a/ Chuyên ngành:

-       01 Etude (có  kỹ thuật tay phải tương đương trong tập Etude Op.299 (Zerny).

-       01 Bài phức điệu (Một tiểu phẩm từ tập “Little Preludes and Fugues” hoặc Inventions (J.S Bach).

-       01  tiểu phẩm tùy chọn (khuyến khích bài Việt Nam).

-       01 tác phẩm hình thức lớn (01 chương Sonate/ 3 chương Suite/ Chủ đề và biến tấu)

b/ Xướng âm:Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

Đối với Guitare

a/ Chuyên ngành:

-                01 Etude (có  kỹ thuật tương đương với 6 khúc chuyên  luyện của F.Carruli ).

-                01 Bài phức điệu  (prelude, allemande, courante  hay menuet của J.S Bach).

-                01 tiểu phẩm tùy chọn (khuyến khích bài Việt Nam).

-                01 tác phẩm hình thức lớn (01 chương Sonate  hay  Chủ đề và biến tấu).

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

 1.2.8 Nhạc Jazz: Mã ngành 5210222

Đối với Piano Jazz 

a/ Chuyên ngành:

-                2 Tác phẩm Nhạc Jazz nguyên bản hoặc Jazz Transcription 

-                2 Tác Phẩm Nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách 

-                Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên ngành Jazz.

 b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

Đối với Chuyên ngành Bass Jazz

 a/ Chuyên ngành:

-                2 Tác phẩm Jazz Nguyên bản hoặc Jazz Transcription

-                2 Tác Phẩm Nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách 

-                Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên            ngành Jazz. 

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

Đối với Chuyên ngành Saxophone Jazz 

a/ Chuyên ngành:

-                12 Gam trưởng

-                1 Edtude Jazz

-                1 Tác phẩm Jazz Nguyên bản hoặc Jazz Transcription

-                1 tác phẩm Jazz ngẫu hứng (có thể chơi Độc tấu hoặc với phần Đệm)

-                Kiểm tra trực tiếp thị tấu bản nhạc ở mức độ đơn giản

-                Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên            ngành Jazz.

 b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

Đối với Chuyên ngành Gõ Jazz 

a/ Chuyên ngành:

-                2 Etude trên bộ trống

-                2 tác phẩm chơi với băng, đĩa 

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

Đối với Chuyên ngành Guitar Jazz

 a/ Chuyên ngành:

-                2 Tác phẩm Nhạc Jazz nguyên bản hoặc Jazz Transcription 

-                2 Tác Phẩm Nhạc Jazz ngẫu hứng khác nhau về thể loại cũng như phong cách

-                Kiểm tra trực tiếp kiến thức cơ bản bao gồm thang âm – hợp âm thuộc chuyên          ngành Jazz.

 b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.9 Nhạc cụ truyền thống: Mã 5210216

-                Đã học xong lớp 8/12 trở lên

 a/ Chuyên ngành:

Biểu diễn 02 bài tự chọn và kiểm tra năng khiếu chuyên ngành

 b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

1.2.10  Organ (Phím điện tử): Mã 5210224

-                Đã học xong lớp 8 trở lên

 a/ Chuyên ngành: 

01  Etude Zerny Op. 740

01 Bài phức điệu ( 3 chương  Suite Anh, Pháp, Đức/ hoặc 1 Preludes & Fugue; hoặc Fugue độc lập từ tập “Little Preludes and Fugues”/ hoặc Inventions 3 bè (J.S Bach).

01 Chương Sonata 

01 Bài đương đại hoặc Ragtime (có độ khó tương đương)

b/ Xướng âm:

Xướng âm 01 bài ở các giọng từ 0 đến 2 dấu hóa, những âm hình tiết tấu và đảo phách đơn giản; nhịp 2/4, 3/4, 4/4.

 

2.TUYỂN SINH TRUNG CẤP NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG HỆ 6 NĂM

Bao gồm các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ dân tộc: Mã ngành 5210216

Bầu, Nhị, Sáo trúc, Nguyệt, Tỳ bà, Tranh, 36 dây, Gõ dân tộc.

2.3.  Điều kiện dự tuyển:

 • Đã học xong lớp 6/12 

2.4.  Nội dung các môn thi:

a/ Chuyên ngành: Biểu diễn 02 bài tự chọn 

b/ Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc. 

     3. TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 7 NĂM

Bao gồm các chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương TâyMã ngành 5210217

Viola; Cello; Contrebass; Flute; Obois; Clarinette; Fagott; Trumpette; Cor; Trombone; Tuba; Gõ giao hưởng; Accordeon; Organ (Phím điện tử); Guitare; Nhóm ngành nhạc Jazz: Guitare Jazz; Bass Jazz; Gõ Jazz; Piano Jazz; Saxophone Jazz.

 

3.1 Điều kiện dự tuyển:

 Đã học xong lớp 5/12 

3.2 Nội dung các môn thi:

a/ Chuyên ngành: Biểu diễn 03 bài tự chọn

Đối với nhóm nhạc Jazz yêu cầu tối thiểu 03 bài trong đó có 2 bài jazz

      b/ Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc. 

(Nhóm nhạc Jazz: kiểm tra hợp âm, thang âm cơ bản nhạc Jazz).

 

4. TUYỂN SINH TRUNG CẤP HỆ 9 NĂM 

Gồm các chuyên ngành Piano, Violon 

4.1. Điều kiện dự tuyển:

 Đẫ học xong lớp 3/12 đến lớp 6/12

 4.2. Nội dung các môn thi:

4.2.1 Chuyên ngành Piano: Mã ngành 5210221

a/ Chuyên ngành: 

  Biểu diễn 03 bài gồm: 01 bài kỹ thuật, 01 bài phức điệu, 01 Sonatine hoặc biến tấu. 

b/ Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc, cảm thụ âm nhạc.

 

4.2.2 Chuyên ngành Violon: Mã ngành 5210223

a/ Chuyên ngành: Biểu diễn 03 bài gồm: 01 Gam; 01 bài Etude, 01 Sonatine hoặc  chương 1 Concerto 

b/ Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Cao độ, tiết tấu, trí nhớ âm nhạc.

5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN SINH

5.1 Thời gian thi : Phụ thuộc tình hình diễn biến dịch Covid-19

-  Trung cấp: Ngày 13,14  tháng 07 năm 2021

-  Đại học: Ngày 15, 16  tháng 07 năm 2021

      * Lịch thi chi tiết sẽ được thông báo khi thí sinh nhận phiếu thi. 

      5.2. Địa điểm thi:

             Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

6. HỒ SƠ, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI, LỆ PHÍ THI

6.1. Hồ sơ gồm:

1-  Phiếu đăng ký dự thi: thực hiện trực tuyến. Sau khi thí sinh hoàn thành các bước đăng ký trực tuyến, thí sinh in Phiếu đăng ký, dán ảnh, đóng dấu xác nhận của địa phương/trường học/cơ quan và nộp Phiếu đăng ký cùng với các giấy tờ khác trong bộ hồ sơ đăng ký tuyển sinh.

2-  Bản sao có công chứng Bằng tốt nghiệp và học bạ văn hóa (phiếu điểm hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh thi Đại học năm 2021). 

3-  Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

4-  Bản sao Giấy khai sinh (Đối với thí sinh thi trung cấp).

5-  02 ảnh chân dung cỡ 3x4 (chụp trong vòng 06 tháng trở về đây).

6-  Đơn xin thi đại học có xác nhận của Giảng viên chuyên ngành và Ban chủ nhiệm Khoa 

6.2. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ, nhận phiếu thi:

- Thí sinh đăng ký trực tuyến trên trang Tuyển sinh của Học viện theo hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện. Hệ thống tuyển sinh trực tuyến bắt đầu mở cho thí sinh đăng ký từ 8:00 ngày thứ Năm 20/5/2021.

- Bộ hồ sơ Tuyển sinh gồm các loại giấy tờ nói trên gửi về bộ phận Tuyển sinh của Học viện qua đường Bưu điện trước ngày 30/6/2021

-  Không nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh qua các sở GD&ĐT

-  Không nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện 

-  Dự kiến thời gian thí sinh nhận phiếu thi: Đối với các Thí sinh đã qua bước xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi        

-   Hệ Trung cấp nhận phiếu thi ngày 11 tháng 07 năm 2021. 

-   Hệ Đại học nhận phiếu thi ngày 12 tháng 07 năm 2021.

*  Địa điểm:  Tầng 1 – nhà A1 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Âm nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. 

                      77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội. 

Thí sinh sẽ nhận được thông báo hướng dẫn cụ thể các bước trên Hệ thống đăng ký trực tuyến

6.3. Lệ phí thi: 

Mức thu Lệ phí đăng ký + thi tuyển:    

 • Hệ Trung cấp: 600.000 đồng/hồ sơ
 • Hệ Đại học (bao gồm xét tuyển môn Văn): 630.000 đồng/hồ sơ
 • Xét tuyển thẳng: 30.000 đồng/hồ sơ

      Thí sinh chuyển khoản lệ phí thi theo thông tin sau:

      Đơn vị hưởng: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

      Tài khoản: 1281000 0026529

      Tại ngân hàng BIDVchi nhánh Chương Dương

      Nội dung chuyển khoản: Họ và tên, hệ đào tạo, chuyên ngành dự thi, số điện thoại.

     Lưu ý: Thí sinh thực hiện chuyển khoản trước khi bắt đầu đăng ký tuyển sinh trên hệ thống trực tuyến và ghi lại các thông tin chuyển khoản để tải lên hệ thống khi đăng ký trực tuyến.

 

7. MỘT SỐ LƯU Ý:

 • Thí sinh được tư vấn qua điện thoại:  024 38517093 – 024 35141617. Email: daotao@vnam.edu.vn
 • Kết quả tuyển sinh sẽ thông báo công khai tại Học viện, trên trang www.vnam.edu.vn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Thí sinh trúng tuyển sẽ được gửi giấy báo kết quả thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.
Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn
Số tài khoản: 12810000026529 tại BIDV chi nhánh Chương Dương