Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12198069
Thông tin tuyển sinh Thứ hai, 15/04/2024

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021

STT

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

NGÀY SINH

HỘ KHẨU

DÂN TỘC

CHUYÊN NGÀNH

KHU VỰC

ƯU TIÊN

Điểm Chuyên ngành

Điểm KTTH

Điểm Văn

Chi chú

1

CHU QUỐC 

VƯƠNG

Nam

22/05/2002

Thái Bình

Kinh

Đàn Nguyệt

KV2

 

9.0

7.0

Đạt

 

2

TRẦN MỸ

LINH

Nữ

10/05/2003

Hà Nội

Kinh

Viola

KV3

 

9.3

8.5

Đạt

 

3

ĐỖ QUANG

MINH

Nam

28/08/2001

Hà Nội

Kinh

Sáo Trúc

KV3

 

9.5

7.0

Đạt

 

4

NGUYỄN TRUNG 

HIẾU

Nam

19/11/2003

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

5

NGUYỄN THỤC 

ANH

Nữ

01/07/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

8.9

5.0

Đạt

 

6

TRẦN THANH

THẢO

Nữ

16/09/2003

Hà Nội

Kinh

Đàn Bầu

KV3

 

9.5

4.5

Đạt

 

7

NGUYỄN HẢI 

AN

Nam

31/05/2003

Hà Nội

Kinh

Organ

KV3

 

9.2

4.5

Đạt

 

8

ĐỖ CÔNG 

 THÀNH

Nam

25/08/1998

Hà Nội

Kinh

Âm nhạc học

KV3

 

8.0

8.0

Đạt

 

9

ĐỖ QUỐC 

HỶ

Nam

30/03/1997

Hải Phòng

Kinh

Sáo Trúc

KV2 -NT

 

9.1

8.0

Đạt

 

10

NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

Nữ

31/05/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.3

9.0

Đạt

 

11

NGUYỄN HÀ 

 LINH

Nữ

30/03/2002

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.1

6.0

Đạt

 

12

ĐINH TRẦN THÙY 

DƯƠNG

Nữ

19/10/2001

Hà Nội

Kinh

Sáo Trúc

KV3

 

8.9

7.5

Đạt

 

13

VŨ TÀI 

CHÍ

Nam

08/11/2003

Hưng Yên

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.6

9.0

Đạt

 

14

NGUYỄN TRUNG THỊ 

HIỀN

Nữ

20/09/1999

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.6

8.5

Đạt

 

15

NGUYỄN HOÀNG 

 MINH

Nam

05/07/2003

Hà Nội

Kinh

Guitare

KV3

 

10.0

9.5

Đạt

 

16

DƯƠNG THÚY 

HẰNG

Nữ

17/03/2000

Vĩnh Phúc

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.0

4.0

Đạt

 

17

CAO THỊ THÚY 

QUỲNH

Nữ

08/10/2002

Bình Thuận

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.5

7.0

Đạt

 

18

TẠ TRÍ 

THÀNH

Nam

12/10/2003

Hà Nội

Kinh

Organ

KV3

 

8.0

5.5

Đạt

 

19

NGUYỄN PHƯƠNG 

 ANH

Nữ

22/12/2001

Hải Dương

Kinh

Đàn Tranh

KV2

 

9.0

5.0

Đạt

 

20

TRƯƠNG HOÀNG

MINH

Nam

09/07/2003

Hà Nội

Kinh

Sáng tác

KV3

 

9.0

7.0

Đạt

 

21

MẠC THỊ ANH 

VÂN

Nữ

05/08/1997

Hải Phòng

Kinh

Âm nhạc học

KV2

 

8.5

8.5

Đạt

 

22

NGUYỄN HÀ 

LINH

Nữ

04/11/2003

Hà Nội

Kinh

Âm nhạc học

KV3

 

9.2

9.5

Đạt

 

23

TRẦN ĐỨC

HẢI

Nam

26/01/2003

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

3.0

0.5

Đạt

 

24

HOÀNG THANH 

HIỀN

Nữ

14/01/2003

Thái Nguyên

Tày

Thanh nhạc

KV2

1

8.2

6.5

Đạt

 

25

NÔNG THỊ ANH 

THƠ

Nữ

01/07/2002

Bắc Kạn

Nùng

Thanh nhạc

KV2

1

8.3

2.5

Đạt

 

26

DƯƠNG NGỌC

ÁNH

Nữ

17/01/2003

Nam Định

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.6

8.0

Đạt

 

27

VÕ THỊ MỸ

DUNG

Nữ

22/09/2003

Nghệ An

Kinh

Đàn Tranh

KV2

 

9.6

3.0

Đạt

 

28

BÙI MINH 

ANH

Nữ

31/05/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

   

6.0

Đạt

 

29

NGUYỄN ĐỨC MINH 

DƯƠNG

Nam

26/10/2002

Hà Nội

Kinh

Gõ Jazz

KV3

 

9.0

6.5

Đạt

 

30

TRỊNH NGỌC 

TUÂN

Nam

22/02/1997

Hà Nam

Kinh

Đàn Nguyệt

KV2 -NT

 

9.0

7.5

Đạt

 

31

KHUẤT DUY

THỊNH

Nam

06/08/2003

Hà Nội

Kinh

Gõ Jazz

KV3

 

8.6

5.5

Đạt

 

32

DƯƠNG DIỄM QUỲNH 

ANH

Nữ

11/05/2003

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.4

9.0

Đạt

 

33

NGÔ DIỆU 

LINH

Nữ

11/11/2003

Hà Nội

Kinh

Đàn Bầu

KV3

 

9.8

8.5

Đạt

 

34

ĐINH THỊ THUẬN 

PHƯƠNG

Nữ

24/10/2003

Hà Nội

Kinh

Đàn 36 dây

KV3

 

8.8

7.0

Đạt

 

35

TỐNG MINH 

TRANG

Nữ

14/12/2000

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.1

7.5

Đạt

 

36

BÙI HUYỀN 

TRANG

Nữ

02/11/2003

Thái Bình

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.8

9.5

Đạt

 

37

NGUYỄN VĂN 

VỤ

Nam

29/09/1999

Thái Bình

Kinh

Sáo Trúc

KV2 -NT

 

8.3

8.0

Đạt

 

38

LÊ ĐÌNH HOÀNG 

DƯƠNG

Nam

25/10/2003

Hà Nội

Kinh

Piano Jazz

KV3

 

9.0

3.5

Đạt

 

39

NGUYỄN HUY

ĐẠT

Nam

02/12/2003

Hà Nội

Kinh

Guitare

KV3

 

9.3

3.0

Đạt

 

40

NGUYỄN ĐẶNG KHÁNH 

HUYỀN

Nữ

01/05/2001

Thái Bình

Kinh

Đàn Bầu

KV3

 

9.4

7.5

Đạt

 

41

NGUYỄN VĂN

THI

Nam

16/04/1999

Bắc Giang

Kinh

Thanh nhạc

KV1

 

8.7

9.0

Đạt

 

42

NGUYỄN VIỆT

THANH

Nam

28/08/2003

Hà Nội

Kinh

Organ

KV3

 

5.0

1.5

Đạt

 

43

NGUYỄN HỮU 

HẢI

Nam

12/07/1999

Vĩnh Phúc

Kinh

Thanh nhạc

KV1

 

8.5

7.5

Đạt

 

44

NGUYỄN VĨNH 

AN

Nam

12/06/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

45

NGUYỄN THỊ THANH 

HUYỀN

Nữ

05/12/2002

Đắk Lắk

Kinh

Guitare

KV1

 

9.3

8.0

Đạt

 

46

ĐOÀN PHẠM KHÁNH 

AN

Nam

16/01/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.7

6.5

Đạt

 

47

VÕ THỊ 

THUỶ

Nữ

05/12/1998

Nghệ An

Kinh

Thanh nhạc

KV1

 

8.5

8.5

Đạt

 

48

KIỀU MINH 

THẢO

Nữ

18/06/2002

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.5

7.5

Đạt

 

49

TRỊNH THỊ THÙY 

LINH

Nữ

02/10/2000

Hà Tĩnh

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.7

9.0

Đạt

 

50

NGUYỄN XUÂN

HIẾU

Nam

16/12/2003

Hải Dương

Kinh

Đàn Nguyệt

KV3

 

9.5

7.0

Đạt

 

51

NGUYỄN ĐỨC 

ANH

Nam

01/01/2001

Thanh Hoá

Kinh

Violon

KV3

 

9.7

3.5

Đạt

 

52

NGUYỄN HÀ

PHƯƠNG

Nữ

21/12/2003

Hà Nội

Kinh

Organ

KV3

 

8.5

4.0

Đạt

 

53

PHẠM MINH 

TRANG

Nữ

15/10/2003

Hải Dương

Kinh

Đàn Tranh

KV3

 

7.0

7.0

Đạt

 

54

NGUYỄN ĐỨC 

THIỆN

Nam

01/06/2000

Hà Nam

Kinh

Sáo Trúc

KV3

2

9.2

M

Đạt

Khiếm thị

55

TRẦN TRUNG 

HIẾU

Nam

23/06/1999

Bắc Ninh

Kinh

Đàn Nguyệt

KV3

2

9.3

M

Đạt

Khiếm thị

56

NGUYỄN ĐỨC 

MẠNH

Nam

10/11/2002

Thanh Hoá

Kinh

Viola

KV3

 

8.5

4.0

Đạt

 

57

CAO THẾ 

MINH

Nam

25/01/2003

Đăk Nông

Kinh

Gõ Jazz

KV3

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

58

VŨ HƯƠNG 

GIANG

Nữ

04/06/2003

Hải Phòng

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.6

8.0

Đạt

 

59

TRẦN ĐỨC 

LONG

Nam

16/09/2000

Nam Định

Kinh

Âm nhạc học

KV3

 

8.0

5.0

Đạt

 

60

TRẦN THU 

Nữ

19/06/2003

Hải Phòng

Kinh

Violon

KV2

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

61

PHẠM THUỲ 

LINH

Nữ

06/09/2001

Nam Định

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.8

6.0

Đạt

 

62

NGUYỄN AN 

KHANH

Nữ

03/05/2003

Hà Nội

Kinh

Đàn 36 dây

KV3

 

9.5

3.0

Đạt

 

63

HOÀNG

HUY

Nam

28/09/2003

Thanh Hoá

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

5.0

0.0

Đạt

 

64

NGUYỄN THỊ HẢI 

ANH

Nữ

30/11/2000

Hà Nam

Kinh

Chỉ huy Hợp xướng

KV2 -NT

 

8.5

7.0

Đạt

 

65

PHẠM NHẬT 

VY

Nữ

17/03/2003

Hà Nội

Kinh

Đàn Tranh

KV3

 

9.5

4.5

Đạt

 

66

LƯU HOÀI 

NHƯ

Nữ

25/10/2003

Hà Nội

Kinh

Âm nhạc học

KV3

 

9.0

7.0

Đạt

 

67

NGUYỄN NGỌC 

NHẬT

Nam

20/01/2002

Hà Nội

Kinh

Organ

KV3

 

9.5

5.0

Đạt

 

68

NGUYỄN ĐOÀN ANH 

THƯ

Nữ

20/08/2003

Hà Nội

Kinh

Sáng tác

KV3

 

9.2

6.5

Đạt

 

69

VƯƠNG THỊ 

HƯỜNG

Nữ

05/08/2002

Hà Giang

Bố Y

Đàn Bầu

KV2

1

9.0

1.5

Đạt

 

70

TRẦN VĂN 

TỨ

Nam

26/01/2000

Nam Định

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.5

7.0

Đạt

 

71

TRẦN THỊ TRÀ 

MY

Nữ

05/04/2001

Thái Bình

Kinh

Cello

KV3

 

9.4

9.5

Đạt

 

72

MÃ THỊ

Nữ

24/01/1994

Lạng Sơn

Tày

Thanh nhạc

KV1

1

8.0

3.5

Đạt

 

73

PHẠM HOÀNG

LINH

Nam

03/06/2003

Thanh Hoá

Kinh

Đàn Nhị

KV3

 

8.8

5.0

Đạt

 

74

NGUYỄN PHƯƠNG 

THI

Nữ

12/03/2003

Hà Nội

Kinh

Guitare Jazz

KV3

 

8.8

6.0

Đạt

 

75

HOÀNG THỊ 

HƯỜNG

Nữ

07/12/1998

Thanh Hoá

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.3

3.0

Đạt

 

76

NGUYỄN PHƯỚC PHƯƠNG

NHI

Nữ

17/06/2001

Hà Nội

Kinh

Piano Jazz

KV3

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

77

ĐỖ QUANG 

THẮNG

Nam

26/06/2003

Thái Nguyên

Tày

Âm nhạc học

KV2

1

9.3

5.0

Đạt

 

78

TẠ HỒNG 

NGỌC

Nam

20/02/1998

Thái Nguyên

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.5

9.5

Đạt

 

79

CHU HOÀNG CHÍ 

BÁCH

Nam

13/07/2003

Hà Nội

Kinh

Guitare

KV3

 

9.3

1.5

Đạt

 

80

LƯƠNG MINH 

TUẤN

Nam

30/04/1999

Thái Nguyên

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.5

5.5

Đạt

 

81

TRẦN TUẤN 

ANH

Nam

22/08/1999

Thái Nguyên

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.3

7.5

Đạt

 

82

NGUYỄN THÀNH 

ĐẠT

Nam

09/10/1995

Bắc Giang

Kinh

Thanh nhạc

KV1

 

8.5

7.5

Đạt

 

83

NGUYỄN THỊ NGỌC 

LINH

Nữ

29/12/1998

Quảng Ninh

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.5

8.5

Đạt

 

84

NGUYỄN PHƯƠNG

LINH

Nữ

04/10/2003

Hà Nội

Kinh

Âm nhạc học

KV3

 

9.5

7.5

Đạt

 

85

NGUYỄN HOÀNG 

ANH

Nữ

12/10/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.3

6.5

Đạt

 

86

ĐỖ VĂN 

TIẾN

Nam

04/10/2000

Thái Nguyên

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.6

7.0

Đạt

 

87

NGUYỄN TUẤN 

PHƯƠNG

Nam

02/12/2002

Hưng Yên

Kinh

Sáo Trúc

KV3

 

9.3

7.5

Đạt

 

88

LÊ ĐỨC 

ANH

Nam

22/10/2003

Hải Dương

Kinh

Sáo Trúc

KV3

 

9.0

6.5

Đạt

 

89

TRỊNH NHẬT 

ANH

Nam

14/08/2000

Hà Nội

Kinh

Guitare Jazz

KV3

 

6.8

5.0

Đạt

 

90

ĐÀO TIẾN 

DŨNG

Nam

09/08/1997

Thanh Hoá

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.3

6.0

Đạt

 

91

TRẦN KHÁNH

DUY

Nam

10/11/2003

Thái Nguyên

Kinh

Piano Jazz

KV2

 

7.0

8.5

Đạt

 

92

NGUYỄN HỒNG 

ĐỨC

Nam

03/02/2001

Hải Phòng

Kinh

Gõ Jazz

KV3

 

8.9

7.0

Đạt

 

93

MAI QUỐC 

TUẤN

Nam

27/09/1997

Thanh Hoá

Kinh

Sáo Trúc

KV2

 

8.5

6.0

Đạt

 

94

NGUYỄN DIỆU 

LINH

Nữ

17/06/2000

Tuyên Quang

Tày

Thanh nhạc

KV1

1

8.6

3.5

Đạt

 

95

NGUYỄN NHƯ 

TÀI

Nam

05/05/2003

Thanh Hoá

Kinh

Đàn Bầu

KV3

 

7.0

3.0

Đạt

 

96

NGUYỄN SƠN

TÙNG

Nam

25/06/2003

Hà Nội

Kinh

Sáo Trúc

KV3

 

7.0

7.0

Đạt

 

97

PHAN MINH HÀ 

ANH

Nữ

28/02/2003

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

98

PHẠM HỒNG 

ÁNH

Nữ

05/10/2001

Hà Nam

Kinh

Thanh nhạc

KV1

 

8.9

8.0

Đạt

 

99

VŨ ĐỨC 

MẠNH

Nam

21/11/2003

Hải Dương

Kinh

Organ

KV3

 

9.7

5.5

Đạt

 

100

PHẠM MINH 

PHAN

Nam

25/09/1995

Nam Định

Kinh

Saxophone

KV2 -NT

 

8.8

4.0

Đạt

 

101

ĐÀO LÊ PHƯƠNG 

CHI

Nữ

22/04/2003

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.5

7.5

Đạt

 

102

PHẠM ANH 

TUẤN

Nam

03/03/1993

Phú Thọ

Kinh

Sáo Trúc

KV2 -NT

 

9.3

7.0

Đạt

 

103

TRẦN THỊ 

CÚC

Nữ

01/07/1987

Lạng Sơn

Kinh

Thanh nhạc

KV1

 

8.0

7.5

Đạt

 

104

NGUYỄN VĂN 

TRỌNG

Nam

28/11/2002

Thanh Hoá

Kinh

Violon

KV3

 

10.0

7.0

Đạt

 

105

ĐỖ

BẢN

Nam

19/10/2000

Phú Yên

Kinh

Guitare

KV3

 

10.0

5.0

Đạt

 

106

ĐINH BẢO 

NGỌC

Nữ

19/08/2003

Bắc Giang

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.4

8.0

Đạt

 

107

NGUYỄN VĂN 

TUYÊN

Nam

03/11/1993

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

8.5

6.5

Đạt

 

108

NGUYỄN VĂN 

THUẤN

Nam

01/06/1989

Hà Nội

Kinh

Sáng tác

KV2

 

9.5

7.0

Đạt

 

109

PHẠM NGUYỆT 

Nữ

16/06/2000

Thái Bình

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.0

2.5

Đạt

 

110

CAO VIỆT TƯỜNG 

VI

Nữ

15/07/1998

Hưng Yên

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.5

7.5

Đạt

 

111

VŨ THÁI 

MINH

Nam

04/12/2003

Thái Nguyên

Kinh

Piano

KV2

 

9.4

7.5

Đạt

 

112

TRIỆU VÂN 

LINH

Nữ

25/12/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.1

8.5

Đạt

 

113

TRẦN HẰNG 

MY

Nữ

25/01/2003

Hà Nội

Kinh

Piano

KV3

 

9.0

3.0

Đạt

 

114

PHẠM MINH 

HIẾU

Nam

09/04/1998

Nghệ An

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.2

9.0

Đạt

 

115

PHẠM MINH 

ĐỨC

Nam

23/12/2001

Hà Nội

Kinh

Sáng tác

KV3

2

9.2

5.0

Đạt

 

116

BÙI HỒNG 

YẾN

Nữ

13/07/1999

Hà Nội

Kinh

Piano

KV2

 

8.6

3.0

Đạt

 

117

NGUYỄN NGỌC 

LINH

Nữ

07/01/1998

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.8

8.0

Đạt

 

118

PHÙNG NGỌC 

ĐIỆP

Nam

07/09/2001

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

7.0

4.0

Đạt

 

119

CẤN HÀ 

AN

Nữ

29/04/2003

Hà Nội

Kinh

Violon

KV3

 

9.2

2.0

Đạt

 

120

CHU THỊ HIỀN 

MINH

Nữ

19/11/2003

Hà Nội

Kinh

Violon

KV3

 

10.0

9.3

Đạt

 

121

HOÀNG NGỌC 

THƯƠNG

Nữ

04/10/1999

Hà Nội

Kinh

Âm nhạc học

KV3

 

8.5

5.5

Đạt

 

122

ĐOÀN QUANG 

HUY

Nam

18/05/1999

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.5

8.5

Đạt

 

123

DƯƠNG MINH ĐỨC 

TUẤN

Nam

24/02/1999

Hà Nội

Kinh

Sáng tác

KV3

 

9.0

3.0

Đạt

 

124

NGUYỄN MAI 

ANH

Nữ

17/11/2002

Hải Phòng

Kinh

Piano Jazz

KV3

 

9.4

7.0

Đạt

 

125

BÙI VŨ THANH 

TRÚC

Nữ

07/01/2002

Hà Nội

Kinh

Violon

KV3

 

6.5

7.0

Đạt

 

126

NGUYỄN VĂN 

TẤN

Nam

25/07/1998

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV2

 

8.4

6.0

Đạt

 

127

TRẦN MINH 

HẢO

Nam

30/01/2000

Thái Bình

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.0

7.0

Đạt

 

128

NGUYỄN ANH 

DŨNG

Nam

23/03/1999

Quảng Ninh

Kinh

Trombone

KV3

 

8.8

7.5

Đạt

 

129

HÀ HỒ BẢO

KHANH

Nữ

25/09/2000

Nghệ An

Kinh

Flute

KV2

 

9.2

6.0

Đạt

 

130

NGUYỄN QUỐC 

TOẢN

Nam

10/07/1998

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.7

8.5

Đạt

 

131

TÔ TUẤN 

ANH

Nam

22/10/2000

Thái Bình

Kinh

Thanh nhạc

KV2 -NT

 

8.5

8.0

Đạt

 

132

PHẠM XUÂN 

BÁCH

Nam

27/06/2003

Nam Định

Kinh

Violon

KV3

 

10.0

9.0

Đạt

 

133

NGUYỄN TUẤN 

NGHĨA

Nam

17/12/1992

Hà Nội

Kinh

Sáo Trúc

KV3

 

7.0

8.0

Đạt

 

134

PHAN BÌNH 

ANH

Nữ

26/11/2001

Hà Nội

Kinh

Đàn 36 dây

KV3

 

9.2

7.0

Đạt

 

135

NGUYỄN PHƯƠNG 

ANH

Nữ

18/09/2001

Hà Nội

Kinh

Đàn Bầu

KV3

 

9.3

7.0

Đạt

 

136

BÙI LÊ HUYỀN 

LINH

Nữ

31/03/2003

Hà Nội

Mường

Cello

KV3

2

10.0

6.5

Đạt

 

137

LÊ THỊ MINH 

NGỌC

Nữ

13/06/2000

Hà Tĩnh

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

8.8

7.0

Đạt

 

138

NGUYỄN TIẾN 

DŨNG

Nam

24/08/1982

Hà Nội

Kinh

Flute

KV2 -NT

 

8.8

7.0

Đạt

 

139

VÌ NGỌC 

QUỲNH

Nữ

02/06/2003

Sơn La

Mông

Thanh nhạc

KV1

1

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

140

NGUYỄN LƯƠNG DIỆU 

ANH

Nữ

28/08/1997

Hà Nội

Kinh

Thanh nhạc

KV3

 

0.0

0.0

Đạt

Bỏ thi

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn