Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Thông tin nghiên cứu KH
Luận án Tiến sĩ
Luận văn Thạc sĩ
Biểu mẫu đăng ký NCKH
Mẫu đăng ký GS, PGS
Giáo trình
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12740939
Thông tin nghiên cứu KH Thứ hai, 15/07/2024
Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2022

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế xin thông báo và hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Học viện năm 2022 như sau:

1. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của cán bộ, giảng viên;

2. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở của cán bộ, giảng viên;

3. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ KH&CN của sinh viên; 

4. Đăng ký tổ chức hội thảo cấp Học viện, Khoa, sinh viên năm học 2021-2022;

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN có tại mục Biểu mẫu 

Hồ sơ xin gửi về Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế - ĐT: 024.32171516), trước ngày 10/11/2021 để tổng hợp và trình Ban Giám đốc. 

Phòng quản lý Đào tạo, NCKH và HTQT

Đầu trang
Các tin khác
  Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm 2021 (19/11/2020)
  Đăng ký nhiệm vụ Khoa học công nghệ năm 2020 (01/04/2019)
  Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ KHCN năm 2019 (17/09/2018)
  Thông tin Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc Chăm ở Ninh Thuận” (06/07/2018)
  Hướng dẫn đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2018 (13/10/2017)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn