Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595051
Thông tin tuyển sinh Thứ hai, 24/06/2024

 

LỊCH TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP -  NĂM 2022  

(323 thí sinh) - Khu nhà A1    

KHOA

NGÀY 11/7/2022

NGÀY 12/7/2022

CHUYÊN NGÀNH

SÁNG

CHIỀU

                             SÁNG 

 

L/THUYẾT ÂN

 Thi Chuyên ngành (viết)

 

7h30 - 

Thi xướng âm

(08 ts)

08 ts/ Phòng 10A

 

     (L/thuyết ÂN-Sáng tác 

 - CHHX)

SÁNG TÁC

Thi Chuyên ngành (viết)

 

14 TS

/ Phòng 4B

(05 ts)

05 TS/05 phòng tầng 3

 

9h00 Thi  

Piano cơ bản 

CHỈ HUY HX

Thi Chuyên ngành

 

     (L/thuyết ÂN-Sáng tác 

 - CHHX)

(01 ts)

01 ts/  Phòng 1C

 

14 TS/ Phòng 1B

 

THANH NHẠC  

Thi C/ngành T/nhạc nhóm A 

Thi C/ngành T/nhạc nhóm B 

Thi C/ngành T/nhạc nhóm C 

nhóm C 

 (142 ts)

  50 ts  Phòng 13D

47 TS/  Phòng13D

45 TS; 

Phòng 13D

Thí sinh cần theo dõi 

Thi năng khiếu (nhóm A)

Thi năng khiếu (nhóm B)

Thi năng khiếu 

 nhóm C

danh sách cụ thể 

50 ts/ Phòng 4D

47 TS/ Phòng 4D

45 TS;  

Phòng 4D 

ÂM NHẠC

 

21 ts Thi C/ngành; 18 ts Năng khiếu 

22 ts Thi C/ngành;  19 ts Năng khiếu - 

9h00 Thi xướng âm

TRUYỀN THỐNG

 

C/ngành GĐ tầng II; N/khiếu phòng 4C

C/ngành GĐ tầng II; N/khiếu phòng 4C

1 Tranh, 1 Nguyệt, 3 Sáo, 1 Nhị

(43 ts)

 

8 Nhị; 4 Nguyệt; 9 Tranh

4 Bầu; 9 Sáo; 7 Tỳ bà; 2 Gõ

4 năm - Phòng 4B

 

 

 

09 ts Thi C/ngành; 07 ts năng khiếu

9h00 Thi xướng âm

KÈN GÕ

 

 

C/ngành phòng 15F; N/khiếu phòng 4C

1Cla, 1Flute 4 năm - Phòng 4B

(9 ts)

 

 

2 Cla; 1 Flute, 5 Gõ GH; 1 Tuba

 

DÂY           

 

 20 ts Thi C/ngành Violon; 18 ts năng khiếu 

 Thi C/ngành Cello, C.Bass  

9h00 Thi xướng âm

(26 ts)

 

Thi C/ngành phòng 1C; Thi N/khiếu phòng 4C

 C/ngành phòng 1C; N/khiếu phòng 4C

02 Violon 4 năm -

 

 

 

06 TS: 3 Cello, 3 C.Bass 

 Phòng 4B

PIANO 33 TS

 

33 ts Thi C/ngành và 32 N/khiếu

 

9h00 Thi xướng âm

ts theo dõi DS cụ thể

 

 C/ngành phòng 1B; N/khiếu phòng 4B

 

01 Piano 4 năm - Phòng 4B

Acc, Guitare, Organ

21 ts Acc, Organ thi C/ngành; 20 ts N/khiếu  

12 ts Guitare thi C/ngành;  6 ts N/khiếu 

 

9h00 Thi xướng âm

(33 ts) 

Thi C/ngành phòng 1D; N/khiếu phòng 4C

C/ngành phòng 1D; N/khiếu phòng 4B

 

1 Acc, 6 Guitare 4 năm Phòng 4B

NHẠC JAZZ

09 ts Thi C/ngành và 06 ts năng khiếu

 

14 ts Thi C/ngành; 10 ts năng khiếu 

9h00 Thi xướng âm

23 ts

9 Pn Jazz

 

02 Guitare Jazz, 9 Gõ Jazz, 3 Sax 

07 ts hệ 4 năm - Phòng 4B

 

C/ngành phòng 4F; N/khiếu phòng 4C

 

C/ngành phòng4G; N/khiếu phòng 4C

 

 

* Lưu ý !                                              

 - Thí sinh cần xem danh sách thi cụ thể để biết thứ tự thi tại bảng thông báo                    

 - Giờ thi sáng 7h30 - Chiều 13h30. Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 30 phút để làm thủ tục, mang theo phiếu dự thi và căn cước công dân.                   

 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ THI

(Trích từ Quy chế Tuyển sinh)

- Thí sinh phải có mặt tại trường đã đăng ký dự thi theo đúng thời gian và địa điểm ghi trong Giấy dự thi để làm thủ tục dự thi:

- Nhận thẻ dự thi theo giấy hẹn 

- Thí sinh phải theo dõi lịch thi chi tiết do HĐTS thông báo, niêm yết tại bảng tin. HĐTS không chịu trách nhiệm về các trường hợp thí sinh đến thi không đúng lịch.

- Nếu có những sai sót hoặc nhầm lẫn về tên, họ, chữ đệm, ngày sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, môn thi, chuyên ngành dự thi. thí sinh phải báo cáo HĐTS để điều chỉnh ngay. Trường hợp bị mất thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan để trưởng ban Coi thi xem xét.

 - Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định (trước giờ thi 30 phút). Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi. Vắng mặt hoặc không dự buổi thi đầu tiên sẽ không được thi tiếp các buổi sau.

 - Khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định sau đây:

- Trước buổi thi đầu tiên, trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi.

- Xuất trình Giấy chứng minh thư khi Cán bộ coi thi (CBCT) yêu cầu.

- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ.

- Không được mang vào khu vực thi và phòng thi điện thoại di động, phương tiện kỹ thuật thu phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi và các vật dụng khác; giấy than, bút xoá, các tài liệu, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu. HĐTS không chịu trách nhiệm bảo quản các thiết bị trên trong trường hợp thí sinh mang vào khu vực thi. Không được hút thuốc trong phòng thi.

- Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (cả phần chữ và phần số) vào giấy thi và nhất thiết phải yêu cầu cả hai CBCT ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi.

- Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ môn thi sáng tác được phép  làm bài  bằng bút chì. Chú ý: đã làm bài sáng tác bằng bút chì thì không được dùng bút mầu khác trong bài làm).

- Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của thí sinh khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi chuẩn bị thi (đối với các môn thi vấn đáp) và trong khi làm bài. 

- Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý.

- Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài, lật úp bài làm xuống mặt bàn, ngồi yên tại chỗ chờ gọi tên để lên nộp bài cho cán bộ coi thi. Không làm được bài, thí sinh cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp bài, thí sinh phải tự ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào Bản danh sách theo dõi thí sinh.

- Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài, đề thi cho cán bộ coi thi.

- Luôn phải thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng thi

- Các thí sinh vi phạm quy chế thi (tuỳ theo mức độ) sẽ bị xử lý theo Quy chế tuyển sinh./.

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn