Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12198303
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 15/04/2024

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2022

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2022

(Thí sinh lưu ý, đây chưa phải là kết quả trúng tuyển)                                                                                                                                                                                                            

TT

SỐ

BD

Mã số thí sinh

GIỚI TÍNH

NĂM SINH 

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

VĂN HÓA

Điểm C/ngành

Điểm Năng khiếu

Điểm XÂ

Điểm cộng (KV; ƯT)

Điểm Piano CB

KV

ƯT 

GHI CHÚ

1

4N

01

06

Nữ

12-04-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

7.10

7.50

 

0.00

 

KV3

   

2

4N

02

07

Nam

10-10-2005

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 11

8.83

7.00

 

0.75

 

KV1

   

3

4N

03

08

Nam

24-01-2006

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.80

 

3.75

0.00

 

KV3

   

4

4N

04

09

Nữ

15-12-2006

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.83

 

7.75

0.00

 

KV3

   

5

4N

05

10

Nữ

30-01-2007

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 9

8.00

 

8.15

0.00

7.00

KV3

   

6

4N

06

11

Nữ

23-07-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.50

6.75

 

0.00

 

KV3

   

7

4N

07

12

Nữ

04-02-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.50

9.00

 

0.00

 

KV3

   

8

4N

08

13

Nữ

20-01-2007

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.70

 

8.50

0.00

6.80

KV3

   

9

4N

09

14

Nữ

25-02-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.60

3.00

 

0.00

 

KV3

   

10

4N

10

15

Nữ

21-03-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

4.67

6.50

 

0.25

 

KV2

   

11

4N

11

16

Nam

21-03-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.60

8.75

 

0.00

 

KV3

   

12

4N

12

17

Nam

04-01-2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.83

 

8.75

0.00

 

KV3

   

13

4N

13

18

Nam

26-03-2002

Thanh nhạc

Kinh

Đà Nẵng

THPT

6.00

3.75

 

0.00

 

KV3

   

14

4N

14

19

Nữ

20-09-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.87

5.50

 

0.25

 

KV2

   

15

4N

15

20

Nữ

10-10-2007

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

8.00

 

8.60

0.00

7.00

KV3

   

16

4N

16

21

Nữ

29-01-2006

Thanh nhạc

Kinh

Sơn La

THCS

6.33

6.25

 

0.75

 

KV1

   

17

4N

17

22

Nữ

29-09-2007

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

THCS

8.50

7.25

 

0.25

 

KV2

   

18

4N

18

23

Nam

26-05-2005

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 11

8.50

7.00

 

0.75

 

KV1

   

19

4N

19

24

Nam

26-08-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

8.50

9.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

20

4N

20

25

Nam

02-11-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Nguyên

THPT

8.07

6.75

 

0.25

 

KV2

   

21

4N

21

26

Nam

06-03-2007

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THCS

9.30

 

8.00

0.00

7.50

KV3

   

22

4N

22

27

Nam

15-12-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

7.40

4.00

 

0.25

 

KV2

   

23

4N

23

28

Nam

04-05-2002

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

8.53

6.25

 

0.75

 

KV1

   

24

4N

24

29

Nữ

15-05-2007

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THCS

8.73

9.00

 

0.25

 

KV2

   

25

4N

25

30

Nam

27-04-2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

THCS

0.00

0.00

 

0.25

 

KV2

 

Bỏ thi

26

4N

26

31

Nam

25-11-2006

Violon

Kinh

Hà Nội

THCS

7.07

 

7.50

1.00

 

KV3

UT2

 

27

4N

27

32

Nữ

21-05-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

7.90

6.00

 

0.25

 

KV2

   

28

4N

28

33

Nữ

20-09-2007

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THCS

8.60

8.85

 

0.50

 

KV2-NT

   

29

4N

29

34

Nữ

11-06-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.83

5.75

 

0.25

 

KV2

   

30

4N

30

35

Nữ

24-05-2007

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

THCS

8.20

 

5.75

0.00

6.00

KV3

   

31

4N

31

36

Nữ

13-11-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.20

7.50

 

0.25

 

KV2

   

32

4N

32

37

Nữ

27-08-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hà nội

THCS

8.57

4.25

 

0.00

 

KV3

   

33

4N

33

38

Nữ

01-03-2007

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THCS

8.03

5.00

 

0.25

 

KV2

   

34

4N

34

39

Nữ

30-09-2007

Flutte

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

 

7.25

0.25

 

KV2

   

35

4N

35

40

Nữ

24-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.67

6.50

 

0.00

 

KV3

   

36

4N

36

41

Nữ

17-04-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THCS

8.60

5.75

 

0.00

 

KV3

   

37

4N

37

42

Nam

01-09-2005

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

9.00

 

3.25

0.25

 

KV2

   

38

4N

38

43

Nữ

31-05-2001

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Bình

THCS

8.13

8.75

 

0.25

 

KV2

   

39

4N

39

44

Nam

19-02-2004

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Lớp 12

8.93

7.00

 

0.75

 

KV1

   

40

4N

40

45

Nữ

29-10-2005

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 11

8.67

5.75

 

0.50

 

KV2-NT

   

41

4N

41

46

Nam

25-11-2004

Clarinette

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.93

 

6.75

0.25

 

KV2

   

42

4N

42

47

Nữ

10-05-2006

Thanh nhạc

Kinh

Lâm Đồng

Lớp 10

7.67

8.25

 

0.75

 

KV1

   

43

4N

43

48

Nam

05-05-2007

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.80

 

6.00

0.00

6.00

KV3

   

44

4N

44

49

Nữ

29-04-2005

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 11

7.17

7.00

 

0.25

 

KV2

   

45

4N

45

50

Nữ

20-11-2004

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

8.17

7.50

 

0.25

 

KV2

   

46

4N

46

51

Nữ

06-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

6.50

6.75

 

0.75

 

KV1

   

47

4N

47

52

Nữ

04-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Giang

Lớp 12

5.17

8.00

 

0.75

 

KV1

   

48

4N

48

53

Nam

12-04-2002 

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

8.63

8.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

49

4N

49

54

Nữ

26-01-2007

Piano Jazz

Kinh

Điện Biên

THCS

4.33

 

2.25

0.75

 

KV1

   

50

4N

50

55

Nữ

01-05-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

6.83

5.25

 

0.25

 

KV2

   

51

4N

51

56

Nữ

15-10-2005

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

5.17

 

6.00

0.00

 

KV3

   

52

4N

52

57

Nữ

27-03-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

0.00

0.00

2.25

0.25

 

KV2

 

Bỏ thi

53

4N

53

58

Nữ

26-02-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.63

8.50

 

0.25

 

KV2

   

54

4N

54

59

Nam

29-06-2006

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

7.50

 

9.25

0.00

 

KV3

   

55

4N

55

60

Nữ

11-09-2003

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

8.60

7.25

 

0.25

 

KV2

   

56

4N

56

61

Nam

18-08-2004

Thanh nhạc

Kinh

Sơn La

Lớp 12

7.17

4.00

 

0.75

 

KV1

   

57

4N

57

62

Nữ

24-07-2004

Thanh nhạc

Thái

Nghệ An

Lớp 12

7.93

8.50

 

2.00

 

KV1

UT1

 

58

4N

58

63

Nữ

14-06-2004

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

8.63

4.25

 

0.50

 

KV2-NT

   

59

4N

59

64

Nữ

07-02-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.50

8.00

 

0.00

 

KV3

   

60

4N

60

65

Nam

04-05-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

8.53

4.25

 

0.50

 

KV2-NT

   

61

4N

61

66

Nam

17-06-2007

Guitare

Kinh

Yên Bái

THCS

9.33

 

6.75

0.75

 

KV1

   

62

4N

62

67

Nam

29-07-2003

CHHX

Kinh

Hà Nội

THCS

9.40

 

5.00

0.00

8.00

KV3

   

63

4N

63

68

Nữ

25-06-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THCS

6.83

6.25

 

0.50

 

KV2-NT

   

64

4N

64

69

Nữ

02-08-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

THCS

8.60

8.50

 

0.25

 

KV2

   

65

4N

65

70

Nam

19-02-2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

0.00

0.00

 

0.25

 

KV2

 

Bỏ thi

66

4N

66

71

Nữ

09-07-2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.37

7.25

 

0.25

 

KV2

   

67

4N

67

72

Nam

25-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

8.00

6.50

 

0.75

 

KV1

   

68

4N

68

73

Nam

21-07-2004

Thanh nhạc

Nùng

Thái Nguyên

Lớp 12

7.27

8.75

 

1.00

 

KV2

UT2

 

69

4N

69

74

Nam

08-08-2004

Guitare

Kinh

Quảng Bình

Lớp 12

3.33

 

2.50

0.25

 

KV2

   

70

4N

70

75

Nam

14-02-2002

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

5.67

4.65

 

0.25

 

KV2

   

71

4N

71

76

Nam

14-10-1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

7.90

9.00

 

0.00

 

KV3

   

72

4N

72

77

Nam

14-09-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.83

4.90

 

0.00

 

KV3

   

73

4N

73

78

Nữ

22-05-2002

Thanh nhạc

Tày

Cao Bằng

Lớp 12

6.67

6.50

 

2.00

 

KV1

UT1

 

74

4N

74

79

Nam

24-12-2003

Violon

Kinh

Hải Phòng

THPT

7.67

 

9.00

0.00

 

KV3

   

75

4N

75

80

Nữ

09-09-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

7.33

7.50

 

0.00

 

KV3

   

76

4N

76

81

Nữ

15-08-2004

Tranh

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

9.00

 

3.25

0.25

 

KV2

 

Chuyển Tam TL

77

4N

77

82

Nam

05-05-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

6.67

5.15

 

0.25

 

KV2

   

78

4N

78

83

Nam

14-07-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

7.50

7.00

 

0.25

 

KV2

   

79

4N

79

84

Nam

22-12-2007

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.50

 

3.25

0.00

 

KV3

   

80

4N

80

85

Nam

29-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

8.63

9.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

81

4N

81

86

Nam

09-05-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

6.33

6.00

 

0.00

 

KV3

   

82

4N

82

87

Nữ

30-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.80

9.50

 

0.25

 

KV2

   

83

4N

83

88

Nam

11-07-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.17

9.00

 

0.25

 

KV2

   

84

4N

84

89

Nữ

19-10-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.40

5.15

 

0.25

 

KV2

   

85

4N

85

90

Nữ

01-06-2000

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

8.67

8.50

 

0.00

 

KV3

   

86

4N

86

91

Nam

18-03-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

8.70

9.80

 

0.25

 

KV2

   

87

4N

87

92

Nữ

23-11-2001

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

7.83

6.10

 

0.25

 

KV2

   

88

4N

88

93

Nam

15-07-2003

Thanh nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 12

5.83

5.50

 

0.75

 

KV1

   

89

4N

89

94

Nam

01-08-1993

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.25

 

3.75

0.00

3.50

KV3

   

90

4N

90

95

Nam

04-03-2002

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

7.83

2.00

 

0.25

 

KV2

   

91

4N

91

96

Nữ

25-10-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 11

8.20

6.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

92

4N

92

97

Nữ

01-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.10

5.00

 

0.00

 

KV3

   

93

4N

93

98

Nam

21-11-2002

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

9.00

 

6.00

0.00

5.00

KV3

   

94

4N

94

99

Nữ

18-09-2007

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 9

8.80

9.00

 

0.25

 

KV2

   

95

4N

95

100

Nữ

16-10-2006

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 10

8.87

6.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

96

4N

96

101

Nam

28-09-1996

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

0.00

0.00

 

0.00

 

KV3

 

Bỏ thi

97

4N

97

102

Nam

06-09-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Lớp 11

7.17

4.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

98

4N

98

103

Nữ

02-07-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.87

9.20

 

0.25

 

KV2

   

99

4N

99

104

Nữ

25-08-2004

Thanh nhạc

Kinh

Đắk Lắk

Lớp 12

7.33

6.00

 

0.75

 

KV1

   

100

4N

100

105

Nữ

27-09-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 11

6.00

7.00

 

0.75

 

KV1

   

101

4N

101

106

Nam

12-10-2000

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

4.67

2.50

 

0.75

 

KV1

   

102

4N

102

107

Nữ

29-06-2005

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 11

8.20

7.00

 

0.25

 

KV2

   

103

4N

103

108

Nữ

14-06-2007

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

6.17

7.00

 

0.00

 

KV3

   

104

4N

104

109

Nam

23-10-2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

8.50

5.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

105

4N

105

110

Nữ

01-08-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

8.83

4.50

 

0.50

 

KV2-NT

   

106

4N

106

111

Nam

06-06-2006

Thanh nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 10

6.17

7.50

 

0.75

 

KV1

   

107

4N

107

112

Nữ

26-10-2002

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

6.33

3.50

 

0.75

 

KV1

   

108

4N

108

113

Nam

12-01-2000

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

 

7.25

0.00

5.50

KV3

   

109

4N

109

114

Nam

18-06-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

8.83

8.00

 

2.00

 

KV1

UT1

 

110

4N

110

115

Nữ

30-12-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

8.20

9.00

 

0.00

 

KV3

   

111

4N

111

116

Nam

07-01-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

6.33

4.10

 

0.25

 

KV2

   

112

4N

112

117

Nam

15-03-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

7.33

4.25

 

0.25

 

KV2

   

113

4N

113

118

Nam

20-12-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.50

8.50

 

0.00

 

KV3

   

114

4N

114

119

Nam

17-07-1998

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

5.67

1.00

 

0.00

 

KV3

   

115

4N

115

120

Nam

29-11-2002

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.13

8.65

 

0.25

 

KV2

   

116

4N

116

121

Nữ

18-09-2007

Thanh nhạc

Kinh

Kon Tum

Lớp 9

8.80

7.00

 

0.75

 

KV1

   

117

4N

117

122

Nữ

08-12-2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

8.60

9.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

118

4N

118

123

Nam

11-10-2003

Guitare

Kinh

Phú Thọ

Lớp 12

8.17

 

8.00

0.50

 

KV2-NT

   

119

4N

119

124

Nam

03-05-2004

Gõ Jazz

Kinh

Nghệ An

Lớp 10

9.03

 

2.75

0.25

 

KV2

   

120

4N

120

125

Nữ

20-01-2004

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

0.00

0.00

 

0.50

 

KV2-NT

 

Bỏ thi

121

4N

121

126

Nữ

29-09-2004

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

5.67

9.00

 

0.75

 

KV1

   

122

4N

122

127

Nữ

19-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 12

7.83

6.75

 

0.50

 

KV2-NT

   

123

4N

123

128

Nam

11-02-2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

5.00

6.00

 

0.75

 

KV1

   

124

4N

124

129

Nữ

31-10-2007

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 9

0.00

0.00

 

0.25

 

KV2

 

Bỏ thi

125

4N

125

130

Nam

18-11-2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Trị

Lớp 12

8.63

9.50

 

1.00

 

KV1

UT2

 

126

4N

126

131

Nữ

21-08-2006

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 10

7.00

5.00

 

0.75

 

KV1

   

127

4N

127

132

Nam

21-10-2003

Sáng tác

Kinh

Vĩnh Phúc

Lớp 12

6.25

 

3.25

0.25

2.50

KV2

   

128

4N

128

133

Nữ

14-03-2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

7.13

9.80

 

0.50

 

KV2-NT

   

129

4N

129

134

Nữ

15-09-2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 12

8.43

7.80

 

0.50

 

KV2-NT

   

130

4N

130

135

Nam

28-06-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

7.23

9.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

131

4N

131

136

Nam

25-06-2007

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.10

 

7.25

0.00

 

KV3

   

132

4N

132

137

Nữ

29-01-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

7.47

9.50

 

0.00

 

KV3

   

133

4N

133

138

Nam

07-02-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

6.43

7.50

 

0.00

 

KV3

   

134

4N

134

139

Nữ

24-10-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.83

9.80

 

0.25

 

KV2

   

135

4N

135

140

Nữ

22-09-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

7.43

9.00

 

0.00

 

KV3

   

136

4N

136

141

Nam

24-01-2001

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

6.67

6.50

 

0.00

 

KV3

   

137

4N

137

142

Nam

31-01-2002

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Lớp 12

5.50

4.80

 

0.75

 

KV1

   

138

4N

138

143

Nam

01-01-2003 

Sáo trúc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.70

 

2.00

0.25

 

KV2

 

Chuyển Tam TL

139

4N

139

144

Nam

11-08-2003

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Lớp 12

8.73

6.30

 

0.75

 

KV1

   

140

4N

140

145

Nam

19-05-1997

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

7.17

8.80

 

0.75

 

KV1

   

141

4N

141

146

Nam

20-03-2005

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Lớp 11

0.00

0.00

 

0.75

 

KV1

 

Bỏ thi

142

4N

142

147

Nữ

19-11-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 11

7.67

9.00

 

0.00

 

KV3

   

143

4N

143

148

Nam

04-03-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

0.00

0.00

 

0.25

 

KV2

 

Bỏ thi

144

4N

144

149

Nữ

06-10-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.77

9.50

 

0.00

 

KV3

   

145

4N

145

150

Nam

17-04-2000

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

8.23

9.00

 

0.25

 

KV2

   

146

4N

146

151

Nữ

30-09-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.17

9.50

 

0.00

 

KV3

   

147

4N

147

152

Nữ

30-12-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Lớp 12

7.13

8.30

 

0.50

 

KV2-NT

   

148

4N

148

153

Nam

05-05-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Lớp 10

8.77

6.50

 

0.25

 

KV2

   

149

4N

149

154

Nữ

09-08-2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12

8.67

8.30

 

0.25

 

KV2

   

150

4N

150

155

Nam

04-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Lớp 12

8.17

7.80

 

0.50

 

KV2-NT

   

151

4N

151

156

Nam

07-08-2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

6.67

3.00

 

0.00

 

KV3

   

152

4N

152

157

Nữ

07-02-2007

Thanh nhạc

Tày

Hà Giang

Lớp 9

7.17

6.00

 

2.00

 

KV1

UT1

 

153

4N

153

158

Nam

17-03-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.13

7.80

 

0.00

 

KV3

   

154

4N

154

159

Nam

01-06-2003

Thanh nhạc

Thái

Nghệ An

Lớp 12

8.53

8.80

 

2.00

 

KV1

UT1

 

155

4N

155

160

Nữ

30-11-2007

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Lớp 9

8.00

5.80

 

0.75

 

KV1

   

156

4N

156

161

Nữ

03-01-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Lớp 12

6.67

7.50

 

0.50

 

KV2-NT

   

157

4N

157

162

Nam

14-08-2004

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 12 

8.33

9.50

 

0.25

 

KV2

   

158

4N

158

163

Nữ

02-07-2007

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.60

 

9.50

1.00

6.25

KV3

UT2

 

159

4N

159

164

Nữ

21-07-2004

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Lớp 12

8.77

8.00

 

0.75

 

KV1

   

160

4N

160

165

Nữ

21-01-2005

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 11

7.33

7.50

 

0.25

 

KV2

   

161

4N

161

166

Nữ

24-06-2007

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.17

 

5.00

0.00

 

KV3

   

162

4N

162

167

Nữ

14-08-2005

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.00

 

5.25

0.00

7.50

KV3

   

163

4N

163

168

Nữ

20-09-2005

Thanh nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Lớp 11

8.60

9.00

 

0.75

 

KV1

   

164

4N

164

169

Nữ

25-12-2006

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

8.17

9.50

 

0.00

 

KV3

   

165

4N

165

170

Nam

04-07-1985

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

8.13

5.30

 

0.50

 

KV2-NT

   

166

4N

166

171

Nam

13-10-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 11

6.77

7.00

 

0.25

 

KV2

   

167

4N

167

172

Nam

18-07-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.77

8.80

 

0.00

 

KV3

   

168

4N

168

173

Nữ

20-12-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

7.23

6.30

 

0.00

 

KV3

   

169

4N

169

174

Nam

10-07-2003

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

9.20

 

5.00

0.00

 

KV3

   

170

4N

170

175

Nam

12-10-2003

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

THPT

8.53

7.50

 

0.25

 

KV2

   

171

4N

171

176

Nữ

18-09-2004

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

8.30

 

6.00

0.00

5.00

KV3

   

172

4N

172

177

Nữ

26-10-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 12

7.60

9.80

 

0.75

 

KV1

   

173

4N

173

178

Nữ

19-01-2004

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

8.37

9.50

 

0.50

 

KV2-NT

   

174

4N

174

179

Nữ

15-05-2005

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Lớp 11

0.00

0.00

 

0.50

 

KV2-NT

 

Bỏ thi

175

4N

175

180

Nam

14-09-2006

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

5.05

 

2.75

0.00

 

KV3

   

176

4N

176

181

Nữ

12-06-2006

Nguyệt

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 10

9.35

 

6.25

0.75

 

KV1

   

177

4N

177

182

Nam

30-12-2007

Thanh nhạc

Mường

Quảng Ninh

Lớp 9

6.50

8.00

 

1.00

 

KV2

UT2

 

178

4N

178

183

Nam

17-01-2004

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Lớp 12

5.28

 

5.00

0.50

 

KV2-NT

   

179

4N

179

184

Nam

12-01-2004

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

0.00

0.00

 

0.75

 

KV1

 

Bỏ thi

180

4N

180

185

Nam

14-07-2004

Thanh nhạc

Kinh

Vũng Tàu

Lớp 12

0.00

0.00

 

0.25

 

KV2

 

Bỏ thi

181

4N

181

186

Nam

08-01-2006

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 10

4.58

 

2.25

0.25

 

KV2

   

1

6N

01

187

Nữ 

04-03-2009

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.20

9.00

 

1.00

 

KV3

UT2

 

2

6N

02

188

Nam

06-03-2009

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Lớp 6 

9.58

9.50

 

1.00

 

KV2-NT

UT2

 

3

6N

03

189

Nữ 

01-04-2008

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.25

9.80

 

0.00

 

KV3

   

4

6N

04

190

Nam

18-8-2008

Nhị

Kinh

Hưng Yên 

Lớp 8

8.53

4.50

 

0.50

 

KV2-NT

   

5

6N

05

191

Nữ 

13-03-2010

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.65

8.00

 

0.00

 

KV3

   

6

6N

06

192

Nữ 

01-04-2009

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.98

6.00

 

0.00

 

KV3

   

7

6N

07

193

Nam

06-07-2010

Gõ DT

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.18

7.50

 

0.00

 

KV3

   

8

6N

08

194

Nam

15-07-2010

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.30

7.00

 

0.00

 

KV3

   

9

6N

09

195

Nữ 

26-12-2010

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.58

3.50

 

0.00

 

KV3

   

10

6N

10

196

Nam

10-12-2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.43

7.50

 

0.00

 

KV3

   

11

6N

11

197

Nữ 

03-06-2008

Bầu

Kinh

Hà Nội

lớp 8

9.10

8.00

 

0.00

 

KV3

   

12

6N

12

198

Nữ 

20-07-2010

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.48

9.50

 

0.00

 

KV3

   

13

6N

13

199

Nữ 

20-01-2009

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

9.50

9.00

 

0.00

 

KV3

   

14

6N

14

200

Nam

05-10-2008

Bầu

Nùng

Hà Nội

Lớp 8

9.45

8.70

 

1.00

 

KV3

UT2

 

15

6N

15

201

Nữ 

16-09-2008

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

7.00

 

0.00

 

KV3

   

16

6N

16

202

Nữ 

28-01-2008

Tranh

Kinh

Quảng Ninh

Lớp 8

9.60

9.50

 

0.25

 

KV2

   

17

6N

17

203

Nam

23-07-2004

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

9.23

5.50

 

0.75

 

KV1

   

18

6N

18

204

Nữ 

06-07-2010

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.15

4.00

 

0.00

 

KV3

   

19

6N

19

205

Nữ 

11-11-2010

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.45

9.00

 

0.00

 

KV3

   

20

6N

20

206

Nam

25-06-2006

Gõ DT

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 8

8.73

7.50

 

1.00

 

KV2

UT2

 

21

6N

21

207

Nam

10-07-2009

Sáo trúc

Kinh

Hải Dương

Lớp 7

9.43

8.20

 

1.00

 

KV2

UT2

 

22

6N

22

208

Nữ 

11-06-2010

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.13

8.50

 

0.00

 

KV3

   

23

6N

23

209

Nữ 

02-08-2010

Bầu

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.13

6.50

 

0.00

 

KV3

   

24

6N

24

210

Nam

21-02-2010

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.45

9.00

 

0.00

 

KV3

   

25

6N

25

211

Nữ 

07-06-2010

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.43

7.00

 

0.00

 

KV3

   

26

6N

26

212

Nữ 

28-04-2008

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.00

9.50

 

0.00

 

KV3

   

27

6N

27

213

Nữ 

19-04-2010

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.55

9.50

 

0.00

 

KV3

   

28

6N

28

214

Nữ 

01-09-2010

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.70

4.70

 

0.00

 

KV3

   

29

6N

29

215

Nữ 

04-04-2010

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.80

5.50

 

0.00

 

KV3

   

30

6N

30

216

Nữ 

20-03-2010

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.35

9.50

 

0.00

 

KV3

   

31

6N

31

217

Nam

23-09-1994

Nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

7.00

5.00

 

0.25

 

KV2

   

32

6N

32

218

Nữ 

11-10-2010

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.50

9.50

 

0.00

 

KV3

 

Chuyển Tam TL

33

6N

33

219

Nữ 

24-11-2008

Tranh

Kinh

Hà Nội

Lớp 8 

8.88

9.00

 

0.00

 

KV3

   

34

6N

34

220

Nữ 

06-08-2007

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.05

6.50

 

0.00

 

KV3

   

35

6N

35

221

Nam

05-11-2010

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.93

5.00

 

0.00

 

KV3

   

36

6N

36

222

Nam

16-08-2007

Nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.63

7.00

 

0.00

 

KV3

 

Chuyển Nguyệt

37

6N

37

223

Nam

20-07-2007

Nhị

Kinh

Vĩnh Phúc 

Lớp 6 

8.58

6.50

 

0.25

 

KV2

 

Chuyển Nguyệt

1

7N

01

224

Nam 

27-03-2010

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.43

6.50

 

0.00

 

KV3

   

2

7N

02

225

Nam 

30-03-2011

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.50

 

0.00

 

KV3

   

3

7N

03

226

Nam 

14-08-2009

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.17

5.00

 

0.00

 

KV3

   

4

7N

04

227

Nam 

01-09-2010

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.00

5.00

 

0.00

 

KV3

   

5

7N

05

228

Nữ

26-06-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

7.17

7.50

 

0.00

 

KV3

   

6

7N

06

229

Nam 

14-07-2009

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.50

8.00

 

0.00

 

KV3

   

7

7N

07

230

Nam 

02-10-2011

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.27

7.50

 

0.00

 

KV3

   

8

7N

08

231

Nam 

12-12-2011

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.50

 

0.00

 

KV3

   

9

7N

09

232

Nam 

15-01-2007

Gõ Jazz

Kinh

Thái Bình 

Lớp 9

7.00

6.50

 

0.50

 

KV2-NT

   

10

7N

10

233

Nữ

25-05-2011

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.10

9.00

 

0.00

 

KV3

   

11

7N

11

234

Nam 

09-11-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.27

8.50

 

0.00

 

KV3

   

12

7N

12

235

Nam 

02-01-2011

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.60

8.50

 

0.00

 

KV3

   

13

7N

13

236

Nam 

12-12-2010

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

6.20

8.20

 

0.00

 

KV3

   

14

7N

14

237

Nữ

26-10-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.00

9.00

 

0.00

 

KV3

   

15

7N

15

238

Nữ

16-12-2008

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.07

6.50

 

0.00

 

KV3

   

16

7N

16

239

Nam 

12-11-2007

Contrabasse

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

8.80

9.30

 

0.00

 

KV3

   

17

7N

17

240

Nam 

01-03-2011

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.20

8.50

 

0.00

 

KV3

   

18

7N

18

241

Nữ

07-03-2011

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

8.50

 

0.00

 

KV3

   

19

7N

19

242

Nam 

30-11-2011

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.33

8.00

 

0.00

 

KV3

   

20

7N

20

243

Nam 

25-05-2011

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.23

8.00

 

0.00

 

KV3

   

21

7N

21

244

Nữ

22-9-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

8.83

9.00

 

0.00

 

KV3

   

22

7N

22

245

Nữ

31-03-2011

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.80

8.50

 

0.00

 

KV3

   

23

7N

23

246

Nam 

05-06-2011

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

5.03

0.00

 

0.00

 

KV3

 

Bỏ thi NK

24

7N

24

247

Nữ

22-04-2011

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.00

7.00

 

0.00

 

KV3

   

25

7N

25

248

Nam 

21-05-2010

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.50

5.00

 

0.00

 

KV3

   

26

7N

26

249

Nam 

30-12-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

7.00

9.00

 

0.25

 

KV2

 

Thi CN2 (Pn Jazz)

27

7N

27

250

Nam 

30-12-2010

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

7.00

9.00

 

0.25

 

KV2

 

Thi CN2 (Organ)

28

7N

28

251

Nữ

24-06-2011

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.53

5.50

 

0.00

 

KV3

   

29

7N

29

252

Nữ

09-10-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.00

9.00

 

0.00

 

KV3

   

30

7N

30

253

Nam 

25-02-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.23

9.50

 

0.00

 

KV3

   

31

7N

31

254

Nam 

14-09-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.17

9.00

 

0.00

 

KV3

   

32

7N

32

255

Nam 

18-12-2010

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.57

9.00

 

0.00

 

KV3

   

33

7N

33

256

Nam 

10-09-2011

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

0.00

0.00

 

0.00

 

KV3

 

Bỏ thi

34

7N

34

257

Nam 

19-11-2008

Saxophone 

Kinh

Thái Bình 

Lớp 8

9.00

8.00

 

0.25

 

KV2

   

35

7N

35

258

Nam 

1512-2007

Gõ Jazz

Kinh

Đắc Nông

Lớp 8

9.00

8.20

 

0.75

 

KV1

   

36

7N

36

259

Nam 

11-07-2009

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.10

6.60

 

0.00

 

KV3

   

37

7N

37

260

Nam 

11-10-2008

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.40

8.00

 

0.00

 

KV3

   

38

7N

38

261

Nam 

06-11-2008

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 8

9.40

6.00

 

0.25

 

KV2

   

39

7N

39

262

Nam 

25-05-2009

Clarinet

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

8.80

6.00

 

0.00

 

KV3

   

40

7N

40

263

Nam 

05-06-2011

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.50

7.00

 

0.00

 

KV3

   

41

7N

41

264

Nữ

21-02-2008

Gõ GH

Mường

Hà Nội

Lớp 8

9.20

9.50

 

1.00

 

KV3

UT2

 

42

7N

42

265

Nam 

28-04-2011

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

9.90

6.00

 

0.00

 

KV3

   

43

7N

43

266

Nam 

31-12-2009

Gõ Jazz

Mường

Hà Nội

Lớp 7

5.33

5.20

 

1.00

 

KV3

UT2

 

44

7N

44

267

Nam 

08-11-2009

Saxophone 

Kinh

Hà Nội

Lớp 7

6.00

9.80

 

0.00

 

KV3

   

45

7N

45

268

Nam 

20-04-2011

Tuba 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.60

6.50

 

0.00

 

KV3

   

46

7N

46

269

Nam 

07-08-2010

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.40

9.00

 

0.00

 

KV3

   

47

7N

47

270

Nữ

05-02-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.20

6.00

 

0.00

 

KV3

   

48

7N

48

271

Nam 

28-12-2010

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

9.50

4.00

 

0.00

 

KV3

   

49

7N

49

272

Nữ

15-04-2007

Contrabasse

Kinh

Hà Nội

Lớp 9

9.00

6.80

 

0.00

 

KV3

   

50

7N

50

273

Nam 

28-6-2008

Guitare

Kinh

Nghệ An

Lớp 8

6.50

6.00

 

0.25

 

KV2

   

51

7N

51

274

Nữ

19-06-2009

Contrabasse

Kinh

Đà Nẵng 

Lớp 7

8.50

3.50

 

0.00

 

KV3

   

52

7N

52

275

Nam 

18-10-2003

Gõ Jazz

Kinh

Nghệ An

THPT

9.00

8.50

 

0.25

 

KV2

   

53

7N

53

276

Nữ

29-05-2010

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

7.17

9.50

 

0.00

 

KV3

   

54

7N

54

277

Nam 

31-07-2010

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 6 

6.00

4.50

 

0.00

 

KV3

   

55

7N

55

278

Nam 

11-04-2010

Organ 

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.50

6.00

 

0.00

 

KV3

   

1

9N

01

279

Nữ

15-08-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.43

8.50

 

0.00

 

KV3

 

Thi CN2 (Piano)

2

9N

02

280

Nữ

15-08-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.50

9.00

 

0.00

 

KV3

 

Thi CN2 (Violon)

3

9N

03

281

Nam

19-05-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.00

5.50

 

0.00

 

KV3

   

4

9N

04

282

Nam

09-05-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.78

8.50

 

0.00

 

KV3

   

5

9N

05

283

Nam

09-09-2013

Violon

Dao

Hà Nội

Lớp 3

8.77

4.50

 

1.00

 

KV3

UT2

 

6

9N

06

284

Nam

03-02-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.85

8.00

 

0.00

 

KV3

   

7

9N

07

285

Nữ

05-12-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.03

8.50

 

0.00

 

KV3

   

8

9N

08

286

Nữ

28-10-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.45

5.00

 

0.00

 

KV3

   

9

9N

09

287

Nữ

19-05-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.18

8.50

 

0.00

 

KV3

   

10

9N

10

288

Nam

10-11-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.30

8.50

 

0.00

 

KV3

   

11

9N

11

289

Nam

04-11-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.40

5.75

 

0.00

 

KV3

   

12

9N

12

290

Nữ

21-01-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.10

9.50

 

0.00

 

KV3

   

13

9N

13

291

Nữ

21-01-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.28

9.50

 

0.00

 

KV3

   

14

9N

14

292

Nữ

06-11-2011

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.33

5.50

 

0.00

 

KV3

   

15

9N

15

293

Nam

22-08-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.13

3.00

 

0.00

 

KV3

   

16

9N

16

294

Nam

07-08-2012

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.23

5.00

 

0.00

 

KV3

   

17

9N

17

295

Nam

02-05-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.83

8.00

 

0.00

 

KV3

   

18

9N

18

296

Nam

14-07-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

7.18

6.50

 

0.00

 

KV3

   

19

9N

19

297

Nữ

09-10-2012

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.00

9.00

 

0.00

 

KV3

   

20

9N

20

298

Nữ

03-06-2011

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

7.98

6.00

 

0.00

 

KV3

   

21

9N

21

299

Nam

10-04-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.30

4.50

 

0.00

 

KV3

   

22

9N

22

300

Nam

17-09-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.83

9.50

 

0.00

 

KV3

   

23

9N

23

301

Nam

16-07-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.70

8.50

 

0.00

 

KV3

   

24

9N

24

302

Nữ

16-05-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.50

5.00

 

0.00

 

KV3

   

25

9N

25

303

Nam

04-05-2011

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.60

7.00

 

0.00

 

KV3

   

26

9N

26

304

Nữ

21-02-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.48

6.25

 

0.00

 

KV3

   

27

9N

27

305

Nữ

05-11-2013

Violon

Kinh

Bắc Ninh

Lớp 3

9.03

6.00

 

0.50

 

KV2-NT

   

28

9N

28

306

Nữ

19-01-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.93

8.00

 

0.00

 

KV3

   

29

9N

29

307

Nữ

22-10-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

9.40

9.00

 

0.00

 

KV3

   

30

9N

30

308

Nữ

08-08-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.13

6.50

 

0.00

 

KV3

   

31

9N

31

309

Nữ

18-03-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.07

9.50

 

0.00

 

KV3

   

32

9N

32

310

Nam

22-04-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

7.63

6.75

 

0.00

 

KV3

   

33

9N

33

311

Nữ

07-08-2012

Piano

Kinh

Hải Phòng

Lớp 4

8.70

8.50

 

0.00

 

KV3

   

34

9N

34

312

Nữ

28-05-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.47

8.50

 

0.00

 

KV3

   

35

9N

35

313

Nữ

03-03-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.23

8.00

 

0.00

 

KV3

   

36

9N

36

314

Nữ

06-03-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.70

7.50

 

0.00

 

KV3

   

37

9N

37

315

Nữ

09-09-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.50

9.50

 

0.00

 

KV3

   

38

9N

38

316

 Nữ

08-07-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.23

8.50

 

0.00

 

KV3

   

39

9N

39

317

Nam

10-11-2011

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 5

8.28

7.50

 

0.00

 

KV3

   

40

9N

40

318

Nữ

28-09-2012

Violon

Kinh

Hải Phòng

Lớp 4

8.23

10.00

 

0.00

 

KV3

   

41

9N

41

319

Nữ

02-12-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.98

9.50

 

0.00

 

KV3

   

42

9N

42

320

Nam

31-01-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

9.33

9.50

 

0.00

 

KV3

   

43

9N

43

321

Nam

31-01-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.85

7.00

 

0.00

 

KV3

   

44

9N

44

322

Nữ

04-02-2013

Piano

Nùng

Hải Dương

Lớp 3

9.45

9.00

 

1.00

 

KV2

UT2

 

45

9N

45

323

Nam

03-10-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp4

8.20

8.00

 

0.00

 

KV3

   

46

9N

46

324

Nữ

03-05-2013

Piano

Kinh

Phú Thọ

Lớp 3

9.05

8.50

 

0.75

 

KV1

   

47

9N

47

325

Nữ

06-11-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.30

6.50

 

0.00

 

KV3

   

48

9N

48

326

Nam

19-03-2013

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.18

8.50

 

0.00

 

KV3

   

49

9N

49

327

Nam

06-11-2013

Violon

Kinh

Hà Nội

Lớp 3

8.30

8.50

 

0.00

 

KV3

   

50

9N

50

328

Nữ

10-08-2012

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 4

8.65

9.00

 

0.00

 

KV3

   

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn