Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 11978769
Kết quả tuyển sinh Thứ ba, 27/02/2024

HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2022

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

(Thí sinh lưu ý, đây chưa phải là kết quả trúng tuyển)

TT

SỐ

BD

Mã số thí sinh

GIỚI TÍNH

NĂM SINH 

CHUYÊN NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

HỘ KHẨU

VĂN HÓA

KV

ƯT

Điểm Chuyên ngành

Điểm KTTH

Điểm Ghi âm

Điểm TB KTAN

Điểm cộng

Điểm Piano PT

Điểm Văn

GHI CHÚ

1

ĐH

01

05

Nam

12-03-2000

Saxophone

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.8

8.0

 

8.0

0.0

 

6.9

 

2

ĐH

02

06

Nam

14-10-2003

Fagotte

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.2

8.4

 

8.4

0.0

 

7.9

 

3

ĐH

03

07

Nữ

23-08-2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.7

8.6

 

8.6

0.0

 

8.5

 

4

ĐH

04

08

Nữ

09-11-2003

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.5

7.9

 

7.9

0.0

 

7.2

 

5

ĐH

05

09

Nam

26-02-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

THPT

KV2

 

8.2

7.3

7.6

7.5

0.3

 

7.8

 

6

ĐH

06

10

Nam

25-02-2003

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.6

8.4

 

8.4

0.0

 

6.3

 

7

ĐH

07

11

Nữ

19-07-2003

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

8.0

9.1

8.6

0.0

6.5

8.2

 

8

ĐH

08

12

Nam

22-06-2003

Organ

Kinh

Hải Phòng

THPT

KV3

 

9.5

8.3

 

8.3

0.0

 

6.6

 

9

ĐH

09

13

Nữ

21-03-2004

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.8

9.1

 

9.1

0.0

 

7.4

 

10

ĐH

10

14

Nữ

11-08-2003

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

KV3

 

8.8

8.8

10.0

9.4

0.0

 

8.2

 

11

ĐH

12

16

Nam

08-01-2002

Thanh nhạc

Thái

Sơn La

TC VHNT

KV1

UT1

7.8

8.7

10.0

9.4

2.0

 

6.8

 

12

ĐH

13

17

Nữ

17-08-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV3

 

8.6

9.5

8.8

9.2

0.0

 

7.3

 

13

ĐH

14

18

Nam

25-06-2003

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.1

8.3

 

8.3

0.0

 

7.4

 

14

ĐH

15

19

Nữ

31-03-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.6

8.5

9.1

8.8

0.0

 

7.8

 

15

ĐH

16

20

Nam

23-06-2001

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

THPT

KV2-NT

 

8.9

7.8

8.7

8.3

0.5

 

5.0

 

16

ĐH

17

21

Nam

04-12-2003

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

6.8

 

6.8

0.0

 

7.2

 

17

ĐH

18

22

Nam

27-01-2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.0

8.3

 

8.3

0.0

 

7.6

 

18

ĐH

19

23

Nam

09-07-2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.5

9.2

 

9.2

0.0

 

7.7

 

19

ĐH

20

24

Nam

20-11-2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.4

8.0

 

8.0

0.0

 

7.9

 

20

ĐH

21

25

Nữ

02-08-2004

Cello

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.5

6.3

 

6.3

0.0

 

8.0

 

21

ĐH

22

26

Nữ

16-11-2000

Sáng tác

Kinh

Đà Nẵng

THPT

KV3

 

8.2

5.2

5.1

5.1

0.0

2.0

6.9

 

22

ĐH

23

27

Nam

16-11-2004

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.0

7.6

 

7.6

0.0

 

6.9

 

23

ĐH

24

28

Nam

25-04-2004

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

Lớp 12

KV2

 

8.0

7.5

5.3

6.4

0.3

 

6.6

 

24

ĐH

25

29

Nam

05-01-2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.4

6.5

4.2

5.4

0.0

 

6.3

 

25

ĐH

26

30

Nam

21-06-2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.5

7.6

 

7.6

0.0

 

7.9

 

26

ĐH

27

31

Nam

04-06-2003

Guitare

Kinh

Gia Lai

THPT

KV3

 

9.3

8.1

 

8.1

0.0

 

7.0

 

27

ĐH

28

32

Nữ

13-11-2004

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

7.5

8.3

9.8

9.0

0.0

5.5

7.6

 

28

ĐH

29

33

Nữ

10-10-2004

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.8

8.2

10.0

9.1

0.0

M

8.3

 

29

ĐH

30

34

Nam

08-04-2004

Piano

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

8.5

7.1

 

7.1

0.0

 

7.1

 

30

ĐH

31

35

Nữ

06-08-2003

Đàn nhị

Kinh

Hải Dương

THPT

KV3

 

9.4

8.2

 

8.2

0.0

 

8.1

 

31

ĐH

32

36

Nữ

20-01-2004

Đàn nhị

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.2

7.0

 

7.0

0.0

 

7.6

 

32

ĐH

33

37

Nữ

20-01-2004

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.1

8.6

 

8.6

0.0

 

7.5

 

33

ĐH

34

38

Nam

18-11-2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh 

THPT

KV2

 

9.0

8.5

8.6

8.6

0.3

 

5.9

 

34

ĐH

35

39

Nữ

26-12-2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

9.7

 

9.7

0.0

 

7.3

 

35

ĐH

36

40

Nữ

16-09-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.8

9.0

9.6

9.3

0.0

 

7.8

 

36

ĐH

37

41

Nam

21-08-2003

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

8.4

 

8.4

0.0

 

7.3

 

37

ĐH

40

44

Nữ

09-11-2003

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.6

8.4

 

8.4

0.0

 

8.0

 

38

ĐH

41

45

Nam

17-05-2004

Viola

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

6.5

 

6.5

0.0

 

7.1

 

39

ĐH

43

47

Nữ

02-11-2003

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.8

7.2

7.9

7.6

0.0

8.0

7.5

 

40

ĐH

44

48

Nam

10-06-2003

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.5

7.2

6.0

6.6

0.0

7.0

6.6

 

41

ĐH

45

49

Nam

09-04-1998

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

TCCN TN

KV2

 

8.6

9.7

10.0

9.9

0.3

 

6.8

 

42

ĐH

46

50

Nữ

12-06-2004

Organ

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.1

8.1

 

8.1

0.0

 

7.2

 

43

ĐH

48

52

Nam

09-01-2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

0.0

 

44

ĐH

49

53

Nữ

13-09-2004

Chỉ huy GH

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.2

6.2

9.2

7.7

0.0

6.0

7.0

 

45

ĐH

51

55

Nam

27-01-2004

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.8

7.9

 

7.9

0.0

 

6.9

 

46

ĐH

52

56

Nam

20-07-2001

Sáo trúc

Kinh

Hà Nam

THPT

KV2-NT

 

9.4

9.1

 

9.1

0.5

 

6.5

 

47

ĐH

53

57

Nữ

18-08-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.5

8.4

8.0

8.2

0.0

 

7.5

 

48

ĐH

54

58

Nữ

27-04-2003

Piano

Kinh

Hòa Bình

THPT

KV3

 

8.8

8.8

 

8.8

0.0

 

8.5

 

49

ĐH

55

59

Nữ

06-12-2004

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.7

9.5

 

9.5

0.0

 

8.1

 

50

ĐH

56

60

Nữ

12-05-2004

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.9

8.5

9.0

8.8

0.0

 

7.7

 

51

ĐH

57

61

Nam

10-04-2004

Organ

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.4

9.0

 

9.0

0.0

 

7.3

 

52

ĐH

58

62

Nữ

18-11-2004

Thanh nhạc

Mường

Yên Bái

Lớp 12

KV3

UT1

8.7

8.5

9.5

9.0

2.0

 

7.4

 

53

ĐH

59

63

Nữ

21-10-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.3

8.5

9.0

8.8

0.0

 

6.8

 

54

ĐH

60

64

Nam

03-10-2003

Organ

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.3

8.6

 

8.6

0.0

 

7.0

 

55

ĐH

62

66

Nam

07-12-2000

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

7.2

 

7.2

0.0

 

6.7

 

56

ĐH

64

68

Nam

13-07-2003 

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

7.5

7.2

8.3

7.8

0.0

 

7.3

 

57

ĐH

65

69

Nữ

03-10-2004

Cello

Nùng

Hà Nội

Lớp 12

KV3

UT2

9.8

5.2

 

5.2

1.0

 

7.4

 

58

ĐH

67

71

Nữ

20-12-2002

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.5

6.9

10.0

8.4

0.0

5.5

6.9

 

59

ĐH

68

72

Nam

07-06-2003

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.4

8.2

 

8.2

0.0

 

8.0

 

60

ĐH

69

73

Nữ

07-12-2001

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

7.9

5.9

 

5.9

0.0

 

6.7

 

61

ĐH

70

74

Nữ

03-04-1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

KV2-NT

 

8.9

9.5

9.0

9.3

0.5

 

7.9

 

62

ĐH

71

75

Nam

03-12-2004

Piano

Kinh

Hòa Bình

Lớp 12

KV3

 

9.5

8.9

 

8.9

0.0

 

8.4

 

63

ĐH

72

76

Nữ

29-08-1999

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

THPT

KV2-NT

 

8.7

8.5

9.6

9.1

0.5

 

6.8

 

64

ĐH

73

77

Nữ

25-08-1999

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

8.4

8.7

8.6

0.0

 

6.5

 

65

ĐH

74

78

Nam

17-01-2000

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

THPT

KV2-NT

 

8.8

7.6

9.3

8.5

0.5

 

6.5

 

66

ĐH

75

79

Nam

25-10-2004

Thanh nhạc

Tày

Cao Bằng

Lớp 12

KV3

UT1

8.7

8.7

10.0

9.4

2.0

 

7.5

 

67

ĐH

76

80

Nam

22-07-2000

Thanh nhạc

Mường

Hòa Bình

THPT

KV1

UT1

8.9

7.7

4.8

6.3

2.0

 

5.0

 

68

ĐH

77

81

Nam

25-10-2000

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Giang

THPT

KV2

 

8.6

6.2

3.4

4.8

0.3

 

5.8

 

69

ĐH

78

82

Nam

06-12-2004

Piano

Kinh

Quảng Nam

Lớp 12

KV3

 

3.0

1.4

 

1.4

0.0

 

6.9

 

70

ĐH

79

83

Nữ

18-11-1997

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

THPT

KV2

 

8.4

2.7

4.2

3.5

0.3

 

5.5

 

71

ĐH

80

84

Nam

06-09-1996

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.8

8.0

6.1

7.1

0.0

6.5

5.0

 

72

ĐH

81

85

Nam

08-08-2004

Guitare

Kinh

Quảng Bình

Lớp 12

KV2

 

3.0

0.5

 

0.5

0.3

 

7.2

 

73

ĐH

82

86

Nam

13-01-2004

Sáo trúc

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 12

KV2

 

9.2

7.1

 

7.1

0.3

 

7.2

 

74

ĐH

84

88

Nữ

26-03-2001

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.9

9.1

 

9.1

0.0

 

8.2

 

75

ĐH

85

89

Nam

28-09-2002

Thanh nhạc

Mường

Ninh Bình

THPT

KV1

UT1

8.2

7.0

5.7

6.4

2.0

 

7.5

 

76

ĐH

86

90

Nam

10-11-2003

Sáo trúc

Kinh

Yên Bái

THPT

KV3

 

9.6

9.0

 

9.0

0.0

 

6.7

 

77

ĐH

88

92

Nam

14-09-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

THPT

KV3

 

8.6

9.5

9.5

9.5

0.0

 

7.3

 

78

ĐH

89

93

Nữ

30-05-1994

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

KV2-NT

 

8.3

8.7

6.5

7.6

0.5

 

6.1

 

79

ĐH

90

94

Nữ

13-10-2002

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

8.8

9.2

7.8

8.5

0.3

 

8.0

 

80

ĐH

91

95

Nam

01-09-2000

Gõ Jazz

Kinh

Nam Định

THPT

KV3

 

8.5

6.8

 

6.8

0.0

 

6.1

 

81

ĐH

92

96

Nam

18-11-1997

Guitare Jazz

Kinh

Bắc Ninh

THPT

KV2

 

8.8

8.0

 

8.0

0.3

 

6.3

 

82

ĐH

93

97

Nam

15-08-2003

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.2

9.0

 

9.0

0.0

 

6.6

 

83

ĐH

94

98

Nữ

07-07-2004

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.9

5.9

9.5

7.7

0.0

5.0

7.6

 

84

ĐH

95

99

Nam

11-03-2003

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.8

9.6

 

9.6

0.0

 

7.6

 

85

ĐH

96

100

Nam

22-07-2004

Gõ giao hưởng

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.4

4.5

 

4.5

0.0

 

7.2

 

86

ĐH

97

101

Nữ

02-12-2003

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.5

7.6

 

7.6

0.0

 

7.0

 

87

ĐH

98

102

Nữ

11-09-2003

36 dây

Kinh

Ninh Bình

THPT

KV3

 

9.3

5.6

 

5.6

0.0

 

7.3

 

88

ĐH

101

105

Nữ

31-05-2003

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.1

7.9

 

7.9

0.0

 

7.2

 

89

ĐH

102

106

Nữ

20-10-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.5

6.5

6.4

6.5

0.0

 

7.0

 

90

ĐH

103

107

Nữ

13-07-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.6

3.5

1.0

2.3

0.0

 

5.5

 

91

ĐH

104

108

Nữ

07-12-2003

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

8.5

7.8

5.0

6.4

0.0

5.0

6.1

 

92

ĐH

105

109

Nữ

27-06-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hà Giang

Lớp 12

KV2

 

8.5

5.8

5.0

5.4

0.3

 

6.9

 

93

ĐH

106

110

Nữ

04-07-2003

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Kạn

THPT

KV2

 

8.7

7.5

6.4

7.0

0.3

 

5.8

 

94

ĐH

107

111

Nữ

23-08-2004

Âm nhạc học

Kinh

Thái Nguyên

Lớp 12

KV2

 

7.5

7.8

8.9

8.4

0.3

7.5

7.1

 

95

ĐH

108

112

Nam

25-08-2004

Đàn nhị

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.6

7.7

 

7.7

0.0

 

6.7

 

96

ĐH

109

113

Nam

10-11-2000

Trompette

Kinh

Hà Nội

THPT

KV2

 

9.2

7.4

 

7.4

0.3

 

7.0

 

97

ĐH

110

114

Nam

13-11-2004

Đàn nguyệt

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.8

1.6

 

1.6

0.0

 

6.6

 

98

ĐH

111

115

Nữ

31-05-2004

Piano

Kinh

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

9.1

9.6

 

9.6

0.0

 

7.3

 

99

ĐH

112

116

Nam

08-08-1995

Sáng tác

Kinh

Thái Bình

THPT

KV2-NT

 

9.3

6.0

2.8

4.4

0.5

5.5

7.6

 

100

ĐH

113

117

Nữ

02-09-2004

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

8.5

3.5

5.1

4.3

0.0

4.0

7.1

 

101

ĐH

114

118

Nữ

22-10-2004

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.0

7.9

 

7.9

0.0

 

7.1

 

102

ĐH

115

119

Nữ

22-03-2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV2-NT

 

8.7

9.3

7.0

8.2

0.5

 

7.9

 

103

ĐH

116

120

Nữ

10-10-2002

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.1

8.1

 

8.1

0.0

 

7.1

 

104

ĐH

117

121

Nữ

25-12-1998

Thanh nhạc

Thái

Điện Biên

THPT

KV1

UT1

8.5

8.4

9.0

8.7

2.0

 

7.3

 

105

ĐH

118

122

Nam

15-08-2003

Guitare

Kinh

 Thái Bình

THPT

KV2-NT

 

9.3

5.6

 

5.6

0.5

 

6.8

 

106

ĐH

119

123

Nữ

31-12-2004

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.4

8.5

 

8.5

0.0

 

7.9

 

107

ĐH

120

124

Nữ

15-10-2004

Guitare

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

10.0

6.7

 

6.7

0.0

 

7.3

 

108

ĐH

121

125

Nam

02-01-2001

Chỉ huy GH

Kinh

Hà Nam

THPT

KV2-NT

 

9.2

7.5

9.5

8.5

0.5

6.5

6.6

 

109

ĐH

122

126

Nam

10-11-2001

Đàn nguyệt

Kinh

Bắc Ninh

THPT

KV2-NT

 

8.8

5.7

 

5.7

0.5

 

6.6

 

110

ĐH

123

127

Nữ

08-09-2003

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.2

6.0

 

6.0

0.0

 

8.4

 

111

ĐH

124

128

Nữ

29-12-2003

Piano

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.5

9.0

 

9.0

0.0

 

8.6

 

112

ĐH

125

129

Nam

17-06-2003

Guitare

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

9.0

8.5

 

8.5

0.0

 

6.3

 

113

ĐH

126

130

Nữ

09-08-2003

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2

 

8.6

8.9

3.5

6.2

0.3

 

7.9

 

114

ĐH

127

131

Nam

25-06-2004

Sáo trúc

Mường

Hà Nội

Lớp 12

KV3

UT2

0.0

0.0

 

0.0

1.0

 

7.1

 

115

ĐH

128

132

Nam

21-05-2004

Organ

Kinh

Thanh Hóa

Lớp 12

KV3

 

9.6

9.1

 

9.1

0.0

 

6.9

 

116

ĐH

129

133

Nam

27-05-2006

Piano

Kinh

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

9.9

8.6

 

8.6

0.0

 

 

Bằng NN

117

ĐH

130

134

Nữ

16-01-2004

Piano

Kinh

Yên Bái

Lớp 12

KV1

 

7.8

8.5

 

8.5

0.8

 

7.1

 

118

ĐH

131

135

Nữ

23-09-1993

Guitare

Kinh

Vĩnh Long

THPT

KV2

 

8.0

4.5

 

4.5

0.3

 

7.3

 

119

ĐH

132

136

Nữ

08-06-1988

36 dây

Kinh

Hải Dương

THPT

KV2

 

5.8

7.3

 

7.3

0.3

 

7.9

 

120

ĐH

133

137

Nữ

02-06-2000

Thanh nhạc

Kinh

Yên Bái

THPT

KV1

 

8.4

7.3

4.0

5.7

0.8

 

7.6

 

121

ĐH

134

138

Nam

17-12-1992

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

THPT

KV3

 

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

5.6

 

122

ĐH

135

139

Nữ

07-12-1998

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

THPT

KV2-NT

 

8.0

7.2

5.0

6.1

0.5

 

7.5

 

123

ĐH

136

140

Nữ

17-01-2000

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

THPT

KV1

 

8.4

7.8

9.3

8.6

0.8

 

8.2

 

124

ĐH

137

141

Nữ

24-01-2003

Đàn tranh

Kinh

Thái Nguyên

THPT

KV2

 

9.0

8.4

 

8.4

0.3

 

6.7

 

125

ĐH

138

142

Nữ

10-11-2001

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

THPT

KV1

 

8.5

7.0

6.4

6.7

0.8

 

7.4

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn