Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595587
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 24/06/2024

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM - NĂM 2022 (đợt 1)
Theo quyết định số 494/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 12 tháng 8 năm 2022

TT

TTCN

HỌ VÀ

TÊN

MÃ HỌC SINH

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

KHOA/ NGÀNH

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

Kết quả

1

1

PHAN THÙY

ANH

2022T901

Nữ

09-09-2013

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

2

2

LÊ HOÀI

AN

2022T902

Nữ

28-05-2013

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

3

3

OH BẢO

ÂN

2022T903

Nữ

15-08-2013

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

4

4

NGUYỄN BẢO

CHÂU

2022T904

Nữ

21-01-2013

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

5

5

ĐINH HOÀNG BẢO

ANH

2022T905

Nữ

18-03-2013

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

6

6

NGUYỄN BẢO

TRÂM

2022T906

Nữ

05-11-2013

Dây

Violon

Kinh

Bắc Ninh

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

7

7

VŨ LÊ HÀ

MY

2022T907

Nam

17-09-2013

Dây

Violon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

8

8

DƯƠNG TRÍ

DŨNG

2022T908

Nam

09-09-2013

Dây

Violon

Dao

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

9

1

HOÀNG HẢI

GIANG

2022T909

Nữ

04-02-2013

Piano

Piano

Nùng

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 3

Trúng tuyển

10

2

NGUYỄN VŨ BĂNG

BĂNG

2022T910

Nữ

22-10-2012

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

Trúng tuyển

11

3

LÊ THẾ

HẢI

2022T911

Nam

31-01-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

12

4

LÊ NGUYỄN BẢO

XUÂN

2022T912

 Nữ

08-07-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

13

5

HOÀNG GIA

HÂN

2022T913

Nữ

03-05-2013

Piano

Piano

Kinh

Phú Thọ

Phú Thọ

Lớp 3

Trúng tuyển

14

6

PHẠM BẢO

CHÂU

2022T914

Nữ

05-12-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

15

7

LƯU BẢO

NGÂN

2022T915

Nữ

02-12-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

16

8

DƯƠNG MINH

QUÂN

2022T916

Nam

31-01-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

17

9

HOÀNG GIA

HIẾU

2022T917

Nam

03-02-2012

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

Trúng tuyển

18

10

TĂNG ĐỨC

KHANG

2022T918

Nam

02-05-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

19

11

VŨ AN

KHÔI

2022T919

Nam

09-05-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

20

12

NGUYỄN VIẾT

PHÚC

2022T920

Nam

16-07-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

21

13

PHẠM NGỌC

LAM

2022T921

Nữ

07-08-2012

Piano

Piano

Kinh

Hải Phòng

Hà Nội

Lớp 4

Trúng tuyển

22

14

PHẠM HÀ

ANH

2022T922

Nữ

06-03-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

23

15

TRẦN PHƯỚC

NHÃ

2022T923

Nữ

10-08-2012

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 4

Trúng tuyển

24

16

NGUYỄN ĐỨC

PHƯƠNG

2022T924

Nam

04-05-2011

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

25

17

OH BẢO

ÂN

2022T925

Nữ

15-08-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

26

18

NGUYỄN NGỌC

LAM

2022T926

Nữ

16-05-2013

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 3

Trúng tuyển

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM - NĂM 2022 (đợt 1)
Theo quyết định số 494/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 12 tháng 8 năm 2022

TT

TTCN

HỌ VÀ

TÊN

MÃ HỌC SINH

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

KHOA/ NGÀNH

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

Kết quả

GHI CHÚ

1

1

NGÔ HOÀNG

LONG

2022T701

Nam

11-10-2008

AGO

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

Trúng tuyển

 

2

1

TRẦN TRUNG

HIẾU

2022T702

Nam

28-04-2011

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

3

2

ĐỖ ĐĂNG

HOÀNG

2022T703

Nam

28-12-2010

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

4

3

PHẠM HÀ BẢO

DUY

2022T704

Nam

27-03-2010

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

5

4

TỐNG PHẠM NGỌC

KIM

2022T705

Nam

07-08-2010

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

6

5

VŨ LÊ TUẤN

HƯNG

2022T706

Nam

30-11-2011

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

7

1

NGUYỄN PHÁT

ĐẠT

2022T707

Nam

02-01-2011

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Thanh Hóa

Lớp 5

Trúng tuyển

 

8

2

NGUYỄN ĐOÀN DANH

QUỐC

2022T708

Nam

06-11-2008

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Thụy Điển

Lớp 8

Trúng tuyển

 

9

3

TRỊNH MINH

KHANG

2022T709

Nam

09-11-2010

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

10

4

NGUYỄN MINH

KIÊN

2022T710

Nam

02-10-2011

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

11

5

TẠ QUỐC

TÙNG

2022T711

Nam

25-02-2010

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

12

6

LÊ MINH

NGHĨA

2022T712

Nam

25-05-2011

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

13

7

NGUYỄN TRẦN HIỀN

ANH

2022T713

Nữ

05-02-2010

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

14

8

BÙI GIA

BẢO

2022T714

Nam

14-09-2010

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

15

9

LÊ MINH

CHÂU

2022T715

Nữ

25-05-2011

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

16

10

HÀ PHƯƠNG

NGÂN

2022T716

Nữ

16-12-2008

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

Trúng tuyển

 

17

11

NGÔ BẢO

CHÂU

2022T717

Nữ

26-10-2010

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

18

12

ĐINH DIỆP

HÂN

2022T718

Nữ

09-10-2010

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

19

13

ĐOÀN DƯƠNG NGỌC

 LAM

2022T719

Nữ

07-03-2011

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

20

1

NGUYỄN TRÍ

ĐỨC

2022T720

Nam

14-07-2009

Dây

Cello

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

21

2

HOÀNG BẢO

CHÂU

2022T721

Nam

12-12-2011

Dây

Cello

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

22

3

PHẠM MINH

KHÁNH

2022T722

Nữ

31-03-2011

Dây

Cello

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

23

1

NGÔ GIA

ĐỨC

2022T723

Nam

12-11-2007

Dây

Contrebase

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

Trúng tuyển

 

24

2

TRẦN THỊ HUYỀN

DUNG

2022T724

Nữ

19-06-2009

Dây

Contrebase

Kinh

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Lớp 7

Trúng tuyển

 

25

1

NGUYỄN PHAN ANH

KHÔI

2022T725

Nam

1512-2007

JAZZ

Gõ Jazz

Kinh

Đắc Nông

Đắk Lắk

Lớp 8

Trúng tuyển

 

26

2

TRẦN VIẾT

VIỆT

2022T726

Nam

18-10-2003

JAZZ

Gõ Jazz

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

THPT

Trúng tuyển

 

27

3

LÊ HOÀNG

LÂM

2022T727

Nam

30-03-2011

JAZZ

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

28

4

ĐẶNG AN

KHÁNH

2022T728

Nam

01-09-2010

JAZZ

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

29

1

PHAN NGUYỄN BẢO

NAM

2022T729

Nam

18-12-2010

JAZZ

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

30

2

VŨ GIA BẢO 

HUY

2022T730

Nam

21-05-2010

JAZZ

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

31

1

VŨ NGỌC THÁI

DŨNG

2022T731

Nam

19-11-2008

JAZZ

Saxophone

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

Lớp 8

Trúng tuyển

 

32

1

TRẦN DANH

SƠN

2022T732

Nam

25-05-2009

Kèn Gõ

Clarinet

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 7

Trúng tuyển

 

33

1

NGUYỄN BẢO

MINH

2022T733

Nam

05-06-2011

Kèn Gõ

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

34

2

NGUYỄN BẢO

NGỌC

2022T734

Nữ

21-02-2008

Kèn Gõ

Gõ GH

Mường

Hà Nội

Tuyên Quang

Lớp 8

Trúng tuyển

 

35

3

VŨ TÙNG

LÂM

2022T735

Nam

01-03-2011

Kèn Gõ

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

36

4

NGUYỄN THỤC

MINH

2022T736

Nữ

22-04-2011

Kèn Gõ

Gõ GH

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

37

1

NGUYỄN QUỐC

 BÌNH

2022T737

Nam

20-04-2011

Kèn Gõ

Tuba

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 5

Trúng tuyển

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM - NĂM 2022 (đợt 1)
Theo quyết định số 494/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 12 tháng 8 năm 2022

TT

TTCN

HỌ VÀ

TÊN

MÃ HỌC SINH

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

KHOA/ NGÀNH

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

Kết quả

GHI CHÚ

1

1

CHU NAM

THẮNG

2022T601

Nam

05-10-2008

ANTT

Bầu

Nùng

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

Trúng tuyển

 

2

2

BÙI CHÂU

GIANG

2022T602

Nữ

11-11-2010

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

3

3

NGUYỄN PHƯƠNG

NGA

2022T603

Nữ

02-08-2010

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

4

4

NGUYỄN TRẦN GIA

LINH

2022T604

Nữ

03-06-2008

ANTT

Bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

lớp 8

Trúng tuyển

 

5

1

PHAN

ANH

2022T605

Nam

06-07-2010

ANTT

Gõ DT

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

6

2

HOÀNG QUỐC

BẢO

2022T606

Nam

25-06-2006

ANTT

Gõ DT

Kinh

Thanh Hóa

Hà Nội

Lớp 8

Trúng tuyển

 

7

1

LÊ MINH

CHÂU

2022T607

Nữ

04-03-2009

ANTT

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

8

2

PHẠM HÀ

MY

2022T608

Nữ

28-04-2008

ANTT

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 8

Trúng tuyển

 

9

3

HUỲNH NGUYỄN HỒNG

HIỆP

2022T609

Nam

05-11-2010

ANTT

Nguyệt

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

10

1

VŨ MINH

HẰNG

2022T610

Nữ

19-04-2010

ANTT

Nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

11

1

VŨ MINH

2022T611

Nam

06-03-2009

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Nam Định

Nam Định

Lớp 6

Trúng tuyển

 

12

2

LƯU TÙNG

 LÂM

2022T612

Nam

21-02-2010

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hàn Quốc

Lớp 6

Trúng tuyển

 

13

3

NGUYỄN TRUNG

ĐẠT

2022T613

Nam

10-07-2009

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

Lớp 7

Trúng tuyển

 

14

4

NGUYỄN NGỌC

MINH

2022T614

Nữ

20-03-2010

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

15

5

ĐỒNG HIỀN

TRANG

2022T615

Nữ

06-08-2007

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

Trúng tuyển

 

16

1

NGÔ NGỌC TRANG

 NHUNG

2022T616

Nữ

13-03-2010

ANTT

Tranh

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

17

2

TRẦN HUYỀN

LINH

2022T617

Nữ

28-01-2008

ANTT

Tranh

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 8

Trúng tuyển

 

18

1

ĐẶNG HÀ

CHI

2022T618

Nữ

20-07-2010

ANTT

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

19

2

NGUYỄN KHÁNH

VI

2022T619

Nữ

07-06-2010

ANTT

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

20

3

NGUYỄN DƯƠNG

THÁI

2022T620

Nam

23-07-2004

ANTT

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

Trúng tuyển

 

21

4

HOÀNG BẢO

LINH

2022T621

Nữ

11-06-2010

ANTT

Tỳ bà

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 6

Trúng tuyển

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM - NĂM 2022 (đợt 1)
Theo quyết định số 494/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 12 tháng 8 năm 2022

TT

TTCN

HỌ VÀ

TÊN

MÃ HỌC SINH

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

KHOA/ NGÀNH

C/NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

TỈNH

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Kết quả

GHI CHÚ

1

1

ĐỖ KHÁNH

NGỌC

2022T401

Nữ

24-06-2007

AGO

Accordeon

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

1

BÙI TRÍ

DŨNG

2022T402

Nam

17-06-2007

AGO

Guitare

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

THCS

KV1

 

Trúng tuyển

 

3

1

TRẦN MINH

THU

2022T403

Nữ

12-06-2006

ANTT

Nguyệt

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 10

KV1

 

Trúng tuyển

 

4

1

LƯƠNG VIỆT

HÙNG

2022T404

Nam

25-06-2007

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

1

NGUYỄN THANH

HIỀN

2022T405

Nữ

15-04-2007

Dây

Contrebase

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

Chuyển hệ 4 năm

6

1

ĐỖ VIỆT

HOÀNG

2022T406

Nam

03-05-2004

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 10

KV2

 

Trúng tuyển

 

7

1

LÊ SỸ

LỘC

2022T407

Nam

01-09-2005

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV2

 

Trúng tuyển

 

8

1

KHUẤT DUY

PHÚ

2022T408

Nam

22-12-2007

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

2

PHẠM GIA

BẢO

2022T409

Nam

10-07-2003

Jazz

Piano jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

1

NGUYỄN

MINH

2022T410

Nam

24-01-2006

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

1

HOÀNG THÁI

SƠN

2022T411

Nam

25-11-2004

Kèn gõ

Clarinette

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

12

1

NGÔ MAI

PHƯƠNG

2022T412

Nữ

30-09-2007

Kèn gõ

Flutte

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV2

 

Trúng tuyển

 

13

1

PHẠM THỊ THU

HẰNG

2022T413

Nữ

15-12-2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

1

ĐINH KIẾN

QUỐC

2022T414

Nam

29-07-2003

SCA

CHHX

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THCS

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

1

TRẦN THANH

HUẤN

2022T415

Nam

21-11-2002

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Thái Nguyên

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

2

NGUYỄN HÀ

VI

2022T416

Nữ

20-01-2007

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

3

NGUYỄN LÊ HÀ

LINH

2022T417

Nữ

02-07-2007

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

UT2

Trúng tuyển

 

18

4

NGUYỄN MAI

LINH

2022T418

Nữ

18-09-2004

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

5

VŨ KHÁNH

PHƯƠNG

2022T419

Nữ

24-05-2007

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THCS

KV3

 

Trúng tuyển

 

20

6

PHAN QUỲNH

NGA

2022T420

Nữ

10-10-2007

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THCS

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

7

NGUYỄN HOÀNG

YẾN

2022T421

Nữ

30-01-2007

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

22

8

NGUYỄN NGỌC

DIỆP

2022T422

Nữ

14-08-2005

SCA

Lý thuyết âm nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

1

PHẠM HIẾU

KHÔI

2022T423

Nam

06-03-2007

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THCS

KV3

 

Trúng tuyển

 

24

2

NGUYỄN ĐỨC

THẮNG

2022T424

Nam

12-01-2000

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

25

3

NGUYỄN HỮU

LƯƠNG

2022T425

Nam

05-05-2007

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

26

1

BÙI NGỌC

MINH

2022T426

Nam

19-02-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Điện Biên

Lớp 12

KV1

 

Trúng tuyển

 

27

2

PHẠM THỊ NGỌC

NINH

2022T427

Nữ

02-07-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

Lớp 9

KV2

 

Trúng tuyển

 

28

3

HOÀNG MINH NHẬT

LINH

2022T428

Nữ

16-10-2006

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 10

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

29

4

ĐẶNG NGỌC

ANH

2022T429

Nữ

24-10-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

30

5

ĐẶNG NGỌC

QUANG

2022T430

Nam

18-06-2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

THPT

KV1

UT1

Trúng tuyển

 

31

6

UÔNG THÁI

SƠN

2022T431

Nam

10-10-2005

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 11

KV1

 

Trúng tuyển

 

32

7

TRẦN THỊ HOÀI

2022T432

Nữ

01-08-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Lớp 12

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

33

8

NGUYỄN THỊ

CHÚC

2022T433

Nữ

30-04-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

34

9

TRẦN THỊ LAN

ANH

2022T434

Nữ

18-09-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Hà Nội

Lớp 9

KV2

 

Trúng tuyển

 

35

10

TRỊNH KIM

YẾN

2022T435

Nữ

18-09-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Kon Tum

Kon Tum

Lớp 9

KV1

 

Trúng tuyển

 

36

11

ĐỖ THỊ HỒNG

KHANH

2022T436

Nữ

06-10-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

37

12

BÙI KIỀU CHÍNH

TUẤN

2022T437

Nữ

21-07-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

Lớp 12

KV1

 

Trúng tuyển

 

38

13

ĐOÀN NGỌC

LINH

2022T438

Nam

05-05-2006

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 10

KV2

 

Trúng tuyển

 

39

14

NGUYỄN CHÍ

BÁCH

2022T439

Nam

18-07-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

40

15

HỒ BẢO

LAM

2022T440

Nữ

15-05-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Thái Bình

Thái Bình

THCS

KV2

 

Trúng tuyển

 

41

16

ĐƯỜNG VINH

TRƯỜNG

2022T441

Nam

11-08-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Điện Biên

Vĩnh Phúc

Lớp 12

KV1

 

Trúng tuyển

 

42

17

TRẦN MẠNH

DŨNG

2022T442

Nam

18-03-2006

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV2

 

Trúng tuyển

 

43

18

NGUYỄN NGỌC

ANH

2022T443

Nữ

09-08-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

44

19

NGUYỄN KHÁNH

2022T444

Nữ

01-06-2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

45

20

PHAN THỊ VÂN

ANH

2022T445

Nữ

29-10-2005

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 11

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

46

21

HOÀNG VĂN

HIỆP

2022T446

Nam

18-11-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Quảng Trị

Quảng Trị

Lớp 12

KV1

UT2

Trúng tuyển

 

47

22

NGUYỄN XUÂN

CẦU

2022T447

Nam

29-04-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nam Định

Hà Nội

Lớp 12

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

48

23

ĐỖ THỊ THU

HƯỜNG

2022T448

Nữ

26-02-2006

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 10

KV2

 

Trúng tuyển

 

49

24

NGUYỄN TRUNG

QUỐC

2022T449

Nam

12-04-2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

50

25

NGUYỄN THỊ HOÀI

NGÂN

2022T450

Nữ

14-06-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

51

26

NGÔ THỤC

QUYÊN

2022T451

Nữ

20-09-2005

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Lớp 11

KV1

 

Trúng tuyển

 

52

27

NGUYẾN THÙY

LINH

2022T452

Nữ

08-12-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Lớp 12

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

53

28

LÊ NGUYỄN TRÀ

MY

2022T453

Nữ

20-09-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Vĩnh Phúc

THCS

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

54

29

NGUYỄN HOÀNG

NAM

2022T454

Nam

21-03-2005

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 11

KV3

 

Trúng tuyển

 

55

30

TRẦN THU

AN

2022T455

Nữ

02-08-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

THCS

KV2

 

Trúng tuyển

 

56

31

NGUYỄN VÕ THANH

NHÀN

2022T456

Nữ

11-09-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

57

32

VŨ KIM HUYỀN

MY

2022T457

Nữ

17-04-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

THCS

KV3

 

Trúng tuyển

 

58

33

LÊ LINH

TRANG

2022T458

Nữ

25-02-2007

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 9

KV3

 

Trúng tuyển

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn