Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12404867
Kết quả tuyển sinh Thứ ba, 21/05/2024

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN HỆ  ĐẠI HỌC - NĂM 2022 (đợt 1)

TT

HỌ VÀ

TÊN

MÃ SINH VIÊN

GIỚI TÍNH

NĂM SINH

KHOA/ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH DỰ THI

DÂN TỘC

HỘ KHẨU

NƠI SINH

VĂN HÓA

KV

ƯT

Kết quả

GHI CHÚ

1

NGUYỄN DƯƠNG HÀ

KHANH

2022D001

Nữ

15-10-2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

2

NGUYỄN BẢO

VÂN

2022D002

Nữ

23-08-2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

3

NGUYỄN MINH

QUÂN

2022D003

Nam

09-07-2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

4

VŨ TRỌNG

NHÂN

2022D004

Nam

21-06-2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

5

NGUYỄN TỐNG HẢI

MINH

2022D005

Nam

20-11-2004

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

6

HỒ VƯƠNG ĐỨC

ANH

2022D006

Nam

04-06-2003

AGO

Guitare

Kinh

Gia Lai

Gia Lai

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

7

NGUYỄN TIẾN

LỘC

2022D007

Nam

15-08-2003

AGO

Guitare

Kinh

 Thái Bình

Thái Bình

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

8

LÊ TRUNG

HIẾU

2022D008

Nam

17-06-2003

AGO

Guitare

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

9

TRƯƠNG ĐỨC

THUẬN

2022D009

Nam

21-05-2004

AGO

Organ

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

10

NGUYỄN VĨNH

KỲ

2022D010

Nam

22-06-2003

AGO

Organ

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

11

NGUYỄN GIANG

NAM

2022D011

Nam

10-04-2004

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

12

NGÔ DUY

TÙNG

2022D012

Nam

03-10-2003

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

13

NGUYỄN THỊ THU

NGÂN

2022D013

Nữ

12-06-2004

AGO

Organ

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

14

ĐỖ THỊ

DIỆP

2022D014

Nữ

11-09-2003

ANTT

36 dây

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

15

PHAN THU

HƯƠNG

2022D015

Nữ

02-12-2003

ANTT

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

16

LÊ HÀ

THU

2022D016

Nữ

08-09-2003

ANTT

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

Hồ Chí Minh

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

17

BÙI QUỲNH

LIÊN

2022D017

Nữ

10-10-2002

ANTT

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

Hưng Yên

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

18

VÕ MINH

NGHĨA

2022D018

Nam

07-12-2000

ANTT

Đàn bầu

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

19

NGUYỄN KIM

HIỆU

2022D019

Nam

10-11-2001

ANTT

Đàn nguyệt

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

20

NGÔ THÁI

SƠN

2022D020

Nam

25-08-2004

ANTT

Đàn nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

21

ĐÀO THỊ THU

HƯƠNG

2022D021

Nữ

06-08-2003

ANTT

Đàn nhị

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

22

NGUYỄN NGỌC  BẢO

CHÂU

2022D022

Nữ

20-01-2004

ANTT

Đàn nhị

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

23

TRẦN QUỲNH

TRANG

2022D023

Nữ

24-01-2003

ANTT

Đàn tranh

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

24

PHẠM MINH

THÀNH

2022D024

Nam

10-11-2003

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Yên Bái

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

25

PHAN  MẠNH

THẮNG

2022D025

Nam

20-07-2001

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

26

DƯƠNG VĂN

QUYỀN

2022D026

Nam

13-01-2004

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

27

NGUYỄN SƠN

TÙNG

2022D027

Nam

25-06-2003

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

28

NGUYỄN NGỌC  BẢO

TRÂN

2022D028

Nữ

20-01-2004

ANTT

Sáo trúc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

29

LÃ HỨA BÌNH

NHI

2022D029

Nữ

03-10-2004

Dây

Cello

Nùng

Hà Nội

Lạng Sơn

Lớp 12

KV3

UT2

Trúng tuyển

 

30

NGUYỄN VŨ QUỲNH

NHI

2022D030

Nữ

02-08-2004

Dây

Cello

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

31

TRỊNH TUẤN

HƯNG

2022D031

Nam

17-05-2004

Dây

Viola

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

32

PHẠM DUY

ANH

2022D032

Nam

16-11-2004

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

33

NGUYỄN TUẤN

KIỆT

2022D033

Nam

27-01-2004

Jazz

Gõ Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

34

PHẠM CÔNG

MINH

2022D034

Nam

21-08-2003

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

35

HUỲNH MINH

HOÀNG

2022D035

Nam

04-12-2003

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

36

TRẦN VĂN

VƯƠNG

2022D036

Nam

18-11-1997

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

37

PHÙNG VIẾT LÊ

THANH

2022D037

Nam

25-02-2003

Jazz

Guitare Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

38

TRẦN MINH

NGỌC

2022D038

Nam

15-08-2003

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

39

NGUYỄN NGỌC ÁNH

DƯƠNG

2022D039

Nữ

26-12-2003

Jazz

Piano Jazz

Kinh

Hà Nội

Thanh Hóa

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

40

NGUYỄN HUỲNH

PHƯỚC

2022D040

Nam

12-03-2000

Jazz

Saxophone

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

41

PHẠM THANH

LÂM

2022D041

Nam

14-10-2003

Kèn-gõ

Fagotte

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

42

KIỀU VĂN HOÀNG

PHONG

2022D042

Nam

22-07-2004

Kèn-gõ

Gõ giao hưởng

Kinh

Hà Nội

Hòa Bình

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

43

ĐẶNG VĂN

CHÍNH

2022D043

Nam

10-11-2000

Kèn-gõ

Trompette

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

44

VÕ MINH

QUANG

2022D044

Nam

27-05-2006

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

45

MINH

2022D045

Nam

11-03-2003

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

46

LÊ THU

GIANG

2022D046

Nữ

29-12-2003

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

47

ĐINH XUÂN

2022D047

Nam

03-12-2004

Piano

Piano

Kinh

Hòa Bình

Hòa Bình

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

48

NGÔ HÀ

PHƯƠNG

2022D048

Nữ

31-12-2004

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

49

NGUYỄN TRẦN MINH

ANH

2022D049

Nam

07-06-2003

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

50

ĐÀO KHÁNH

HUYỀN

2022D050

Nữ

31-05-2004

Piano

Piano

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

51

LÊ PHƯƠNG

UYÊN

2022D051

Nữ

22-10-2004

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

52

HOÀNG LINH

HƯƠNG

2022D052

Nữ

26-03-2001

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

53

PHÙNG THU

NGÂN

2022D053

Nữ

21-03-2004

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

54

NGHIÊM THANH

HUYỀN

2022D054

Nữ

27-04-2003

Piano

Piano

Kinh

Hòa Bình

Hòa Bình

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

55

NGUYỄN HY

NHI

2022D055

Nữ

06-12-2004

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

56

 LÊ TRẦN KHÁNH

NHI

2022D056

Nữ

09-11-2003

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

57

TRẦN NGỌC CHÂU

ANH

2022D057

Nữ

09-11-2003

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

58

TRẦN ĐẠI THIÊN

PHƯỚC

2022D058

Nam

08-04-2004

Piano

Piano

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

59

BÙI MINH

ANH

2022D059

Nữ

31-05-2003

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

60

TRẦN MAI VÂN

GIANG

2022D060

Nữ

07-12-2001

Piano

Piano

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

61

NGUYỄN YẾN

NHI

2022D061

Nữ

16-01-2004

Piano

Piano

Kinh

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 12

KV1

 

Trúng tuyển

 

62

CAO NGÂN

AN

2022D062

Nữ

19-07-2003

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

63

TẠ THU

NGA

2022D063

Nữ

02-11-2003

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

64

NGUYỄN MẠNH

HÙNG

2022D064

Nam

10-06-2003

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

65

NGUYỄN TÚ

LINH

2022D065

Nữ

07-12-2003

SCA

Âm nhạc học

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

66

ĐỖ VĂN

KHOÁT

2022D066

Nam

02-01-2001

SCA

Chỉ huy GH

Kinh

Hà Nam

Hà Nam

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

67

ĐÀO MINH

TÂM

2022D067

Nữ

13-09-2004

SCA

Chỉ huy GH

Kinh

Hà Nội

Hải Dương

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

68

BÙI PHẠM NGUYỆT

MINH

2022D068

Nữ

20-12-2002

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

69

PHẠM THU

TRANG

2022D069

Nữ

07-07-2004

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

70

NGUYỄN KHÁNH

LINH

2022D070

Nữ

10-10-2004

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

71

NGUYỄN ANH

TUẤN

2022D071

Nam

06-09-1996

SCA

Sáng tác

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

72

ĐINH XUÂN

ĐẠT

2022D072

Nam

18-11-2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Ninh

Bắc Ninh

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

73

ĐÀO HỒNG

HẠNH

2022D073

Nữ

25-08-1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

74

TRẤN QUANG

CẢNH

2022D074

Nam

22-07-2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Mường

Hòa Bình

Hòa Bình

THPT

KV1

UT1

Trúng tuyển

 

75

VŨ QUANG

CÔNG

2022D075

Nam

23-06-2001

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Ninh Bình

Ninh Bình

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

76

DƯƠNG THỊ

HẰNG

2022D076

Nữ

03-04-1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

77

CHẾ THỤC

ANH

2022D077

Nữ

12-05-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

78

TRỊNH THÙY

NGA

2022D078

Nữ

16-09-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

79

TRẦN HOÀI

NAM

2022D079

Nam

17-01-2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Vĩnh Phúc

Phú Thọ

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

80

BÙI HƯƠNG

QUỲNH

2022D080

Nữ

13-10-2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Tây

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

81

TRỊNH TÚ

ANH

2022D081

Nữ

11-08-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Thanh Hóa

Thanh Hóa

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

82

PHẠM NGỌC

ÁNH

2022D082

Nữ

29-08-1999

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

83

HOÀNG DIỆU

LINH

2022D083

Nữ

04-07-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Bắc Kạn

Bắc Kạn

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

84

NGUYỄN MINH

NGHĨA

2022D084

Nam

25-10-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Tày

Cao Bằng

Cao Bằng

Lớp 12

KV3

UT1

Trúng tuyển

 

85

NGUYỄN PHƯƠNG

ANH

2022D085

Nữ

18-11-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Mường

Yên Bái

Yên Bái

Lớp 12

KV3

UT1

Trúng tuyển

 

86

NGUYỄN THỊ

HẰNG

2022D086

Nữ

22-03-2000

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

THPT

KV2-NT

 

Trúng tuyển

 

87

PHẠM MINH

HIẾU

2022D087

Nam

09-04-1998

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Nghệ An

Nghệ An

TCCN TN

KV2

 

Trúng tuyển

 

88

LÊ THẢO

MY

2022D088

Nữ

09-08-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Dương

Hải Dương

THPT

KV2

 

Trúng tuyển

 

89

LÊ THỊ MINH

TÂM

2022D089

Nữ

17-08-2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hưng Yên

Hưng Yên

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

90

PHẠM BÁ

VINH

2022D090

Nam

14-09-2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hải Phòng

Hải Phòng

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

91

CHU HỒNG

VÂN

2022D091

Nữ

31-03-2002

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

92

ĐẶNG KHÁNH

VY

2022D092

Nữ

18-08-2004

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Hà Nội

Lớp 12

KV3

 

Trúng tuyển

 

93

LÊ NGUYỆT

ÁNH

2022D093

Nữ

20-10-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Nội

Cao Bằng

THPT

KV3

 

Trúng tuyển

 

94

LÒ THỊ

HƯƠNG

2022D094

Nữ

25-12-1998

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thái

Điện Biên

Lai Châu

THPT

KV1

UT1

Trúng tuyển

 

95

TRẦN THỊ

HUYỀN

2022D095

Nữ

10-11-2001

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

THPT

KV1

 

Trúng tuyển

 

96

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

2022D096

Nữ

27-06-2003

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Kinh

Hà Giang

Hà Giang

Lớp 12

KV2

 

Trúng tuyển

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn