Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741072
Thông tin tuyển sinh Thứ hai, 15/07/2024

Hà Nội, ngày 17  tháng 8 năm 2022

 

ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐỢT 2 TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

HỆ CHÍNH QUY 9 NĂM, 7 NĂM, 6 NĂM, 4 NĂM - NĂM 2022

 

Hội đồng tuyển sinh Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam quyết định về điểm chuẩn xét tuyển Trung cấp hệ chính quy (09 năm, 07 năm, 06 năm, 04 năm) năm 2022 như sau: 

Phương thức xét tuyển chung:

1.    Tổng điểm = Điểm Chuyên ngành hệ số 2 + điểm Năng khiếu hoặc Xướng âm  + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo quy định

  1. Xét tuyển theo 02 tiêu chí:
    1. Xét theo căn cứ điểm Chuyên ngành, Tổng điểm và tiêu chí riêng cho  từng chuyên ngành.
    2. Xét điểm từ cao xuống thấp căn cứ chỉ tiêu từng chuyên ngành.

I. HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM:

  1/ Chuyên ngành Piano:

  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 08

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.2

21.9

08

 

  • Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  09 năm: 08

 

II. HỆ TRUNG CẤP  7 NĂM:

1/ Chuyên ngành Organ:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 03

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.5

22.6

03

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  07 năm đợt 2: 03

 

 

III. HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM (Các chuyên ngành Âm nhạc Truyền thống):

1/ Chuyên ngành Nhị :

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 03

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.3

22.1

03

   2/  Chuyên ngành Nguyệt:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển (Nguyện vọng 2): 03

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ têu

8.5

23.9

03

   2/  Chuyên ngành 36 Dây (Tam Thập Lục):

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển (Nguyện vọng 2): 02

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ têu

9.1

22.3

02

3/ Chuyên ngành Tranh:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 04

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.8

25.0

04

4/ Chuyên ngành Tỳ bà:

- Tổng số thí sinh Trúng tuyển: 03

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.5

20.7

03

   

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp  06 năm đợt 2: 15 

 

IV. HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM:

  1/ Chuyên ngành Viola hệ 04 năm:

  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 02

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Xướng âm

Tổng điểm

Chỉ tiêu

7.0

7.5

22.6

02

     

  2/ Chuyên ngành Thanh nhạc hệ 04 năm:

  • Tổng số thí sinh trúng tuyển: 11

Điểm chuẩn trúng tuyển: 

Điểm  Chuyên ngành

Năng khiếu

Tổng điểm

Chỉ tiêu

8.5

4.2

21.4

11

 

Tổng số thí sinh trúng tuyển hệ Trung cấp 04 năm đợt 2: 13

* Tổng số thí sinh trúng tuyển các hệ trung cấp (4, 6, 7, 9 năm) đợt 2: 39


Thí sinh tra cứu kết quả tuyển sinh tại đây

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn