Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12741160
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 15/07/2024

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2023

(Đây là bảng điểm các môn thi tuyển sinh, chưa phải là danh sách trúng tuyển)

STT

SBD

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

HỆ ĐÀO TẠO

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

ĐIỂM XƯỚNG ÂM

ĐIỂM KXA

ĐIỂM PIANO PT

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

1

TC234N0372

Nam

28-06-2008

Nghệ An

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

AGO

Guitar

9.70

 

8.50

 

 

KV2

0.25

 

 

28.15

2

TC234N0394

Nữ

15-10-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

AGO

Guitar

7.50

 

9.50

 

 

KV3

 

 

 

24.50

3

TC234N0358

Nam

16-11-2004

Ninh Bình

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

AGO

Guitar

0.00

 

0.00

 

 

KV2

0.25

 

 

0.25

4

TC234N0114

Nam

10-10-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

AGO

Guitar

9.70

 

8.50

 

 

KV3

 

 

 

27.90

5

TC234N0319

Nam

08-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

AGO

Guitar

8.00

 

1.50

 

 

KV3

 

 

 

17.50

6

TC234N0310

Nữ

20-09-2004

Hải Dương

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

AGO

Guitar

9.60

 

7.00

 

 

KV2

0.25

 

 

26.45

7

TC234N0315

Nam

29-04-2006

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

AGO

Organ

9.00

 

9.50

 

 

KV2

0.25

 

 

27.75

8

TC234N0168

Nam

15-12-2007

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

AGO

Organ

5.00

 

6.50

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

17.00

9

TC234N0221

Nữ

23-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

ANTT

Đàn 36 dây

9.48

 

5.00

 

 

KV3

 

 

 

23.95

10

TC234N0162

Nữ

22-01-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

ANTT

Đàn Tranh

9.04

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

27.08

11

TC234N0205

Nữ

28-03-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

ANTT

Đàn Tranh

6.70

 

2.00

 

 

KV3

 

 

 

15.40

12

TC234N0216

Nữ

19-12-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

ANTT

Đàn Tranh

8.92

 

5.00

 

 

KV2

0.25

 

 

23.09

13

TC234N0133

Nữ

30-11-2001

Quảng Ninh

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

ANTT

Đàn Tỳ Bà

8.53

 

4.50

 

 

KV2

0.25

 

 

21.80

14

TC234N0198

Nam

09-06-2005

Nam Định

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

ANTT

Sáo Trúc

9.33

 

7.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.15

15

TC234N0195

Nam

28-05-2007

Nam Định

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

ANTT

Sáo Trúc

9.23

 

8.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.95

16

TC234N0385

Nam

24-10-2005

Thái Bình

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

ANTT

Đàn nhị

9.50

 

5.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

24.50

17

TC234N0023

Nữ

22-06-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Dây

Violin

8.63

 

8.00

 

 

KV3

 

 

 

25.27

18

TC234N0233

Nữ

02-06-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Dây

Violin

7.53

 

7.00

 

 

KV3

 

 

 

22.07

19

TC234N0090

Nữ

18-01-2006

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Dây

Violin

8.80

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

26.60

20

TC234N0301

Nữ

24-07-2008

Bắc Giang

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Dây

Violin

7.57

 

2.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

17.63

21

TC234N0328

Nam

18-03-1998

Yên Bái

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Dây

Violin

7.07

 

5.00

 

 

KV1

0.75

 

 

19.88

22

TC234N0171

Nữ

27-02-2008

Đà Nẵng

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Dây

Violin

9.10

 

8.00

 

 

KV3

 

 

 

26.20

23

TC234N0037

Nam

15-01-2007

Thái Bình

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Jazz

Gõ Jazz

8.80

 

7.50

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

25.60

24

TC234N0435

Nam

18-10-2006

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Jazz

Gõ Jazz

7.50

 

1.50

 

 

KV3

 

 

 

16.50

25

TC234N0323

Nữ

25-02-2005

Hải Phòng

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Jazz

Gõ Jazz

8.80

 

0.50

 

 

KV3

 

 

 

18.10

26

TC234N0366

Nam

30-06-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Jazz

Guitar Jazz

0.00

 

0.00

 

 

KV3

 

 

 

0.00

27

TC234N0229

Nam

10-12-2005

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Jazz

Guitar Jazz

7.07

 

0.00

 

 

KV3

 

 

 

14.13

28

TC234N0253

Nam

07-04-2001

Hải Phòng

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Jazz

Guitar Jazz

8.77

 

6.00

 

 

KV3

 

 

 

23.53

29

TC234N0173

Nam

17-06-2004

Lào Cai

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Jazz

Piano Jazz

8.80

 

9.50

 

 

KV1

0.75

 

 

27.85

30

TC234N0410

Nam

28-09-1999

Thanh Hoá

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Jazz

Piano Jazz

7.50

 

4.50

 

 

KV2

0.25

 

 

19.75

31

TC234N0212

Nam

29-10-2004

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Jazz

Piano Jazz

5.53

 

7.50

 

 

KV3

 

 

 

18.57

32

TC234N0058

Nam

30-01-2005

Hải Phòng

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Kèn Gõ

Bassoon

8.80

 

0.50

 

 

KV3

 

 

 

18.10

33

TC234N0144

Nam

30-12-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 7 năm

Kèn Gõ

Horn

8.80

5.00

 

 

 

KV3

 

 

 

22.60

34

TC234N0230

Nam

29-08-1997

Nam Định

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Kèn Gõ

Trumpet

8.50

 

7.50

 

 

KV2-NT

0.50

UT1

2.00

26.50

35

TC234N0442

Nam

14-11-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

5.00

 

0.50

 

 

KV2

0.25

 

 

10.75

36

TC234N0059

Nam

19-05-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

9.27

 

7.50

 

 

KV3

 

 

 

26.03

37

TC234N0407

Nữ

02-01-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

7.50

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

24.00

38

TC234N0019

Nữ

31-01-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

9.00

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

27.00

39

TC234N0330

Nữ

07-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

8.10

 

8.50

 

 

KV2

0.25

 

 

24.95

40

TC234N0316

Nam

26-06-2007

Hải Phòng

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

8.70

 

9.00

 

 

KV3

 

UT2

1.00

27.40

41

TC234N0192

Nữ

23-07-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

7.87

 

8.50

 

 

KV3

 

 

 

24.23

42

TC234N0281

Nữ

19-01-2008

Thái Nguyên

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

7.40

 

7.00

 

 

KV2

0.25

 

 

22.05

43

TC234N0414

Nam

19-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

0.00

 

 

 

 

KV3

 

 

 

0.00

44

TC234N0094

Nam

07-08-2008

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

8.50

 

9.50

 

 

KV2

0.25

 

 

26.75

45

TC234N0100

Nữ

08-10-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

9.20

 

7.50

 

 

KV3

 

 

 

25.90

46

TC234N0042

Nữ

23-12-2008

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

8.60

 

6.50

 

 

KV2

0.25

 

 

23.95

47

TC234N0368

Nữ

28-12-2008

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

7.37

 

3.50

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

18.73

48

TC234N0288

Nữ

04-12-2008

Hà Nam

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Piano

Piano

5.67

 

5.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

16.83

49

TC234N0050

Nam

25-07-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

SCA

Chỉ huy Hợp xướng

9.70

 

 

3.40

6.00

KV3

 

 

 

22.80

50

TC234N0309

Nam

15-07-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.00

 

 

7.20

7.00

KV3

 

 

 

23.20

51

TC234N0396

Nữ

29-04-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.20

 

 

9.25

7.00

KV3

 

 

 

25.65

52

TC234N0247

Nam

24-08-2001

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.80

 

 

8.10

5.00

KV3

 

 

 

25.70

53

TC234N0219

Nữ

09-11-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

9.00

 

 

6.00

6.00

KV3

 

 

 

24.00

54

TC234N0344

Nữ

29-01-2007

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

9.20

 

 

9.85

8.50

KV2

0.25

 

 

28.50

55

TC234N0325

Nữ

05-08-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

9.50

 

 

6.45

4.75

KV2

0.25

 

 

25.70

56

TC234N0214

Nam

11-12-1986

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.20

 

 

6.55

3.50

KV3

 

 

 

22.95

57

TC234N0202

Nam

13-02-2004

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

SCA

Sáng tác

7.50

 

 

4.85

5.00

KV2

0.25

 

 

20.10

58

TC234N0061

Nam

06-05-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

SCA

Sáng tác

7.00

 

 

6.45

7.00

KV3

 

 

 

20.45

59

TC234N0321

Nam

21-10-2003

Vĩnh Phúc

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

SCA

Sáng tác

6.50

 

 

4.25

3.50

KV2

0.25

 

 

17.50

60

TC234N0439

Nam

07-11-2007

Hải Dương

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

SCA

Sáng tác

7.65

 

 

8.88

5.00

KV2-NT

0.50

 

 

24.68

61

TC234N0370

Nữ

01-05-2004

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

SCA

Sáng tác

8.85

 

 

10.00

7.50

KV3

 

 

 

27.70

62

TC234N0179

Nam

19-10-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

7.00

 

 

 

KV3

 

 

 

19.00

63

TC234N0208

Nữ

30-12-2004

Hà Nam

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.00

6.25

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

22.75

64

TC234N0119

Nữ

09-02-2008

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.33

7.00

 

 

 

KV3

 

 

 

23.67

65

TC234N0143

Nam

12-03-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.53

8.25

 

 

 

KV3

 

 

 

25.32

66

TC234N0169

Nữ

03-06-2006

Hải Phòng

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

5.00

 

 

 

KV3

 

 

 

23.00

67

TC234N0184

Nữ

04-02-2005

Hải Dương

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.33

8.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

18.92

68

TC234N0201

Nữ

19-08-2008

Hải Phòng

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.67

6.00

 

 

 

KV3

 

 

 

21.33

69

TC234N0217

Nam

07-09-2002

Lai Châu

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.90

6.50

 

 

 

KV1

0.75

 

 

25.05

70

TC234N0293

Nữ

29-06-2005

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.50

8.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

21.25

71

TC234N0343

Nữ

30-09-2004

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.00

6.30

 

 

 

KV3

 

 

 

22.30

72

TC234N0347

Nữ

22-04-2005

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

8.50

 

 

 

KV3

 

 

 

26.37

73

TC234N0367

Nam

21-09-2005

Quảng Ninh

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.00

7.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

17.75

74

TC234N0387

Nữ

16-01-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.17

8.50

 

 

 

KV3

 

 

 

24.83

75

TC234N0373

Nữ

08-06-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

8.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.85

76

TC234N0333

Nam

12-03-2005

Phú Thọ

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

7.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

19.75

77

TC234N0078

Nữ

02-02-2001

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.50

 

 

 

KV3

 

 

 

25.50

78

TC234N0231

Nữ

25-12-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.50

9.50

 

 

 

KV3

 

 

 

24.50

79

TC234N0320

Nữ

22-12-2007

Hải Phòng

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.17

8.00

 

 

 

KV3

 

 

 

24.33

80

TC234N0349

Nữ

06-03-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.33

5.50

 

 

 

KV3

 

 

 

22.17

81

TC234N0289

Nam

16-11-2006

Hải Phòng

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV3

 

 

 

0.00

82

TC234N0026

Nam

15-09-2005

Thái Nguyên

Sán Dìu

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

7.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.15

83

TC234N0311

Nam

09-10-2005

Hải Phòng

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.83

7.50

 

 

 

KV3

 

 

 

23.17

84

TC234N0262

Nam

14-08-2004

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.00

9.20

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.45

85

TC234N0380

Nam

26-03-2002

Đà Nẵng

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

4.00

6.50

 

 

 

KV3

 

 

 

14.50

86

TC234N0073

Nam

20-04-2005

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.17

8.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

22.58

87

TC234N0280

Nữ

21-04-2006

Bắc Giang

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

4.25

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

16.75

88

TC234N0364

Nữ

12-12-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.47

6.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

23.68

89

TC234N0398

Nam

12-11-2003

Thái Bình

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.00

3.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

13.50

90

TC234N0095

Nữ

06-01-2007

Hà Nam

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

9.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

21.25

91

TC234N0322

Nữ

22-02-2008

Hải Phòng

Hán

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.67

5.50

 

 

 

KV3

 

UT2

1.00

19.83

92

TC234N0069

Nữ

07-02-2007

Hà Nam

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

23.50

93

TC234N0291

Nữ

18-03-2007

Nghệ An

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.77

6.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

24.03

94

TC234N0445

Nữ

19-11-2003

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

4.00

5.85

 

 

 

KV3

 

 

 

13.85

95

TC234N0388

Nữ

03-04-2005

Bắc Giang

Tày

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.00

8.50

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

24.50

96

TC234N0420

Nữ

06-08-2008

Hà Tĩnh

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

8.50

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.60

97

TC234N0105

Nam

15-01-2005

Thái Bình

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.00

8.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

22.25

98

TC234N0382

Nữ

06-02-2008

Hưng Yên

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.17

8.35

 

 

 

KV3

 

 

 

22.68

99

TC234N0031

Nữ

27-12-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.83

8.00

 

 

 

KV3

 

 

 

25.67

100

TC234N0225

Nữ

16-12-2003

Bắc Ninh

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.17

8.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

20.83

101

TC234N0267

Nữ

06-03-2006

Hà Tĩnh

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.67

6.15

 

 

 

KV2

0.25

 

 

19.73

102

TC234N0371

Nữ

17-09-2005

Hà Tĩnh

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

5.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

17.25

103

TC234N0353

Nam

05-11-2006

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

7.50

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

20.00

104

TC234N0437

Nam

14-06-2005

Thái Bình

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

0.00

105

TC234N0246

Nữ

02-12-2004

Hưng Yên

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

9.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

21.50

106

TC234N0297

Nữ

21-10-2003

Bắc Giang

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.00

6.50

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

21.00

107

TC234N0355

Nam

24-01-2001

Hải Phòng

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.83

7.40

 

 

 

KV3

 

 

 

23.07

108

TC234N0369

Nam

06-11-2005

Nam Định

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

2.67

7.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

12.83

109

TC234N0397

Nữ

08-10-2005

Bắc Giang

Nùng

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

 

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

2.00

110

TC234N0227

Nam

25-09-2004

Thanh Hoá

Thái

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

3.83

5.60

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

15.27

111

TC234N0236

Nam

28-07-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.17

9.20

 

 

 

KV3

 

 

 

25.53

112

TC234N0285

Nam

08-11-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.77

8.70

 

 

 

KV3

 

 

 

26.23

113

TC234N0237

Nữ

27-09-2005

Hải Dương

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.83

3.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

15.42

114

TC234N0379

Nữ

19-07-2005

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.67

5.90

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

19.73

115

TC234N0250

Nam

09-07-2004

Hà Nam

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.17

6.80

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

23.63

116

TC234N0423

Nam

31-05-2004

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.83

7.90

 

 

 

KV3

 

 

 

25.57

117

TC234N0182

Nữ

12-05-2005

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

6.80

 

 

 

KV2

0.25

 

 

24.65

118

TC234N0318

Nữ

21-07-2005

Thanh Hoá

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.00

5.00

 

 

 

KV1

0.75

 

 

15.75

119

TC234N0331

Nữ

02-03-2005

Ninh Bình

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

0.00

120

TC234N0363

Nữ

13-11-2005

Bà Rịa-Vũng Tàu

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.67

5.70

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

17.53

121

TC234N0057

Nam

01-01-2006

Nghệ An

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.37

9.20

 

 

 

KV2

0.25

 

 

26.18

122

TC234N0259

Nam

25-08-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

9.60

 

 

 

KV2

0.25

 

 

27.18

123

TC234N0393

Nam

09-06-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.33

5.70

 

 

 

KV3

 

 

 

16.37

124

TC234N0446

Nam

11-09-2005

Thanh Hoá

Thái

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.50

7.50

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

22.50

125

TC234N0154

Nam

22-06-2005

Hải Dương

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

0.50

126

TC234N0082

Nữ

29-01-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.67

8.80

 

 

 

KV3

 

 

 

24.13

127

TC234N0389

Nam

04-11-2007

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

9.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.50

128

TC234N0101

Nữ

24-01-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.67

8.50

 

 

 

KV3

 

 

 

21.83

129

TC234N0284

Nữ

04-03-2006

Nghệ An

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.73

4.50

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

22.47

130

TC234N0403

Nữ

14-01-2004

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.83

6.80

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

18.97

131

TC234N0012

Nữ

31-03-2005

Nghệ An

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.67

5.90

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

21.73

132

TC234N0084

Nữ

13-07-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.60

4.80

 

 

 

KV3

 

 

 

20.00

133

TC234N0087

Nữ

16-03-2007

Thái Nguyên

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

9.20

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.70

134

TC234N0152

Nữ

09-09-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.60

5.20

 

 

 

KV3

 

 

 

22.40

135

TC234N0361

Nữ

25-04-2005

Hà Tĩnh

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.50

6.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

17.25

136

TC234N0405

Nam

29-10-2005

Ninh Bình

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.83

7.00

 

 

 

KV1

0.75

 

 

21.42

137

TC234N0408

Nữ

07-08-2005

Hoà Bình

Mường

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.50

8.00

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

21.00

138

TC234N0434

Nữ

31-03-2005

Nam Định

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.27

8.40

 

 

 

KV2

0.25

 

 

27.18

139

TC234N0418

Nam

21-02-2002

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.17

6.60

 

 

 

KV2

0.25

 

 

21.18

140

TC234N0129

Nam

23-05-2006

Sơn La

Thái

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

9.00

 

 

 

KV3

 

UT2

1.00

27.33

141

TC234N0274

Nam

02-02-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.17

8.70

 

 

 

KV3

 

 

 

23.03

142

TC234N0076

Nữ

18-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.10

7.30

 

 

 

KV2

0.25

 

 

23.75

143

TC234N0043

Nam

12-05-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.33

5.40

 

 

 

KV3

 

 

 

20.07

144

TC234N0339

Nam

20-12-2005

Sơn La

Mông

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

2.00

145

TC234N0049

Nữ

20-09-2005

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.50

5.90

 

 

 

KV2

0.25

 

 

19.15

146

TC234N0376

Nữ

03-02-2006

Hưng Yên

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.00

7.50

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

18.00

147

TC234N0359

Nữ

09-12-2005

Yên Bái

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV1

0.75

 

 

0.75

148

TC234N0040

Nữ

31-05-2007

Quảng Bình

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

8.60

 

 

 

KV2

0.25

 

 

26.72

149

TC234N0045

Nữ

08-07-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

3.50

6.20

 

 

 

KV3

 

 

 

13.20

150

TC234N0128

Nữ

20-06-2004

Nghệ An

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

5.30

 

 

 

KV2

0.25

 

 

17.55

151

TC234N0193

Nữ

19-06-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

8.80

 

 

 

KV3

 

 

 

26.20

152

TC234N0428

Nữ

16-03-2001

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.33

7.40

 

 

 

KV3

 

 

 

22.07

153

TC234N0254

Nam

09-02-2005

Yên Bái

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.33

6.75

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

19.92

154

TC234N0048

Nữ

19-11-2008

Tuyên Quang

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.75

 

 

 

KV3

 

 

 

23.75

155

TC234N0206

Nữ

13-09-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.17

5.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

17.58

156

TC234N0422

Nữ

05-02-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

4.33

6.10

 

 

 

KV3

 

 

 

14.77

157

TC234N0324

Nam

17-03-2005

Nam Định

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

6.25

 

 

 

KV3

 

 

 

24.58

158

TC234N0170

Nam

27-04-2005

Hà Nội

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

9.00

 

 

 

KV3

 

 

 

26.40

159

TC234N0080

Nữ

18-01-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.10

6.25

 

 

 

KV2

0.25

 

 

22.70

160

TC234N0089

Nữ

01-03-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

9.25

 

 

 

KV3

 

 

 

26.25

161

TC234N0223

Nữ

01-03-2005

Quảng Bình

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.23

7.60

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.57

162

TC234N0326

Nữ

19-09-2008

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.40

 

 

 

KV2

0.25

 

 

23.65

163

TC234N0099

Nam

11-06-2005

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

7.25

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.37

164

TC234N0419

Nam

19-08-2003

Thanh Hoá

Thổ

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.17

7.25

 

 

 

KV1

0.75

UT1

2.00

23.58

165

TC234N0296

Nam

21-03-2005

Hải Dương

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.67

6.65

 

 

 

KV2

0.25

 

 

20.23

166

TC234N0441

Nam

28-02-2005

Bắc Giang

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

0.50

167

TC234N0271

Nam

18-02-2005

Lạng Sơn

Tày

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

UT2

1.00

1.00

168

TC234N0006

Nữ

10-08-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.33

7.65

 

 

 

KV2

0.25

 

 

20.57

169

TC234N0264

Nam

07-01-2004

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.05

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.30

170

TC234N0424

Nam

29-08-2005

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

0.25

171

TC234N0001

Nam

01-01-2007

Nghệ An

Kinh

Lớp 10

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.17

7.15

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

19.98

172

TC234N0072

Nam

19-02-1997

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.83

8.75

 

 

 

KV3

 

 

 

26.42

173

TC234N0135

Nữ

12-08-2008

Thái Bình

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.50

8.25

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

21.75

174

TC234N0172

Nữ

29-01-2006

Sơn La

Kinh

Lớp 11

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.50

8.55

 

 

 

KV1

0.75

 

 

22.30

175

TC234N0386

Nữ

14-09-2004

Hải Phòng

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV1

0.75

 

 

0.75

176

TC234N0402

Nữ

19-09-2002

Hưng Yên

Kinh

THPT

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.67

4.65

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

16.48

177

TC234N0440

Nữ

15-07-2005

Nghệ An

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

0.25

178

TC234N0282

Nữ

03-10-2002

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.67

6.90

 

 

 

KV3

 

 

 

20.23

179

TC234N0218

Nữ

03-07-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.17

6.75

 

 

 

KV2

0.25

 

 

21.33

180

TC234N0200

Nữ

16-10-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.33

7.25

 

 

 

KV3

 

 

 

19.92

181

TC234N0191

Nữ

07-02-2004

Hà Nội

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

5.33

6.75

 

 

 

KV3

 

 

 

17.42

182

TC234N0075

Nam

11-10-2001

Nước ngoài

Kinh

Đại học

Trung cấp 4 năm

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.00

3.40

 

 

 

KV2

0.25