Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12540609
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 15/06/2024

BẢNG ĐIỂM TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

(Đây là bảng điểm các môn thi tuyển sinh, chưa phải là danh sách trúng tuyển)

STT

SỐ BÁO DANH

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

NƠI SINH

HỘ KHẨU

DẬN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM KTANTH

ĐIỂM PIANO PT

ĐIỂM VĂN

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

GHI CHÚ

1

ĐH230012

Nữ

09-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Organ

7.80

9.50

 

8.70

KV3

 

 

 

25.10

 

2

ĐH230078

Nam

06-12-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Organ

3.67

9.30

 

7.40

KV2

0.25

 

 

16.88

 

3

ĐH230044

Nam

10-02-1990

Bắc Giang

Bắc Giang

Kinh

THPT, ĐHBK

AGO

Guitar

9.40

7.38

 

5.00

KV2-NT

0.26

 

 

26.43

 

4

ĐH230075

Nam

11-11-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

7.28

 

6.50

KV3

 

 

 

26.48

 

5

ĐH230016

Nam

09-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Guitar

9.80

9.58

 

8.50

KV3

 

 

 

29.18

 

6

ĐH230144

Nữ

26-09-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Organ

7.83

9.78

 

8.75

KV3

 

 

 

25.44

 

7

ĐH230072

Nữ

08-02-2005

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 12

AGO

Organ

9.07

7.55

 

7.50

KV3

 

 

 

25.68

 

8

ĐH230165

Nữ

17-06-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Accordion

3.67

4.20

 

7.30

KV3

 

 

 

11.53

 

9

ĐH230086

Nữ

08-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Organ

8.80

9.33

 

8.25

KV3

 

 

 

26.93

 

10

ĐH230033

Nam

15-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Organ

8.67

8.43

 

6.90

KV3

 

 

 

25.76

 

11

ĐH230020

Nam

16-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.50

3.75

 

7.10

KV3

 

 

 

22.75

 

12

ĐH230069

Nam

28-04-2005

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Kinh

Lớp 12

AGO

Guitar

5.00

0.00

 

7.10

KV1

0.75

 

 

10.75

Bỏ thi KTANTH

13

ĐH230150

Nam

27-06-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.70

7.30

 

7.70

KV3

 

 

 

26.70

 

14

ĐH230032

Nữ

10-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

8.15

 

7.30

KV3

 

 

 

27.35

 

15

ĐH230098

Nữ

17-10-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

7.40

 

7.25

KV3

 

 

 

26.60

 

16

ĐH230050

Nam

17-06-2004

Sơn La

Sơn La

Kinh

THPT

AGO

Organ

9.27

8.50

 

7.00

KV3

 

 

 

27.03

 

17

ĐH230036

Nam

23-10-2001

Hưng Yên

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Sáo Trúc

9.53

7.15

 

7.10

KV2-NT

0.25

 

 

26.45

 

18

ĐH230133

Nữ

16-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Sáo Trúc

9.50

5.95

 

7.90

KV3

 

 

 

24.95

 

19

ĐH230057

Nữ

19-12-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.40

5.15

 

7.60

KV3

 

 

 

23.95

 

20

ĐH230054

Nữ

30-12-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.30

5.88

 

6.75

KV3

 

 

 

24.48

 

21

ĐH230064

Nam

06-07-2001

Lâm Đồng

Lâm Đồng

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nguyệt

9.50

6.13

 

6.30

KV1

0.49

 

 

25.61

 

22

ĐH230148

Nữ

26-08-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

8.53

6.13

 

7.40

KV3

 

 

 

23.18

 

23

ĐH230137

Nữ

19-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tranh

 

 

 

8.50

KV3

 

 

 

 

Xét tuyển thẳng

24

ĐH230152

Nữ

09-07-2003

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tranh

 

 

 

7.00

KV3

 

 

 

 

Xét tuyển thẳng

25

ĐH230129

Nữ

03-12-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.20

6.43

 

7.50

KV3

 

 

 

24.83

 

26

ĐH230042

Nam

07-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.40

5.95

 

7.10

KV3

 

 

 

24.75

 

27

ĐH230122

Nữ

18-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.68

6.63

 

7.10

KV3

 

 

 

25.98

 

28

ĐH230156

Nữ

15-02-2004

Thanh Hoá

Thanh Hoá

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Bầu

9.30

4.08

 

6.80

KV3

 

 

 

22.68

 

29

ĐH230022

Nữ

14-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tranh

9.45

8.63

 

7.90

KV3

 

 

 

27.53

 

30

ĐH230123

Nam

10-07-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nhị

9.15

7.28

 

7.00

KV3

 

 

 

25.58

 

31

ĐH230174

Nữ

13-02-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tranh

9.25

7.20

 

7.50

KV3

 

 

 

25.70

 

32

ĐH230170

Nữ

02-07-2001

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Bầu

9.30

5.05

 

7.00

KV3

 

 

 

23.65

 

33

ĐH230157

Nữ

26-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Nhị

9.60

8.50

 

7.40

KV3

 

 

 

27.70

 

34

ĐH230051

Nữ

17-06-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn 36 dây

9.25

8.88

 

6.50

KV3

 

 

 

27.38

 

35

ĐH230060

Nữ

10-03-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Sáo Trúc

9.10

5.98

 

6.90

KV3

 

 

 

24.18

 

36

ĐH230027

Nam

28-12-1961

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Bầu

7.80

5.68

 

5.00

KV3

 

 

 

21.28

 

37

ĐH230181

Nữ

08-02-2005

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.58

3.45

 

8.40

KV3

 

 

 

22.60

 

38

ĐH230145

Nữ

09-02-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

 

 

 

7.50

KV3

 

 

 

 

Xét tuyển thẳng

39

ĐH230121

Nam

11-07-2002

Thái Bình

Thái Bình

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nguyệt

9.53

6.53

 

7.20

KV3

 

 

 

25.58

 

40

ĐH230011

Nam

12-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.48

8.63

 

8.20

KV2

0.08

 

 

27.66

 

41

ĐH230101

Nữ

19-09-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Nhị

9.40

5.23

 

7.90

KV3

 

 

 

24.03

 

42

ĐH230097

Nữ

17-04-2005

Hà Nội

Hà Nội

Tày

Lớp 12

Dây

Cello

9.33

8.83

 

8.20

KV3

 

UT2

0.33

27.83

 

43

ĐH230095

Nữ

12-02-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Dây

Cello

9.50

8.03

 

7.40

KV3

 

 

 

27.03

 

44

ĐH230172

Nữ

03-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Cello

9.50

9.25

 

9.00

KV3

 

 

 

28.25

 

45

ĐH230037

Nữ

18-01-2006

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Dây

Viola

9.00

8.95

 

8.60

KV3

 

 

 

26.95

 

46

ĐH230127

Nữ

06-09-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Viola

9.07

7.30

 

7.30

KV3

 

 

 

25.43

 

47

ĐH230167

Nữ

21-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Violin

8.80

8.23

 

8.30

KV3

 

 

 

25.83

 

48

ĐH230168

Nữ

21-12-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Violin

0.00

0.00

 

8.30

KV3

 

 

 

0.00

Bỏ thi

49

ĐH230183

Nữ

04-02-2005

Hà Nội

Kinh

Kinh

Lớp 12

Dây

Violin

9.33

7.40

 

8.80

KV3

 

 

 

26.07

 

50

ĐH230184

Nữ

15-11-2005

Hà Nội

Kinh

Kinh

Lớp 12

Dây

Violin

8.00

7.90

 

8.60

KV3

 

 

 

23.90

 

51

ĐH230035

Nam

04-12-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Gõ Jazz

9.80

6.80

 

7.60

KV3

 

 

 

26.40

 

52

ĐH230074

Nam

02-09-1997

Lào Cai

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Gõ Jazz

9.20

6.75

 

5.80

KV1

0.49

 

 

25.64

 

53

ĐH230108

Nam

19-08-2005

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

Lớp 12

Jazz

Guitar Jazz

8.80

9.08

 

7.30

KV3

 

 

 

26.68

 

54

ĐH230124

Nam

21-07-2000

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Guitar Jazz

9.50

6.53

 

6.40

KV3

 

 

 

25.53

 

55

ĐH230053

Nam

17-10-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.00

7.23

 

6.60

KV3

 

 

 

25.23

 

56

ĐH230080

Nam

27-01-2004

Thái Bình

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.20

7.80

 

6.90

KV3

 

 

 

26.20

 

57

ĐH230081

Nam

27-10-2004

Phú Thọ

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.10

8.15

 

6.80

KV3

 

 

 

26.35

 

58

ĐH230102

Nam

18-03-2003

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.30

9.05

 

8.40

KV3

 

 

 

27.65

 

59

ĐH230030

Nữ

27-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Jazz

Saxophone

7.03

8.28

 

6.90

KV3

 

 

 

22.34

 

60

ĐH230146

Nam

08-06-1998

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Bassoon

8.80

7.08

 

5.50

KV3

 

 

 

24.68

 

61

ĐH230062

Nam

19-11-2004

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Clarinet

10.00

7.05

 

6.75

KV3

 

 

 

27.05

 

62

ĐH230160

Nam

29-09-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Kèn Gõ

Horn

10.00

9.55

 

7.10

KV3

 

 

 

29.55

 

63

ĐH230093

Nam

23-09-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Clarinet

9.40

7.10

 

6.80

KV3

 

 

 

25.90

 

64

ĐH230061

Nam

02-02-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Trombone

9.60

7.00

 

5.25

KV3

 

 

 

26.20

 

65

ĐH230154

Nữ

07-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.50

6.70

 

7.75

KV3

 

 

 

23.70

 

66

ĐH230169

Nữ

28-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

9.17

8.60

 

8.50

KV3

 

 

 

26.93

 

67

ĐH230106

Nữ

01-07-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.70

8.28

 

7.70

KV2

0.14

 

 

25.82

 

68

ĐH230028

Nam

11-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Nhật

Lớp 12

Piano

Piano

9.17

9.38

 

7.20

KV3

 

 

 

27.71

 

69

ĐH230114

Nam

24-07-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.80

9.20

 

6.50

KV3

 

 

 

26.80

 

70

ĐH230084

Nữ

17-07-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

9.07

9.38

 

8.70

KV3

 

 

 

27.51

 

71

ĐH230048

Nữ

28-06-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.80

6.88

 

8.70

KV3

 

 

 

24.48

 

72

ĐH230082

Nữ

21-07-2004

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.73

9.33

 

8.40

KV3

 

 

 

26.79

 

73

ĐH230090

Nữ

28-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.67

8.95

 

8.50

KV3

 

 

 

26.28

 

74

ĐH230103

Nữ

14-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.00

8.33

 

7.10

KV3

 

 

 

24.33

 

75

ĐH230071

Nam

08-09-2004

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tày

THPT

Piano

Piano

8.43

8.65

 

6.40

KV2

0.15

 

 

25.67

 

76

ĐH230029

Nam

21-03-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.73

7.90

 

5.25

KV3

 

 

 

25.37

 

77

ĐH230040

Nam

04-09-1994

Lai Châu

Điện Biên

Mông

THPT

Piano

Piano

5.00

2.58

 

5.90

KV1

0.75

UT1

2.00

15.33

 

78

ĐH230049

Nữ

28-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.53

8.98

 

8.50

KV3

 

 

 

26.04

 

79

ĐH230099

Nữ

11-08-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.90

9.10

 

8.60

KV3

 

 

 

26.90

 

80

ĐH230083

Nữ

17-08-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.00

7.13

 

7.50

KV3

 

 

 

23.13

 

81

ĐH230175

Nữ

22-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

 

 

 

7.50

KV3

 

 

 

 

Xét tuyển thẳng

82

ĐH230166

Nam

28-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

 

 

 

7.90

KV3

 

 

 

 

Xét tuyển thẳng

83

ĐH230008

Nữ

25-11-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.83

8.88

 

7.40

KV3

 

 

 

26.54

 

84

ĐH230117

Nữ

09-06-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.60

8.05

5.50

7.00

KV3

 

 

 

27.25

 

85

ĐH230015

Nữ

19-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

8.00

8.05

5.00

7.90

KV3

 

 

 

24.05

 

86

ĐH230006

Nữ

11-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

7.50

7.83

8.00

8.50

KV3

 

 

 

22.83

 

87

ĐH230007

Nữ

19-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Tày

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

7.50

8.28

4.25

8.10

KV3

 

UT2

0.90

24.17

 

88

ĐH230087

Nam

16-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

9.50

9.75

9.00

8.10

KV3

 

 

 

28.75

 

89

ĐH230009

Nam

11-02-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

7.50

8.08

7.50

7.40

KV3

 

UT1

1.85

24.92

 

90

ĐH230034

Nữ

22-11-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.50

9.55

7.00

8.10

KV3

 

 

 

28.55

 

91

ĐH230111

Nữ

12-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

9.20

8.98

7.25

7.90

KV3

 

 

 

27.38

 

92

ĐH230128

Nữ

06-12-2004

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

8.80

8.75

5.00

5.50

KV3

 

 

 

26.35

 

93

ĐH230115

Nữ

20-12-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.00

8.40

7.50

8.00

KV3

 

 

 

26.40

 

94

ĐH230073

Nam

15-04-1997

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

8.50

8.50

4.50

7.80

KV3

 

 

 

25.50

 

95

ĐH230119

Nữ

04-06-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.00

9.58

7.00

6.50

KV3

 

 

 

27.58

 

96

ĐH230002

Nữ

02-08-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

9.00

9.15

6.50

8.40

KV3

 

 

 

27.15

 

97

ĐH230110

Nữ

05-03-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

8.80

8.55

8.00

8.70

KV3

 

 

 

26.15

 

98

ĐH230018

Nam

18-07-1992

Nam Định

Nam Định

Kinh

THPT

SCA

CHHX

8.00

7.55

7.50

5.90

KV2-NT

0.43

 

 

23.98

 

99

ĐH230161

Nam

27-11-2001

Thanh Hoá

Thanh Hoá

Kinh

THPT

SCA

CHHX

0.00

0.00

#REF!

8.00

KV2-NT

0.50

 

 

0.50

Bỏ thi

100

ĐH230025

Nữ

07-10-2001

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

8.50

8.15

7.80

7.80

KV3

 

 

 

25.15

 

101

ĐH230056

Nam

02-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Sáng tác

9.10

8.23

7.00

6.90

KV3

 

 

 

26.43

 

102

ĐH230120

Nam

14-06-2001

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

8.15

7.55

5.00

7.30

KV3

 

 

 

23.85

 

103

ĐH230132

Nam

02-07-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Sáng tác

9.05

9.28

6.00

7.50

KV3

 

 

 

27.38

 

104

ĐH230043

Nam

18-10-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

8.55

8.13

5.00

7.30

KV3

 

 

 

25.23

 

105

ĐH230113

Nam

06-10-2004

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

7.50

8.65

5.00

6.50

KV3

 

 

 

23.65

 

106

ĐH230134

Nữ

04-11-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

7.50

7.93

4.50

8.70

KV3

 

 

 

22.93

 

107

ĐH230065

Nữ

06-04-2002

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

7.85

 

5.00

KV2

0.16

 

 

25.34

 

108

ĐH230055

Nam

02-05-2000

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

8.48

 

7.40

KV2-NT

0.21

 

 

27.02

 

109

ĐH230126

Nữ

19-11-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.87

6.58

 

8.10

KV2

0.19

 

 

24.50

 

110

ĐH230139

Nữ

02-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.43

7.95

 

7.20

KV3

 

 

 

24.82

 

111

ĐH230147

Nữ

24-10-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

8.90

 

8.70

KV2

0.10

 

 

27.00

 

112

ĐH230164

Nam

11-05-1999

Lạng Sơn

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.28

 

6.40

KV3

 

 

 

24.28

 

113

ĐH230067

Nam

09-06-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.13

 

8.00

KV3

 

 

 

25.13

 

114

ĐH230096

Nữ

29-11-2001

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

7.38

 

8.40

KV2

0.17

 

 

24.95

 

115

ĐH230089

Nữ

03-10-2005

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

8.45

 

8.00

KV3

 

 

 

25.85

 

116

ĐH230173

Nữ

23-07-2003

Lạng Sơn

Lạng Sơn

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.67

8.43

 

7.50

KV3

 

 

 

23.76

 

117

ĐH230039

Nam

18-11-2002

Hải Phòng

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.33

8.30

 

7.40

KV2-NT

0.34

 

 

25.30

 

118

ĐH230005

Nữ

19-09-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

8.28

 

8.25

KV3

 

 

 

26.61

 

119

ĐH230045

Nam

27-09-2001

Đắk Lắk

Đắk Lắk

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.60

4.95

 

5.00

KV1

0.75

 

 

22.90

 

120

ĐH230079

Nam

20-10-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.23

7.78

 

8.20

KV3

 

 

 

26.24

 

121

ĐH230059

Nữ

05-11-1999

Thanh Hoá

Thanh Hoá

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.00

7.43

 

7.40

KV2

0.22

 

 

23.64

 

122

ĐH230047

Nam

23-03-2002

Hoà Bình

Hoà Bình

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.40

7.68

 

6.40

KV1

0.55

 

 

25.03

 

123

ĐH230024

Nữ

30-05-2003

Hải Dương

Hải Dương

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

8.90

KV2

0.25

 

 

0.25

Bỏ thi

124

ĐH230159

Nữ

22-08-1999

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

4.98

 

6.90

KV2-NT

0.47

 

 

23.44

 

125

ĐH230001

Nữ

18-08-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.98

 

7.40

KV3

 

 

 

25.98

 

126

ĐH230136

Nữ

20-01-2004

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.98

 

7.25

KV3

 

 

 

25.98

 

127

ĐH230026

Nữ

20-01-1987

Cao Bằng

Cao Bằng

Tày

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.00

4.53

 

5.50

KV1

0.75

UT1

2.00

21.28

 

128

ĐH230179

Nam

18-12-2002

Thái Bình

Thái Nguyên

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.00

4.55

 

6.20

KV1

0.75

 

 

21.30

 

129

ĐH230066

Nam

11-11-2003

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.50

8.45

 

8.50

KV2-NT

0.44

 

 

23.89

 

130

ĐH230141

Nữ

06-09-1999

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

9.53

 

7.50

KV2-NT

0.17

 

 

27.69

 

131

ĐH230142

Nam

20-03-2003

Bắc Kạn

Bắc Kạn

Tày

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.83

5.43

 

5.00

KV2

0.25

UT2

1.00

22.34

 

132

ĐH230004

Nữ

12-04-2005

Ninh Bình

Ninh Bình

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

8.20

 

8.80

KV3

 

 

 

26.07

 

133

ĐH230058

Nữ

14-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

7.90

KV3

 

 

 

0.00

Bỏ thi

134

ĐH230138

Nữ

27-05-2005

Hưng Yên

Hưng Yên

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.77

7.73

 

7.30

KV3

 

 

 

25.26

 

135

ĐH230135

Nam

28-09-2002

Ninh Bình

Ninh Bình

Mường

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

5.25

 

6.90

KV1

0.72

UT1

1.91

25.47

 

136

ĐH230068

Nam

24-12-2001

Lào Cai

Lào Cai

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.70

 

6.80

KV1

0.53

 

 

25.23

 

137

ĐH230070

Nam

04-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

5.30

 

6.60

KV3

 

 

 

22.30

 

138

ĐH230088

Nữ

02-11-2005

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

7.73

 

8.10

KV3

 

 

 

24.73

 

139

ĐH230153

Nữ

17-09-2004

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

7.10

 

8.60

KV3

 

 

 

25.10

 

140

ĐH230158

Nam

22-02-2001

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

5.80

 

5.25

KV2-NT

0.41

 

 

24.21

 

141

ĐH230118

Nữ

18-06-2005

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

5.23

 

7.90

KV1

0.75

 

 

22.98

 

142

ĐH230143

Nữ

03-09-2004

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

9.23

 

7.25

KV3

 

 

 

26.83

 

143

ĐH230171

Nữ

17-11-2002

Bắc Ninh

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

8.23

 

7.70

KV3

 

 

 

26.56

 

144

ĐH230019

Nam

09-01-2000

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.40

 

5.90

KV3

 

 

 

25.40

 

145

ĐH230021

Nữ

18-02-2003

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.00

 

8.50

KV2-NT

0.40

 

 

24.40

 

146

ĐH230085

Nữ

27-02-2004

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.25

 

8.25

KV3

 

 

 

24.25

 

147

ĐH230077

Nam

26-02-2003

Thái Bình

Thái Bình

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

5.50

 

7.80

KV2

0.22

 

 

23.59

 

148

ĐH230076

Nam

14-07-2003

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

6.83

7.43

 

7.10

KV3

 

 

 

21.09

 

149

ĐH230038

Nữ

22-09-2001

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

4.88

 

7.60

KV2-NT

0.50

 

 

22.78

 

150

ĐH230105

Nữ

23-01-2005

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

5.63

 

8.00

KV1

0.70

 

 

23.72

 

151

ĐH230109

Nữ

14-06-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.03

 

9.25

KV3

 

 

 

24.03

 

152

ĐH230091

Nữ

01-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.95

 

8.40

KV3

 

 

 

23.95

 

153

ĐH230107

Nữ

27-09-2004

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

7.83

5.83

 

7.70

KV3

 

 

 

21.49

 

154

ĐH230130

Nữ

05-03-2004

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.00

5.48

 

7.70

KV3

 

 

 

21.48

 

155

ĐH230052

Nữ

26-01-2002

Hưng Yên

Hưng Yên

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.73

 

8.25

KV2-NT

0.42

 

 

24.14

 

156

ĐH230149

Nữ

07-05-2004

Quảng Bình

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.10

6.80

 

7.00

KV3

 

 

 

25.00

 

157

ĐH230151

Nữ

16-04-1979

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT, TN ĐHAN

Thanh nhạc

Thanh nhạc

0.00

0.00

 

5.30

KV2

0.25

 

 

0.25

Bỏ thi

158

ĐH230155

Nữ

11-05-1998

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.87

6.63

 

6.40

KV1

0.56

 

 

24.92

 

159

ĐH230046

Nam

04-02-2000

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.40

 

6.00

KV2

0.19

 

 

24.59

 

160

ĐH230125

Nam

18-08-1993

Nam Định

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

6.50

 

7.60

KV3

 

 

 

24.37

 

161

ĐH230140

Nam

09-01-2002

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

4.30

 

6.90

KV2

0.25

 

 

21.55

 

162

ĐH230094

Nam

25-07-2002

Quảng Bình

Quảng Bình

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

4.90

 

8.10

KV2

0.25

 

 

22.75

 

163

ĐH230104

Nữ

28-06-2003

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

6.60

 

7.50

KV2

0.19

 

 

24.39

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn