Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734254
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 13/07/2024

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM - ĐỢT 1 NĂM 2023

(Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

ĐIỂM XƯỚNG ÂM

ĐIỂM KXA

ĐIỂM PIANO PT

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC234N0059

NGUYỄN HỮU 

ANH

Nam

19-05-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

9.27

 

7.50

 

 

KV3

 

 

 

26.03

Trúng tuyển

2

TC234N0100

TRẦN KHÁNH 

MY

Nữ

08-10-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

9.20

 

7.50

 

 

KV3

 

 

 

25.90

Trúng tuyển

3

TC234N0019

TRẦN QUỲNH 

CHI

Nữ

31-01-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

9.00

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

27.00

Trúng tuyển

4

TC234N0316

BÙI QUANG 

KHÁNH

Nam

26-06-2007

Hải Phòng

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

8.70

 

9.00

 

 

KV3

 

UT2

1.00

27.40

Trúng tuyển

5

TC234N0171

NGUYỄN PHAN NGUYÊN 

THẢO

Nữ

27-02-2008

Đà Nẵng

Kinh

Lớp 9

Dây

Violin

9.10

 

8.00

 

 

KV3

 

 

 

26.20

Trúng tuyển

6

TC234N0090

HOÀNG MINH 

ÁNH

Nữ

18-01-2006

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 11

Dây

Violin

8.80

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

26.60

Trúng tuyển

7

TC234N0023

BÙI KIM 

ANH

Nữ

22-06-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Dây

Violin

8.63

 

8.00

 

 

KV3

 

 

 

25.27

Trúng tuyển

8

TC234N0315

NGUYỄN TUẤN 

ĐẠT

Nam

29-04-2006

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 11

AGO

Organ

9.00

 

9.50

 

 

KV2

0.25

 

 

27.75

Trúng tuyển

9

TC234N0037

MAI TUẤN

ANH

Nam

15-01-2007

Thái Bình

Kinh

Lớp 10

Jazz

Gõ Jazz

8.80

 

7.50

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

25.60

Trúng tuyển

10

TC234N0253

TRỊNH ANH

Nam

07-04-2001

Hải Phòng

Kinh

THPT

Jazz

Guitar Jazz

8.77

 

6.00

 

 

KV3

 

 

 

23.53

Trúng tuyển

11

TC234N0173

NGUYỄN HOÀNG 

ANH

Nam

17-06-2004

Lào Cai

Kinh

Lớp 12

Jazz

Piano Jazz

8.80

 

9.50

 

 

KV1

0.75

 

 

27.85

Trúng tuyển

12

TC234N0230

LÊ BÁ

NGỌC

Nam

29-08-1997

Nam Định

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Trumpet

8.50

 

7.50

 

 

KV2-NT

0.50

UT1

2.00

26.50

Trúng tuyển

13

TC234N0372

TRẦN HOÀNG GIA

BẢO

Nam

28-06-2008

Nghệ An

Kinh

Lớp 9

AGO

Guitar

9.70

 

8.50

 

 

KV2

0.25

 

 

28.15

Trúng tuyển

14

TC234N0168

NGUYỄN TRƯỜNG 

HẢI

Nam

15-12-2007

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 10

AGO

Accordion

9.00

 

6.50

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

25.00

Trúng tuyển

15

TC234N0114

LÊ HUY 

HOÀNG

Nam

10-10-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

AGO

Guitar

9.70

 

8.50

 

 

KV3

 

 

 

27.90

Trúng tuyển

16

TC234N0310

NGUYỄN HỒNG 

NGỌC

Nữ

20-09-2004

Hải Dương

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

 

7.00

 

 

KV2

0.25

 

 

26.45

Trúng tuyển

17

TC234N0221

NGUYỄN PHÚC TUỆ

HOA

Nữ

23-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

ANTT

Đàn 36 dây

9.48

 

5.00

 

 

KV3

 

 

 

23.95

Trúng tuyển

18

TC234N0385

NGUYỄN MINH

ĐỨC

Nam

24-10-2005

Thái Bình

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn nhị

9.50

 

5.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

24.50

Trúng tuyển

19

TC234N0162

LÊ MỸ 

LINH

Nữ

22-01-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

ANTT

Đàn Tranh

9.04

 

9.00

 

 

KV3

 

 

 

27.08

Trúng tuyển

20

TC234N0216

ĐỖ THU

Nữ

19-12-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

ANTT

Đàn Tranh

8.92

 

5.00

 

 

KV2

0.25

 

 

23.09

Trúng tuyển

21

TC234N0198

VŨ MINH 

CÔNG

Nam

09-06-2005

Nam Định

Kinh

Lớp 12

ANTT

Sáo Trúc

9.33

 

7.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.15

Trúng tuyển

22

TC234N0195

VŨ ĐỨC

MINH

Nam

28-05-2007

Nam Định

Kinh

Lớp 10

ANTT

Sáo Trúc

9.23

 

8.00

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.95

Trúng tuyển

23

TC234N0370

VŨ NGỌC 

MIKA

Nữ

01-05-2004

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Sáng tác

8.85

 

 

10.00

7.50

KV3

 

 

 

27.70

Trúng tuyển

24

TC234N0344

NGUYỄN NHƯ 

NGỌC

Nữ

29-01-2007

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 10

SCA

Lý thuyết âm nhạc

9.20

 

 

9.85

8.50

KV2

0.25

 

 

28.50

Trúng tuyển

25

TC234N0219

ĐÀO KHÁNH 

NGỌC

Nữ

09-11-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

SCA

Lý thuyết âm nhạc

9.00

 

 

6.00

6.00

KV3

 

 

 

24.00

Trúng tuyển

26

TC234N0247

HOÀNG LÊ 

MINH

Nam

24-08-2001

Hà Nội

Kinh

Đại học

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.80

 

 

8.10

5.00

KV3

 

 

 

25.70

Trúng tuyển

27

TC234N0396

TRẦN KHÁNH 

LINH

Nữ

29-04-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.20

 

 

9.25

7.00

KV3

 

 

 

25.65

Trúng tuyển

28

TC234N0309

MAI XUÂN

BÁCH

Nam

15-07-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

SCA

Lý thuyết âm nhạc

8.00

 

 

7.20

7.00

KV3

 

 

 

23.20

Trúng tuyển

29

TC234N0434

NGUYỄN NGỌC 

LINH

Nữ

31-03-2005

Nam Định

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.27

8.40

 

 

 

KV2

0.25

 

 

27.18

Trúng tuyển

30

TC234N0223

TRẦN THỊ LAN 

PHƯƠNG

Nữ

01-03-2005

Quảng Bình

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.23

7.60

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.57

Trúng tuyển

31

TC234N0324

VŨ TẤT

PHÀM

Nam

17-03-2005

Nam Định

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

6.25

 

 

 

KV3

 

 

 

24.58

Trúng tuyển

32

TC234N0347

ĐỖ BẢO 

ANH

Nữ

22-04-2005

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

8.50

 

 

 

KV3

 

 

 

26.37

Trúng tuyển

33

TC234N0040

NGUYỄN NHƯ 

NGỌC

Nữ

31-05-2007

Quảng Bình

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

8.60

 

 

 

KV2

0.25

 

 

26.72

Trúng tuyển

34

TC234N0099

NGUYỄN VIỆT

QUÂN

Nam

11-06-2005

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

7.25

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.37

Trúng tuyển

35

TC234N0272

PHẠM THỊ THU 

TRANG

Nữ

19-12-2004

Thanh Hoá

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

7.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

25.37

Trúng tuyển

36

TC234N0217

LẠI ĐỨC 

ANH

Nam

07-09-2002

Lai Châu

Kinh

Đại học

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.90

6.50

 

 

 

KV1

0.75

 

 

25.05

Trúng tuyển

37

TC234N0031

ĐỖ PHAN GIA 

HÂN

Nữ

27-12-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.83

8.00

 

 

 

KV3

 

 

 

25.67

Trúng tuyển

38

TC234N0423

NGUYỄN TUẤN 

HUY

Nam

31-05-2004

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.83

7.90

 

 

 

KV3

 

 

 

25.57

Trúng tuyển

39

TC234N0072

NGUYỄN ĐỨC 

THÀNH

Nam

19-02-1997

Hà Nội

Kinh

Đại học

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.83

8.75

 

 

 

KV3

 

 

 

26.42

Trúng tuyển

40

TC234N0373

PHAN THỊ NGỌC

ÁNH

Nữ

08-06-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

8.00

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.85

Trúng tuyển

41

TC234N0420

NGUYỄN KHÁNH 

Nữ

06-08-2008

Hà Tĩnh

Kinh

Lớp 9

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

8.50

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.60

Trúng tuyển

42

TC234N0182

NGUYỄN DIỆP 

HUYỀN

Nữ

12-05-2005

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

6.80

 

 

 

KV2

0.25

 

 

24.65

Trúng tuyển

43

TC234N0285

ĐOÀN CHÍ 

HƯNG

Nam

08-11-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.77

8.70

 

 

 

KV3

 

 

 

26.23

Trúng tuyển

44

TC234N0026

HOÀNG ĐỨC 

ĐẠT

Nam

15-09-2005

Thái Nguyên

Sán Dìu

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

7.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.15

Trúng tuyển

45

TC234N0193

NGUYỄN HỒNG 

NGỌC

Nữ

19-06-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

8.80

 

 

 

KV3

 

 

 

26.20

Trúng tuyển

46

TC234N0170

ĐỒNG VINH 

PHÚC

Nam

27-04-2005

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

9.00

 

 

 

KV3

 

 

 

26.40

Trúng tuyển

47

TC234N0259

ĐÀO QUỐC 

KHÁNH

Nam

25-08-2006

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

9.60

 

 

 

KV2

0.25

 

 

27.18

Trúng tuyển

48

TC234N0129

HOÀNG BẢO

LONG

Nam

23-05-2006

Sơn La

Thái

Lớp 11

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

9.00

 

 

 

KV3

 

UT2

1.00

27.33

Trúng tuyển

49

TC234N0174

NGUYỄN THỊ THU 

TRANG

Nữ

13-08-2004

Bắc Ninh

Kinh

Đại học

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

7.10

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

24.94

Trúng tuyển

50

TC234N0143

ĐINH NHẬT 

ANH

Nam

12-03-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.53

8.25

 

 

 

KV3

 

 

 

25.32

Trúng tuyển

51

TC234N0078

NGUYỄN VŨ MINH 

CHÂU

Nữ

02-02-2001

Hà Nội

Kinh

Đại học

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.50

 

 

 

KV3

 

 

 

25.50

Trúng tuyển

52

TC234N0389

LÊ THỌ ANH

KIỆT

Nam

04-11-2007

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 9

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

9.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.50

Trúng tuyển

53

TC234N0087

ĐỖ DIỆU

LINH

Nữ

16-03-2007

Thái Nguyên

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

9.20

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

26.70

Trúng tuyển

54

TC234N0089

NGUYỄN XUÂN 

PHƯƠNG

Nữ

01-03-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

9.25

 

 

 

KV3

 

 

 

26.25

Trúng tuyển

55

TC234N0264

PHAN ĐÌNH 

TÂY

Nam

07-01-2004

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.05

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.30

Trúng tuyển

56

TC234N0120

LÊ NGUYỄN BẢO 

TRÂM

Nữ

19-10-2007

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.15

 

 

 

KV2

0.25

 

 

25.40

Trúng tuyển

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Giám đốc Học viện 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn