Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12405161
Kết quả tuyển sinh Thứ ba, 21/05/2024

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM - ĐỢT 1 NĂM 2023

(Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC237N0329

VŨ TRẦN BẢO

NGỌC

Nữ

16-03-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Dây

Cello

8.00

7.00

KV3

 

 

 

23.00

Trúng tuyển

2

TC239N0064

NGUYỄN BÌNH 

AN

Nữ

15-01-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Dây

Cello

8.80

6.30

KV3

 

 

 

23.90

Trúng tuyển

3

TC239N0306

PHẠM TRẦN BẢO 

HÂN

Nữ

14-03-2012

Hải Phòng

Kinh

Lớp 5

Dây

Cello

9.00

6.00

KV3

 

 

 

24.00

Trúng tuyển

4

TC237N0067

NGUYỄN ĐỖ HẢI 

MY

Nữ

08-06-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

Dây

Double Bass

8.50

6.80

KV3

 

 

 

23.80

Trúng tuyển

5

TC237N0148

NGUYỄN LINH

ĐAN

Nữ

15-07-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

Dây

Viola

9.20

7.00

KV3

 

 

 

25.40

Trúng tuyển

6

TC237N0111

LẠI NGỌC KIM

NGÂN

Nữ

06-11-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Dây

Viola

8.80

6.30

KV3

 

 

 

23.90

Trúng tuyển

7

TC239N0220

TƯỜNG GIA NGỌC 

Nữ

13-06-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Dây

Viola

8.50

8.00

KV3

 

 

 

25.00

Trúng tuyển

8

TC237N0147

LÊ KHẮC GIA 

BÁCH

Nam

20-10-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Kèn Gõ

Clarinet

9.00

8.00

KV3

 

 

 

26.00

Trúng tuyển

9

TC237N0249

MENDEZ BRAVET REY 

NGUYỄN

Nam

27-01-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Kèn Gõ

Clarinet

9.00

6.00

KV3

 

 

 

24.00

Trúng tuyển

10

TC237N0255

PHẠM BAN

MAI

Nữ

03-03-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Kèn Gõ

Flute

9.50

8.65

KV3

 

 

 

27.65

Trúng tuyển

11

TC237N0178

NGUYỄN ĐỖ TRANG 

NHUNG

Nữ

08-02-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

Kèn Gõ

Flute

9.00

7.90

KV2

0.25

 

 

26.04

Trúng tuyển

12

TC237N0166

PHẠM NHẬT 

ANH

Nam

03-12-2012

Thái Bình

Kinh

Lớp 5

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

9.50

7.50

KV3

 

 

 

26.50

Trúng tuyển

13

TC237N0226

NGUYỄN HOÀNG MINH 

ĐỨC

Nam

09-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

9.30

6.00

KV3

 

 

 

24.60

Trúng tuyển

14

TC237N0185

TRỊNH TÚ

VI

Nữ

19-04-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

9.20

6.00

KV3

 

 

 

24.40

Trúng tuyển

15

TC237N0079

TRẦN MINH 

HIỂN

Nam

01-02-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

9.00

6.50

KV3

 

 

 

24.50

Trúng tuyển

16

TC237N0013

PHẠM PHƯƠNG HÀ 

NGÂN

Nữ

30-12-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

9.00

8.50

KV3

 

 

 

26.50

Trúng tuyển

17

TC237N0167

VŨ BẢO 

MINH

Nam

27-10-2011

Bắc Ninh

Kinh

Lớp 6

Kèn Gõ

Gõ Giao hưởng

8.80

6.50

KV2

0.25

 

 

24.35

Trúng tuyển

18

TC234N0144

ĐINH LÊ 

PHONG

Nam

30-12-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Kèn Gõ

Horn

8.80

5.00

KV3

 

 

 

22.60

Trúng tuyển

19

TC237N0029

ĐỖ GIA

HƯNG

Nam

18-09-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Kèn Gõ

Trumpet

9.00

7.25

KV3

 

 

 

25.25

Trúng tuyển

20

TC237N0183

TRẦN TÂM 

ANH

Nữ

26-02-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

AGO

Accordion

9.20

7.50

KV3

 

 

 

25.90

Trúng tuyển

21

TC237N0093

LÊ KIM

Nam

04-10-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

AGO

Guitar

9.70

6.50

KV3

 

 

 

25.90

Trúng tuyển

22

TC237N0160

VŨ NGUYÊN

LÂM

Nam

29-10-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

AGO

Guitar

9.60

6.25

KV3

 

 

 

25.45

Trúng tuyển

23

TC237N0305

TẠ THÁI 

AN

Nam

24-06-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

AGO

Guitar

9.50

7.60

KV2

0.25

 

 

26.85

Trúng tuyển

24

TC237N0125

TRẦN LONG 

HẢI

Nam

03-02-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

AGO

Guitar

9.40

7.90

KV2

0.25

 

 

26.95

Trúng tuyển

25

TC237N0360

BÙI NHẤT

NGUYÊN

Nam

30-11-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

AGO

Guitar

9.40

8.50

KV3

 

 

 

27.30

Trúng tuyển

26

TC237N0432

TRẦN THÁI 

HÒA

Nam

14-11-2011

Hà Nam

Kinh

Lớp 6

AGO

Organ

9.47

7.50

KV2

0.25

 

 

26.68

Trúng tuyển

27

TC237N0081

NGUYỄN MINH

CHÂU

Nữ

21-08-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

AGO

Organ

9.27

8.00

KV3

 

 

 

26.53

Trúng tuyển

28

TC237N0186

CHU NGỌC 

VY

Nữ

05-09-2010

Hưng Yên

Kinh

Lớp 7

AGO

Organ

9.17

8.50

KV2

0.25

 

 

27.08

Trúng tuyển

29

TC237N0141

NGUYỄN THÁI 

Nữ

17-08-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

AGO

Organ

9.07

8.50

KV3

 

 

 

26.63

Trúng tuyển

30

TC237N0091

NGUYỄN HOÀNG LINH 

NHI

Nữ

04-08-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

AGO

Organ

9.07

9.00

KV3

 

 

 

27.13

Trúng tuyển

31

TC237N0163

ĐÀO THU 

Nữ

04-11-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

AGO

Organ

9.03

8.50

KV3

 

 

 

26.57

Trúng tuyển

32

TC237N0020

TRỊNH DIỆP

LINH

Nữ

17-12-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

AGO

Organ

9.00

7.00

KV3

 

 

 

25.00

Trúng tuyển

33

TC237N0436

NGUYỄN QUỐC 

ANH

Nam

12-12-2010

Hà Nội

Kinh

Lớp 7

Jazz

Bass Jazz

9.00

7.40

KV3

 

 

 

25.40

Trúng tuyển

34

TC237N0021

NGUYỄN PHƯƠNG 

AN

Nữ

27-01-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Jazz

Bass Jazz

8.90

10.00

KV3

 

 

 

27.80

Trúng tuyển

35

TC237N0261

KHUẤT DUY 

PHÚ

Nam

22-12-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 10

Jazz

Bass Jazz

8.80

8.00

KV3

 

 

 

25.60

Trúng tuyển

36

TC237N0131

LƯƠNG ĐĂNG 

DƯƠNG

Nam

13-05-2010

Hải Phòng

Kinh

Lớp 7

Jazz

Gõ Jazz

8.80

8.00

KV2

0.25

 

 

25.85

Trúng tuyển

37

TC237N0303

PHÙNG KHÁNH 

NGÂN

Nữ

07-04-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Jazz

Gõ Jazz

8.80

5.00

KV3

 

 

 

22.60

Trúng tuyển

38

TC237N0304

TRẦN NGUYỄN TÂM 

MINH

Nam

18-10-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

Jazz

Gõ Jazz

8.80

9.00

KV3

 

 

 

26.60

Trúng tuyển

39

TC237N0263

PHÙNG THIÊN 

BẢO

Nam

07-10-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

Jazz

Guitar Jazz

9.00

9.50

KV3

 

 

 

27.50

Trúng tuyển

40

TC237N0134

NGUYỄN MINH 

QUÂN

Nam

05-07-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Jazz

Piano Jazz

9.00

9.80

KV3

 

 

 

27.80

Trúng tuyển

41

TC237N0210

NGUYỄN MINH

QUÂN

Nam

23-10-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Jazz

Piano Jazz

9.00

9.50

KV3

 

 

 

27.50

Trúng tuyển

42

TC237N0150

QUYỀN THIÊN 

LỘC

Nam

07-12-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Jazz

Saxophone

9.80

7.40

KV3

 

 

 

27.00

Trúng tuyển

43

TC237N0112

BÙI MINH

HIẾU

Nam

18-07-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

Jazz

Saxophone

9.30

6.00

KV3

 

 

 

24.60

Trúng tuyển

44

TC237N0115

NGUYỄN NAM 

PHONG

Nam

13-06-2012

Thái Bình

Kinh

Lớp 5

Jazz

Saxophone

9.00

6.90

KV2

0.25

 

 

25.15

Trúng tuyển

45

TC237N0121

NGUYỄN BÁCH 

THIÊN

Nam

21-04-2011

Vĩnh Phúc

Kinh

Lớp 6

Jazz

Saxophone

9.00

6.00

 KV2-NT

0.50

 

 

24.50

Trúng tuyển

46

TC237N0136

BÙI NHà

BẢO

Nam

10-07-2011

Vĩnh Phúc

Mường

Lớp 6

Jazz

Saxophone

8.80

6.10

KV2

0.25

UT2

1.00

24.70

Trúng tuyển

47

TC237N0151

NGUYỄN NHẬT 

MINH

Nam

13-10-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Jazz

Saxophone

8.80

7.00

KV3

 

 

 

24.60

Trúng tuyển

48

TC237N0258

VŨ KHÔI 

NGUYÊN

Nam

03-01-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Jazz

Saxophone

8.80

7.50

KV3

 

 

 

25.10

Trúng tuyển

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Giám đốc Học viện 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn