Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734006
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 13/07/2024

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM - ĐỢT 1 NĂM 2023

(Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC239N0085

ĐẶNG NGỌC KIM

ÁNH

Nữ

21-10-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.47

9.00

KV3

 

 

 

27.93

Trúng tuyển

2

TC239N0025

NGUYỄN TRẦN GIA 

BẢO

Nam

10-11-2013

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

9.17

8.50

KV2

0.25

 

 

27.08

Trúng tuyển

3

TC239N0032

NGUYỄN PHAN THU 

AN

Nữ

10-08-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.17

8.00

KV3

 

 

 

26.33

Trúng tuyển

4

TC239N0399

VÕ GIÁP 

PHONG

Nam

29-01-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.10

9.00

KV3

 

 

 

27.20

Trúng tuyển

5

TC239N0378

TRẦN BẢO

VY

Nữ

08-12-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.07

7.00

KV3

 

 

 

25.13

Trúng tuyển

6

TC239N0294

NGUYỄN HOÀNG ĐÌNH 

ANH

Nam

19-08-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.07

9.00

KV3

 

 

 

27.13

Trúng tuyển

7

TC239N0244

ĐẶNG TRẦN ĐĂNG 

DUY

Nam

27-03-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Piano

Piano

9.03

9.00

KV3

 

 

 

27.07

Trúng tuyển

8

TC239N0024

LÊ HÀ 

GIANG

Nữ

15-06-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.00

9.00

KV2

0.25

 

 

27.25

Trúng tuyển

9

TC239N0155

DOÃN MAI

TRINH

Nữ

19-05-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

8.93

9.25

KV3

 

 

 

27.12

Trúng tuyển

10

TC239N0102

NGUYỄN KHÁNH 

LÂM

Nam

09-06-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

8.90

7.75

KV3

 

 

 

25.55

Trúng tuyển

11

TC239N0110

NGUYỄN BẢO 

AN

Nữ

31-07-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

8.90

8.50

KV3

 

 

 

26.30

Trúng tuyển

12

TC239N0036

ĐẦU PHƯƠNG 

VY

Nữ

03-12-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

8.83

8.85

KV2

0.25

 

 

26.77

Trúng tuyển

13

TC239N0242

HOÀNG BẢO 

HÂN

Nữ

19-12-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

8.83

8.00

KV3

 

 

 

25.67

Trúng tuyển

14

TC239N0177

ĐẶNG VŨ THIÊN 

ANH

Nam

09-12-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Piano

Piano

8.70

9.50

KV3

 

 

 

26.90

Trúng tuyển

15

TC239N0007

VÕ THANH 

BÌNH

Nam

14-01-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

9.20

8.00

KV3

 

 

 

26.40

Trúng tuyển

16

TC239N0106

NGUYỄN PHƯƠNG 

NHI

Nữ

04-11-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

9.17

8.50

KV3

 

 

 

26.83

Trúng tuyển

17

TC239N0176

ĐÀM DUY 

HIẾU

Nam

30-01-2013

Bắc Giang

Tày

Lớp 4

Dây

Violin

9.13

5.00

KV1

0.75

UT1

2.00

25.27

Trúng tuyển

18

TC239N0153

ĐỖ NHẬT 

ANH

Nữ

02-12-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

9.10

7.00

KV3

 

 

 

25.20

Trúng tuyển

19

TC239N0005

NGUYỄN BẢO

CHÂU

Nữ

21-01-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Dây

Violin

9.00

9.00

KV3

 

 

 

27.00

Trúng tuyển

20

TC239N0194

TRỊNH TÚ

VI

Nữ

19-04-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Dây

Violin

9.00

8.00

KV3

 

 

 

26.00

Trúng tuyển

21

TC239N0180

NGUYỄN HOÀNG HẢI 

MIÊN

Nữ

30-01-2013

Hải Phòng

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

8.97

5.00

KV3

 

 

 

22.93

Trúng tuyển

22

TC239N0188

NGUYỄN TỐ 

VÂN

Nữ

19-09-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

8.93

7.50

KV2

0.25

 

 

25.62

Trúng tuyển

23

TC239N0130

LÊ HÀ BẢO 

NGỌC

Nữ

19-01-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

8.90

6.00

KV3

 

 

 

23.80

Trúng tuyển

24

TC239N0030

NGUYỄN HOÀNG LINH

NGA

Nữ

27-01-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Dây

Violin

8.87

8.50

KV3

 

 

 

26.23

Trúng tuyển

25

TC239N0335

NGUYỄN NGỌC QUỲNH 

CHI

Nữ

27-02-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Dây

Violin

8.87

8.00

KV3

 

 

 

25.73

Trúng tuyển

26

TC239N0348

VÕ THÀNH 

SANG

Nam

14-11-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Dây

Violin

8.87

6.00

KV3

 

 

 

23.73

Trúng tuyển

27

TC239N0028

BÙI BÍCH

PHƯƠNG

Nữ

09-12-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Dây

Violin

8.80

9.00

KV3

 

 

 

26.60

Trúng tuyển

28

TC239N0377

NGUYỄN HOÀNG 

LAN

Nữ

09-01-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Dây

Violin

8.77

9.00

KV3

 

 

 

26.53

Trúng tuyển

29

TC239N0103

TRẦN NGUYỄN THẢO 

NGUYÊN

Nữ

14-07-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Dây

Violin

8.77

8.00

KV3

 

 

 

25.53

Trúng tuyển

30

TC239N0336

PHẠM NHẬT 

NAM

Nam

03-07-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Dây

Violin

8.70

9.00

KV3

 

 

 

26.40

Trúng tuyển

31

TC239N0196

BÙI MINH 

BẢO

Nam

24-09-2012

Bắc Giang

Mường

Lớp 5

Dây

Violin

8.67

8.00

KV1

0.75

UT1

2.00

27.33

Trúng tuyển

32

TC239N0340

PHẠM GIA

KHÁNH

Nam

17-12-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Dây

Violin

8.63

6.50

KV3

 

 

 

23.77

Trúng tuyển

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Giám đốc Học viện 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn