Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12595595
Kết quả tuyển sinh Thứ hai, 24/06/2024

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY - ĐỢT 1 NĂM 2023

(Theo Quyết định số 627/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

STT

SBD

HỌ VÀ 

TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

NƠI SINH

HỘ KHẨU

DÂN TỘC/QUỐC TỊCH

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM KTANTH

ĐIỂM PIANO PT

ĐIỂM VĂN

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

ĐH230028

NGUYỄN TRÍ

ĐỨC

Nam

11-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Nhật Bản

Lớp 12

Piano

Piano

9.17

9.38

 

7.20

KV3

 

 

 

27.71

Trúng tuyển

2

ĐH230169

ĐẶNG CHÂU 

ANH

Nữ

28-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

9.17

8.60

 

8.50

KV3

 

 

 

26.93

Trúng tuyển

3

ĐH230084

LƯU PHƯƠNG 

GIANG

Nữ

17-07-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

9.07

9.38

 

8.70

KV3

 

 

 

27.51

Trúng tuyển

4

ĐH230099

ĐÀO PHÚC ANH 

THƯ

Nữ

11-08-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.90

9.10

 

8.60

KV3

 

 

 

26.90

Trúng tuyển

5

ĐH230008

NGHIÊM HÀ 

VY

Nữ

25-11-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.83

8.88

 

7.40

KV3

 

 

 

26.54

Trúng tuyển

6

ĐH230114

PHẠM QUANG 

DUY

Nam

24-07-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.80

9.20

 

6.50

KV3

 

 

 

26.80

Trúng tuyển

7

ĐH230048

VŨ NGỌC TRANG 

LINH

Nữ

28-06-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.80

6.88

 

8.70

KV3

 

 

 

24.48

Trúng tuyển

8

ĐH230029

NGUYỄN MINH 

QUANG

Nam

21-03-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.73

7.90

 

5.25

KV3

 

 

 

25.37

Trúng tuyển

9

ĐH230082

PHẠM THUỲ

LINH

Nữ

21-07-2004

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.73

9.33

 

8.40

KV3

 

 

 

26.79

Trúng tuyển

10

ĐH230106

TRƯƠNG BẢO 

CHÂU

Nữ

01-07-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.70

8.28

 

7.70

KV2

0.14

 

 

25.82

Trúng tuyển

11

ĐH230090

ĐẶNG THUỲ 

LINH

Nữ

28-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.67

8.95

 

8.50

KV3

 

 

 

26.28

Trúng tuyển

12

ĐH230049

TRẦN YẾN 

THI

Nữ

28-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

8.53

8.98

 

8.50

KV3

 

 

 

26.04

Trúng tuyển

13

ĐH230154

NGUYỄN HÀ 

ANH

Nữ

07-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Piano

Piano

8.50

6.70

 

7.75

KV3

 

 

 

23.70

Trúng tuyển

14

ĐH230071

ĐINH VŨ KỲ 

NAM

Nam

08-09-2004

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tày

THPT

Piano

Piano

8.43

8.65

 

6.40

KV2

0.15

 

 

25.67

Trúng tuyển

15

ĐH230183

NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG 

NHI

Nữ

04-02-2005

Hà Nội

Kinh

Kinh

Lớp 12

Dây

Violin

9.33

7.40

 

8.80

KV3

 

 

 

26.07

Trúng tuyển

16

ĐH230167

ĐỖ HUỆ 

LINH

Nữ

21-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Violin

8.80

8.23

 

8.30

KV3

 

 

 

25.83

Trúng tuyển

17

ĐH230095

QUÁCH MINH 

KHUÊ

Nữ

12-02-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Dây

Cello

9.50

8.03

 

7.40

KV3

 

 

 

27.03

Trúng tuyển

18

ĐH230172

LÊ YẾN

THY

Nữ

03-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Cello

9.50

9.25

 

9.00

KV3

 

 

 

28.25

Trúng tuyển

19

ĐH230097

MA QUỲNH 

CHI

Nữ

17-04-2005

Hà Nội

Hà Nội

Tày

Lớp 12

Dây

Cello

9.33

8.83

 

8.20

KV3

 

UT2

0.33

27.83

Trúng tuyển

20

ĐH230127

LÝ CẨM 

Nữ

06-09-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Dây

Viola

9.07

7.30

 

7.30

KV3

 

 

 

25.43

Trúng tuyển

21

ĐH230037

PHÙNG THỊ NGỌC 

CHI

Nữ

18-01-2006

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Dây

Viola

9.00

8.95

 

8.60

KV3

 

 

 

26.95

Trúng tuyển

22

ĐH230062

VĂN THÀNH 

LONG

Nam

19-11-2004

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Clarinet

10.00

7.05

 

6.75

KV3

 

 

 

27.05

Trúng tuyển

23

ĐH230093

NGUYỄN HẢI 

PHONG

Nam

23-09-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Clarinet

9.40

7.10

 

6.80

KV3

 

 

 

25.90

Trúng tuyển

24

ĐH230160

VŨ TUẤN 

NAM

Nam

29-09-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Kèn Gõ

Horn

10.00

9.55

 

7.10

KV3

 

 

 

29.55

Trúng tuyển

25

ĐH230061

UÔNG ANH 

PHƯỚC

Nam

02-02-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Trombone

9.60

7.00

 

5.25

KV3

 

 

 

26.20

Trúng tuyển

26

ĐH230146

BÙI QUANG 

HIỆP

Nam

08-06-1998

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Kèn Gõ

Bassoon

8.80

7.08

 

5.50

KV3

 

 

 

24.68

Trúng tuyển

27

ĐH230016

HẠ MẠNH 

ĐỨC

Nam

09-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Guitar

9.80

9.58

 

8.50

KV3

 

 

 

29.18

Trúng tuyển

28

ĐH230150

BÙI NHẬT 

MINH

Nam

27-06-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.70

7.30

 

7.70

KV3

 

 

 

26.70

Trúng tuyển

29

ĐH230075

ĐOÀN TIẾN 

ĐẠT

Nam

11-11-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

7.28

 

6.50

KV3

 

 

 

26.48

Trúng tuyển

30

ĐH230098

VŨ THANH 

VÂN

Nữ

17-10-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

7.40

 

7.25

KV3

 

 

 

26.60

Trúng tuyển

31

ĐH230032

TRẦN PHƯƠNG 

THẢO

Nữ

10-01-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Guitar

9.60

8.15

 

7.30

KV3

 

 

 

27.35

Trúng tuyển

32

ĐH230044

NGỌ QUỐC 

ĐẠT

Nam

10-02-1990

Bắc Giang

Bắc Giang

Kinh

THPT, ĐHBK

AGO

Guitar

9.40

7.38

 

5.00

KV2-NT

0.26

 

 

26.43

Trúng tuyển

33

ĐH230050

ĐẬU NGỌC 

VINH

Nam

17-06-2004

Sơn La

Sơn La

Kinh

THPT

AGO

Organ

9.27

8.50

 

7.00

KV3

 

 

 

27.03

Trúng tuyển

34

ĐH230072

VŨ MINH 

HẰNG

Nữ

08-02-2005

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 12

AGO

Organ

9.07

7.55

 

7.50

KV3

 

 

 

25.68

Trúng tuyển

35

ĐH230086

QUẢN KHÁNH 

LINH

Nữ

08-12-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

AGO

Organ

8.80

9.33

 

8.25

KV3

 

 

 

26.93

Trúng tuyển

36

ĐH230033

PHÙNG LÊ QUANG 

MẠNH

Nam

15-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

AGO

Organ

8.67

8.43

 

6.90

KV3

 

 

 

25.76

Trúng tuyển

37

ĐH230051

TRẦN HỒNG 

PHÚC

Nữ

17-06-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn 36 dây

9.25

8.88

 

6.50

KV3

 

 

 

27.38

Trúng tuyển

38

ĐH230122

TRẦN THỊ THẢO 

HIỀN

Nữ

18-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.68

6.63

 

7.10

KV3

 

 

 

25.98

Trúng tuyển

39

ĐH230011

PHẠM MINH 

TUẤN

Nam

12-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.48

8.63

 

8.20

KV2

0.08

 

 

27.66

Trúng tuyển

40

ĐH230042

TRỊNH PHAN 

HIỂN

Nam

07-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

9.40

5.95

 

7.10

KV3

 

 

 

24.75

Trúng tuyển

41

ĐH230170

VŨ TRÀ 

MY

Nữ

02-07-2001

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Bầu

9.30

5.05

 

7.00

KV3

 

 

 

23.65

Trúng tuyển

42

ĐH230148

ĐÀO HƯƠNG 

GIANG

Nữ

26-08-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

8.53

6.13

 

7.40

KV3

 

 

 

23.18

Trúng tuyển

43

ĐH230121

ĐOÀN VŨ 

TUÂN

Nam

11-07-2002

Thái Bình

Thái Bình

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nguyệt

9.53

6.53

 

7.20

KV3

 

 

 

25.58

Trúng tuyển

44

ĐH230064

NGUYỄN ANH 

ĐỨC

Nam

06-07-2001

Lâm Đồng

Lâm Đồng

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nguyệt

9.50

6.13

 

6.30

KV1

0.49

 

 

25.61

Trúng tuyển

45

ĐH230157

ĐÀO TRẦN YẾN 

NHI

Nữ

26-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Nhị

9.60

8.50

 

7.40

KV3

 

 

 

27.70

Trúng tuyển

46

ĐH230101

HUỲNH BẢO 

VÂN

Nữ

19-09-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Nhị

9.40

5.23

 

7.90

KV3

 

 

 

24.03

Trúng tuyển

47

ĐH230123

ĐỖ TUẤN 

KIỆT

Nam

10-07-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Nhị

9.15

7.28

 

7.00

KV3

 

 

 

25.58

Trúng tuyển

48

ĐH230022

NGUYỄN MINH 

HUYỀN

Nữ

14-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tranh

9.45

8.63

 

7.90

KV3

 

 

 

27.53

Trúng tuyển

49

ĐH230174

TRẦN PHƯƠNG

LINH

Nữ

13-02-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tranh

9.25

7.20

 

7.50

KV3

 

 

 

25.70

Trúng tuyển

50

ĐH230057

NGUYỄN MINH 

ÁNH

Nữ

19-12-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.40

5.15

 

7.60

KV3

 

 

 

23.95

Trúng tuyển

51

ĐH230054

PHẠM NGỌC 

BÍCH

Nữ

30-12-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.30

5.88

 

6.75

KV3

 

 

 

24.48

Trúng tuyển

52

ĐH230129

NGUYỄN THẢO 

HIỀN

Nữ

03-12-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tỳ Bà

9.20

6.43

 

7.50

KV3

 

 

 

24.83

Trúng tuyển

53

ĐH230036

ĐẶNG TUẤN 

ANH

Nam

23-10-2001

Hưng Yên

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Sáo Trúc

9.53

7.15

 

7.10

KV2-NT

0.25

 

 

26.45

Trúng tuyển

54

ĐH230133

NGÔ CHÂU 

ANH

Nữ

16-01-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Sáo Trúc

9.50

5.95

 

7.90

KV3

 

 

 

24.95

Trúng tuyển

55

ĐH230060

LƯƠNG THU 

PHƯƠNG

Nữ

10-03-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

ANTT

Sáo Trúc

9.10

5.98

 

6.90

KV3

 

 

 

24.18

Trúng tuyển

56

ĐH230035

HOÀNG 

CHÂU

Nam

04-12-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Gõ Jazz

9.80

6.80

 

7.60

KV3

 

 

 

26.40

Trúng tuyển

57

ĐH230074

TRẦN NGỌC 

MINH

Nam

02-09-1997

Lào Cai

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Gõ Jazz

9.20

6.75

 

5.80

KV1

0.49

 

 

25.64

Trúng tuyển

58

ĐH230124

ĐỖ VĂN 

VIỆT

Nam

21-07-2000

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Guitar Jazz

9.50

6.53

 

6.40

KV3

 

 

 

25.53

Trúng tuyển

59

ĐH230108

TRỊNH LAM 

SA

Nam

19-08-2005

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

Lớp 12

Jazz

Guitar Jazz

8.80

9.08

 

7.30

KV3

 

 

 

26.68

Trúng tuyển

60

ĐH230102

BÙI QUÝ 

AN

Nam

18-03-2003

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.30

9.05

 

8.40

KV3

 

 

 

27.65

Trúng tuyển

61

ĐH230080

LÊ NHẬT 

MINH

Nam

27-01-2004

Thái Bình

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.20

7.80

 

6.90

KV3

 

 

 

26.20

Trúng tuyển

62

ĐH230081

MẠC ĐỨC 

THỊNH

Nam

27-10-2004

Phú Thọ

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.10

8.15

 

6.80

KV3

 

 

 

26.35

Trúng tuyển

63

ĐH230053

NGUYỄN ĐÀO XUÂN 

PHƯỚC

Nam

17-10-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Jazz

Piano Jazz

9.00

7.23

 

6.60

KV3

 

 

 

25.23

Trúng tuyển

64

ĐH230018

ĐỖ ĐỨC 

CHUNG

Nam

18-07-1992

Nam Định

Nam Định

Kinh

THPT

SCA

CHHX

8.00

7.55

7.50

5.90

KV2-NT

0.43

 

 

23.98

Trúng tuyển

65

ĐH230056

NGUYỄN VIỆT 

ANH

Nam

02-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Sáng tác

9.10

8.23

7.00

6.90

KV3

 

 

 

26.43

Trúng tuyển

66

ĐH230132

NGUYỄN HỒNG 

ANH

Nam

02-07-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Sáng tác

9.05

9.28

6.00

7.50

KV3

 

 

 

27.38

Trúng tuyển

67

ĐH230043

PHAN LÊ 

HOÀNG

Nam

18-10-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

8.55

8.13

5.00

7.30

KV3

 

 

 

25.23

Trúng tuyển

68

ĐH230025

PHẠM MINH 

ANH

Nữ

07-10-2001

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Sáng tác

8.50

8.15

7.80

7.80

KV3

 

 

 

25.15

Trúng tuyển

69

ĐH230117

TRƯƠNG THỊ MAI 

ANH

Nữ

09-06-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.60

8.05

5.50

7.00

KV3

 

 

 

27.25

Trúng tuyển

70

ĐH230087

NGUYỄN TÙNG

LÂM

Nam

16-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

9.50

9.75

9.00

8.10

KV3

 

 

 

28.75

Trúng tuyển

71

ĐH230034

KIỀU GIA 

LINH

Nữ

22-11-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.50

9.55

7.00

8.10

KV3

 

 

 

28.55

Trúng tuyển

72

ĐH230111

NGUYỄN HÀ 

MAI

Nữ

12-10-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

9.20

8.98

7.25

7.90

KV3

 

 

 

27.38

Trúng tuyển

73

ĐH230115

MAI KIM 

NGÂN

Nữ

20-12-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.00

8.40

7.50

8.00

KV3

 

 

 

26.40

Trúng tuyển

74

ĐH230119

ĐÀO TÂM 

TRANG

Nữ

04-06-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

9.00

9.58

7.00

6.50

KV3

 

 

 

27.58

Trúng tuyển

75

ĐH230002

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG 

UYÊN

Nữ

02-08-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Âm nhạc học

9.00

9.15

6.50

8.40

KV3

 

 

 

27.15

Trúng tuyển

76

ĐH230128

PHẠM THỊ HUYỀN 

MAI

Nữ

06-12-2004

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

8.80

8.75

5.00

5.50

KV3

 

 

 

26.35

Trúng tuyển

77

ĐH230110

ĐINH KHÁNH 

VI

Nữ

05-03-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

SCA

Âm nhạc học

8.80

8.55

8.00

8.70

KV3

 

 

 

26.15

Trúng tuyển

78

ĐH230079

VŨ TẤN 

ĐẠT

Nam

20-10-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.23

7.78

 

8.20

KV3

 

 

 

26.24

Trúng tuyển

79

ĐH230055

NGUYỄN TUẤN 

ANH

Nam

02-05-2000

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

8.48

 

7.40

KV2-NT

0.21

 

 

27.02

Trúng tuyển

80

ĐH230005

NGUYỄN LÊ HUYỀN 

ĐAN

Nữ

19-09-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

8.28

 

8.25

KV3

 

 

 

26.61

Trúng tuyển

81

ĐH230171

TẠ TRANG 

NHUNG

Nữ

17-11-2002

Bắc Ninh

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.17

8.23

 

7.70

KV3

 

 

 

26.56

Trúng tuyển

82

ĐH230149

NGUYỄN NGỌC 

THÙY

Nữ

07-05-2004

Quảng Bình

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.10

6.80

 

7.00

KV3

 

 

 

25.00

Trúng tuyển

83

ĐH230147

ĐẶNG NGỌC 

ANH

Nữ

24-10-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

8.90

 

8.70

KV2

0.10

 

 

27.00

Trúng tuyển

84

ĐH230164

NGUYỄN LƯU HOÀNG 

ANH

Nam

11-05-1999

Lạng Sơn

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.28

 

6.40

KV3

 

 

 

24.28

Trúng tuyển

85

ĐH230141

THÁI THỊ 

HUỆ

Nữ

06-09-1999

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

9.53

 

7.50

KV2-NT

0.17

 

 

27.69

Trúng tuyển

86

ĐH230068

ĐỖ BÁ HOÀNG 

NAM

Nam

24-12-2001

Lào Cai

Lào Cai

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.70

 

6.80

KV1

0.53

 

 

25.23

Trúng tuyển

87

ĐH230153

NGUYỄN THỊ MINH 

NGỌC

Nữ

17-09-2004

Bắc Ninh

Bắc Ninh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

7.10

 

8.60

KV3

 

 

 

25.10

Trúng tuyển

88

ĐH230158

NGUYỄN NGỌC LONG

NHẬT

Nam

22-02-2001

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

5.80

 

5.25

KV2-NT

0.41

 

 

24.21

Trúng tuyển

89

ĐH230021

PHẠM THỊ 

PHƯƠNG

Nữ

18-02-2003

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.00

 

8.50

KV2-NT

0.40

 

 

24.40

Trúng tuyển

90

ĐH230085

NGUYỄN THỊ HÀ 

PHƯƠNG

Nữ

27-02-2004

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.25

 

8.25

KV3

 

 

 

24.25

Trúng tuyển

91

ĐH230109

PHAN NGUYỆT

QUỲNH

Nữ

14-06-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.03

 

9.25

KV3

 

 

 

24.03

Trúng tuyển

92

ĐH230046

ĐỖ VĂN 

TUẤN

Nam

04-02-2000

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

6.40

 

6.00

KV2

0.19

 

 

24.59

Trúng tuyển

93

ĐH230004

HOÀNG KHÁNH 

LINH

Nữ

12-04-2005

Ninh Bình

Ninh Bình

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

8.20

 

8.80

KV3

 

 

 

26.07

Trúng tuyển

94

ĐH230077

TRẦN BẢO 

QUỐC

Nam

26-02-2003

Thái Bình

Thái Bình

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

5.50

 

7.80

KV2

0.22

 

 

23.59

Trúng tuyển

95

ĐH230125

ĐẶNG ANH 

TUẤN

Nam

18-08-1993

Nam Định

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.93

6.50

 

7.60

KV3

 

 

 

24.37

Trúng tuyển

96

ĐH230126

NGUYỄN PHƯƠNG 

ANH

Nữ

19-11-2003

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.87

6.58

 

8.10

KV2

0.19

 

 

24.50

Trúng tuyển

97

ĐH230155

LÊ THỊ CẨM 

Nữ

11-05-1998

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.87

6.63

 

6.40

KV1

0.56

 

 

24.92

Trúng tuyển

98

ĐH230135

QUÁCH NHẬT 

MINH

Nam

28-09-2002

Ninh Bình

Ninh Bình

Mường

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

5.25

 

6.90

KV1

0.72

UT1

1.91

25.47

Trúng tuyển

99

ĐH230143

HÀ QUỲNH 

NHƯ

Nữ

03-09-2004

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

9.23

 

7.25

KV3

 

 

 

26.83

Trúng tuyển

100

ĐH230104

NGUYỄN HOÀNG 

YẾN

Nữ

28-06-2003

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.80

6.60

 

7.50

KV2

0.19

 

 

24.39

Trúng tuyển

101

ĐH230138

BÌ HUYỀN 

LINH

Nữ

27-05-2005

Hưng Yên

Hưng Yên

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.77

7.73

 

7.30

KV3

 

 

 

25.26

Trúng tuyển

102

ĐH230096

LƯƠNG THỊ NGỌC 

BÍCH

Nữ

29-11-2001

Quảng Ninh

Quảng Ninh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

7.38

 

8.40

KV2

0.17

 

 

24.95

Trúng tuyển

103

ĐH230089

HOÀNG DIỆU 

CHÂU

Nữ

03-10-2005

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

8.45

 

8.00

KV3

 

 

 

25.85

Trúng tuyển

104

ĐH230105

NGUYỄN NHƯ 

QUỲNH

Nữ

23-01-2005

Thái Nguyên

Thái Nguyên

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.70

5.63

 

8.00

KV1

0.70

 

 

23.72

Trúng tuyển

105

ĐH230065

NGUYỄN THỊ 

AN

Nữ

06-04-2002

Hà Tĩnh

Hà Tĩnh

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.67

7.85

 

5.00

KV2

0.16

 

 

25.34

Trúng tuyển

106

ĐH230067

TRẦN GIA 

BÁCH

Nam

09-06-2002

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.13

 

8.00

KV3

 

 

 

25.13

Trúng tuyển

107

ĐH230001

TRẦN LỆ CHÂU 

GIANG

Nữ

18-08-2004

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.98

 

7.40

KV3

 

 

 

25.98

Trúng tuyển

108

ĐH230136

DOÃN HỒNG

Nữ

20-01-2004

Hà Nam

Hà Nam

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.98

 

7.25

KV3

 

 

 

25.98

Trúng tuyển

109

ĐH230070

HOÀNG PHƯƠNG 

NAM

Nam

04-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

5.30

 

6.60

KV3

 

 

 

22.30

Trúng tuyển

110

ĐH230088

LÊ THỊ 

NGÂN

Nữ

02-11-2005

Nghệ An

Nghệ An

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

7.73

 

8.10

KV3

 

 

 

24.73

Trúng tuyển

111

ĐH230118

LÂM YẾN 

NHI

Nữ

18-06-2005

Tuyên Quang

Tuyên Quang

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

5.23

 

7.90

KV1

0.75

 

 

22.98

Trúng tuyển

112

ĐH230019

LÊ 

PHÁC

Nam

09-01-2000

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

8.40

 

5.90

KV3

 

 

 

25.40

Trúng tuyển

113

ĐH230091

LƯU THỊ HƯƠNG 

THẢO

Nữ

01-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.95

 

8.40

KV3

 

 

 

23.95

Trúng tuyển

114

ĐH230052

NGUYỄN THỊ 

THU

Nữ

26-01-2002

Hưng Yên

Hưng Yên

Kinh

THPT

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.73

 

8.25

KV2-NT

0.42

 

 

24.14

Trúng tuyển

 

DANH SÁCH XÉT TUYỂN THẲNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

                                                                                                                                                                                                 

STT

SBD

HỌ VÀ 

TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

NƠI SINH

HỘ KHẨU

DẬN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM VĂN

KHU VỰC

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

ĐH230175

PHÙNG THỊ HIỀN 

TRANG

Nữ

22-11-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

7.50

KV3

 

Xét tuyển thẳng

2

ĐH230166

ĐẶNG THÁI

Nam

28-03-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Piano

Piano

7.90

KV3

 

Xét tuyển thẳng

3

ĐH230145

ĐẶNG THU 

TRANG

Nữ

09-02-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Bầu

7.50

KV3

 

Xét tuyển thẳng

4

ĐH230137

TRẦN HỒNG 

HẠNH

Nữ

19-05-2005

Hà Nội

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

ANTT

Đàn Tranh

8.50

KV3

 

Xét tuyển thẳng

5

ĐH230152

ĐÀO THU 

HIỀN

Nữ

09-07-2003

Hải Phòng

Hải Phòng

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tranh

7.00

KV3

 

Xét tuyển thẳng

 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Giám đốc Học viện 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn